NYT OM BÆREDYGTIGE BYER

GreenLab Skive: Fra tankespind til realitet

Regnen trommede lystigt på teltdugen over de talrige jakkesæt og sydende champagneglas, da erhvervspark Green Lab i Skive torsdag officielt blev erklæret åbent.

Læs mere her


Sønderborg-området har fået en supercykelsti

I forrige uge blev den nye supercykelsti fra Sønderborg til Nordals indviet. Cykelstien skal være med til at fremme cyklismen i Sønderborg-området.

Læs mere her


Energi-Doktor med Sønderborg som speciale

Lise Tjørring har i en årrække fulgt Sønderborgs omstilling fra sidelinjen som PhD-studerende. I forrige uge forsvarede hun sin PhD-afhandling på Københavns Universitet, og energiantropologen kan nu betegne sig doktor.

Læs mere her


Et CO2-neutralt samfund er muligt – og sådan kan vi opnå det

Umiddelbart før efterårsferien kom energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt hjem fra et EU-topmøde med en historisk, men ambitiøs aftale om, at Danmark skal reducere sin CO2-udledning med 39% inden 2030.

Læs mere her


Kommunale bygninger og veje mister værdi for milliarder

Mange kommuner skubber en dyr regning foran sig, når de undlader at vedligeholde veje og bygninger. Efterslæbet er på mindst 25 mia. kr. på kommunale bygninger og 5 mia. på kommuneveje. FRI opfordrer til, at vedligehold kommer på dagsordenen i den kommunale valgkamp og på de kommunale budgetter.

Læs mere her


TRAFIK, MOBILITET OG INFRASTRUKTUR


Hurtigladernetværket til elbiler langs motorvejene er markant udbygget

Det er nu blevet væsentligt lettere for elbilister at køre lange ture rundt i Danmark. I den seneste tid er der blevet opstillet ti hurtigladere til elbiler på ti nye rastepladser.

Læs mere her


180 ladestandere skal forbinde Norge med Italien

De første er sat op i Danmark.

Læs mere her


Ny guide: Fra affald til ressourcer

God affaldshåndtering gavner både borgere, erhverv og miljø. Den seneste guide med erfaringer fra C40-netværket samler op på erfaringer fra ind- og udland og kommer med anbefalinger til danske kommuner, der kan medvirke til at løfte kvaliteten i affaldshåndteringen.

Læs mere her


Endnu engang: Rødt lys for Aarhus Letbane

Sikkerhedsgodkendelsen kan muligvis falde på plads i næste uge.

Læs mere her


Barslund lander kontrakt på Odense Letbane

Barslund A/S har vundet den seneste anlægskontrakt på Odense Letbane med et bud på 39 mio. kroner.

Læs mere her


Stenuld sluger trafikstøjen på Rute 13

Forsøgsprojekt viser, at et nyt danskudviklet autoværn nedbringer trafikstøjen i en grad, der svarer til en halvering af trafikmængden.

Læs mere her


Skibsfarten sejler med på den grønne bølge

HH Ferries Group, der sejler i døgndrift mellem Helsingør og Helsingborg, har ombygget Tycho Brahe til verdens største elfærge, og der pendler nye hybridfærger på Gedser-Rostock og mellem Venø og fastlandet.

Læs mere her


Grøn tænketank roser Danmark – men forventer mere

Ros fra energiagentur, der gerne ser salg af flere elbiler og mere vedvarende energi i transportsektor.

Læs mere her


Tre bilgiganter udvikler løsninger til elbiler på DTU

Skiftet fra benzin til el rummer udfordringer for bilfabrikkerne. Løsningen hedder Vehicle-to-Grid, som DTU’s forskere er specialister i.

Læs mere her


NCC skal lave bedre veje til københavnerne

NCC har indgået en ny rammeaftale med Københavns Kommune om at renovere vejnettet i hovedstaden. Væsentligt i aftalen er at mindske gener for trafikanter mest muligt, mens arbejdet står på.

