NYT OM BÆREDYGTIGE BYER

Arkitekter sætter globalt fokus på bæredygtighed i København

København endte med at sikre sig værtskabet for den prestigefyldte UIA World Congress of Architects i 2023 – bedre kendt som arkitekternes verdenskongres. Kort fortalt er arkitekternes verdenskongres et udstillingsvindue og debatforum for bæredygtige løsninger og der forventes mellem 10.-15.000 deltagere fra hele verden.

Læs mere her


I Hvidbjerg vil de have saltbatterier og varmepumper

Gymnastiksalen på den lille Hvidbjerg Skole i landsbyen Hvidbjerg nær Skive var stuvende fuld en aften sidst i september.

Læs mere her


Færøerne: Grøn omstilling i overhalingsbanen

Vores nordatlantiske venner er ved at omstille deres energiproduktion til vedvarende energi. De er også i gang med at teste lagring og fleksibelt elforbrug.

Læs mere her


MATCH projektets partnere mødtes i Sønderborg

I slutningen af oktober mødtes MATCH projektets partnere i Sønderborg for at diskutere de foreløbige resultater og få inspiration fra Sønderborg-områdets omstilling.

Læs mere her


Borgmesteren bød velkommen til Inspiratoriet

Borgmesteren bød alle gæster og udstillere på ProjectZeros Inspiratorium velkommen

Læs mere her


Eksportpotentiale i aarhusiansk smart city-model

Klogt kommunalt samarbejde kan sprede danske smart city-løsninger til resten af verden. Aarhus Kommune var først til at satse på den åbne EU-standard og har fået følgeskab af 35 kommuner og 3 regioner.

Læs mere her


Grønne idéer efterlyses

I december uddeler energiselskabet Nrgi millioner til miljørigtige projekter.

Læs mere her


TRAFIK, MOBILITET OG INFRASTRUKTUR


Elektrificeret vej testes uden for Lund

Her oplades elbilerne mens de kører.

Læs mere her


Daimler præsenterer eldrevet lastbil

Ny elektrisk lastbil fra Daimler er netop blevet præsenteret på Tokyo Motorshow. Inden for få år vil selskabet have en hel palet af elektriske busser og lastbiler.

Læs mere her


Fri bane med bæredygtige erhvervskøretøjer

Ivecos Daily Blue Power tager forskud på fremtiden og giver valgfrihed mellem tre teknologier, der øger friheden i forhold til både anvendelse og forretningsområde.

Læs mere her


EU: I har for få ladere til el-biler

EU-Kommissionen truer Danmark med retssag.

Læs mere her


Opladende drone skal komme elbiler til undsætning

Amazon har patenteret en drone, som skal levere strøm til elbiler på farten.

Læs mere her


Derfor tror Audi på solceller til biler

Den tyske bilproducent er gået sammen med amerikansk firma, og i fællesskab vil de bruge solstråler om drivmiddel.

Læs mere her


Kæmpebatteri giver elbus rækkevidde på 300 km

Heldagsbatterier er fremtiden for elbusser, mener kinesisk batterigigant.

Læs mere her


12 borgmestre lover at købe rene miljøbusser fra 2025

Mandag underskrev 12 borgmestre fra nogle af verdens storbyer en aftale om at gøre trafikken mere miljøvenlig. Derfor skal der fra 2025 kun indkøbes nulemissionbusser til den offentlige trafik.

Læs mere her


København køber nye busser: Vi stiller krav til funktion frem for teknologi

Flere kommuner har valgt forskellige teknologier til fremtidens miljøbusser. I København ser man først på bussernes miljøegenskaber og derefter selve løsningen.

Læs mere her


Rapport: Deleøkonomiens klimagevinst er størst i transportsektoren

En ny rapport fra Det Nordiske Ministerråd viser, at delebilsordninger kan sænke CO2-aftrykket per husholdning med mellem 140 kg og 980 kg årligt – men i paksis kan effekten helt forsvinde.

