Foto: Casper Dalhoff (hentet fra Lokalavisen.dk)

STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING

SAMARBEJDE OM ENERGIPRODUKTION PÅ TVÆRS AF KOMMUNER OG REGIONER I ET NATIONALT PERSPEKTIV

D. 22. September, Kl. 9:30-16:00
Holsterbro
Om arrangementet – Programmet Offentliggøres Løbende
Strategisk energiplanlægning i et nationalt perspektiv er blevet presserende med regeringens udmelding om, at energiproduktionen skal firdobles. Det er nemlig ikke alene havvind, der skal løse udfordringen. Vi skal også ind på land og etablere landbaserede vindmøller og solcelleanlæg. Oveni udmeldingen kommer ønsket om at blive uafhængig af russisk gas. Det betyder PowerToX-anlæg, der kan producere brint som brændsel. Det tager store dele af landskabet rundt omkring i landet og i mange tilfælde med en skæv fordeling.

I Holstebro Kommune kan man fra alle steder se en vindmølle i horisonten. I andre kommuner er der ikke nogen. I tæt bebyggede kommuner er der kun plads på tagene, men det giver også en række udfordringer. Hvordan fordeler og hvor placerer man energiproduktionen bedst muligt i et nationalt perspektiv? Og skal man se på tværs af kommunerne for at løse det? Tit er der tale om så store løsninger, at dette er tilfældet. PowerToX-anlæg, der ligger i en kommune, har for eksempel brug for strøm fra solceller i andre kommuner, så hvilken konto går den CO2-reduktion til?

Alle kommuner, der er en del af DK2020, kæmper for at få store projekter for at indfri hver deres CO2-reduktionsmål. Det modarbejder i mange tilfælde andre interesser for bæredygtighed i det åbne land: Biodiversitet, fødevareproduktion, lavbund, skovrejsning etc. En vigtigt udfordring ses også hos borgerne, der ikke ønsker store anlæg og vindmøller placeret i deres baghave, som de ikke har en direkte aktie i, og som måske endda sender strømmen til et andet sted i Danmark eller i Europa. Kan vi overhovedet løse det i Danmark alene? Mangler der et planlægningsniveau? Skal der tænkes europæisk og måske endda globalt?

Spørgsmålene er mange, og vi glæder os til at drøfte dem med jer.

Pris:

Ikke-medlemmer: 1.500,- kr.

Medlemmer: 750,- kr.

Studerende: 250,- kr.

Alle priser er inkl. moms

Hvem skal oplade din elbil i fremtiden?

Kommercielle Abonnementsordninger eller Lokalt Ejerskab og Borgerindflydelse? Hvordan ser de forskellige modeller ud? Hvad er det bedste for dig og Samfundet?

D. 8. November, Kl. 12:30-16:30
KAB, ENGHAVEVEJ 81, 2450 KØBENHAVN SV
Om arrangementet – Programmet Offentliggøres Løbende
Udviklingen af på elbilmarkedet er begyndt at tage fat. I 2035 vil det ikke længere være muligt at købe en fossildrevet bil til de Europæiske veje. Kampen om el-ladestandere er i fuld gang. I private husstande med direkte adgang til el, kan valget være mere simpelt og drevet af eget transportbehov og muligheder for at vælge den mest bæredygtige løsning.

I boligforeningen og Kommunale organisationer, bliver det straks mere kompliceret. Årsagerne kan være mange. Hvem er brugerne? Hvor åbent skal systemet være? Hvordan vælger man den løsning, hvor man har mest indflydelse på køb af strøm, når det er bæredygtigt og billigst? Hvornår giver det mening at supplere med egne bæredygtige løsninger som f.eks. solceller på overdækkede parkeringsområder?

Markedet er stadig i bevægelse, hvorfor der også er forskellige støtteordninger og barrierer for at vælge den mest bæredygtige løsning. Løsninger du vælger i dag, kan være forkerte i forhold til, hvordan mulighederne ser ud om få år.

Til denne konference vil vi prøvet at komme med et bud på, hvilke strategier man kan tage i anvendelse, når man skal vælge en lade løsning til en boligafdeling eller en kommunal forvaltning. Hvad er det markedets udbydere tilbyder af løsninger i forhold til en boligafdeling eller organisation, der selv opsætter ladestandere, som de selv administrer og driver?

