NYT OM BÆREDYGTIGE BYER

Verdens førende klimanetværk for megabyer åbner kontor i København

I dag åbner C40 Cities – verdens førende klimanetværk for megabyer – et fast kontor i København. Herfra vil C40 Cities arbejde for et tættere samarbejde mellem byer og den private sektor og dermed forsøge at nedbryde en af de helt store barrierer for en global grøn omstilling.

Læs mere her


Vi skal tænke byrum før bygninger

Lederen af den store forandring af Gellerupparken i Aarhus har lært en dyr lektie, men ser fejlene blive begået igen og igen i nye bydele rundt om i landet. Det fortæller han om på konferencen Byens Gulv.

Læs mere her


Danske miljøløsninger lokker udlændinge på Energisafari

Der er så mange unikke miljøløsninger i Danmark, at udlændinge tager på safari for se dem på nært hold. Det kan øge den danske eksport, håber folkene bag.

Læs mere her


10 Eksempler, der gør en by mere ’livable’

Hvad gør en by beboelig? State-of-Gren har samlet 10 gennemførte sager fra danske byer i bytrafikken, vand, klimatilpasning og Intelligent Energi.

Se mere her


Digitale løsninger sætter strøm til bæredygtig bydel

Det kræver en stærk digital infrastruktur, med for eksempel digitale deleordninger på biler og sensorbetjente affaldsløsninger, at få en fremtidsorienteret by. Det står derfor højt på dagsordenen i den nye bydel Nærheden ved København.

Læs mere her


Fisketorv med nye fede effekter

Et grønt byrum i København skal forbindes med center og butikker. Området omkring Fisketorvet skal åbne sig for mere liv.

Læs mere her


TRAFIK


Skæbnemøde kan afgøre elbilernes fremtid

Et flertal i befolkningen ønsker elbiler fritaget for afgift. Politisk forhandlingsmøde kan blive afgørende.

Læs mere her


Elbilers fremtid er fortsat uvis efter delmøde

Salg af elbiler er nærmest gået i stå, og ministeren savner flere elbiler på vejene. Men vil ikke finde penge.

Læs mere her


Elbiler driver ekstrem udvikling af batterier

Udviklingen af mindre, bedre og billigere batterier tager nogle velvoksne skridt i disse år. Elbiler og hjemmebatterier er ved at blive en del af vores teknologiske landskab, OG fremtidens batteri kan vende op og ned på den måde, vi bruger energi på.

Læs mere her


Regeringen bruger 620 mio på at hæve CO2-udledningen for biler

Folketinget vedtog i starten af januar at nedsætte registreringsafgiften, som det blev aftalt i forbindelse med finanslovsaftalen for 2017. Det koster 350 millioner kroner i 2017 og kommer oveni sænkelsen af registreringsafgiften fra 180 til 150 procent i 2015. Samlet bruges der 620 millioner kroner i 2017 på afgiftslettelser, der først og fremmest gør de fossile biler billigere.

Læs mere her


Gas-vejen er billigst på den lange bane

Biogas kan på lang sigt forventes at blive et billigere og mere klimavenligt brændstof til tung transport end flydende biobrændstoffer, viser nyt studie.

Læs mere her


Biobrændstoffer kan gøre transporten grøn

Mens debatten om at nedbringe den danske CO2-belastning har kørt på sit højeste, har transportsektoren de seneste seks år nedbragt udledningen med over fire millioner ton ved at blande biobrændstoffer i benzin og diesel. Det svarer til udledningen fra 350.000 biler. Og vi kan nå endnu længere ad den vej ved at blande stadig mere bæredygtigt biobrændstof i tanken og dermed gøre den eksisterende bilpark mere grøn.

Læs mere her


ENERGI


Varmt vand fra undergrunden skal give danskerne grøn varme

Et nyt projekt skal fjerne barrierer og usikkerheder forbundet med udnyttelsen af de enorme mængder geotermisk energi i den danske undergrund. Innovationsfonden har investeret 17 millioner kr. i projektet.

Læs mere her


Dong lover flere træer i skovene trods træflis i kraftværker

Dong Energy udfaser kul og skal kun bruge biomasse. Direktør forsikrer, at der ikke går ud over verdens skove.

Læs mere her


European Energy klar til at lagre strøm i vandbassiner

Dansk selskab ser enorme muligheder for at skære ned på fossile brændsler.

Læs mere her


Afskaffet energiafgift spøger stadig på Christiansborg

Statsministeren afviser, at Venstre har kaldt omstridt energiafgift ulovlig, selv om den ikke var det.

Læs mere her


Langeland knækker den grønne kode

Vindmøller, kraftvarme og solceller dækker hvad der svarer til 177 procent af elforbruget på Langeland.

Læs mere her


Københavnere synes godt om vindmøller

En rundspørge viser at hele 85 procent bakker op om byggeriet af nye møller i Øresund.

Læs mere her


København tumler med absurde solcelleregler

Kommunen skal betale 1,2 mio. kr. for at fortsætte produktionen på tre kommunale solcelleanlæg.

Læs mere her


Millioner til nye energilagrende strømforsyninger

Mulighederne for lagring af solcellestrøm ved hjælp af elektrolyse undersøges.

Læs mere her


Jordvarmepumper og mølle skal drive Karise Permatopia

Ny næsten selvforsynende bydel rejser sig ved Karise.

Læs mere her


Danske firmaer får grønt lys til selvstyrende drone

Inden længe tilbydes flyvning med autonome droner til landets energiselskaber.

Læs mere her


Droner skal overvåge solcelleanlæg

I et nyt dansk projekt udvikles droner, der automatisk kan overflyve solcelleanlæg og udføre avanceret diagnosticering.

Læs mere her


Kartoffelmelscentralen kan endelige komme af med overskudsvarmen

Nu underskrives aftalen om at udnytte dampen fra kartoffelmelsproduktionen til fjernvarme i Brande.

Læs mere her


MILJØ


Unikt dansk kort viser, hvor oversvømmelserne rammer

Det landsdækkende kort, der baserer sig på den såkaldte højdemodel, giver et så detaljeret overblik over konsekvenserne af forhøjet vandstand, at selv beredskabet bruger det.

Læs mere her


Nutidens 100-årshændelser er fremtidens 20-års hændelser

En usædvanlig vejrsituation, som mindede om forholdene i 2006 og 1872, førte til, at januarstormen blev til en 100-årshændelse. Men hvordan bestemmer man egentligt størrelsen af en 100-årshændelse, når man kun har data fra de seneste 20-30 år til rådighed?

Læs mere her


Klimaforandringerne rammer også i din by

Når storme blæser ind over landet, stormfloder skyller op, eller voldsom regn styrter ned, så rammes alle ikke ens. Derfor skal forberedelserne til fremtidens vejr heller ikke være ens alle vegne. Aarhus Kommune har allerede fået udarbejdet en klimarapport fra DMI og vil bruge de nye oplysninger i klimatilpasningen.

Læs mere her


Nye data om regnvand til arkitektens første skitser

Arkitektfirmaet Vandkunsten og forskere fra DTU undersøger sammen nye digitale værktøjer, der kan give viden om regnvandets strømme, allerede når de første skitser skal tegnes. Målet er at udvikle en bedre proces til arkitekternes tidlige arbejde med design af nybyggeri.

Læs mere her


Klimaforandringerne er med til at forandre tage

Klimaforandringerne medfører nedbør i stadig større mængder. Grønne tage vinder stille og roligt indpas i Danmark bl.a. fordi de både beskytter tagmembranerne og forsinker regnvandets vej ned til kloaksystemet.

Læs mere her


Overskudsjord kan forhindre oversvømmelser

Landets jorddepoter er ved at være fyldte. Overskudsjord fra byggeprojekter er en udfordring i særligt de store byer. Alene i hovedstadsområdet skønnes det, at der årligt flyttes 7-10 mio. tons overskudsjord, hvor udgifterne til deponering løber op i flere hundrede mio. kroner. Derfor er der brug for at tænke i strategiske anvendelser af overskudsjorden, og her er klimasikring mod oversvømmelser et oplagt bud.

Læs mere her


Realdania fortsætter i internationalt klimanetværk

Med en ny bevilling til det internationale bynetværk C40 fortsætter Realdania sit arbejde for at styrke verdens byers og danske kommuners kamp mod klimaforandringer gennem bæredygtig byudvikling.

Læs mere her


Aarhus får en ny bypark

Byråd godkender grønt SLA-projekt i bydelen Gellerup.

Læs mere her


SOCIAL


Utrygt boligområde skal tryghedsrenoveres

Bispehaven i Hasle ved Aarhus er af Politiets Tryghedsindeks i top over utrygge steder i Danmark. Det skal en storstilet renovering af boligområdet nu ændre på. Projektet er det første af sin slags i Danmark.

Læs mere her


Troldhedestien skal skabe nye fællesskaber

En ny indretning og anvendelse af Troldhedestien ved Kolding skal skabe fællesskaber og styrke inklusionen. Realdania og Kolding Kommune står bag projektet.

Læs mere her


Utrygheden jages på flugt af et stærkt lokalsamfund

Stærke lokalsamfund kan dæmme op for utrygheden i udsatte boligområder. Det viser en ny analyse fra CFBU og KORA (Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning), der har analyseret trygheden i 31 boligområder.

Læs mere her


Realdania søger rådgivere til udvikling af udsatte boligområder

Realdania søger rådgivere til at udarbejde strategiske udviklingsplaner i forbindelse med kampagnen ‘By i balance’. Tre rådgiverteams skal udvikle udsatte boligområder til gavn for beboere og besøgende.

Læs mere her


Fem meter højt knojern får lys på

Lokal elektriker bag LED-løsning til bemærkelsesværdig skulptur i udsat boligområde.

Læs mere her

NYT OM BÆREDYGTIGE BYGNINGER

Building Green tror på succes i Aarhus

– Vi har forsøgt at komme op med et virkelig tungt program, der kan måle sig med det i København, lyder det fra arrangør.

Læs mere her


Byggeriets fremtidige behov for rådgivningsydelser

En ny rapport fra Bygherreforeningen peger på en generel udfordring i byggeriet med at lede og sikre sammenhæng i de stadig mere komplekse og tværfaglige byggeprojekter.

Læs mere her


Gratis værktøj der beregner sommerkomforten

Sommerkomfortmodulet er en del af det nye værktøj MOE | BuildingDesign. Værktøjet tænkes brugt af en indeklimaingeniør i samarbejde med bygherre og arkitekt og er tilgængeligt på nettet.

Læs mere her


Vi skal lære af erfaringer fra kartelsagerne

Hvordan forebygger vi karteldannelse? Det var spørgsmålet på ondagens temamøde i Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar. Næsten 50 bygherrer, rådgivere og entreprenører var mødt op for at debattere det spørgsmål, som optager mange i byggeriet. Ikke mindst som følge af den seneste kartelsag i nedriverbranchen, hvor flere virksomheder er anklaget for kartelvirksomhed.

Læs mere her


Vigtigt at måle radon over lang tid

Langtidsmålinger er vejen frem, hvis man vil sikre sig et validt resultat for radonniveauet i en bygning.

Læs mere her


Radon kan give ekstra opgaver i byggeriet

Flere husejere har fået øjnene op for farerne ved radon. Det betyder, at der ligger flere opgaver og venter på landets håndværkere, hvis de specialiserer sig, lyder vurderingen fra Dansk Byggeri.

Læs mere her


NYBYGGERI


Ny selvforsynende bydel bliver til virkelighed

EFFEKT vinder konkurrence om fremtidens boligområde, med en vision for en selvforsynende bydel, hvor lokal produktion af fødevarer og energi, går hånd i hånd med nye fællesskaber og naturskøn beliggenhed.

Med vinderforslaget, Helsinge Haveby, udarbejdet af EFFEKT, karres+brands, Atkins og CFBO, får Helsinge en ny

bæredygtig bydel, der bygger på fællesskaber omkring selvforsyning med lokale sunde fødevarer, energi, vand og

deling og recirkulation af ressourcer.

Læs mere her


Økologisk familiehus ligner ikke en hobbitbolig

Ung ingeniør vil flytte den økologiske bæredygtige familiebolig ind i det almindelige parcelhuskvarter. Flere arkitekter har vist interesse.

Læs mere her


Nordens første LEED-guld til sundhedsbyggeri

Som det første sundhedsbyggeri i Norden har Sundhedshus Vejle modtaget en af de ypperste certificeringer inden for bæredygtigt byggeri, nemlig en LEED Healthcare-guldcertificering.

Læs mere her


DGNB-guld til vestjysk kontordomicil

PensionDanmark-ejendom i Esbjerg får guld i bæredygtighed.

Læs mere her


Danmarks første DGNB-børnehave ligger i Svendborg

Mandag den 30. januar bliver Humlebien officielt udnævnt til DGNB-certificeret børnehave, når institutionens ledelse får overrakt og indmuret sin DGNB-sølvplakette.

Læs mere her


Politistation jævnes med jorden

MT Højgaard igangsætter projekt, der erstatter tidligere politistation med knap 150 DGNB-certificerede boliger.

Læs mere her


RENOVERING


Hidtil største ESCO-projekt sparer millioner på RUC

En samlet investering på cirka 76 mio. kr. igennem de seneste to år betyder, at RUC nu kan spare ca. 27 % af sit energiforbrug og mindske CO2-udledningen med 1.200 tons årligt.

Læs mere her


SustainSolutions har masser af projekter i gang

I sommeren 2015 investerede PKA 300 mio. kr. i SustainSolutions, der skulle installere fuldt finansierede energibesparende løsninger på ejendomme. Energiløsningerne skulle betales gennem energibesparelsen.

Læs mere her


ENERGI


Ny EUDP-strategi

Danske virksomheder skal udnytte mulighederne maksimalt i forhold til den globale efterspørgsel og de danske styrkepositioner inden for energiteknologi. Det er et af pejlemærkerne i en ny strategi fra EUDP, der hvert år investerer i danske projekter inden for ny energiteknologi. Der skal samtidig være et større fokus på vækst og eksport af danske løsninger samt et tættere internationalt samarbejde under Mission Innovation.

Læs mere her


Så kører det: Danmarks største tagbaserede solcelleanlæg

34 boligblokke i Tilst producerer nu strøm til eget forbrug.

Læs mere her eller se projektet på FBBBs database her


Sådan beregner du en dynamisk facades potentielle energibesparelse

Et nyt digitalt værktøj gør det nu muligt for ingeniører og arkitekter at beregne og sammenligne energiperformance i en bygning med og uden dynamiske facader. Det er teamet bag facadesystemet Energy Frames, som har udviklet den nye konfigurator i samarbejde med SBI og Rambøll.

Læs mere her


Afgiftslettelser en forudsætning for flere varmepumper

Energispareaftalen giver de store varmepumper en spæd start i fjernvarmen.

Læs mere her


Forsker røntgenfotograferer sig til næste generation af solceller

Lige før jul gennemførte professor Jens Wenzel Andreasen fra DTU Energi det første danske forsøg på den nye store røntgenfacilitet Max IV ved Lund.

Læs mere her


Solceller på vej ud af vindens skygge

Solcelleteknologien er i år blevet så billig, at den så småt kan konkurrere med andre energikilder og puster vindmøllebranchen i nakken. Hvert tredje solcellepanel opstilles i Kina.

Læs mere her


Solceller kommer næppe ud af skyggen i 2017

Der er behov for nye støtteordninger, hvis der skal gang i markedet for solenergi, mener Tekniq og Dansk Byggeri.

Læs mere her


24 millioner til udviklingen af mere effektive solceller

De velkendte siliciumsolceller skal gøres endnu bedre.

Læs mere her


MATERIALER


Den danske byggebranche vil have cirkulært byggeri

Cirkulær økonomi er for alvor kommet på den politiske dagsorden herhjemme – også i byggeriet. Torsdag d. 26. januar samles 120 nøgleaktører fra byggebranchen for sammen at løfte de cirkulære ambitioner.

Læs mere her


Danmark skal bygge huse af affald

Et nyt partnerskab mellem private virksomheder og det offentlige skal skabe helt nye standarder for genanvendelse af byggeaffald til nybyggerier. Håbet er, at projektet kan bane vej for en ny dansk eksportsucces til eksempelvis Kina, der har et astronomisk forbrug af beton til nybyggeri.

Læs mere her


Kingo åbner recyclingplads i Aalborg

Tidligere NKI-grund skal bruges til jordrensning og genanvendelse af bygge- og anlægsaffald.

Læs mere her


Ny udstilling: Genbrug i arkitekturen

Den 9. februar slår Louisiana dørene op for en serie på i alt seks udstillinger med fokus på arkitekter, der arbejder med såvel lokale som globale udfordringer. Ved første nedslag i udstillingsserien præsenteres den kinesiske arkitekt Wang Shu.

Læs mere her


Ny udstilling: Fra affald til arkitektur

Gulve af bildæk, lofter af plastikflasker og vægge af skrottet træ. Udstillingen ’Wasteland’, der bliver opført af Lendager Group på Dansk Arkitektur Center, udfordrer vores forhold til affald og inviterer inden for i en nær fremtid, hvor affald vil få altafgørende betydning for måden, vi bor, lever, arbejder og forbruger på.

Læs mere her


Grønt er det nye sort på taget

De grønne tage hitter på danske byggerier, og fynsk specialist i grønne tage får gang i skoven på taget. Det suger godt og forsinker regnvandets pres andre systemer.

Læs mere her


Komproment satser på Cradle to Cradle

Nordjysk leverandør har fået sin første C2C-certificering – og flere er på vej.

Læs mere her


Første bæredygtige køkken i Norden

Danske Hansen Kitchen kan nu levere køkkener af bæredygtigt træ i to designserier tegnet af arkitekt Knud Kapper Hansen.

Læs mere her