Læs mere her


Førerløse bil-drømme kørt i garagen

Fonden Autonomous er fortrøstningsfuld trods Vesthimmerland kommunes stop for projekt med førerløse biler.

Læs mere her


Miljøvenlig asfalt kernen i nyt gårdmiljø

Miljøvenlig asfalt var i fokus ved valget af leverandører, da beboerne i to blokke på Amager skulle have et nyt sted at mødes.

Læs mere her


Nyt EU-krav til bilers CO2-udledning er for slapt

EU-Kommissionen foreslår at stramme kravene til nye bilers CO2-udledning med 30 procent. Dansk Energi roser forslaget, mens Det Økologiske Råd og flere medlemslande mener, at der sagtens kan strammes mere.

Læs mere her


Ny supercykelsti skal få flere til at vælge cyklen

En ny supercykelsti fra Middelfart By frem til den gamle Lillebæltsbro skal få de mange pendlere på den trafikerede strækning til at vælge cyklen frem for bilen.

Læs mere her


ENERGI


FKM: Flere penge til fremtidens energiforskning

Energiforskningen står til at få et markant løft til næste år, hvor regeringen og partierne bag Forskningsreserven vil afsætte over 500 mio. kr. til energiforskning. Det er især det succesfulde program for udvikling og demonstration af energiteknologi (EUDP), der bliver styrket med 200 mio. kr. svarende til en stigning på 25 pct. i forhold til året før.

Læs mere her


EFKM: 183 mio. kroner i støtte til fremtidens energiteknologi

EUDP uddeler i alt 183 mio. til nye projekter. Støttekronerne fordeler sig på 55 projekter og bidrager til vækst og arbejdspladser i alle af landets fem regioner.

Læs mere her


DTU vil udklække ingeniører med speciale i solenergi

Samtidig lanceres fasttrack til solenergiens eksperter.

Læs mere her


Dødens dal: Bølgeenergiudviklernes altoverskyggende udfordring

Nu skal bølgeenergien ind på lystavlen hos politikerne.

Læs mere her


Huse i Lund skal have fjernvarme fra laboratorier

En ny bydel uden for Lund i Sverige skal få sin fjernvarme fra overskudsvarmen fra to lokale forskningslaboratorier. Løsningen er lavtemperaturfjernvarme, hvor temperaturen skal reguleres så lidt som muligt for at spare på energien.

Læs mere her


Stille energirevolution giver bonus i hele EU

EU’s energisparedirektiver har i al ubemærkethed sørget for, at EU samlet set sparer energi, der svarer til Italiens energiforbrug.

Læs mere her


Synkronisering af elnet kan stabilisere grøn strøm

Virtuelle synkronmaskiner hos producenter og aftagere kan give mere stabil forsyning i en fremtid med mange kilder til strøm.

Læs mere her


MILJØ OG KLIMA


Ny rapport: Nej, Donald Trump, klimaforandringer er ikke et kinesisk fupnummer

En omfattende rapport fra amerikanske forskere lader ikke ingen tvivl tilbage: Klimaforandringer er menneskeskabte.

Læs mere her


Syv gode eksempler på klimatilpasning i kystnære byer

Kystnære byer over hele landet skal ruste sig til en fremtid med havvandsstigning og stormflod. Ny guide samler syv gode eksempler på klimatilpasning i kystnære byer og kommer med anbefalinger til helhedsorienteret klimatilpasning.

Læs mere her


Naturområde skal være landets vildeste læringsrum

Hedeland uden for København skal indeholde både besøgs- og læringscenter.

Læs mere her


Skybrudssikring kommer på dagsordenen hos NCC

Klimaforandringerne markerer sig i Danmark, hvilket særligt ses på de mange skybrud. Og selvom regnmængden forårsager store oversvømmelser og ødelæggelser, får skybrud ikke tilstrækkelig opmærksomhed. Når regnvandet er væk igen glemmes problemet nemlig ligeså hurtigt, som det opstod.

Læs mere her


Skybrudstrussel sætter fart på byudvikling

En 700 meter lang kileformet park skal lede skybrudsvand fra bymidten til havnen i Haderslev.

