WEBINAR: TRÆBAROMETERET

Guide til mere træbyggeri i den almene sektor

D. 6. September
Online
Om arrangementet

Træbarometeret er en guide, der forklarer og inddeler forholdsvis kompleks byggeteknisk viden om anvendelse af træ i nybyggeri i trin fra 0-5.

Det er vigtigt at tage stilling til evt. anvendelse af træ i nybyggeri tidligt i planlægningsfasen, og med Træbarometeret kan du se, hvordan du kan øge mængden af træ, trin for trin.

Samtidigt viser guiden også den klimamæssige og økonomiske påvirkning ved hvert trin. Træbarometeret har fokus på, hvordan man kan komme et godt stykke af vejen med bæredygtighed, uden at det nødvendigvis fordyrer eller komplicerer byggeprocessen.

Guiden skal primært anvendes som samtalestarter tidligt i planlægningen af et byggeprojekt, hvor projektgruppen skal lægge en strategi for, hvordan man skal opnå størst mulig bæredygtighed i projektet.

Niels Toft Wendelboe har sammen med boligselskabet KAB udviklet værktøjet. Han vil gennemgå baggrund og betragtninger i forhold til at anvende træ i byggeriet.

Detaljer om tidspunkt og tilmelding angives snarest

Foto: Casper Dalhoff (hentet fra Lokalavisen.dk)

STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING

SAMARBEJDE OM ENERGIPRODUKTION PÅ TVÆRS AF KOMMUNER OG REGIONER I ET NATIONALT PERSPEKTIV

D. 22. September, Kl. 9:30-16:00
Holstebro
Om arrangementet – Programmet Offentliggøres Løbende
Strategisk energiplanlægning i et nationalt perspektiv er blevet presserende med regeringens udmelding om, at energiproduktionen skal firdobles. Det er nemlig ikke alene havvind, der skal løse udfordringen. Vi skal også ind på land og etablere landbaserede vindmøller og solcelleanlæg. Oveni udmeldingen kommer ønsket om at blive uafhængig af russisk gas. Det betyder PowerToX-anlæg, der kan producere brint som brændsel. Det tager store dele af landskabet rundt omkring i landet og i mange tilfælde med en skæv fordeling.

I Holstebro Kommune kan man fra alle steder se en vindmølle i horisonten. I andre kommuner er der ikke nogen. I tæt bebyggede kommuner er der kun plads på tagene, men det giver også en række udfordringer. Hvordan fordeler og hvor placerer man energiproduktionen bedst muligt i et nationalt perspektiv? Og skal man se på tværs af kommunerne for at løse det? Tit er der tale om så store løsninger, at dette er tilfældet. PowerToX-anlæg, der ligger i en kommune, har for eksempel brug for strøm fra solceller i andre kommuner, så hvilken konto går den CO2-reduktion til?

Alle kommuner, der er en del af DK2020, kæmper for at få store projekter for at indfri hver deres CO2-reduktionsmål. Det modarbejder i mange tilfælde andre interesser for bæredygtighed i det åbne land: Biodiversitet, fødevareproduktion, lavbund, skovrejsning etc. En vigtigt udfordring ses også hos borgerne, der ikke ønsker store anlæg og vindmøller placeret i deres baghave, som de ikke har en direkte aktie i, og som måske endda sender strømmen til et andet sted i Danmark eller i Europa. Kan vi overhovedet løse det i Danmark alene? Mangler der et planlægningsniveau? Skal der tænkes europæisk og måske endda globalt?

Spørgsmålene er mange, og vi glæder os til at drøfte dem med jer.

Pris:

Ikke-medlemmer: 1.500,- kr.

Medlemmer: 750,- kr.

Studerende: 250,- kr.

Alle priser er inkl. moms

Hvem skal oplade din elbil i fremtiden?

Kommercielle Abonnementsordninger eller Lokalt Ejerskab og Borgerindflydelse? Hvordan ser de forskellige modeller ud? Hvad er det bedste for dig og Samfundet?

D. 8. November, Kl. 12:30-16:30
KAB, ENGHAVEVEJ 81, 2450 KØBENHAVN SV
Om arrangementet – Programmet Offentliggøres Løbende
Udviklingen af på elbilmarkedet er begyndt at tage fat. I 2035 vil det ikke længere være muligt at købe en fossildrevet bil til de Europæiske veje. Kampen om el-ladestandere er i fuld gang. I private husstande med direkte adgang til el, kan valget være mere simpelt og drevet af eget transportbehov og muligheder for at vælge den mest bæredygtige løsning.

I boligforeningen og Kommunale organisationer, bliver det straks mere kompliceret. Årsagerne kan være mange. Hvem er brugerne? Hvor åbent skal systemet være? Hvordan vælger man den løsning, hvor man har mest indflydelse på køb af strøm, når det er bæredygtigt og billigst? Hvornår giver det mening at supplere med egne bæredygtige løsninger som f.eks. solceller på overdækkede parkeringsområder?

Markedet er stadig i bevægelse, hvorfor der også er forskellige støtteordninger og barrierer for at vælge den mest bæredygtige løsning. Løsninger du vælger i dag, kan være forkerte i forhold til, hvordan mulighederne ser ud om få år.