Bliv klogere og opbyg dit netværk ved dette arrangement.

Pris:

Ikke-medlemmer: 1.500,- kr.

Medlemmer: 750,- kr.

Studerende: 250,- kr.

Alle priser er inkl. moms

Program

12:30: Velkommen ved FBBB v/Jesper Birn Lindeberg

TEMA 1: Forbrugerne

12:45: Oplæg

13:15: Spørgsmål

TEMA 2: Det almene perspektiv

13:25: Oplæg v/Boligkontoret Danmark – Jesper Telcs

13:45: Oplæg v/KAB

14:05: Spørgsmål

TEMA 3: Det kommunale perspektiv

14:15: Oplæg v/Høje Taastrup – v/Marie-Louise Lemgarth, chefkonsulent, Høje Taastrup Kommune

14:35: Spørgsmål

TEMA 4: Det private/tekniske

14:45: Oplæg

15:05: Oplæg

15:25: Spørgsmål

 

15:35: Diskussion og opsamling – hvad mangler vi at belyse til (til næste gang)?

16:30: Tak for i dag!

Andre Aktuelle Arrangementer

Juni
1.-2. juni

Urban Future 2022

Urban Future Conference 2022 (UF22) er det hurtigst voksende og mest interdisciplinære urbane event i Europa. Vigtigst af alt, faciliterer eventet networking og erfaringsudveksling mellem de mest aktive og passionerede CityChangers idag. (Engelsk)

2. juni

Sammen om lokal byudvikling

Vær med til Bystrategisk Udsyn i Sønderborg om lokal byudvikling og almene boliger. Blikket rettes på de mindre og mellemstore byer og udfolder potentialerne i fire tematiske spor i løbet af dagen. Landsbyggefonden er vært for konferencen i et samarbejde med Mandag Morgen.

2. juni

Introduktion: Sådan hænger DGNB og EU’s taksonomi sammen

Formålet med EUs taksonomi er at skabe en øget transparens omkring, hvad der kan anses som miljø- og klimamæssigt bæredygtige, økonomiske aktiviteter og derved modvirke greenwashing. Green Building Council har nu udviklet et værktøj, der kan redegøre for, hvorvidt en bygning lever op til EU’s taksonomikrav. 

2. juni

DGNB i korte træk ​(Aarhus) 

DGNB for bygninger er en dansk bæredygtighedscertificering, som Green Building Council Denmark driver og administrerer. På kurset ‘DGNB i korte træk’ gives en introduktion til DGNB-certificeringen, og hvordan processen gennemføres.

3. juni

Konference: Danske Velfærdsrum

Konferencen ‘Danske Velfærdsrum’ sætter fokus på forandringer i de danske velfærdssystemer. Den tager afsæt i et tværfagligt forskningsprojekt, Spaces of Danish Welfare, som bringer perspektiver fra antropologi, kunsthistorie og arkitektur/urbanisme sammen for at undersøge, hvilken rolle de rumlige forandringer spiller i folks hverdagsliv, og hvilke implikationer dette har for arkitektur og planlægning.

7. juni

agenda : EARTH #3: Det byggede rum – reorganisering mod en uendelig livscyklus

Hvordan kan man reorganisere det byggede rum ud fra tanken om en uendelig livscyklus? Er fortætning bedre end indvinding? Og er der brug for at gentænke lovgivningen omkring ejerskab, deling, genanvendelse, og ansvar? Vær med til sidste arrangement i det populære agenda: EARTH.

7. juni

Kan det gode liv blive bæredygtigt?

MorgenDAC: Vi må ikke spise kød, rejse eller køre bil. Vi må ikke købe nyt tøj eller bygge nye huse. Klimaforandringer, krig og pandemi tvinger os til at forandre vores liv og vaner. Men behøver forandringerne at frarøve os det gode liv?

8. juni

Webinar: Digitalisering der understøtter bæredygtige byggeprojekter

Hvordan kan teknologi skabe et mere bæredygtigt byggeri?