Læs mere her


Københavnske skybrudstunneller bliver mindst 800 mio. kr dyrere

Tre skybrudstunneler i Hovedstadsområdet skal både være større og håndtere større vandmængder end tidligere antaget. Regningen ender hos kunderne.

Læs mere her


Lækkede tal afslører: Landbrugspakken kan have forværret vandmiljøet

Miljøministeren beskyldes for at lyve om statusrapport over landbrugspakkens effekter.

Læs mere her


SOCIAL


Satspuljemidler sikrer tilgængelighed og inklusion i byggeriet

Danske Arkitektvirksomheder opfordrer Christiansborgs satspuljeordførere til at sørge for, at bevillingen til SBi’s arbejde med rådgivning og viden inden for tilgængelighed i byggeriet, fortsætter med at få tilskud gennem satspuljemidlerne til næste år.

Læs mere her


Sociale mursten: arkitektur som gør en forskel

Fysiske rammer kan ikke i sig selv løse sociale problemer. Men gode processer og gennemtænkt design kan understøtte det afhjælpende, helbredende og terapeutiske arbejde. Sådan lyder en af konklusionerne i en ny forundersøgelse, som ser nærmere på samspillet mellem de fysiske rammer og det socialfaglige arbejde.

Læs mere her


Firmaer hjælper udsatte unge i job

Ved at stille arbejdskraft til rådighed og donere byggematerialer er fire byggefirmaer med til at skabe rum til praktikpladser til udsatte unge.

Læs mere her


Hovedbyer kan blive dynamoer i yderområderne

Mange af yderområdernes større byer oplever i disse år, at indbyggertallet vokser, og en del kommuner har derfor fokus på at styrke deres hovedbyer som en motor for udvikling. Realdania vil med 73 mio. kr. over de kommende år og i samarbejde med en række kommuner bidrage til udvikling af hovedbyerne.

Læs mere her


Fællesskab er noget, ildsjæle bygger

Overalt i Danmark forvandler ildsjæle bygninger, byer og boligområder til nye rammer om oplevelser og fællesskab. Og deres projekter er med til at udvikle lokalsamfund i hele landet. Nu kan 25 ildsjæleprojekter blive til virkelighed med støtte fra Realdanias kampagne Underværker.

Læs mere her


Ny rapport: færre unge sigtes i udsatte boligområder

Andelen af sigtede i udsatte boligområder er dalet støt de seneste 10 år. Men faldet modsvarer ikke udviklingen i resten af landet. Det viser den nye rapport ‘Bag om de faldende sigtelsesrater’. Undersøgelsen viser samtidig, at det primært er gruppen af engangssigtede unge, der er blevet mindre, mens gruppen af flergangssigtede ikke er mindsket tilsvarende.

Læs mere her


Mød den ulydige byudvikler

Jason Roberts fra bevægelsen Better Block er kendt for at skabe bedre byrum og lokale fællesskaber med guerilla-metoder.

Læs mere her

NYT OM BÆREDYGTIGE BYGNINGER

Fremtidens byggeri er cirkulært

Regeringens Advisory Board for cirkulær økonomi afleverede tilbage i juni en række anbefalinger, der sigter mod en mere cirkulær økonomi i Danmark. Ifølge arkitekt MAA Kasper Guldager Jensen kan de være med til at frigøre cirkulære potentialer i byggeriet og forandre den måde, vi ser på bygningsmassen.

Læs mere her


Ministerium erkender: 2020-energikrav til nye bygninger er langt fra rentable

Bygningsklasse 2020 bliver ikke gjort obligatorisk for nybyggeri. Det skriver Bygningsministeriet i en ny evaluering, som understreger, at det ikke betaler sig at gøre 2020-kravene lovpligtige.

Læs mere her


Er mærkning vejen frem for et bedre indeklima?

Hvordan undgår vi, at hensyn til energibesparelser i bygninger, miljø og bæredygtighed stjæler fokus fra det gode indeklima? Det spørgsmål har vi stillet direktør Michael H. Nielsen og professor Lars Gunnarsen. Begge peger på mærkningsordninger som det, der kan skabe opmærksomhed på indeklimaet, men de er ikke enige om, hvilken mærkningsordning der dur.

Læs mere her


Fire forudsætninger sikrer en bæredygtig bygge- og ejendomssektor

Ved at tænke driften af den færdige bygning ind i de indledende beslutningsprocesser, kan de bedste og mest bæredygtige forslag komme i spil. Der imidlertid tradition for, at bygningsdrift rangerer lavt i bygge- og ejendomshierarkiet, og det modvirker en bæredygtig udvikling i bygge- og ejendomssektoren.

Læs mere her


Borgere bliver ofte vrede over højt byggeri

Når byggeriet kryber i højden, vækker det stor frustration hos borgerne, udtaler forsker.

Læs mere her


Ny undersøgelse: Lav efterspørgsel efter højhuse i Danmark

Det er blevet moderne at bygge højhuse i Danmark, men nye tal viser, at danskerne ikke har lyst til at bo i dem.

Læs mere her


Ny bog: Arkitekturens bidrag til en bæredygtig fremtid

Otte danske arkitektvirksomheder viser i ny bog vejen til, hvordan vi kan skabe arkitektur, der forbruger mindre og giver mere.

Læs mere her


Både BR15 og BR18 gælder frem til sommerferien

Det nuværende bygningsreglement kommer til at løbe et halvt år mere.

Læs mere her


Håndværkere: Krævende at bygge bæredygtigt

Bæredygtighed kræver ifølge mange håndværkere for meget administration. Samtidig mangler de viden om emnet. Det viser ny undersøgelse fra byggemarkedskæden Stark.

Læs mere her


Bæredygtighed flytter bjerge

Bjerg Arkitektur har lavet en forretning ud af bæredygtighed. Deres viden om passivhusbyggeri fortæller både om deres vision for fremtiden, men er også med til at styrke virksomhedens forretning i udlandet.

Læs mere her


Urbania opføres på Nørrebro

Foreningen Urbania har fået tilbudt en byggegrund på Lundtoftegade til deres bofællesskab.

Læs mere her


NYBYGGERI


Circle House vil bane vejen for det cirkulære byggeri

Projektet Circle House opfører med Lejerbo som bygherre verdens første almene boligbyggeri, der er bygget efter cirkulære principper.

Læs mere her


Husker du Bolig+?

Projektet med Danmarks første aktivt energiproducerende, reelt energineutrale etagebolig lakker mod enden – men dogmerne lever videre.

Læs mere her


335 bæredygtige lejligheder opføres nu på Amager

Første etape af det store boligbyggeri Greensquare Garden på Amager går nu i gang og skal i 2020 stå klar med 335 nye lejeboliger til københavnerne.

Læs mere her


Bæredygtigt byggeri er en langsigtet investering

Hvordan kan byggebranchen sammen skabe et marked for bæredygtig værdiskabelse? For den private bygherre PensionDanmark er et bæredygtigt byggeri en god investering.

Læs mere her


International sundhedspris til stort dansk branchesamarbejde i Aarhus

Aarhus Universitetshospital (AUH), designet af C.F. Møller Architects, Cubo og Schønherr Landskab er blevet udråbt som vinder af den prestigefyldte Building Better Healthcare Award for Best International Design.

Læs mere her


RENOVERING


Minister: Energirenovering skal gøres mere sexet

Der skal være større opmærksomhed på energirenovering med alternativ fiansiering mener energi- og klimaministeren.

Læs mere her


Interesse for en grøn og billigere varmeregning

I sidste uge blev der afholdt informationsaften, hvor borgere fra Sønderborg-området kunne høre om de mange fordele ved at udskifte det gamle olie- eller gasfyr med en grøn varmekilde.

Læs mere her


Moderne løft til nedslidt boligområde

Den omfattende renovering af Nydamsparken i Aarhus inkluderer ny ‘indpakning’, indbydende udearealer, tilgængelighedsboliger og nye ventilationsanlæg.

