NYT OM BÆREDYGTIGE BYER

Byudvikling i en disruptiv tid

Kan digitalisering og ny teknologi skabe nye koblinger mellem det virtuelle og fysiske rum? Fremtiden vil byde på mange forandringer, som vi endnu ikke ved, hvordan vil falde ud. Når vi laver langsigtede byudviklingsplaner må vi arbejde aktivt med både usikkerheder og potentialer.

Læs mere her


I denne uge rimer Aarhus på byudvikling

Et stort antal events trækker internationale eksperter inden for byudvikling og arkitektur til i Jyllands største by.

Læs mere her


ProjectZero hædret med Svend Auken Prisen

Svend Auken Prisen, der siden 2009 er blevet uddelt på Socialdemokratiets kongres, går i år til Sønderborgs ProjectZero, der er et lokalt offentligt-privat partnerskab fokuseret på at gøre Sønderborg-området CO2-neutralt i 2029.

Læs mere her


Børn som klimadukse

I uge 39 blev der landet over afholdt naturvidenskabsfestival, hvor ca. 35.000 skoleelever havde ekstra fokus på verden i fremtiden. Tandslet Friskole havde primært valgt at koncentrere sig om energi og miljø både globalt, på skolen og i elevernes egne hjem.

Læs mere her


TRAFIK, MOBILITET OG INFRASTRUKTUR


‘Ellen’ ankom til Ærø

VIDEO: Batteridrevne ’Ellen’ nåede søndag fra Stettin i Polen til Søby, hvor Søby Værft skal gøre færgen færdig.

Læs mere her


Brintbusser lover os ren luft i byerne

VIDEO: Tirsdag kørte en tysk brintbus rundt på Amager. Den skulle fremvise perspektiverne i teknologien, der kan være med til at gøre Movias busser uafhængige af fossile brændsler.

Læs mere her


Slagelses brintbusser er kørt videre

Her er de kørt hen.

Læs mere her


Danske elbiler til den svenske post

Elbilproducenten Garia skal levere en flåde af eldrevne køretøjer til PostNord.

Læs mere her


Flertal vil fritage elbiler for afgifter

To uf af tre danskere vil gerne have fjernet afgiften på el- og brintbiler.

Læs mere her


Elbiler overbelaster det norske elnet

Det norske elnet er mange steder for svagt til de mange nye elbiler. Det bliver nødvendigt med nye kabler, transformere og sandsynligvis også batterilagre for at klare efterspørgslen.

Læs mere her


Dæmp trafikken med stenuldsplader på autoværn

Nyt demonstrationsprojekt tester en ny, dansk opfindelse nemlig et autoværn, der sænker støj fra trafikken med stenuldplader. Projektet er en del af Silent City, som er et projekt i den grønne partnerorganisation Gate 21.

Læs mere her


Affaldet forsvinder under jorden

Nyhed fra HFB: Et nyt affaldssystem er ved at blive etableret i Aalborg. 30 containere bliver som en del af et forsøg gravet ned under jorden, og hvis alt går godt, er det planen, at der om fem år skal være 1000 underjordiske affaldscontainere i Aalborg og Nørresundby.

Læs mere her


Tesla på vej med lastbil

Elon Musk er selv svært begejstret, men det er småt med detaljerne. Imens overhaler Misubishi ham indenom med tre ton gods ombord.

Læs mere her


ENERGI


Dagens gode nyhed: Verdens lande er blevet rigtig gode til at spare på energien

Mere effektive apparater og produkter har formindsket det globale energiforbrug med 12 pct. fra 2000 og til 2016, konkluderer ny IEA-rapport om netop energieffektivitet.

Læs mere her


Solcelleenergi vil overhale vind, gas og kul inden for 15 år

Damvad Analytics har lavet ny analyse for partnerorganisationen Gate 21.

Læs mere her


Landbruget kan høste store energibesparelser

Landbruget kan spare 95 mio. kr. og mindske CO2-udledningen med mere end 26 tusind ton per år ved at skifte til moderne staldbelysning og -ventilation. Derfor skal en kampagne nu hjælpe med at høste potentialet og forbedre landmændenes bundlinje.

Læs mere her


Besøgscenter Østerild åbnede d. 9. september

Det nationale testcenter for store vindmøller i Østerild har siden før sin åbning været genstand for manges nysgerrighed. Besøgscenteret åbnede d. 9. september.

Læs mere her


Dansk Byggeri: Kommuner og regioner skal ind i kampen

Staten skal spare på varmen, men der stilles ingen krav til kommuner og regioner om at gøre det samme.

Læs mere her


Nybyggere får jordvarme i Vester Nebel

Kolding Kommune og Trefor Varme er gået sammen om at etablere en decentral varmeforsyning i en ny grundudstykning i Vester Nebel.

Læs mere her


Energianlæg henter varmen op af Aarhus Bugt

Fredag den 8. september holdt Aarhus Kommune og AffaldVarme Aarhus rejsegilde for det nye bæredygtige energianlæg, der er opført på hjørnet af Hjortholmsvej og Dagmar Petersens Gade i Aarhus Ø.

Læs mere her


Grøn førerposition bevares med udviklingsmidler

Danmark er førende i verden indenfor blandt andet vandteknologisk energiproduktion. Men andre lande har også set potentialet og ånder os nu i nakken. Vi taber terræn. Samtidig bliver der afsat stadig færre statslige midler til udvikling af danske, grønne løsninger.

Læs mere her


Varmeværks-satellit giver varme til helt ny by

To 20-fods containere og en kaskade af varmepumper udgør en flytbar og midlertidig varmecentral i Vinge.

Læs mere her


Politisk aftale tryller solcellepulje om til et nyt udbud

Regeringen og resten af energiforligskredsen er blevet enige om at anvende 105 millioner kroner fra en allerede aftalt solcellepulje til et solcelleudbud i 2018. Trylleriet skal give mere sol for pengene.

Læs mere her


MILJØ OG KLIMA


Behov for større statslig opbakning til klimatilpasningsindsatsen

Kommunerne er godt i gang med klimatilpasningen, men der er stadig stort forbedringspotentiale, viser CONCITO-rapport.

Læs mere her


Vadehavskommuner mangler svar fra staten

De fire Vadehavskommuner, Region Syddanmark og Nationalpark Vadehavet bekymrede over digerne ved fremtidige klimaændringer.

Læs mere her


Eksperter diskuterer havvandsudfordringer

35 videnspersoner inden for klima og havvand var over to dage i august samlet hos Realdania. Symposiet Dialog om havvandsstigninger er en del af den indsamling af viden, som vi i Realdania i øjeblikket er i gang med – i forbindelse med, at vi ser på, hvordan vi som filantropisk aktør kan bidrage til løsninger på fremtidens klimaudfordringer.

Læs mere her


Danske byer leverer klimaløsninger i verdensklasse

Gladsaxe og København repræsenterer nogle af de mest innovative klimaløsninger i verden, viser den nye Cities100-rapport, som udkommer i dag. Rapporten præsenterer 100 af de mest banebrydende klimaløsninger fra byer verden over.

Læs mere her


Ny masterplan skal gøre skybrudsproblemer til byudviklingssucces i Haderslev

I Haderslev har man valgt at bruge pengene på klimasikring i samarbejde med byudvikling. Masterplanen, udviklet af arkitektfirmaet Urban Power, er netop vedtaget i byrådet og de første synlige tegn dukker op i disse dage.

Læs mere her


Regnvandet løber uden om kloakken

Utraditionelt samarbejde holder regnvand ude af både kloakker og kældre.

Læs mere her


Regnen kan komme an i Kokkedal

Da et af Danmarks største klimatilpasningsprojekter blev indviet d. 13. september, var det ikke kun en masse regnvandsbassiner og vandtekniske løsninger, der stod færdige. Klimatilpasning Kokkedal viser, hvordan en hel bydel kan blive mere attraktiv og bedre at bo i, hvis man klimatilpasser på den rigtige måde.

Læs mere her


Kæmpe faskine mindsker risiko for oversvømmede boliger

På Bolbrovej ved Stadion Allé i Rungsted Kyst er flere huse gennem en årrække er blevet oversvømmet, når der har været skybrudslignende nedbør. Derfor ønskede Hørsholm Kommunes forsyningsselskab, Novafos, at etablere en faskine som en løsning, der forhindrer, at regnvand løber fra arealet ved den lokale idrætshal og ned mod private boliger i området.

Læs mere her


Konference regnvand skaber udvikling

Se billeder og hent materiale fra dagen her.

Læs mere her


SOCIAL


Frank Jensen vil have 1900 flere almene boliger frem mod 2027

Frank Jensen vil efter valget gøre det til en regel, at hver fjerde bolig, der bygges i København, skal være almen. Det skal efter hans egne beregninger give 1900 almene boliger oven i de 8000, der er allerede er planlagt frem mod 2027.

Læs mere her


Værktøjskasse til digital borgerinddragelse

Gode råd til kommunernes anvendelse af sociale medier.

Læs mere her


Skovbakken i Kjellerup skal skabe nye fællesskaber

En ny bypark i Kjellerup, kaldet Skovbakken, skal skabe fællesskaber og styrke inklusionen. Realdania og Silkeborg Kommune står bag projektet.

Læs mere her


Nye værktøjer til betjening af boligsociale bestyrelser

Hvordan betjener man bedst muligt og mest effektivt en boligsocial bestyrelse? Det er der mange projekt- og sekretariatsledere der spørger sig selv om i de boligsociale helhedsplaner. CFBU har udviklet seks skabeloner, der blandt andet kan inspirere til en skarpere dagsorden og en stærkere kobling mellem bestyrelse og følgegrupper samt to redskaber, som kan bruges til at vise helhedsplanens fremdrift og resultater.

Læs mere her


Væk fra de lukkede øer: interview med Anne Skovbro fra Realdania

CFBU har været på besøg hos Realdania for at høre nærmere om foreningens arbejde med at udvikle Danmarks udsatte boligområder. Vi har talt med filantropidirektør Anne Skovbro om idéerne bag projektet ”By i balance”, hvor Realdania over fem år samler de lokale aktører i et intensivt strategisk samarbejde.

Læs mere her


Kunstnere skaber frirum på børneafdeling

Arkitema Architects har involveret en række kunstnere til Skejby Psykiatrisk Center.

Læs mere her

NYT OM BÆREDYGTIGE BYGNINGER

Nyt bygningsreglement 2018 og ny certificeringsordning

I maj 2017 blev et udkast til et nyt bygningsreglement (BR18) sendt i høring. Det samme var tilfældet for den nye certificeringsbekendtgørelse om dokumentation af en række tekniske spørgsmål i bygningsreglementet.

Læs mere her


Ny miljøpolitik skal fremme bæredygtighed hos alle byggeriets parter

Dansk Byggeri lancerer en ny miljøpolitik. Den sætter fokus på, hvordan bygge- og anlægsbranchen kan spille en rolle i forhold til den grønne omstilling ved udvikling af bæredygtighed og cirkulær økonomisk tænkning.

Læs mere her


Bæredygtighed kan komme i Bygningsreglementet

I nye huse belaster produktionen af byggematerialer klimaet mere end bygningernes energiforbrug i hele deres levetid. Det skriver ing.dk. Nu åbner Ole Birk Olesen for muligheden for en frivillig klasse i Bygningsreglementet.

Læs mere her


Det er igen tid til at tjekke for radon

I de kolde måneder, når radiatoren tændes, og vinduerne holdes lukket, stiger mængden af den radioaktive gas radon i hjemmet. Derfor er det også i den periode, boligejere bør få målt for radon for at finde ud af, om de bor i en af de 350.000 boliger, som ifølge Sundhedsstyrelsen har for højt radonniveau.

Læs mere her


Invitation til unge talenter: Vær med til at sætte dit aftryk på verden

I slutningen af oktober mødes 60 af Danmarks talenter på Sprout Talent Week. Her skal de forsøge at udvikle løsninger på FN’s bæredygtighedsmål med udgangspunkt i tre danske, højaktuelle udfordringer.

Læs mere her


Digitale værktøjer reducerer byggesagstiden med 40 procent

Byggeriets Evaluerings Center går med et nyt projekt aktivt ind i kampen for at forbedre samarbejde og arbejdsprocesser. Projektet kombinerer digitale værktøjer, der løbende måler på samarbejdet i byggeprocessen og peger på konkrete områder, der kan forbedres. Byggeriets Evaluerings Center arbejder med LivingLean på det nye projekt, der har vist konkrete resultater ved større medarbejdertrivsel, mindre spild og en reduktion af byggetiden på op til 40 procent.

Læs mere her


Gode råd skal indfri det digitale potentiale

Digitalisering er ved at blive byggeriets akilleshæl. Trods masser af undersøgelser, som peger på store besparelsesmuligheder, så har byggeriet haft svært ved at tage de digitale værktøjer til sig og bruge dem i de ofte komplicerede samarbejdsrelationer. I dag lancerer Bygherreforeningen en publikation med gode råd til, hvordan bygherrer kan arbejde med en øget digitalisering i byggeprojekterne, hvor alene brugen af BIM kan give milliardbesparelser i branchen.

Læs mere her


Fremtidens facader er afgørende for byggeriet

Et samarbejde mellem Glasindustrien, Vinduesindustrien, Danske Byggematerialer, Glarmesterlauget i Danmark og Teknologisk Institut vil sætte klimaskærmen øverst på byggeriets dagsorden.

Læs mere her


Lindab: Tag bæredygtigt ansvar

I Danmark og Skandinavien er vi langt fremme, når det kommer til bæredygtigt byggeri. Men der er stadig lang vej igen. Hos Lindab, der er blandt landets førende leverandører til byggeriet, opfordrer man til en konstruktiv dialog om, hvordan fremtidens bæredygtige løsninger skal se ud.

Læs mere her


Design af bygninger med naturlig ventilation

Gratis e-guide om effekt, fordele og udfordringer ved brug af naturlig ventilation.

Læs mere her


NYBYGGERI


Batteridrevet byggeri skal løse fremtidens udfordringer

Den tyske arkitekt Wolfgang Frey er pioner inden for bæredygtighedsbevægelsen. Han er en af de stjernearkitekter, der gæster årets Building Green, hvor han fortæller om det revolutionerende byggeri Smart Green Tower, der vil forsyne en hel bydel med grøn energi.

Læs mere her


Kan huse vokse frem af jorden som planter?

Studerende og forskere på KADK giver 14 bud på innovativ design og arkitektur, der kan vise vejen for den cirkulære økonomi.

Læs mere her


Byggeriet boomer og presser markedet

Ny byggepipeline er netop offentliggjort. Byggeriet boomer, og det ser ud til at fortsætte ind i 2018. Den private sektor har store byggeprojekter planlagt for 52 mia. kr. de kommende 12 måneder. To ud af tre projekter er boligbyggerier. Men også kommunerne igangsætter flere projekter. Og det presser markedet, lyder det nu fra hele branchen.

Læs mere her


Vild idé: P-huset popper op som en prop

Tegnestuen Tredje Natur lancerer innovativt koncept, der kan løse storbyens udfordringer med regnvand, p-pladser og grønne byrum i ét og samme greb.

Læs mere her


Ung civilingeniør vil optimere byggeriet med kunstig intelligens

Civilingeniør Lasse Rahbek har brugt teknologi til at udvikle et program, der optimerer gitterkonstruktioner i byggeriet.

Læs mere her


Peter Ålbæk vil bygge Danmarks 35 grønneste boliger

Tirsdag blev det besluttet af kommunalbestyrelsen i Hvidovre Kommune, at Peter Ålbæk Jensens boligudviklingsselskab Himmerige får en ny lokalplan for Filmbyen. Hvis denne lokalplan senere godkendes kan Himmerige bygge 16 punkthuse med 35 boliger, der efter Peter Ålbæk Jensens udsagn bliver Danmarks grønneste boligbyggeri i en forstadskommune. Effekt er arkitekt på projektet.

