NYT OM BÆREDYGTIGE BYER

Hvordan finansierer din kommune sin grønne omstilling?

Danske kommuner stiller ikke længere spørgsmål ved vigtigheden af at foretage en grøn omstilling. Ofte er det dog oplevelsen, at budgetterne ikke giver plads til at træffe de beslutninger, der skal til, og derfor går omstillingen langsommere, end den kunne.

Læs mere her


Regeringens VE-mål bremser udviklingen

Den nye regerings mål om, at mindst 50 pct. af energibehovet skal forsynes med vedvarende energi i 2030 er reelt en opbremsning i forhold til det forventede tempo fra 2010-2020.

Læs mere her


Vælgerne: Ny regering er ikke blevet grønnere

De færreste vælgere forventer, at den nye VLAK-regering vil være mere ambitiøs på det grønne område, end Venstre-regeringen var. 28 procent regner tværtimod med lavere ambitioner. Det viser ny måling.

Læs mere her


Fremtiden er sikret for finansieringen af den grønne omstilling

Et bredt flertal af Folketingets partier har i dag vedtaget det lovforslag, som implementerer PSO-aftalen af 17. november 2016. Allerede den 14. december 2016 godkendte EU-Kommissionen PSO-løsningen. Det betyder, at der er nu er skabt sikkerhed om finansieringen af Danmarks grønne omstilling fremadrettet. Sådan står der på ministeriets hjemmeside.

Læs mere her


Fremtidens bæredygtige bydel rykker nærmere

Beboerne rykker nu ind i Nordhavns nye ’smart homes’. Det giver mulighed for at teste ny teknologi i 1:1.

Læs mere her


Ny bydel bliver selvforsynende og bæredygtig

Efter flere års forarbejde er spaden nu stukket i jorden i Karise.

Læs mere her

Små boliger i storbyen – store boliger på landet

Der er stor forskel på boligstørrelsen alt efter om man bor på landet eller i byen. Nye tal viser, at danskere i landets yderområder i gennemsnit har 20 kvadratmeter mere per person end dem, der bor i de større byer.

Læs mere her


Fire nye landsbyklynger vil kæmpe for fællesskabet

Der er nu sat navn på de første landsbyer og lokalområder, der tager kampen op mod fraflytning, tomme haller og lukkede købmænd – støttet af Realdania, DGI og Lokale og Anlægsfondens landsdækkende landsbyklynge-kampagne. Landsbyerne skal vise nye veje til udvikling af Danmarks knap 6000 små byer. Der er plads til endnu flere landsbyer i kampagnen.

Læs mere her


Millioner til grøn energifabrik

MUDP uddeler millioner til blandt andet en energifabrik og til højteknologisk spildevandsrensning i Assens.

Læs mere her


TRAFIK


Krisemøde om el-biler endte i ingenting.

Der er i år kun solgt cirka 1.100 elbiler. Det er lidt over halvdelen af, hvad partierne bag sidste års forlig havde regnet med. Efter nytår stiger afgiften med endnu 20 procentpoint, og det fortsætter indtil 1. januar 2020, hvor hele afgiften er indfaset.

Læs mere her


Skæbnemøde kan afgøre elbilernes fremtid

Et flertal i befolkningen ønsker elbiler fritaget for afgift. Politisk forhandlingsmøde kan blive afgørende.

Læs mere her


Ny dansk el-motorcykel

En dansker og en islænding vil sende den ultimative elektriske motorcykel på markedet i 2019. Et helt nydesignet stel samt sensorer og computerstyring skal gøre den både ekstrem – og letkørt for den uerfarne.

Læs mere her


Slut med diselosere

Den amerikanske lastbilproducent Nikola har afsløret produktionsudgaven af en lastbil, der skal rykke transportbranchen væk fra diesel. Brint, brændselscelle og batteri giver rækkevidde på 1.300-1.900 km.

Læs mere her


Danmark på vej med verdens første batteritester til el-biler

Lithium Balance, Teknologisk Institut og Aalborg Universitet udvikler et værktøj til at vurdere restlevetiden på elbilbatterier. Det kommer både brugtbilskøbere og uafhængige værksteder til gavn.

Læs mere her


Dansk brændselscelle-bil kører 800 km på en opladning

Just Eat tester bilen i Aalborg.

Læs mere her


Nye biler skal forurene markant mindre

Fra 2017 skal nye biler leve op til nye, skrappere testkrav for forurening med partikler. Det har EU’s medlemslande nu vedtaget. Testkravene vil betyde mindre luftforurening af partikler og kvælstofdioxid.

Læs mere her


Absurd at regeringen vil fjerne miljøkrav til taxier

Miljøorganisationen Det Økologiske Råd finder det absurd at regeringen vil fjerne alle miljøkrav til taxier. Især set i lyset af, at CO2-udledningen fra transportsektoren skal sænkes markant inden 2030 og at luftkvaliteten i København allerede overskrider EU’s grænser for forurening.

Læs mere her


Danmark får ny national cykelrute i international topklasse

Regeringen (V, LA og K) er i dag blevet enig med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om at give 8 mio. kr. til en styrkelse af de nationale cykelruter.

Læs mere her


ENERGI


Vedvarende energi dækker 30 procent af energiforbruget i Danmark

Vedvarende energi dækkede i 2015 ca. 30 pct. af energiforbruget mod 29,2 procent i 2014. 

Læs mere her


Ny energispareaftale på plads

Ny aftale om energiselskabernes energispareindsats i 2016-2020 er på plads, som forpligter selskaberne til årligt at medvirke til at reducere det danske energiforbrug med 10,1 PJ.

Læs mere her


Dansk Fjernvarme finder fejl for millioner i McKinsey-rapport

Listen over fejl og mangler er lang i McKinsey og Co’s rapport om forsyningssektoren, som regeringens forsyningsudspil bygger på.

Læs mere her


Aarhus Universitet åbner nyt, stort energi-laboratorium

Solceller, vindmøller på taget og en elbil i garagen er del af udstyret i et nyt laboratorium på Aarhus Universitet. Her kan man arbejde med fuld integration af vedvarende energikilder.

Læs mere her


250 millioner at spare ved skift til LED-lys

Se i hvilken del af landet, der kan spares mest.

Læs mere her


Solcelleparker falder 25 procent i pris

Det store dansk-tyske udbud af solcelleparker bliver langt billigere end ventet, viser den første del af udbuddet. Med det er solcellerne blevet en stærk konkurrent til de udbredte havvindmøller.

Læs mere her


Solenergi stadig på yderst lavt niveau

Danmark har hårdt brug for flere solceller, hvis vi skal i mål med den grønne omstilling. På trods af vækst i brug af solceller, er der stadig alt for få af dem.

Læs mere her


Nyt hovsa-indgreb mod solceller vedtaget

Kæmpe solcelle-ansøgning og udsigt til milliardregning gav politikerne overarbejde på årets sidste afstemningsdag i Folketinget.

Læs mere her


Moderne solceller tjener energi-gæld hjem på under to år

Moderne solcellepaneler har efter cirka to år produceret dén mængde energi, som er medgået til den energislugende produktion af silicium-cellerne. I solcellernes barndom var det 20 år.

Læs mere her


Danske solcelleejere skal behandles ens

Foreningen Danske Solcelleejere har pr. 24. november 2016 sendt en anmodning til Energitilsynet om at suspendere Dansk Energis Tarifmodel 2.0 for solcelleejere.

Læs mere her


Droner skal overvåge solcelleanlæg

I et nyt dansk projekt udvikles droner, der automatisk kan overflyve solcelleanlæg og udføre avanceret diagnosticering.

Læs mere her


SDU printer fremtidens solceller

Danske forskere bag papirstynde organiske solceller, der nu skal printes ud i flere meters længde og rulles ud over tage og biler.

Læs mere her


Slagelse udstyrer 14 kommunale bygninger med solceller

Anlægsbevilling er på vej gennem den politiske mølle.

Læs mere her


Sorø udstyrer fem kommunale bygninger med solceller

Firmaet AT Solar er løbet med opgaven.

Læs mere her


Fynske parcelhuse får energibrønd til opvarmning og køling

I lokalplanen fremgår at parcelhusene skal ‘forsynes med individuelle kilder til opvarmning’ som solenergi og jordvarme. Men i stedet for at lade valget være helt op til de enkelte husejere har kommunen valgt selv at bekoste såkaldte ‘energibrønde’ til alle husene.

Læs mere her


Om 25 år er saltkraft lige så almindeligt som vindkraft

Danfoss-formand Jørgen M. Clausen mener selv, han er genetisk disponeret for at sætte ideer i værk – som f.eks. det saltkraftværk, der netop er kåret som Årets danske Ingeniørbedrift.

Læs mere her


Succes med fjernkøling skaber arbejdspladser

Der er fortsat stor efterspørgsel efter bæredygtig køling til ejendomme i København.

Læs mere her


Håbet er lysegrønt hos Energi Viborg

Skat har fritaget  Arla-mejeriet i Rødkærsbro for at betale afgifter på den overskudsvarme som man sender til det lokale fjernvarmeværk.

Læs mere her


Virksomheder straffes for at udnytte overskudsvarme

Dansk afgiftssystem gør det dyrt at tænke på miljøet.

Læs mere her


Der skal el i varmerørene

Klumme: I Danmark har vi nogle af verdens mest forkælede fugle. Genbrugsvarme, der kunne bruges til at varme ikke mindre end 120.000 husstande op, sendes i dag op i luften i stedet for ned i fjernvarmerørene.

Læs mere her


NRGi giver 800.000 til energi-karrusel

Nrgi har netop uddelt 3,6 millioner kroner til bæredygtige projekter der fremmer den grønne omstilling.

Læs mere her


MILJØ


Nu skal københavnerne gå på vandet

Heimdalsgade på Nørrebro i København bliver den første strækning, hvor en ny vandhåndterende fortovsflise skal testes. Klimaflisen er udviklet til fremtidens fortove og byrum og skal håndtere effekterne af klimaforandringerne og samtidig skabe nye oplevelser i byen.

Læs mere her


Ny regnvandsløsning sparer millioner af liter grundvand

I den nye bydel, Byen Nye, nord for Århus skal der opsamles og genbruges regnvand til toiletter og tøjvask. COWI har udviklet en ny regnvandsløsning, som giver en besparelse på ca. 30 millioner liter grundvand om året.

Læs mere her


Klimapark på vej i Aarhus

Verdens første park der forener rehabilitering, klimatilpasning og folkesundhed er på vej ved MarselisborgCentret i Aarhus. Fem tegnestuer har dystet om at tegne den bedste park, der forener Sundhed – Park – Aktiviteter – Rehabilitering og Klimatilpasning, heraf navnet SPARK, til området ved MarselisborgCentret.

Læs mere her


De Gamles By sikres mod skybrud

Kombinationen af klimatilpasning og renovering af et ældre haveanlægfører til en række nye haver med integreret regnvandshåndtering ved Allé Bygningerne i De Gamles By i København.

Læs mere her


Bæredygtig tagdækning til Aarhus’ nye letbane

Aarhus Letbanes ambition om en klar grøn profil betyder, at selskabet har valgt at lægge et 5.000 m2 grønt tag på letbanens trafik- og servicecenter.

Læs mere her


Spiselig park skal binde fortid og fremtid sammen på Grønttorvet

Vinderen af FB Gruppens parallelopdrag om den nye park på Grønttorvet i Valby er fundet. Vinderforslaget fra 1:1 Landskab binder med tre greb områdets historiske fortid som Grønttorv sammen med fremtidsvisionen om en grøn og levende bydel.

Læs mere her


Her bliver problemet til en ressource

Ny Aarhus-bydel skal bruge regnvand i toiletter og vaskemaskiner.

Læs mere her


Det skal være let at sortere affald

Miljøstyrelsen uddeler godt 8 mio. kroner til 13 kommunale projekter, der skal få danskerne til at sortere mere affald.

Læs mere her


SOCIAL


Fire nye boligområder på ghettoliste

Igen i år er der 25 almene boligområder på listen fordelt på 16 kommuner. Fire af de 25 områder på årets ghettoliste er nye, mens fire områder, som var med på sidste års liste, er udgået.

Læs mere her


Tilfældigheder styrer ghettolisten

Små marginaler styrer, hvem der ryger af og på ghettolisten. Se hvordan listen har ændret sig fra år til år.

Læs mere her


Ghettoliste: Faldet i antal udsatte områder er stoppet

De seneste års fald i antallet af udsatte boligområder er stoppet. I år er der ligesom sidste år 25 områder på listen.

Læs mere her


Stor succes med renovering af udsatte boligområder

I en endnu ikke offentliggjort rapport fra Statens Byggeforskningsinstitut evalueres store byggeprojekter i 6 af landets udsatte boligområder. Konklusionerne er klare. Det skaber værdi at renovere i de udsatte boligområder.

