Medlemsmagasin

Medlemmer af Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger modtager medlemsmagasiner, der dybtgående behandler et udvalgt tema i hvert nummer.

Det seneste nummer af magasinet udsendes kun til medlemmer af FBBB, men kan rekvireres for 200,- kr. ekskl. moms og forsendelse eller som PDF for 75,- kr. ekskl. moms ved at skrive til sck@greencities.eu.

Du kan læse og downloade de enkelte temanumre ved at klikke på forsiden eller titlerne i listen. I menuen finder du et index med årstal.

Seneste Medlemsmagasin

Energiforsyning og Arkitektur

2020

Kun tilgængeligt for FBBB-medlemmer. Udsendt d. 15. januar 2020.

Læs om energifællesskaber, muligheder og fleksibilitet, der opstår, når anlæg kobles sammen, og der anvendes smart teknologi. Og om en fremtid, hvor biler og huse lagrer og afgiver energi efter behov. Hvor udtjente fjernvarmerør er energilagre, og hvor vi for længst har vænnet os flydende energipriser. Magasinet viser spændende og vellykkede integrerede solcelleløsninger fra ind- og udland. De er i stor stil opstået på grund af godt design, der bærer præg af tidligt samarbejde for at få teknik og arkitektur til at gå op i en højere enhed.

ARTIKELOVERSIGT

 • Leder
  Pernille Hedehus, forkvinde for FBBB
 • Energi i fremtiden – energi til fremtiden
  Charles Nielsen, Direktør Infrastruktur TREFOR A/S
 • Bæredygtige energisystemer
  Knud Pedersen, Formand for Radius Elnet og for iEnergi
 • Energifællesskaber og lokal energiproduktion
  Erik Christiansen, direktør i EBO Consult A/S
 • Avedøre Green City
  Elsebeth Terkelsen – direktør og arkitekt i European Green Cities
 • Københavns Kommune vil være CO2 neutrale i 2025
  Rachel MacIntyre, arkitekt og projektleder, Solar Distrikt Nordvest
 • Advanced solar facades – a key piece in the puzzle of building sustainable cities
  Ellika Taveres-Cachat, Steinar Grynning, SINTEF Community, Trondheim, Norway
 • Olympic House
  Søren Nersting 3XN Architects
 • Arkitektur spiller en aktiv rolle i fremtidens energiproduktion
  Berith Mavromatis og Inge Vestergaard,
  arkitekter og bestyrelsesmedlemmer i FBBB
 • Solceller og røde tegltage
  Jakob Klint, Kuben Management
 • Hotel Herman K – perspektiver på arkitektonisk skønhed og bæredygtighed i Københavns tidligere transformerstation
  Morten Kristensen, arkitekt, Dansk Ejendoms Management
 • Integration af solceller – æstetik og anvendelse
  Berith Mavromatis og Inge Vestergaard,
  arkitekter og bestyrelsesmedlemmer i FBBB

Bliv medlem af Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger

Solceller

En del af fremtidens energisystem

2017

I dette magasin er en række eksempler på tiltag, der giver reelle forbedringer: Boliger med fleksible sommer og vinterfacader, så huset passer til årstiden, hele energismarte byer, bygningsintegrerede solceller med dobbelt eller flerdobbelt funktion og en helt solcelle forum med en palet af solcelleløsninger.

QUALITY CITIES

2017

Sammen med udvalgte kommuner og byer i Danmark, Sverige og Tyskland, der alle arbejder med konkrete projekter for en bæredygtig byudvikling, tegner denne udgave af medlemsmagasinet det aktuelle billede af status for realisering af nye visioner for det bæredygtige byliv.

Fremtidens Klimaskærm

2016

Hvordan får man skabt en holistisk renovering, hvor mange og komplekse aspekter bringes i spil?

Det drejer sig både om naturindhold og om lokal jobskabelse, om brug af nyudviklede biobaserede produkter og højteknologiske bæredygtige løsninger og konstruktioner og om genbrug af ressourcer.

Bæredygtige Regioner

2015

Fremtidssikring af Velfærdsbyen

2015

After – Energibesparende Løsninger for Almene Boliger

2014

Klimatilpasning i Skåne og Danmark

2014

Projekter der forandrer

2013

Energi i Arkitekturen – Optimering af Klimaskærmens Potentialer

2012

Lavenergistandard og Certificering

2012

Sol og Biomasse for Lavenergibyggeri

2011

Energirenovering – Nye Løsninger

2010

Energibyer

2009

Best Practice for Lavenergibyggeri

2008

Solenergi – Nye muligheder for Byggeriet

2007

Bæredygtige Lokalområder

2007

Solenergi i energirammen

2006

Netværk for Bæredygtige byer

2006

Bæredygtig Byudvikling

2005