Læs mere her


Rapport: Luftkvaliteten i ‘grønne’ huse er kraftigt påvirket af kemikalier

Man glemmer pointen med at bygge huse i jagten på bæredygtighed, siger professor, efter at amerikansk undersøgelse peger på dårligt indeklima i ‘grønne’ huse.

Læs mere her


RENOVERING


Når renovering løfter et helt kvarter

En renovering kan ændre et byområde, livet for mennesker i et helt lokalsamfund, skabe ny trafik på en havn eller give rum for aktiviteter, som er helt nye for en bygning.

Læs mere her


Renovering fra skole til forsamlingshus

Den Gamle Skole i Nr. Vium vandt RENOVER prisen 2017, mens den almene boligbebyggelse Nyt Rosenhøj i Aarhus løb med Jubilæumsprisen.

Læs mere her


Krydsrum gør eksisterende bygninger bæredygtige

Der findes for flere milliarder kroner i det eksisterende byggeri rundt om i Danmark. Arkitektvirksomheden Krydsrum vil genbruge mere og transformere eksisterende byggeri, så vi også vil bevare det i fremtiden.

Læs mere her


Indeklima under pres i gamle skoler

Skolegangen har ændret sig markant, siden de fleste folkeskoler blev bygget. Dansk Byggeri mener, at bygninger skal tilpasses formålet.

Læs mere her


Elever driver adfærdstiltag der afhjælper indeklimaudfordringer

Projektet ‘Skolerenovering i en Helhed’ tager en helhedsorienteret tilgang til at afhjælpe indeklimaudfordringer i folkeskolen. Et af projekts tiltag handler om at inddrage og involvere eleverne og lærerne for opnå en adfærdsændring, der kan være med til at sikre et bedre indeklima.

Læs mere her


Bedre renovering af faldstammer søges med ny anvisning

Ny anvisning fra Teknologisk Institut skal sikre, at renovering af faldstammer har en kvalitet, der kan sammenlignes med en traditionel udskiftning.

Læs mere her


JJW Arkitekter vinder renovering af højhusene i Bellahøj

Hele Bellahøj står over for en omfattende renovering, og totalrådgiver JJW Arkitekter er sammen med Wissenberg, Teknologisk Institut og Svend Ole Hansen udvalgt til at renovere FSB’s afdeling i Bellahøj, der består af 266 boliger.

Læs mere her


Energirenovering gav bedre indeklima

Vi gør så meget for at passe på os selv og vores børn. Derfor var det helt naturligt, at vi sikrede os, at vores bolig også er sund at bo i, siger Pia Feldtsted fra Gråsten.

Læs mere her


ENERGI


Ny platform skal sikre flere energirenoveringer i større bygninger

Energirenovering kan være en kompliceret og omkostningstung øvelse, særligt når der er tale om større byggeri. I et såkaldt ESCO-projekt bliver der garanteret for, at energibesparelsen kan betale for energirenoveringen, og det bliver mindre usikkert for bygningsejerne at investere i renoveringen. Byggebranchen har efterspurgt uvildig information om krav, procedurer og erfaringer med ESCO-projekter samlet ét sted. Og nu bliver ønsket opfyldt.

Læs mere her


Lilleholt: Energimærkning af store bygninger skal give mere værdi

I dag træder en række ændringer og lempelser i kravene til energimærkning af store bygninger i kraft. Store bygningsejere har flere gange påpeget, at mærkningen sjældent har tilført ny viden eller værdi i deres arbejde. Og det ønsker energi-, forsynings- og klimaministeren at ændre på.

Læs mere her


Gaia Solar-konkurs: Køber overhalet indenom

Det bliver altså ikke Phønix Tag Energi, der overtager konkursboet efter solcellevirksomheden Gaia Solar.

Læs mere her


Dansk Byggeri efterlyser langsigtet plan for solenergi

Regeringen har indgået en ny aftale med partierne i energiforligskredsen om at afsætte 105 mio. kroner til et solcelleudbud. Endnu et eksempel på den stop&go-politik, der føres på solcelleområdet, mener Dansk Byggeri

Læs mere her


Her er kontorhuset der producerer strøm til naboerne

Frey Architekten står bag Smart Green Tower – et nyt 16 etager højt kontorhus, som forventes at producere 200.000 kWh strøm om året. Til sammenligning bruger en gennemsnitlig dansk husstand cirka 4.500 kWh på årsbasis.

Læs mere her


Nul udgifter til varme

Familien Bock bruger nul kroner på opvarmning af hus og vand. Forbedringen er sket ved hjælp af investeringer i varmepumpe, brændeovn og solceller.

Læs mere her


Sådan tænder du langsomt for varmen

En ny fyringssæson er i sigte, og der er mange penge at spare på at tænde langsomt op for dit fjernvarmeanlæg.

Læs mere her


MATERIALER


Danske virksomheder vil cirkulær økonomi – nyt site skal hjælpe dem

Mange af landets små og mellemstore virksomheder tripper for at komme videre med at genanvende materialer, designe produkter så de kan genbruges eller producere mindre affald. Det viser en ny undersøgelse fra Miljøstyrelsen. Mange af dem vurderer dog ikke, at de ved nok om emnet, til at få fuldt udbytte af deres arbejde med cirkulær økonomi. En ny portal skal hjælpe virksomhederne i gang med arbejdet.

Læs mere her


Rækkehuse på upcyclede materialer

NREP og Arkitektgruppen har netop taget første spadestik på endnu et byggeri i Ørestad Syd, nemlig byggeriet af 20 rækkehuse under navnet Upcycle Studios.

Læs mere her


Byggematerialer belaster klimaet mere end opvarmning

Nye huse er nu så energi­effektive, at byggematerialerne påvirker energiforbrug og klima mere end driftsforbruget. Fremover skal materialerne regnes med, mener forskere og branchen.

Læs mere her


Miljøstyrelsen giver millionstøtte til genbrugsbeton

RGS Nordic og DK Beton har fået tildelt knap 5 mio. kroner fra Miljøstyrelsens Udviklings- og Demonstrationsprogram til at kickstarte et nyt og unikt betonsamarbejde.

Læs mere her


Genbrugsmursten booster CO2-regnskabet

Nyhed fra HFB: Hvad er sammenhængen mellem 10.000 one-way flyture fra København til New York City og seks bygninger med facader i genbrugsmursten? Hos Henning Larsen har deres seneste seks bygninger med facader i genbrugsmursten sparet miljøet for en udledning på 1.5 millioner kg CO2 og CO2-ækvivalenter. Det svarer til udledningen ved 10.000 flyrejser over Atlanten.

Læs mere her


VIDEO: Europas første 3D-printede bygning skaber opmærksomhed

Et, målt på kvadratmeter, ganske lille byggeprojekt har nydt særdeles stor opmærksomhed de seneste uger.

Læs mere her


Fond investerer millioner i dansk udviklet solcelletag

Danmarks Grønne Investeringsfond kaster nu penge efter den danske virksomhed Innogie, der har udviklet et tag, der kun består af solceller.

Læs mere her


Genanvendelse af vandrør nomineret til pris

Hofor, Kalundborg Forsyning og Aage Vestergaard Larsen er nomineret til en innovationspris.

Læs mere her


Facadeplader sikrer gavlmalerier mod hærværk og forfald

Danmarks største samling af gavlmalerier bliver beskyttet med en specialtrykt og langtidsholdbar facadebeklædning.

Læs mere her


Glasfiberens prædikanter

Fiberline vil etablere glasfiber som alment anerkendt byggemateriale. Isolatorer til vinduesrammer er allerede en effektiv løsning i forhold til fremtidens energikrav, vurderer virksomheden.

Læs mere her