8. juni

Trygge byer og boligområder – hvordan?

På dette webinar kan du lære om kriminalpræventive principper, og hvorvidt disse kan bruges i byplanlægning.

8. juni

Netværksmøde: Strategisk planlægning på bekostning af arkitektonisk kvalitet?

Arkitekt MAA Jens Christian Pasgaard indleder dagens netværksmøde og debat med et oplæg, der sætter fokus på nogle af de dilemmaer, der knytter sig til den aktuelle strategiske tænkning i byudviklingen.

8.-9. juni

Bæredygtig Byggeproces

På todags-konferencen bliver du opdateret på de seneste ændringer i reglementer og bestemmelser, og du får præsenteret, hvordan digitale værktøjer kan understøtte den bæredygtige omstilling både i planlægnings- og konstruktionsfaserne, og efter bygningen tages i brug.

Fernisering 9. juni

VOLUME – så skruer vi op for idealismen

Med udstillingen ‘VOLUME – så skruer vi op for idealismen’ udfordrer og videreudvikler KONDENS demokratiet med bæredygtige og innovative løsninger, som skaber rum for de nødvendige møder. Udstillingen kan ses i perioden 9.06-4.09.2022.

9. juni

Lancering af POE Platformen – nyt værktøj til brugertilfredshedsundersøgelser

Vær med, når Green Building Council lancerer POE Platformen, der gør det nemt og effektivt at udarbejde brugertilfredshedsundersøgelser. 

9. juni

ENV1.2

Kom på kursus i DGNB ENV 1.2, og bliv klædt på til at arbejde med at undgå miljøfarlige stoffer i et byggeri. Deltagerne får trin for trin indblik i, hvad et projektteam skal gøre for at komme godt i mål med DGNB ENV 1.2-kriteriet.

9. juni

Kvinde kend din by

Kvinder fylder generelt mindre i historien end mænd. Der er sågar flere statuer af dyr i det offentlige rum end af kvinder. Hvorfor? Mød Gry Jexen, Henriette Steiner og Ane Cortzen til en snak om kvinder i den danske arkitektur, billedkunst, politik og litteratur.

10. juni

Faglig morgen: Nye veje til reelt grønne renoveringer af arkitektonisk høj kvalitet

En stor del af de danske etageejendomme, som er bygget i perioden 1930-1974, står overfor en snarlig renovering. Men hvordan sikrer vi, at renoveringen sker på en måde, som sætter minimale CO2-aftryk samtidig med, at de arkitektoniske kvaliteter bevares og udvikles? Kom til faglig morgen, og bliv skarpere på hvordan, vi kan gribe det an.

14. juni

Kan turismen give mere tilbage til København?

MorgenDAC: København er blevet en populær turistdestination. Det skaber liv i byen, jobs og omsætning, men de mange turister lægger også pres på hovedstaden. Hvad betyder det for københavnerne, og kan man arbejde strategisk med at fremme den turisme, der giver mest tilbage til byen?

15. juni

Udfasning af naturgas, hvorfor og hvordan?

På netværksmødet d. 15. juni stilles der skarpt på alternativerne til naturgas i de kommunale bygninger.

15.-16. juni

Building Green Aarhus

Over 2 dage kan du gratis opleve 80 talere på 2 scener og 60 udstillere af bæredygtige produkter og løsninger til byggeriet. De 2 scener vil være fyldt med inspirerende keynotes og debatter, der alle stiller skarpt på bæredygtige valg med fokus på transformation, materialevalg og bynatur.

20. juni

TRÆdagen

Med fokus på operationel og omsættelig viden fokuserer konferencen på træ som byggemateriale i etagebygninger.

21. juni

Morgenmøde: Bliv aktiv i FBSA’s arbejdsgrupper for bæredygtighed i byggeriet

Vil du sammen med stærke repræsentanter på tværs af byggeriet hæve barren for bæredygtighed i branchen? Har du brug for viden omkring bæredygtig udvikling inden for byggeri? Eller ligger du inde med et stærkt fundament, men mangler netværket på tværs af branchen?

21. juni

Indeklima

Få den nyeste viden om indeklimaets påvirkninger.

Bliv medlem af Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger