FBBBS BESTYRELSE

Bliv medlem af Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger

Formand

Jesper Birn Lindeberg
Seniorprojektleder, KAB

#Bæredygtighedsansvarlig
#Udvikling af alternative boformer
#Implementering af certificeringsordninger
#Træhusbyggeri

Næstformand

Katrina Wiberg
Adjunkt
Kand.arch. MDL, PhD
Arkitektskolen Aarhus​

#Klimatilpasning til mere vand
#By- og landskabsudvikling
#Forskning

Kasserer

Mauro Lucardi
Arkitekt, WE Architecture
Projekt- og DK-GBC Bæredygtighedsleder

#Bæredygtighedsledelse
#Integreret design/-projektering
#LCC + LCA
#Klimamål i byggeriet
#Almene boliger

Thomas Birket Schmidt
Arkitekt m.a.a og planlægger
Aalborg Kommune

#Planlægning
#Byudvikling
#Kommunal forvaltning
#Kulturarv
#Natur/biodiversitet
#Klima

Hasse Holmberg
Strategichef
Green Island

#Miljø- og klimabevægelse
#Distribueret grøn forsyning
#Lokal økonomisk udvikling

Martin Wagner
Kommunikationschef
TETRIS

#Bæredygtige boliger
#Fællesskab
#Udvikling

Peder Vejsig Pedersen
Civilingeniør
Cenergia – KUBEN Management

#Solenergi og Smart Energy løsninger i byerne
#Fossilfrie energi forsyningsløsninger
#Komfort og indeklima
#Certificeringsordninger
#Performance dokumentation

Martin Dietz
Adm. direktør, Solarlightning Entreprise ApS

#Grønne systemleverancer
#Bygherrerådgivning og byggeledelse
#Totaløkonomi

Suppleant

Thomas Leerberg
Arkitekt m.a.a og PhD.
Planchef, Holstebro Kommune

Bestyrelsen i FBBB er forsikret: