Photo © Havnens Hænder

BIOGENE OG GENANVENDTE BYGGEMATERIALER

En farbar vej mod fremtidens CO2 neutrale byggeri?

31. AUGUST 2023 – KL. 14.00-16.00

HAVNENS HÆNDER
REFSHALEVEJ 165 C
1432 KØBENHAVN K

Om arrangementet

– I samarbejde med Arkitektforeningen
Afholdt med støtte fra Miljø- og Energifonden

Hvordan ændrer vi vores tilgang til projektering og byggeproces, så biogene og genanvendte byggematerialer bliver gængs praksis? Fra 1. januar 2023 skal der laves LCA analyser for nybyggeri over 1000 m2 med max. 12 kg/ CO2 udledning pr. m2, og disse krav vil blive skærpet år for år. 38 % af CO2 udledningen sker i byggeriet.

Vi står i dag med en række materialer, der kan reducere CO2 belastningen, når vi renoverer og bygger nyt. Den ene mulige vej kan blive anvendelse af biogene byggematerialeog den anden vej at genbruge byggematerialer 1:1. En tredje er at kombinere disse to med øget renovering med tilpassede elementer, fortætning og reduceret nybyggeri. Disse strategier kræver, at der tidligt tages stilling til, hvilke materialer man ønsker at anvende, gennem LCA analyser. Det kræver også, at man byggeteknisk tænker anderledes med en revision af den gængse byggeskik og proces.

Her kunne diffusionsåbne konstruktioner tillige bane vejen for en effektiv inddragelse af biogene og genanvendte byggematerialer/-komponenter Hvordan klarer byggerier med biogene og genbrugsmaterialer sig i forhold til de nye LCA krav. Med den nye LCA Live vil man i den tidlige designfase kunne redegøre for det samlede CO2 aftryk og dermed tydeliggøre, effekt at ændre materialevalg. Hvordan virker LCA Live og hvordan tydeliggøre og dokumenterer man CO2 besparelsen i beslutningsprocesserne?

PROGRAM

14.00-16.00Refshalevej 165 C
1432 København K

16.00-17.00
Vi har fået mulighed for sammen at se udstillingen Reset Materials hos
Copenhagen Contemporary lige rundt om hjørnet for Havnens Hænder:
Copenhagen Contemporary | Internationalt Kunstcenter i KBH

– Med besøget hos Havnens Hænder v. Mikkel Damgaard Nielsen kan vi både røre ved deres biogene produkter og høre, hvordan de anvender materialerne i byggeriet og overvinder de almindelige byggetekniske krav.

– Vi får også besøg af Genbyg v. Tom Jørgensen, der sælger genanvendte byggematerialer. Genbyg kommer med et perspektiv på, hvordan byggebranchen får indarbejdet flere genanvendte og biogene materialer allerede i den tidlige designfase.

– Vi introduceres af BUILD – Institut for Byggeri, By og Miljø til, hvad LCA-Live kan bruges til i den tidlige designfase for at reducere vores samlede CO2 forbrug

Havnens Hænder er landets første biobaserede byggemarked, som udelukkende sælger materialer, som bidrager til at nedbringe CO2-regnskabet. Rådgivning og handling er samlet under samme tag på Refshaleøen i København med kontor, byggemarked, showroom samt workshopafdeling.

Visionen er at få byggebranchen til at se potentialet i de naturligt intelligente materialer og vigtigheden i at omstille nu. Derfor rådgiver, underviser og formidler Havnens Hænder viden om bæredygtige materialer, løsninger og principper indenfor byggeri.

Se mere hos Havnens Hænder

Deltagelse er gratis for medlemmer af FBBB og Arkitektforeningen.
For ikke-medlemmer er prisen DKK 750.
Begrænset antal pladser.

I forlængelse af arrangementet er der mulighed for at få gratis adgang til den eksperimenterende gruppeudstilling Reset Materials, der præsenterer fremtidens byggematerialer i krydsfeltet mellem kunst og arkitektur, på Copenhagen Contemporary, lige om hjørnet fra Havnens Hænder på Refshalevej. Udstillingen vil være åben for arrangementets deltagere i tidsrummet kl. 16-17.

Aktuelle arrangementer offentliggøres løbende i FBBBs nyhedsbrev.