NYT OM BÆREDYGTIGE BYER

Bygningsstyrelsen bidrager til målet om et CO2-frit København

Bygningsstyrelsen har netop underskrevet en aftale om at lade 12 statslige kontorejendomme indgå i Københavns Kommunes partnerskab ‘Energispring’, der indgår i kommunens plan om at blive verdens første CO2-neutrale hovedstad.

Læs mere her


Vi energirenoverer for at spare penge

Det er ikke for klimaets skyld, at vi isolerer hulmuren eller udskifter vinduerne. Tværtimod er det for at spare penge og få et bedre indeklima.

Læs mere her


Boliger til alt fra flygtninge til familier

RUBOW arkitekter, sammen med Regnbuen | Kontur, Tækker Group og Ekolab, vinder tofasede projektkonkurrence om nyt bæredygtigt boligkvarter ved Skæring Bæk i Aarhus.

Læs mere her


Guidet rundtur i Aarhus C

Demobroen – som Kulbroens Venner og FSC Danmark står bag – kunne være lidt af en prototype på en kommende ny kulbro i Aarhus’ sydhavn.

Læs mere her


Regeringen mangler en femtedel af egen grøn energiambition

Hvis intet gøres politisk, misser Danmark regeringens målsætning om 50 procent vedvarende energi i 2030.

Læs mere her


Færøerne kan blive verdens grønneste øgruppe

Vind, vand, sol, tidevand, pumpesystemer og batterier kan blive centrale elementer i elektrificeringen af Færøerne.

Læs mere her


TRAFIK


Lilleholt vil anlægge 6.500 km klimavenlig gulvvarme til danske veje og fortove

Danmark svømmer i grøn strøm fra vindmøller og biomasse, og det skal komme borgerne til gode. Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) vil derfor igangsætte et gigantisk anlægsarbejde med at lægge klimavenlig gulvvarme med grøn strøm i veje og fortove i landets 15 største byer.

Læs mere her


Ny letbane forsinket – åbner efter sommerferien

Sikkerhedstest og anlægningen af kørestrøm forsinker åbningen af ny letbane i Aarhus med to til tre måneder.

Læs mere her


Elbiler spiller nøglerolle i kampen for at gøre København CO2-neutral

Københavns Kommune har snart 242 personbiler på ren el ud af i alt 308. En digitalisering af bilflåden har banet vej for udskiftning af fossile personbiler med renere alternativer.

Læs mere her


Volvo tester hybridlastbil til langdistancekørsel

Den tidligere bilproducent har udviklet en konceptlastbil med en hybridmotor, som ifølge Volvo selv vil nedbringe CO2 udslippet med 30 procent.

Læs mere her


Håb om forår for elbiler i Danmark

Jørgen S. Christensen håber på forår for elbiler i Danmark og giver sit bud på, hvad politikerne bør gøre, for at få etableret et sundt udgangspunkt for elbilsmarkedet.

Læs mere her


Nu kommer metanol på programmet

Teknologisk Institut har sammen Danmarks Tekniske Universitet, Elplatek, Mortensgaard Energy Consult og Partnerskabet for brint og brændselsceller arrangeret en 3-dages international metanol-konference til maj.

Læs mere her


ENERGI


El til opvarmning kan blive begunstiget

Beregningsteknisk vil det i fremtiden være mest energieffektivt at anvende direkte el i form af varmepumper frem for fjernvarme til opvarmning af bygninger, hvis et nyt EU-direktiv træder i kraft.

Læs mere her


Vejen til et fossiluafhængigt Danmark er brolagt med varmepumper

I Rødkærsbro har man formået at udnytte de lokale muligheder for grøn omstilling, da man er lykkedes med at udnytte overskudsvarmen fra mejeriet i byen til fjernvarmeproduktion. Et tiltag, som er helt i tråd med regeringens ønske om flere varmepumper og mere overskudsvarme på vejen mod en uafhængighed af fossile brændsler i 2050. I dag indvier energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt det nye varmepumpeanlæg.

Læs mere her


Nemmere og tryggere at investere i solenergi

Nyetablerede Solar Polaris tilbyder nu en totalløsning, der gør det nemt og trygt at investere i solcelleanlæg for både privat- og erhvervskunder.

Læs mere her


Overskudsvarme-projekter rammes af ny afgift

Nye overskudsvarme-projekter fremmes på bekostning af de eksisterende. Det kommer til at koste – blandt andet i Aalborg.

Læs mere her


Kunstig ø i Nordsøen skal give vindenergien et pust

‘Power Link Island’ er navnet på et ambitiøst projekt, som skal løse en del af det store behov for vedvarende energi i Europa. Det er i hvert fald målsætningen for selskaberne bag planen om en stor kunstig sandø på Dogger Banke i Nordsøen.

Læs mere her


Nu fyldes der affald på Amager Bakke

Om lidt begynder produktionen af el og varme.

Læs mere her


Nyt renseanlæg skal producere energi i hidtil usete mængder

Marselisborg Renseanlæg i Aarhus er kendt af fagfolk i både ind- og udland som et af de mest grønne renseanlæg i verden.

Læs mere her


– Fingrene væk fra vand og varme

Det bliver dyrt for forbrugere, hvis regeringen privatiserer vand, varme og affald, advarer forsyningsbranchen.

Læs mere her


Danskere laver whisky om til strøm

Danske bioenergi-virksomheder eksporterer årligt for 8 mia. kr. Aalborg Energie Technik er en af dem, og her kan ordrebogen godt holde til flere ansættelser.

Læs mere her


– Vi effektiviserer mere end vi skal

– Det er ikke regulators krav der giver de gode resultater hos vandselskaberne, lyder det fra Danva.

Læs mere her


MILJØ


Aarhusiansk renseanlæg bliver verdens mest ressourceeffektive

Marselisborg Renseanlæg skal være et internationalt fyrtårn for energiproduktion og ressourceudnyttelse af spildevand.

Læs mere her


Ingen vandproblemer i IrmaByen

På de store parkeringsarealer i IrmaByen ved København, har man valgt en belægning, som holder arealerne fri for vand.

Læs mere her


Vestjysk havneby slår to fluer med ét smæk

En stormfoldstrappe til 24 mio. kroner skal knytte havn og by tættere sammen. Første spadestik er netop taget.

Læs mere her


Lodrette haver skal gøre tætte byer grønne

Dansk udviklet og produceret system gør det muligt at etablere lodrette haver på husfacader i selv små baggårde.

Læs mere her


Danmarks første klimatårn indvies i dag

Mål, vej og leg med solen, vinden og regnen, når landets første klimatårn indvies i Høje-Taastrup.

Læs mere her


3.500 forurenede benzingrunde er renset

Næsten 10.000 nedlagte benzingrunde er undersøgt, og 3.500 af dem er oprenset under Oliebranchens Miljøpulje, der nu er afsluttet efter 23 års arbejde.

Læs mere her


Ny vejledning om beskyttelse af drikkevand

Målrettede indsatsplaner skal beskytte grundvandet i de sprøjtemiddelfølsomme områder.

Læs mere her


Gebyrfinansieret teknologistøtte skal reducere landbrugets forurening

Landbrugets ammoniakforurening er en af vores største kilder til skadelig luftforurening. Naturen og befolkningen lider under forureningen, der koster flere dødsfald end trafikulykker. Derfor foreslår miljøorganisationen Det Økologiske Råd, at der indføres teknologistøtte til reduktion af ammoniakforureningen.

Læs mere her


SOCIAL


Aktuel forskning skal styrke kampagne for udsatte boligområder

Et ekspertudvalg er nedsat for at bidrage til og udfordre den nye tilgang til udsatte boligområder i kampagnen ’By i balance’.

Læs mere her


Tre teams udvalgt til at give tilbud på strategisk udviklingsplan for Værebro Park

Realdania og Partnerskabet for Værebro Park inviterede i sidste måned rådgivere til at byde på opgaven med at skabe en langsigtet, strategisk udviklingsplan for Værebro Park i Gladsaxe. Der har været stor interesse for opgaven, og nu er tre teams udvalgt til at gå videre.

Læs mere her


Byggefællesskab i ny bydel Køge Kyst

Et nyt beboerdrevet boligprojekt på Køges Søndre Havn giver den enkelte stor indflydelse på både egen bolig og de fælles rammer. Partnerskabet bag ”Fællesbyg Køge Kyst” inviterer til inspirationsmøde på Tapperiet i Køge den 22. marts.

Læs mere her


Udbud om Høje-Taastrups udsatte boligområder

Vil du være med til at skabe ”by i balance” i Høje-Taastrup Kommune? Realdania og partnerskabet for tre udsatte boligområder i kommunen inviterer nu rådgivere til at byde på opgaven med at skabe en langsigtet, strategisk udviklingsplan.

Læs mere her


Kommuner kan sænke medicinforbrug ved at bygge demensvenligt

Antallet af personer med demens stiger. Kommunerne kan både øge livskvaliteten hos de ramte borgere samt spare medicinudgifter ved at bygge mere demensvenligt. Ny guide fra Bygherreforeningen, som offentliggøres mandag den 13. marts, viser vejen. Odense og Esbjerg kommuner er allerede i gang.

Læs mere her


Invitation til fyraftensmøder om klubber og væresteder

Hvilken forskel kan en klub eller et værested gøre for unge, der er i risiko for at ende i kriminalitet? Det stiller CFBU skarpt på til to fyraftensmøder i maj.