Læs mere her


Gamle boliger frådser med varmen

Energirenovering kan ofte skære 30 procent af varme- og elregningen, hvis du bor i en almen bolig fra før 1945. Her bruger du nemlig mere end dobbelt så meget varme pr kvadratmeter, som i en nyere bolig.

Læs mere her


ENERGI


Hvad betyder solceller for arkitekturen?

Det er målsætningen, at Danmark i 2050 har et fossilfrit energisystem. Vindenergi og biomasse er væsentligt, men solceller kommer også til at spille en vigtig rolle i omstillingen. I den sammenhæng er det afgørende, at der tages hensyn til arkitekturen, når der i fremtiden renoveres og bygges flere solcelleanlæg.

Læs mere her


Dansk Byggeri: Uhørt korte frister for solceller

Dansk Byggeri raser over den korte svarfrist for høring på solcelleområdet.

Læs mere her


Software giver bedre bud på energiforbrug i bygninger

Online it-værktøjet BeREAL, der er udviklet med støtte fra ELFORSK, sætter fokus på forskellen mellem beregnet og faktisk energiforbrug i byggerier.

Prøv værktøjet her


Persienner og termostater samarbejder i ny app

Art Andersen CPH indgår nu et strategisk samarbejde med Danfoss, hvor digital styring af persienner og termostater i boliger og kontorer samtænkes.

Læs mere her


Bornholmere skal teste energi-tage

Taget skal producere både el, varme og køling.

Læs mere her


Jens Hansen har en bondegård – og et 30 MW solcelleanlæg

Solcelleselskabet Better Energy åbner op for en helt ny type landbrug.

Læs mere her


Fyrer du for fuglene?

Termografer gerne dit hus, selv om du ikke overvejer at renovere. Det kan afsløre varmeudslip eller fejl på bygningen.

Læs mere her


MATERIALER


Ny produktportal vil fremme det bæredygtige byggeri

Behovet for hurtig adgang til at overskue og sammenligne forskellige produkters bæredygtige egenskaber er stigende, og derfor har Molio, MiljøForum Fyn og softwarevirksomheden Processio nu lanceret websitet p-bb.dk.

Læs mere her


Cradle to Cradle kan noget særligt

Med Cradle to Cradle får materialer og bygninger mere værdi og giver et positivt aftryk på miljøet.

Læs mere her


Byggeriet skal genbruge flere råstoffer

Teknologisk Institut holder konference om genanvendelse i byggebranchen med henblik på, at man gør det rigtigt.

Læs mere her


Tre tager priser hjem fra Building Green

Det Bæredygtige Elements Personpris deler Kasper Guldager fra 3XN og Anders Lendager fra Lendager Group, mens Produktprisen går til virksomheden Kalk for deres nye maling Ren.

Læs mere her


Byggeriet skal genbruge rigtigt

Vi skal højne genanvendelsen af råstoffer i byggebranchen. Konference sætter fokus på, hvordan det sker på den rigtige måde.

Læs mere her


Blæser til kamp mod skadelig kemi

Byggebranchen skal samarbejde om at beskytte forbrugere mod skadelig kemi.

Læs mere her


Nyt laboratorium tester grønne tage

Virksomheder, forskere og studerende samarbejder om at udvikle standarder for grønne tagløsninger.

Læs mere her


Fokus på genbrug af beton

På Building Green 2017 var der fokus på muligheder for genanvendelse af beton med Holland som forbillede.

Læs mere her


Biocider: Udvikling af alternativ til traditionel trykimprægneret træ

Miljø- og Fødevareministeriets Miljøteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) har støttet et projekt hvor ønsket har været at udvikle et alternativ til traditionel trykimprægneret træ med en forbedret sundheds- og miljøprofil.

Læs mere her


Forbedret cementproduktion sparer 2.600 danskeres drivhusgasudledning

Aalborg Portland har ombygget to kalcinatorer, så de er blevet smallere og længere. Det gør det muligt at anvende mere affald, øge produktionen og mindske drivhusgasudledningen.

Læs mere her