Læs mere her


ENERGI


Dansk Energi: Grøn energi er billigere end sort

Vi befinder os ved point of no return.

Læs mere her


IDA: Bygninger og transport er langt fra den rette kurs mod et fossiluafhængigt samfund

IDA har udgivet statusrapport for, hvordan det går med omstillingen til et Danmark uafhængigt af fossile energikilder. Mens vi bevæger os fremad på nogle områder, så står omstillingen helt stille på andre.

Læs mere her


MILJØ OG KLIMA


Klimatilpasning Kokkedal vinder klimapris

En uafhængig jury har udpeget Klimatilpasning Kokkedal som vinder af DANVA og Realdanias Klimapris 2017. Prisen blev uddelt ved Dansk Vand Konference i Aarhus tirsdag den 14. november 2017.

Læs mere her


Sådan kan stormflodssikring betale sig selv

Det er dyrt at sikre kysterne mod stormflod. En måde at splitte regningen på kan være at bygge parkeringshuse, butikker og veje ind i digerne og bygge på toppen af bolværkerne mod vandet.

Læs mere her


Renseanlæg øger kapaciteten og bliver selvforsynende

Tests med forfiltrering giver gode resultater.

Læs mere her


Klimatilpasning af metroen i København

Rambøll skal hjælpe den københavnske metro med at sikre sig bedst muligt mod stormflodssikring og oversvømmelser.

Læs mere her


Nye folkeskove skal beskytte grundvandet

Skovrejsning er en god måde at beskytte grundvandet på. For ved at plante træer og rejse skov kan man forhindre, at grundvandet forurenes med eksempelvis sprøjtemidler i fremtiden. Nu kan alle bidrage direkte til, at der bliver plantet nye, statslige folkeskove, der beskytter grundvandet.

Læs mere her


Pesticidfund på vandværker bør føre til flere vandprøver

De mange fund af Desphenyl-Chloridazon i drikkevandet bør få alle danske vandværker til at undersøge, om stoffet findes i deres boringer, mener Rambøll-ingeniør med ekspertise i vand og naturressourcer.

Læs mere her


Sjusk med nye kloakker: Urenset toiletvand kan ramme kommuner i hele landet

Problemer med fejlkoblinger på kloakker i København ser ud til at kunne ramme kommuner i hele landet.

Læs mere her


SOCIAL


Ghettolisten 2017

På listen over almene ghettoområder pr. 1. december 2017 er der 22 boligområder, hvilket er tre færre end sidste år. Det er det laveste antal ghettoområder siden 2010, hvor listen blev indført. To af de 22 områder på ghettolisten er nye, mens fem områder, der var med på listen sidste år, er udgået.

Læs mere her


Ny bog om bystrategiske indsatser i udsatte boligområder

Bogen giver et nyt blik på den kendte praksis over for de udsatte boligområder og produktive forslag til, hvordan vi kan forbedre vores praksis og bruge vores viden bedre.

Læs mere her


Udbud i kampagne om udsatte boligområder: Stengårdsvej, Esbjerg

Esbjerg Kommune, boligforeningen Ungdomsbo og Realdania inviterer rådgivere til at byde på opgaven med at skabe en langsigtet, strategisk udviklingsplan for boligområdet Stengårdsvej i Esbjerg.

Læs mere her


Faldende ungdomskriminalitet: interview med Britta Kyvsgaard

CFBU har talt med Britta Kyvsgaard, Dr. jur. og seniorkonsulent i Justitsministeriets Forskningskontor, om perspektiverne i CFBU’s nye undersøgelse af udviklingen i ungdomskriminaliteten i udsatte boligområder, ”Bag om de faldende sigtelsesrater”.

Læs mere her


Mai og mappingen

CFBU har interviewet Mai Green Petersen, chefkonsulent, Albertslund Boligsociale Center, om hvordan hun bruger mapping i sit arbejde. Vi talte bl.a. med hende om, at mapping kan medvirke til, at man hæver blikket og kan få øje på andre veje til ens mål.

Læs mere her


Hippe containerboliger med havudsigt

På Refshaleøen i København står de første containere klar til at løse den akutte mangel på studieboliger i hovedstaden. Containerne er omdannet til innovative og isolerede hjem, der lever op til de forventede krav i BR20 og med en solid tagløsning, der beskytter de alternative boliger.

Læs mere her

NYT OM BÆREDYGTIGE BYGNINGER

Bæredygtigt byggeri er en langsigtet investering

Hvordan kan byggebranchen sammen skabe et marked for bæredygtig værdiskabelse? For den private bygherre PensionDanmark er et bæredygtigt byggeri en god investering.

Læs mere her


Vil du være med til udvikling af nyt brugervenligt LCA-værktøj?

Arkitektforeningen er partner i projekt om at gøre det nemmere også for ikke-eksperter at arbejde med indlejret energi og livscyklusvurderinger (LCA) i byggeprojekter, herunder i de tidlige designfaser.

Læs mere her


Ny rapport: behov for nye incitamenter til udvikling af cirkulært byggeri

Ny rapport fra Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar, som udkommer i forbindelse med Lejerbos nye banebrydende cirkulære byggeri lidt uden for Aarhus, viser at lovgivningen ikke understøtter genbrug og bæredygtighed inden for byggeriet. Der er derfor brug for lovgivningsmæssige incitamenter, mener Bygherreforeningen.

Læs mere her


10 råd til effektivisering med digitale redskaber

Ny teknologi og digitalisering har et stort potentiale i den almene sektor. Seks frontløbere blandt landets mange boligorganisationer viser med en række projekter store besparelsesmuligheder på helt op til 60 mio. kr. Gennem simple greb har de ændret processer og arbejdsgange, der kan være med til at holde både omkostninger og husleje nede. I et nyt inspirationskatalog deler de seks frontløbere deres metoder. Som resultat præsenteres 10 råd til øget effektivisering ved at indfri de digitale potentialer.

Læs mere her


Håndværkere: Bæredygtigt byggeri er svært og tidskrævende

Bureaukrati og mangel på viden får ofte de mindre håndværksfirmaer til at vælge de grønne løsninger fra.

Læs mere her


Institut: Cirkulært design kræver indgående materialekendskab

I design af bygninger skal genanvendelse af materialerne tænkes ind sammen med de øvrige krav til byggeriet. Det skriver Teknologisk Institut i en pressemeddelelse.

Læs mere her


Bæredygtigt byggeri i 11. time

Det er nu, bæredygtigt byggeri skal gå fra niche til mainstream. Og mulighederne er der for at forene kvalitet, økonomi og innovation, siger forfatteren til ny bog.

Læs mere her


DGNB skal fortsætte udviklingen

Efterhånden er DGNB certificeringerne blevet indarbejdet som noget naturligt. Men flere skal med på vognen, og vi skal have inddraget hele værdikæden i processen, mener Mette Qvist, Green Building Council Denmark.

Læs mere her


Drift bliver bare så meget the new nordic

Mange byg- og driftsherrer med visioner om bæredygtighed har til gode at opdage, at bygningsdriften er det store tandhjul, der driver (bygnings)værket på det lange stræk. Den mest grønne beslutning på idéplanet – eller måske helt frem til afleveringen af det færdige byggeri eller renoveringsprojekt – kan miste glansen, når det bliver hverdag. Driften er nemlig dér, hvor de store penge bruges, og dér hvor en stor del af værdiskabelsen finder sted.

Læs mere her


Rekordantal ansøgere til prestigefyldte klimapriser

Maling fri for skadelige stoffer, intelligente løsninger inden for indeklima, forebyggelse af skybrudsskader samt stort fokus på CO2-udledning og cirkulær økonomi i produktion af byggematerialer. Feltet af ansøgere til Byggeriets Klimapriser er større end nogensinde.

Læs mere her


NYBYGGERI


Regeringen reviderer energikrav til nye bygninger i 2020

Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen reviderer de fremtidige energikrav til nye bygninger. Revisionen indebærer, at bygningsklasse 2020 ikke gøres obligatorisk, men fortsat vil være en frivillig klasse i bygningsreglementet.

Læs mere her


Bæredygtighed flytter bjerge

Bjerg Arkitektur har lavet en forretning ud af bæredygtighed. Deres viden om passivhusbyggeri fortæller både om deres vision for fremtiden, men er også med til at styrke virksomhedens forretning i udlandet.

Læs mere her


The Hill skriver grøn danmarkshistorie

Nyhed fra HFB: Danmarks første svanemærkede lejeboliger slog dørene op i efteråret. The Hill præges af bæredygtige materialevalg og løsninger – lige fra den svanemærkede maling til solcellerne på det grønne tag. Ud over Svanemærket indfrier projektet energikravene i bygningsklasse 2020.

Læs mere her


Et helt boligkvartér af træ

En positiv tilføjelse til byen, hvor det er lettere at leve bæredygtigt sammen – dét er ifølge træ.dk visionen for et nyt boligkvarter, örban, som Arkitema Architects og svenske Folkhem står bag.

Læs mere her


RENOVERING


Realdania afsætter 28 mio. kr. til forbedring af skolernes indeklima

Det er veldokumenteret, at indeklimaet ikke er godt i mange danske skoler, og at børn undervises mange timer i klasselokaler, som har negativ indflydelse på deres sundhed og indlæring. Realdania har netop afsat 28 mio. kr. til en kampagne, der skal hjælpe kommunerne med at løse problemet.

Læs mere her


Renovering styrker mangfoldighed i almene boliger

Fysiske forandringer, som etablering af forskellige boligtyper og øget tilgængelighed, styrker mangfoldigheden i almene boligbebyggelser ved at tiltrække nye beboergrupper til området.

Læs mere her


Sådan er reglerne for genbrug og genanvendelse

BLOG: Genbrugte og genanvendte byggematerialer er i vid udstrækning underlagt de samme krav til egenskaber og dokumentation som nye byggematerialer. Det betyder, at genbrug og genanvendelse skal sættes mere i system for at komme tættere på cirkulær økonomi.

Læs mere her


Nyt værktøj skal understøtte kommunernes renoveringsindsats

Landets kommuner har for længst opdaget fidusen ved at energirenovere kommunens egne bygninger og høste besparelsen. Men det er en større udfordring at gøre noget konkret ved det enorme renoveringspotentiale, der ligger i den private bygningsmasse og udlejningsejendomme. Nu går fem kommuner sammen om at udvikle værktøjet Boligplan, der skal hjælpe med til at adressere potentialet.

Læs mere her


Hvordan vil vi renovere i 2035?

Det vi renoverer og bygger i dag, vil vi med stor sandsynlighed skulle renovere om 15-20 år. Men hvordan er byggeriet anderledes til den tid? I FRI har vi taget fat i de overordnede megatrends, som vi kender, fx urbanisering, klimaforandringer, digitalisering og teknologi, internationalisering, ændret demografi osv., og ser på, hvilken betydning det kan få for byggeriet.

Læs mere her


Efterisolering er en god investering

Brug 100.000 kroner på at efterisolere huset, og du sparer 2-300.000 kroner på varmeregningen gennem de næste 30 år. Det lyder næsten for godt til at være sandt, men så enkelt ser regnestykket ud, ifølge en ny rapport fra Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) ved Aalborg Universitet København.

Læs mere her


ENERGI


Hvad betyder solceller for arkitekturen?

Det er målsætningen, at Danmark i 2050 har et fossilfrit energisystem. Vindenergi og biomasse er væsentligt, men solceller kommer også til at spille en vigtig rolle i omstillingen. I den sammenhæng er det afgørende, at der tages hensyn til arkitekturen, når der i fremtiden renoveres og bygges flere solcelleanlæg.