Til denne konference vil vi prøvet at komme med et bud på, hvilke strategier man kan tage i anvendelse, når man skal vælge en lade løsning til en boligafdeling eller en kommunal forvaltning. Hvad er det markedets udbydere tilbyder af løsninger i forhold til en boligafdeling eller organisation, der selv opsætter ladestandere, som de selv administrer og driver?

Bliv klogere og opbyg dit netværk ved dette arrangement.

Pris:

Ikke-medlemmer: 1.500,- kr.

Medlemmer: 750,- kr.

Studerende: 250,- kr.

Alle priser er inkl. moms

Program

12:30: Velkommen ved FBBB v/Jesper Birn Lindeberg

TEMA 1: Forbrugerne

12:45: Oplæg

13:15: Spørgsmål

TEMA 2: Det almene perspektiv

13:25: Oplæg v/Boligkontoret Danmark – Jesper Telcs

13:45: Oplæg v/KAB

14:05: Spørgsmål

TEMA 3: Det kommunale perspektiv

14:15: Oplæg v/Høje Taastrup – v/Marie-Louise Lemgarth, chefkonsulent, Høje Taastrup Kommune

14:35: Spørgsmål

TEMA 4: Det private/tekniske

14:45: Oplæg

15:05: Oplæg

15:25: Spørgsmål

 

15:35: Diskussion og opsamling – hvad mangler vi at belyse til (til næste gang)?

16:30: Tak for i dag!

Andre Aktuelle Arrangementer

August
11. august

Webinar: ECO-design Challenge

Hvilke krav til fremtidens produkter og services stiller det kommende ECO-Design direktiv? Mød professor Arne Remmen samt lektor i Design og Bæredygtighed Else Skjold.

11.-13. august

O / Day Fest

O er en ny festivaloplevelse ved vandkanten i København, der over 3 dage hylder fællesskabet, design og lokale samarbejder. Med et ønske om at inkludere spirende talenter inden for arkitektur, kunst og design vil store dele af pladsen opbygges af frivillige, som får mulighed for at realisere personlige projekter på pladsen.

15. august

Mød Danmarks nye arkitekter

Er du interesseret i fremtidens nye talenter inden for dansk arkitektur, så har du muligheden for at få præsenteret udvalgte projekter fra de nye arkitekter på Det Kongelige Akademi.

16. august

Hvilken forskel kan blockchain gøre i byggeriet?

Det sætter det nye vidensforum ByrumX fokus på til en halvdagskonference, hvor vi dykker vi ned i teknologien, mekanismerne bag, mulighederne i praksis og potentialet i blockchain – både nu og i fremtiden.

17. august

Debatsalon: Hvordan kommer vi i mål med energibesparelserne?

Én ting er at have de rette data – en anden er at bruge dem. Netop dét er en udfordring, når det handler om at komme i mål med energibesparelserne i alt fra offentlige byggerier til ejerforeninger eller lejeboliger.

18. august

Dialogarrangement – Verdens bedste byfortætning

Inden for de seneste 10 år er Aarhus vokset både i højden og bredden, og alt tyder på, at den udvikling fortsætter. Men hvordan sikrer vi en udvikling af byen uden at give køb på byens kvaliteter, åndehuller og hvordan hænger fortætning sammen med en bæredygtig udvikling af Aarhus?

19.-21. august

Talking Landscapes: Aabenraa

TALKING LANDSCAPES er et omvandrende folkemøde, der undersøger vores forhold til hinanden, til omverdenen og til naturen gennem iscenesatte samtaler i det danske landskab.

24.-25. august

Biobaserede Byggematerialer

Byggebranchen står overfor en kæmpe udfordring i at skulle nedbringe byggeriets klimaaftryk betragteligt inden for en meget kort periode, og det kan ikke lade sig gøre ved ”business as usual”. 

25. august

Hvordan får du kommunen som bygherre? – Workshop for vækstlagstegnestuer

Hvad kendetegner kommunen som opdragsgiver? Hvordan træffes beslutninger om nye projekter? Hvilke regler er de underlagt? Hvor ’bor’ arkitektopgaverne i organisationen? Og hvordan får man adgang til viden om, hvad der er på vej?

26. august

Talking Landscapes: Aalborg

TALKING LANDSCAPES er et omrejsende folkemøde, der undersøger vores forhold til hinanden, til omverdenen og til naturen gennem iscenesatte samtaler i det danske landskab.

29. august

Endagskursus: Miljøledelse med ugangspunkt i FNs verdensmål

Hvordan kan din virksomhed arbejde systematisk med FNs verdensmål? På dette kursus får du viden om, hvordan du kan bruge miljøledelsessystemet ISO 14001 til at arbejde struktureret med FNs bæredygtighedsmål, samt hvordan du identificerer, hvilke af målene der er relevante for din virksomhed.

30. august

Webinar: Jura i bæredygtigt byggeri

Bliv klogere på faldgruber og krav til bæredygtighed i kontrakter og gennemførsel af udbrudsprocesser.

31. august

Netværksmøde: Fremtidens Forstad

Netværk for kommunal arkitekturpolitik sætter på dette møde fokus på udviklingen af Fremtidens Forstad i Årslev/Sdr. Nærå, hvor den udtjente polymerfabrik i Årslev i kraft af sin nye rolle som borgerdrevent kulturcenter har været inspirationskilde til byudviklingen i området.

Bliv medlem af Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger