Photo © Kim Lenschow

BÆREDYGTIG ARKITEKTUR og ÆSTETIK

Transformation, materialer,

tektonik og teknologi

16. MARTS 2023 – KL. 10-15.30

ARKITEKTFORENINGEN
ÅBENRÅ 34
1124 KØBENHAVN K

TILMELDING SENEST 13.03.2023

Om arrangementet 

I dag er behovet for at arbejde helhedsorienteret og tænke nye bæredygtige løsninger indenfor arkitekturen/byggeriet et afgørende element i den grønne omstilling.
Men hvad betyder cirkulære hensyn, klimatilpasning, genanvendelse af bygninger og byggematerialer, ny teknologi og nye materialer for vores fysiske omgivelser?

Er det slut med at bygge nyt? Skal vi primært transformere de bygninger, der allerede er bygget? Skal vi primært bygge med tidligere anvendte materialer eller materialer skabt af affaldsprodukter? Eller skal alle nye bygninger bygges af biogene materialer eller plastres til med solceller?

Med andre ord: Er der en ny æstetik på vej? Hvordan kommer vores bygninger til at se ud i fremtiden? Og hvordan kommer vi i mål med – eller tættere på – en grøn omstilling af vores fag?

PROGRAM

09.30: Indskrivning – kaffe
10.00: Velkomst v/ Jesper Birn Lindberg, FBBB
10.10: Introduktion til dagens tema v/ Ingeborg Haug

10.30: Tilknytningens Tektonik
Hvordan kan udvidelse af arkitekturens sociale kapacitet som rum forenes med minimering af dens miljømæssige aftryk som konstruktion?
v/ Marie Frier Hvejsel, Professor, Arkitektskolen Aarhus

11.00: Søgen efter en fragil arkitektur
Kan vi genopfinde arkitekturen, ved at fokusere på materialerne?
v/ Kim Lenschow, Arkitekt, Office Kim Lenshow

11.30: Debat i plenum
12.00: Frokost – sandwich

13.00: Naturprocesser manifesteret
Hvordan ser cirkulært byggeri ud? Hvordan integrerer vi den nye bæredygtige teknologi i byggeriet?
v/ Lotte Bjerregaard Jensen, Professor, Arkitektskolen Aarhus

13.30: Transformation som identitetskabende forandringsværkstøj
Hvordan kan vi ændre identiteten i vores funktionstømte bygninger, så vi skaber et grundlag for bæredygtiggenanvendelse af vores fælles kulturarv?
v/ Simon Vinzent, Partner, Arcgency

14.00: Drøftelse i grupper – kaffe og kage
14.45: Diskussion i plenum
15.15: Afslutning

Efter mødet afholder Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger generalforsamling. Alle er velkomne til at deltage. Dagsorden vil fremgå af FBBB’s website

15.30-16.30: FBBB Generalforsamling

1. Bestyrelsens beretning
2. Regnskab
3. Budgetorientering
4. Indkomne forslag
5. Kontingent
6. Valg af bestyrelse
7. Valg af suppleanter
8. Valg af revisor
9. Eventuelt

Alle er velkomne til at deltage

Ikke-medlemmer: 500,-

Medlemmer af FBBB og/ell. Akademisk Arkitektforening: 200,-

Som medlem af Arkitektforeningen (MAA) bedes du i tilmeldingsformularen skrive dit
medlemsnr. i forlængelse af dit navn: MAA 123456

Priser er inkl. moms