Læs mere her


Energimærkerne er ikke gode nok

De fleste boligejere ved ikke, hvilket energimærke deres bolig har. Det får de nemlig først at vide, når de skal sælge boligen. Og prisen for et hus øges med omkring 50.000 kroner for hvert spring i energimærket – der går fra G, som er dårligst, til A+++, som er bedst.

Læs mere her


Fejl i hver tredje energimærke

En undersøgelse, som Energiministeriet offentliggør i denne uge, viser, at der er fejl i hvert tredje energimærke. Dansk Ejendomsmæglerforening og Forbrugerrådet Tænk kræver nu, at der bliver gjort noget ved ordningen med energimærker.

Læs mere her


Software giver bedre bud på energiforbrug i bygninger

Med udgangspunkt i de officielle energirammeberegninger kan man under design og projektering med brug af onlineværktøjet BeREAL komme tættere på virkeligheden med alle de usikkerhedsfaktorer, den rummer.

Læs mere her


Skru ned for energiforbruget og op for det kommunale ansvar

Kommunerne skal spille en meget større rolle i den grønne omstilling.

Læs mere her


MATERIALER


Ny database over bæredygtige produkter

Molio – Byggeriets Videnscenter har i samarbejde med Miljøforum Fyn og softwarevirksomheden Processio skabt en professionel database med produkter, som enten har bæredygtige egenskaber eller som bidrager til et bæredygtigt byggeri.

Læs mere her


Cirkulær mørtel med hjælp fra Vugge til Vugge

Nyhed fra HFB: Cradle to Cradle certificeret kalkmørtel gør fremtidens bygninger sundere at bo i og mere genanvendelige. KALK A/S ambitioner for fremtidens byggeri er baggrunden for produktets udvikling.

Læs mere her


Ny idrætsbørnehave er bygget helt i træ

Det er ikke særlig stort eller højttravende – men alligevel et vigtigt projekt, lyder det fra arkitekten bag ny daginstitution i København.

Læs mere her


Når skrald bliver til nye huse

Miljøministeren fik upcyclede byggematerialer med hjem, da han debatterede skrald med arkitekterne Anders Lendager og Kasper Guldager på Building Green.

Læs mere her


God akustik virker på lærere og elever

Akustik klinger på god trivsel og bedre indlæring. I alle tilfælde på Dyvekeskolen. Tre år efter en totalrenovering af Dyvekeskolen er lærerne gladere og eleverne mere fokuserede. Og de lydabsorberende gipslofter og trævægge fremstår så gode som nye, hvilket luner på økonomien.

Læs mere her


‘Sort boks’ sikrer genbrug i fremtiden

Tag- og facadeproducenten Komproment sikrer genbrug og bæredygtighed langt ud i fremtiden med nyt koncept.

Læs mere her


SLA’s grønne tag på Mærsk Tårnet er Skandinaviens bedste

Mærsk Tårnet i København modtager skandinavisk arkitekturpris for sit kæmpemæssige grønne tag, der er designet af SLA. Det er tredje gang på fire år, at SLA vinder prisen for bedste grønne tag i Norden.

Læs mere her


Genbrugsmaterialer vinder frem i danske sikkerhedsgulve

Nyhed fra HFB: Knap to ud af tre sikkerhedsgulve i danske byggerier fremstilles af Altro. Allerede nu bruger virksomheden op mod 20 % genbrugsmaterialer i produktionen, og procentdelen øges løbende, ligesom Altro står bag verdens første 100 % genanvendelige sikkerhedsgulv.

Læs mere her


NCC vil genanvende 70 procent af affald i 2020

NCC skruer op for ambitionerne for bæredygtighed. I 2020 skal 70 procent af alt produceret affald på entreprenørens byggepladser genanvendes. Hovedparten skal ske gennem frasortering af træ.

Læs mere her