Læs mere her


Minister sætter skub i nyt initiativ for veteraner

Ole Birk Olesen har som ny transport-, bygnings- og boligminister uddelt 6 mio. kr. til forsøg med bedre integration af veteraner i lokalområder bl.a. gennem etablering af mødesteder og sociale tilbud.

Læs mere her


Konference om fogedudsættelser

Hvert år bliver 2500 danske familier sat ud af fogeden. En fogedudsættelse er i mange tilfælde en traumatisk oplevelse for den enkelte familie. Og samtidig en stor omkostning for boligorganisationer og kommuner. Med en forebyggende indsats kan mange udsættelser undgås.

Læs mere her


Ny rapport: brandstation sætter fut i sårbare unge

Ildfugle-projektet på Roskilde Brandstation har på kort tid skabt bemærkelsesværdige resultater for en gruppe 18-25 årige, hvor 36 % efter 12 uger er kommet i job eller uddannelse. Fysiske strabadser og tid til at snakke fremtidsplaner er noget af det, der hjælper de unge, viser en ny evaluering fra CFBU.

Læs mere her


Demokrati for gæve gutter

Demokrati er for alle. Også de gæve beboere i Toften – SAB’s 15 boliger for tidligere hjemløse – i Husum. De bestilte derfor et demokrati-kursus. I videoen fortæller formand Jan Bernhard kort hvorfor.

Læs mere her


Ny forskning: Unge søger fællesskaberne

Ny undersøgelse fra Aalborg Universitet bryder med forestillingen om de selvcentrerede unge. Deltagelse i fællesskaber er et succeskriterium for et vellykket ungdomsliv, siger forsker.

Læs mere her

NYT OM BÆREDYGTIGE BYGNINGER

Byggeriet er blevet mere it-bevidst

Håndværksbranchen er blevet meget mere it-bevidst, så Danmarks mest it-parate håndværksvirksomheder er blevet fundet i et skarpt felt.

Læs mere her


Hvis din bygning var en dieselbil…

Nyopførte bygninger har svært ved at leve op til de fastlagte energikrav. Men et projekt fra Odense viser, at det godt kan lade sig gøre.

Læs mere her


To svanemærkede hoteller i top 25

Verdens største rejsewebsite, Tripadvisor, har kåret de 25 bedste hoteller i Danmark. Kåringen er baseret på brugernes anmeldelser – og to svanemærkede Scandic-hoteller er med på listen over de rejsendes favoritter.

Læs mere her


NYBYGGERI


Sådan opføres et supersygehus med 3D og 5D BIM livekobling

I forbindelse med opførelsen af det nye supersygehus i Gødstrup ved Herning, har CREO Arkitekter koblet 3D modellen Revit sammen med 5D økonomimodellen i Sigma. Baggrunden er bedre risikominimering, kvalitetssikring og levering af præcise priser.

Læs mere her


COWI-domicil tildelt guld i bæredygtighed

DGNB-certificeringspris uddeler for første gang guld til en eksisterende kontorbygning i Danmark. COWI modtager prisen for deres domicil i Lyngby.

Læs mere her


NCC skal bygge DGNB-boliger i København

TDC Pensionskasse investerer næsten 300 millioner i nyt boligprojekt med Adept som arkitekt.

Læs mere her


RENOVERING


Digital renovering af plejehjem

Digitalisering skærper gennemsigtighed, tryghed og brugerinvolvering. Det er tilfældet på Plejecentret Hørgården i København, der er et af Danmarks første renoveringsprojekter, hvor digitalisering er med fra start til slut.

Læs mere her


Unik bæredygtighedsmedalje til flere danske kontorbyggerier

I dag lanceres en ny DGNB-bæredygtighedsklasse, nemlig DGNB for bygninger i drift. Samtidig overrækker Green Building Council Denmark for første gang guldprisen i kategorien til flere bygningsejere.

Læs mere her


DGNB Guld til PensionDanmark-domicil

PensionDanmarks domicil på Langelinie Allé i København er blevet DGNB-certificeret efter en række nye bæredygtighedskriterier for den eksisterende bygningsmasse. Den nye bæredygtighedsklasse er udviklet af Green Building Council Denmark i bestræbelserne på at gøre Danmark førende inden for grønt byggeri.

Læs mere her


Forstå din bygning før du renoverer

Inden en renovering går i gang, kan det være afgørende for indeklimaet at støve det gamle tegningsmateriale af for at forstå den bygning, man har med at gøre. Det har rådgiverteamet på Rudersdal Rådhus gjort, og det har resulteret i, at de nu udfører de indeklimaløsninger, arkitekterne udtænkte helt tilbage i 1939-42. Om vinteren lever løsningerne nemlig op til nutidens indeklimakrav.

