NYT OM BÆREDYGTIGE BYER

En myte om København er punkteret

Set over de seneste 90 år er de største provinsbyer vokset mere end København. Forsker slår nu fast, at urbanisering ikke bare er et ryk mod København og Aarhus, men i høj grad også mod de regionale hovedbyer.

Se mere her


Anlæg af mangfoldige byrum i Tornhøj går i gang

Området ved Tornhøj i Aalborg Øst er godt i gang med at forandre sig til et nyt og bæredygtigt forstadscentrum med livlige mødesteder, flere butikker og flere forskellige typer boliger. 3. marts kl. 10 sættes spaden atter i jorden, denne gang til det ambitiøse byrumsprojekt ’Kickstart Tornhøj – tunnel og byrum’.

Læs mere her


Konvertering af butikker til cafeér og restauranter skaber mindre tomgang

For mange butiksudlejere kan løsningen på tomgangen være, at konvertere deres butikslokaler til anvendelse som café eller restaurant.

Læs mere her


DGNB-guld til nyt byområde

Midt i den hektiske byggeaktivitet i Deltakvarteret i byen Vinge kan de nye og kommende borgere i området glæde sig over, at kvarteret – som det første byområde i Danmark – har modtaget DGNB-guld.

Læs mere her


Køge Kyst vil have beboere til at bygge udenom developere

Et partnerskab mellem Selskabet for Billige Boliger, Tegnestuen Vandkunsten og byudviklingsselskabet Køge Kyst vil skabe et beboerdrevet boligprojekt på Køges Søndre Havn. Det gør i princippet udvikleren overflødig

Læs mere her


KAB og 3B udvikler byen i fællesskab

Sammen har de to boligorganisationer startet et netværk om byudvikling med Brabrand Boligforening, BO-VEST og Himmerland Boligforening.

Læs mere her


TRAFIK


CO2-udslippet fra verdens transport stiger med 60 procent

Bil- og flytrafikken vokser så hurtigt, at det fjerner håbet om at holde verdens temperaturstigning under to grader i 2050, med mindre verdens ledere handler øjeblikkeligt, konkluderer OECD-rapport.

Læs mere her


Forbud mod benzinbiler

SF, Enhedslisten, Alternativet og Radikale Venstre vil have analyseret mulighederne for forbud mod benzin- og dieselbiler.

Læs mere her


Elbiler er meget mere end et skatteanliggende

I Danmark er problemstillingen desværre blevet reduceret til kun at være et skatteanliggende. Vel er det beskatningen, der aktuelt er i spil som en afgørende reguleringsfaktor. Men reguleringer, der skal sikre elbilens udbredelse og bidrage til samfundets mål om reduceret CO2 og bedre energiudnyttelse, er meget mere end et skattespørgsmål.

Læs mere her


Clever og E.On samarbejder om hurtig-ladestationer

Hundredevis af ladestationer til elbiler skal binde de største europæiske byer sammen.

Læs mere her


Svævende magneter skal kickstarte de elektriske tog

Et svævende magnetisk svinghjul skal efter planen reducere spidsbelastninger af elnettet, når togdriften i Danmark elektrificeres fuldt ud. Svinghjul og styringssystemer udvikles af DTU Energi, DTU Elektro, Banedanmark og firmaet WattsUp Power.

Læs mere her


Solceller skal spare energi på Øresundsbroen

Øresundsbro Konsortiet leder løbende efter nye måder at mindske Øresundsforbindelsens energiforbrug på, og nu vil man sammen med Svedab, som ejer landanlæggene, finde en mere miljøvenlig energikilde til dækningen af broens strømforbrug.

Læs mere her


Syv ud af ti små færger kan sejle på el

En analyse fra teknologivirksomheden Siemens viser, at de fleste af de færger, som betjener de små danske øer, vil kunne konverteres til batteridrift og spare rederierne store beløb til brændsel og vedligehold. Leder af Færgesekretariatet mener, at de små rederier i første omgang vil satse på mere bløde hybridløsninger.

Læs mere her


ENERGI


Danmark bedst på grøn energi

Målt på adgang til energi, energieffektivitet og vedvarende energi indtager Danmark en første plads i ny rapport.

Læs mere her


Den grønne fjernvarme fejres

Fjernvarmen hjælper både på Danmarks grønne omstilling og forsyningssikkerhed. Så der er al grund til at fejre den. Samtidig skal vi passe på ikke at ødelægge det, der gør fjernvarmen i Danmark unik.

Læs mere her


Vi fyrer for fuglene

På sit raffinaderi i Kalundborg fyrer Statoil for fuglene. 92 grader varmt kølevand ledes ud i omgivelser til ingen verdens nytte. Ved siden af ombygger Dong Asnæs-værket til at levere fjernvarme til byen baseret på importeret træflis.

Læs mere her


Molbohistorie om spildvarme – varmepumper kører på gas

To danske fjernvarmeværker har installeret varmepumper, der skal hjælpe til en bedre udnyttelse af varmen fra lokale virksomheder. Det er godt for klimaet, skulle man tro, men dyre eltariffer har fået værkerne til at vælge et fossilt brændsel i form af naturgas til at drive pumperne, og dermed tabes en stor del af klimagevinsten.

Læs mere her


Vismandsberegninger kan sætte skub i grøn omstilling

Energibranchen bifalder vismændenes forslag om at sænke afgiften på el. Det vil gøre varmepumper rentable.

Læs mere her


Lotteri at få hjælp til udvikling af nye energi-løsninger

Regeringen har skåret dybt i de forskningsfonde, som virksomhederne får mest ud af.

Læs mere her


Eniig tester batterier på Fur

Eniig har netop påbegyndt et stort projekt under EU-programmet Horizon 2020.

Læs mere her


Grøn strøm i vandbassiner

Det danske selskab European Energy vil med 20 meter dybe vandbassiner lagre grøn strøm fra vindmøller eller solceller. De har netop søgt patent på metoden, som de kalder GigaStorage, hvor grøn energi opvarmer vandet i bassinerne, når elprisen er lav, så den senere kan bruges til fjernvarme. Planen er at bygge det første demonstrationsanlæg i Esbjerg i 2020.

Læs mere her


Droner finder lækager i hovedstadens fjernvarmenet

Nyt våben i kampen mod fjernvarmespild: HOFOR har sendt droner i luften i Vanløse og Brønshøj/Husum for at finde utætheder på de mange kilometer fjernvarmerør under byens gader og haver. Der er fundet 44 mulige lækager.

Læs mere her


MILJØ


Hård kritik af droppede klimamål

Det vækker skuffelse blandt organisationer og politikere, at regeringen sløjfer planerne om et samlet CO2-reduktionsmål for 2030.

Læs mere her


Bedre og billigere klimatilpasning gennem samarbejde

Fire ambitiøse projekter er udvalgt til at deltage i kampagnen Regn & Byer. De fire projekter skal udvikle det langsigtede samarbejde for at bane vejen til mere, bedre og billigere klimatilpasning.

Læs mere her


Teknisk justering i indsatsprogram for vandløb

Efter henvendelser fra nogle kommuner er Miljøstyrelsen blevet opmærksom på, at der er behov for tekniske justeringer i indsatsprogrammet for vandløb i vandområdeplanerne.

Læs mere her


Vandråd skal igen lave virkelighedstjek

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen beder nu kommunerne oprette nye vandråd. De skal bistå i arbejdet med anden generation af vandområdeplanerne, der skal sikre god miljøtilstand og effektiv afvanding.

Læs mere her


Én indgang for miljø og natur – i byer og i det åbne land

Fra 1. februar 2017 kan virksomheder, kommuner og borgere henvende sig ét sted, uanset om det fx gælder jagttegn, vandplaner, adgang til naturen, eller brændeovne, kemikalier i kosmetik, affaldshåndtering og miljøteknologi. Nu samles ansvaret for lovgivning om og tilsyn med natur, vand og miljø nemlig i en enkelt styrelse, ved fusion af Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning og Miljøstyrelsen.

Læs mere her


SOCIAL


Deleøkonomi på vej i el-forsyningen

Elmarkedsmodeller i dag sætter ikke forbrugeren i centrum. Som forbruger kan du for eksempel ikke frit bestemme, om du vil sælge sol-strøm til din nabo eller kun vil købe lokal vindmøllestrøm til din el-bil.

Læs mere her


Klubber og væresteder for unge kan spare samfundet for udgifter

Veldrevne bemandede klubber og væresteder giver de unge alternativer til den gadeorienterede livsstil og fungerer som springbræt til at få de unge videre i livet. Det kan spare samfundet for mange penge. CFBU har tidligere regnet ud, at de mest belastede kriminelle unge over en femårig periode koster samfundet ca. 900.000 kr. mere end lovlydige unge.

Læs mere her


Sociale viceværter holder fogeden fra døren

Sociale viceværter i udsatte boligområder kan forebygge hver fjerde udsættelse af beboere, der ikke har betalt deres husleje. Det viser en ny undersøgelse fra Center for Boligsocial Udvikling (CFBU). Opgørelser over antallet af udsættelser viser, at tallet er stigende frem til 2010, hvor der var knap 4.400 udsættelser på landsplan. Siden 2010 er antallet faldet stødt, og i 2015 var der godt 2.500 udsættelser på landsplan.

Læs mere her


Udskældt boligområde oplever positiv udvikling

Mjølnerparken i København har i mange året været et af landets mest udskældte boligområder. Særligt har områdets lave tilknytning til arbejdsmarkedet og bandekriminalitet været medvirkende til at give Mjølnerparken et blakket ry. Boligselskabet Lejerbo har, med en markant indsats gennem de seneste år, fået vendt den negative spiral til en positiv udvikling ved at aktivere lokale kræfter og åbne området for den omkringliggende by.

Læs mere her


”Er det her virkelig mit liv?”

Her kan du læse fortællingen om Bilal og hans udvikling i værestedet Tetriz. For nyligt udkom CFBU med en rapport om klubber og væresteder for unge i udsatte boligområder. Rapporten behandler i fem temaer arbejdet med de unge, og som et nyt greb i CFBU’s udgivelser, er undersøgelsen suppleret med en længere fortælling.

Læs mere her


Demokrati i børnehøjde

Boligafdelingen ’Ved Milestedet’ i Rødovre har efterhånden stor erfaring med at inddrage børnene i deres demokratiske processer.

Læs mere her


Realdania søger rådgivere til udvikling af udsatte boligområder

Realdania søger rådgivere til at udarbejde strategiske udviklingsplaner i forbindelse med kampagnen ‘By i balance’. Tre rådgiverteams skal udvikle udsatte boligområder til gavn for beboere og besøgende.

Læs mere her

NYT OM BÆREDYGTIGE BYGNINGER

Arkitektforeningens anbefalinger til arrangementer på Building Green i Aarhus 2017

Messen for bæredygtigt byggeri, Building Green, er for første gang kommet til Aarhus, hvor den afvikles den 29. og 30. marts 2017.

Læs mere her


Det skal være lettere og billigere at bygge i Danmark

Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) forenkler bygningsreglementet og gør det lettere for borgere og for erhvervslivet at bygge i Danmark.

Læs mere her


Frivillig bæredygtighedsklasse er på vej

I sidste uge blev Rockwool Prisen 2017 tildelt Statens Byggeforskningsinstitut ved Aalborg Universitet. Prisen er på en kvart million danske kroner, og pengene går til et projekt, som skal udvikle grundlaget for en frivillig bæredygtighedsklasse i bygningsreglementet. Initiativet skal bidrage til at gøre Danmark internationalt førende, når det angår bæredygtigt byggeri.

Læs mere her


Bygherre tjener stort på bæredygtigt byggeri

Rådgivningsvirksomheden COWIs har udviklet en ny investeringsmetode og har beregnet at grønne og bæredygtige tiltag i byggeriet, der kan øge afkastet for bygherre med op til 35 procent.

Læs mere her


Ny podcastserie: Hvordan bor du bæredygtigt?

Den2radio har taget hul på en podcastserie, der fokuserer på fremtiden for boliger og byer i Danmark. Du kan nu høre de første to afsnit i serien, der i alt består af 16 udsendelser.

Læs mere her


Kan nudging hjælpe til bedre indeklima på børneværelset?

Realdania har igangsat en nudgingkampagne, der skal hjælpe danskerne til et bedre indeklimavaner – særligt på børneværelset. Det går nemlig især ud over børnene, når CO2- og partikelniveauerne inden døre er for høje.

Læs mere her


NYBYGGERI


Nyt hospital på 112.500 kvm. skal opføres ved hjælp af Virtual Reality

For at få et mere gennemsigtigt byggeri for entreprenører såvel som hospitalspersonalet starter Nyt Hospital Nordsjælland i Region Hovedstaden arbejdet med virtual reality.

Læs mere her


Arkitektteam er valgt til at stå for udvidelsen af plejecenter i Sønderborg

Rubow og A78 Arkitekter er med på det team, som er blevet valgt til at designe udvidelsen af Gråsten Plejecenter for Sønderborg Kommune.

Læs mere her


Axel Towers og Bjarke Ingels bunker nomineret til betonpris

Transformationen af Tirpitz-bunkeren ved Blåvand, Faunapassagebroen i Silkeborg, Axel Towers og Kvæsthusmolen er alle nomineret til In-situ Prisen, der anerkender udnyttelsen af betonens formbarhed.

Læs mere her


Nye boliger med indbygget venlighed

FFB opfører 50 Venligbolig Plus boliger for unge og flygtninge på Frederiksberg.

Læs mere her


Jagtvej 69 – det tidligere undgdomshus – skal være en grøn landsby for hjemløse

Nu skal der gro liv, hvor der så længe har været temmelig dødt. Projekt Vendepunktet, der driver herberg for hjemløse, er langt fremme med planer om at huse unge hjemløse i en containerlandsby på stedet drevet som et non-profit projekt med værksteder, grønsagsdyrkning, café og andre aktiviteter og med inddragelse af lokalsamfundet på Nørrebro.

