Photo © Arkitekskolen Aarhus

TEMADAG: KLIMATILPASNING OG KYSTBYERNE

– HVAD BYGGER VI PÅ KANTEN TIL FREMTIDEN?

15. NOVEMBER 2023 – KL. 12.30-15.30

ARKITEKTSKOLEN AARHUS
EXNERS PLADS 7
8000 AARHUS

Om arrangementet

– I samarbejde med Arkitektskolen Aarhus og DNNK

Hvordan indtænker vi det byggede og landskabet sammen i planlægningen og by- og landskabsudviklingen, særligt med de usikkerheder over tid som klimaændringer (og havstigning) medfører? Hvad er adaptive løsninger?

Selvom flere rapporter peger på, at tendenserne for havstigning og stormfloder øges støt, ser flere kystbyer umiddelbart ud til at udvikle på havnene på en måde, hvor de potentielt gør sig unødvendigt sårbare når forudsætningerne ændrer sig over tid.

Dette er fokus for forskningsprojektet ”Hvad bygger vi på kanten til fremtiden?” da vi så indikationer på, at vi bebygger de bynære havnearealer ud fra planlægnings- og bygningspraksisser, der kan risikere at placere store udgifter og udfordringer til fremtidige generationer. Samtidig ser vi indikationer på, at kystbyernes landskabelige træk har underudnyttede potentialer i forhold til byudviklingsstrategier og løsningsvalg i forhold til havstigning og stormflodshændelser over tid.

Temadagen tager fat i emnet fra forskellige perspektiver og giver et indblik i læring fra kortlægninger og feltstudier af bynære havnearealer i danske kystbyer anno 2023.

   

PROGRAM (FORELØBIGT)

12:30-12:40:  Velkommen.

12:40-13:00:  Et byhistorisk perspektiv på Aarhus som by ved kysten.
Søren Bitsch Christensen, stadsarkivar, adjungeret lektor AU, leder af Dansk Center for Byhistorie

13:00-13:40:  Hvad bygger vi på kanten til fremtiden?
– Eksempler fra forskningsprojektet, kortlægninger og feltstudier af byggeri og landskaber på kanten mellem land og vand.

  • Katrina Wiberg, Lektor i landskab og klimatilpasning, AAA (20 min)
    Kystbyer og risikoområder i 48 kystbyer fra et GIS perspektiv.
  • Martin Odgaard, Lektor i By- og Landskabsplanlægning, AAA (20 min)

 13:40-14:00:  Klimatilpasning i Vestbyen, Aalborg.
– Thomas Birket-Smith, Byudvikling, By og Land, Aalborg Kommune

14:00-14:10:  Traces of Water
– Eksempler på studerendes arbejder på Studio urban Landscapes, AAA (på engelsk)

14:10-14:25:  Pause, kaffe, kage, mulighed for at se studerendes arbejder og tage en snak.

14:25-14:45:  Kan man forsikre det der bygges på kanten?

14:45-15:15:  Panel session med Stadsarkitekter Lisbet Wolters og Anne Mette Boye
– Hvordan bygger vi på kanten i fremtiden, og hvad bliver anderledes?

  • Introduktion Planlægning og havnekantens rum over tid (5-10 min), KW
    Panel session Anne Mette Boye, stadsarkitekt Aarhus Kommune og Lisbet Wolters, Stadsarkitekt Vejle Kommune

15:15-15:30: Dialog, diskussion, opsamling.

 

Deltagelse er gratis og er åbent for alle, men tilmelding er nødvendig – TILMELD DIG HER.

 

 

Bliv medlem af Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger

Aktuelle arrangementer offentliggøres løbende i FBBBs nyhedsbrev.