Læs mere her


ENERGI


Markant energibesparelse på RUC

Bygningsstyrelsen, Siemens og Roskilde Universitet har netop afsluttet det største statslige ESCO-projekt i Danmark. Energirenoveringen reducerer universitets årlige energiforbrug med cirka 27 procent og giver RUC økonomisk besparelse på cirka 4 mio. kroner hvert år.

Læs mere her


Ny droneteknik laver målfast termografi i 3D

En drone og to kameraer er grundpillerne i en ny teknik, der kan lave målfaste 3D-modeller af en bygnings varmeudslip.

Læs mere her


Nu kan håndværkere medbringe et solcelleanlæg

En transportabel solcelle-batterienhed sætter for eksempel strøm til boremaskinen.

Læs mere her


MATERIALER


Cirkulær økonomi

Et nyt Advisory Board, der består af 12 erhvervsledere, skal rådgive regeringen om cirkulær økonomi og dermed øge virksomhedernes indtjeningsmuligheder, minimere miljøpåvirkningen og fremme en bedre anvendelse af ressourcerne. Et af medlemmerne er Anders Byriel, der er CEO i tekstilvirksomheden Kvadrat, som bl.a. bruger EU-Blomsten til at tilpasse sig et mere cirkulært marked.

Læs mere her


Stort år for Cradle to Cradle i Danmark

Vugge til Vugge har i 2016 udstedt nye Cradle to Cradle certifikater til over 40 produkter fordelt på syv forskellige virksomheder.

Læs mere her


Danske forskere opfinder ny beton med træ

Hvad har træ med beton at gøre? En hel del, hvis det står til en gruppe forskere fra DTU, som benytter brændt træ til betonproduktion for drastisk at mindske CO2-udledningen.

Læs mere her


Miljøvenligt malerarbejde sætter trumf på Amager Bakke

Svanemærkede produkter fra Beckers Maling har gjort det lettere at arbejde med den indvendige finish på et tidspunkt, hvor en af Danmarks pt. største byggepladser stadig myldrer med håndværkere og teknikere.

Læs mere her


Genbrugsmaterialer vinder frem i sikkerhedsgulve

Knap to ud af tre sikkerhedsgulve i danske byggerier fremstilles af Altro, der bruger op mod 20 pct. genbrugsmaterialer i produktionen, og procentdelen øges løbende.

Læs mere her


Affald knuses til miljøvenligt byggemateriale

Nedbrydningsvirksomheden Kingo knuser i disse dage en stor mængde beton, asfalt og tegl i et mobilt knuseanlæg.

Læs mere her


Genbrug af gamle mursten frem for nedknusning kan være samfundsøkonomisk rentabelt

Ny samfundsøkonomisk analyse viser, at genbrug af gamle mursten i nye byggerier sammenlignet med nedknusning og anvendelse f.eks. under veje og anlæg kan betale sig, når de gamle mursten erstatter mere eksklusive sten. Beregningerne viser, at når der er tale om maskin- eller standardsten, er det som udgangspunkt mest fordelagtigt at nedknuse og genanvende dem ved anlægsarbejder.

Læs mere her


Ventilationsvinduet hædres

Horn-Group ApS har udviklet det prisbelønnede Ventilationsvindue, som både sikrer frisk luft i huse, institutioner og kontorer med minimalt varmetab til følge.

Læs mere her


Mød manden der indrettede et luksushotel med gammelt affaldstræ

Stjernearkitekt bliver en af hovedtalerne på Building Green-messen i Aarhus i marts.

Læs mere her


Nu skal der styr på skadelig PCB i byggeaffald

Miljøstyrelsen indfører nu en grænse for indhold af PCB i byggeaffald, så affaldet kan bruges igen uden risiko for utilsigtet spredning af stoffet i miljøet.

Læs mere her


Upcyckling af gamle tekstiler

Hvert år kasseres omkring 2.800 ton arbejdsuniformer i Danmark. Samtidig smider hospitalerne mindst 333 ton lagner, dynebetræk, pudevår, patienttøj og uniformer ud. Langt det meste af affaldet ryger til forbrænding, og en mindre del bliver sendt til Holland, hvor det trævles op og genanvendes til industriklude.

Læs mere her