Læs mere her


RENOVERING


Renoveringer slås med energikrav

Udfordringerne, som nævnes, omfatter bl.a. kortsigtede eller fastlåste økonomiske rammer i renoveringsprojekterne, usikre forudsætninger ved rentabilitetsberegninger, manglende viden og kontrol, gråzoner ved fortolkning af reglementet og hård konkurrence på pris ved udbud.

Læs mere her


Nye værktøjer kan spare københavnske ejendomme en kvart mia. kr. på varmeregningen

Københavns store ejendomme kan hente besparelser på varmeregningen for over en kvart milliard kroner blot med ændret adfærd og simple værktøjer, viser beregninger fra Hofor.

Læs mere her


Det lave afkast skærper kravene til asset management

Kompetent asset management bliver stadig vigtigere i takt med, at det faldende afkast stiller krav til, at det fulde potentiale i ejendommene aktiveres, fortæller flere ejendomsforvaltere i den nye udgave af Estate Magasin.

Læs mere her


ENERGI


Efterlysning af politisk fokus på energibesparelser

Dansk Byggeris Energianalyse 2017 udkom i denne uge. Analysen viser et stort potentiale for energibesparelser – særligt i de eksisterende bygninger. Dansk Byggeri mener derfor, at energibesparelser skal mere med i energipolitikken, hvis potentialerne skal indfries. Bygherreforeningen er enig og opfordrer til, at der tænkes mere langsigtet, så der skabes grobund for, at bygherrerne kan investere i mere energieffektive bygninger.

Læs mere her


Dynamiske facader bliver det næste store

Forskere peger på integration af dynamiske facader som løsning til at nedbringe bygningers energibehov.

Læs mere her


Ny tarifering for solcelleejere og industrielle værker sat på stand by

I september 2016 påpegede Energinet.dk, at der er en skævhed i de net- og systemtariffer, elforbrugerne betaler til Energinet.dk.

Læs mere her


Gaia Solar undrer sig – topprodukt har det svært

Hjælpeprojekt skal hjælpe solcelletag ud over rampen.

Læs mere her


Varmepumper på abonnement er en håndsrækning til stavnsbundne ejere af oliefyr

Ny abonnementsordning for varmepumper giver tusindvis af danskere mulighed for at sende deres oliefyr på pension og få varme med grøn strøm i stedet.

Læs mere her


Små ændringer i hverdagen kan nedsætte energiforbruget markant

Et gammeldags viktualierum, hurra-smileys på armaturet i brusebadet og en skræddersyet energikvote. Med simple hjælpemidler i byggeriet er det lykkedes beboerne i Kvotehuset i Nyborg at reducere unødvendigt ressourceforbrug og CO2-udledning markant. Test dit eget energiforbrug – en ny hjemmeside fortæller dig, om du er på sporet.

Læs mere her


Beboere med godt indeklima belønnes

Nu kan varmeregningen blive opgjort ud fra, hvor godt beboerne passer indeklimaet i deres bolig. Det bliver muligt med en ny fordelingsmetode, der har den fordel, at beboerne får et behageligt indeklima, og boligforeningerne sparer på driften. En ændring i lejeloven betyder, at det fra 1. januar 2017 er muligt at teste konceptet i almene boligbebyggelser.

Læs mere her


MATERIALER


Et år med grøn udbudslov

Muligheden for at kræve miljømærker var et af de vigtigste grønne værktøjer, som offentlige indkøbere fik i hånden, da den danske udbudslov trådte i kraft 1. januar 2016. Vi ser på erfaringerne med at bruge Svanemærket og EU-Blomsten i udbud og indkøb et år efter startskuddet.

Læs mere her


Arkitekter er klar til at bruge tangisolering

To nye tangprodukter til byggeriet har opnået det internationalt anerkendte Cradle to Cradle-certifikat.

Læs mere her


Danmark var uenig i Svanemærkebeslutning om tropisk træ

Danmark var imod Nordisk Miljømærknings beslutning om skovkrav, der udelukker brug af en række overvejende tropiske træarter.

Læs mere her


Affaldsmængderne inden for byggeriet skal reduceres

Der er store værdier i affaldet og meget affald forventes at kunne udgøre en ressource, som ikke udnyttes i dag. Et forprojekt til undersøgelse heraf er netop publiceret.

Læs mere her


Behov for ny lovgivning – vi udsættes konstant for en cocktail af kemikalier

En netop offentliggjort rapport fra CHEM Trust sætter fokus på kombinationseffekterne af en række kemiske stoffer, som mistænkes for at skade udviklingen af hjernen. Det drejer sig om stoffer i fødevarer og produkter, som anvendes i hjemmet, på skoler og på kontorer. Påvirkningen – som vil kunne undgås – resulterer bl.a. i ADHD og lavere IQ.

Læs mere her