Læs mere her


Robusthedskursus halverer gruppen af unge uden uddannelse

Et robusthedskursus for unge uden uddannelse har på kort tid skabt markante resultater for deltagerne: 84 % er kommet i gang med en uddannelse, og blandt deltagerne er gruppen uden uddannelse blevet mere end halveret. Det viser rapporten Robuste unge, hvor resultaterne fra robusthedskurset UP2U (Up to you) i Slagelse og Ringsted sammenlignes med en kontrolgruppe af lignende unge i lokalområdet.

Læs mere her


Ballerup Boligselskab vil bygge boliger til udviklingshæmmede

Ballerup Boligselskab vil bygge boliger der er skræddersyede til udviklingshæmmede voksne. Boligerne skal stå klar i 2019-2020.

Læs mere her

NYT OM BÆREDYGTIGE BYGNINGER

Nybyggeri er ofte mere grønt end loven kræver

Der bliver både tænkt på energiregningen og CO2-udslippet, når der bygges nyt i Danmark. 46 procent af de mange kvadratmeter, der blev bygget i 2015, sparer mere på energien, end loven kræver, viser nye tal. Men vores ældre huse frådser stadig med energien.

Læs mere her


8,6 mio. kr. til energieffektive og intelligente bygninger

Ni projekter har modtaget i alt 8,6 mio. kr. fra Energistyrelsens pulje til fremme af energieffektivitet i bygninger.

Læs mere her


Dansk Byggeri vedtager ny Miljøpolitk 2017

Bygge- og anlægsarbejde skaber værdi for samfundet. Især hvis man bærer sig fornuftigt ad ift. ressourceforbrug og bæredygtighed, lyder det i Dansk Byggeris ny miljøpolitik.

Læs mere her


Efterlyser politisk fokus på energibesparelser

Dansk Byggeris Energianalyse 2017 udkom i denne uge. Analysen viser et stort potentiale for energibesparelser – særligt i de eksisterende bygninger. Dansk Byggeri mener derfor, at energibesparelser skal mere med i energipolitikken, hvis potentialerne skal indfries. Bygherreforeningen er enig og opfordrer til, at der tænkes mere langsigtet, så der skabes grobund for, at bygherrerne kan investere i mere energieffektive bygninger.

Læs mere her


Forskere slår fast at indeklimaet i skolerne er dårligt

Der er ingen grund til at forske mere – resultaterne fra flere undersøgelser taler for sig selv: Indeklimaet er under al kritik i de danske skoler. Nu skal vi tale løsninger.

Læs mere her


Teknologi har potentiale til at hindre stigning i arbejdsulykker

Nye tal fra Arbejdstilsynet viser en udfordring med arbejdsmiljøet på de danske byggepladser. Teknologi har potentiale til at forebygge mange ulykker. Men meget tyder på, at det endnu ikke sker.

Læs mere her


– Flere skal tage et ansvar

Hos Troldtekt mener man, at byggebranchen bør tage bæredygtighed langt mere seriøst.

Læs mere her


NYBYGGERI


Danmarks største og mest bæredygtige skole

Copenhagen International School i Nordhavnen er bygget fra inderst til yderst med bæredygtige elementer og skal uddanne elever til en global fremtid med fokus på bæredygtighed.

Læs mere her


Roskildes første svanemærkede boliger

Bonava har fejret rejsegilde på det miljømærkede rækkehusprojekt på Toppen i Trekroner.

Læs mere her


Kan vi bygge sundere boliger, uden at de koster ekstra?

Et halvt år efter første spadestik står tre Sunde Boliger i Holstebro nu klar til at tage imod tre familier. De tre huse danner ramme om et eksperiment, der skal give ny viden om de bedste indeklimaløsninger.

Læs mere her


Konkurrencen om Godsbanekollegiet i Aarhus afgjort

Projektets vision er at etablere nogle veldisponerede kvalitetsboliger med gode dagslysforhold, unikke udsigtsmuligheder og differencerede grønne opholdsarealer. Bindeledet mellem alle boligerne bliver ”studiestrædet”. Gårdrummet, de grønne tagterrasser og de store orangerier på tagene giver de studerende muligheder for at mødes på tværs.

Læs mere her


Grønne Valby-boliger til rimelige priser

Grønttorv i Valby forvandles til en helt ny grøn bydel med over 2000 blandede boliger.

Læs mere her


RENOVERING


Vandkulturhus bliver til virkelighed i Thyborøn

I Thyborøn vil de omdanne en ’tør’ idrætshal til et vandaktivitetscenter. Det er første gang transformationen fra idrætshal til vandkulturhus bliver prøvet. Realdania støtter med 14. mio. kr.

Læs mere her


BedreBolig-rådgivning inspirerer til større renoveringer

En ny evaluering af BedreBolig-ordningen peger på, at BedreBolig-rådgivning kan føre til større og mere kvalificerede renoveringsprojekter, som effektiviserer energianvendelsen.

Læs mere her


Højhuse i Brøndby er klar til nedrivning

Fem ud af tolv højhuse i Brøndby Strand skal formentlig rives ned, fordi de indeholder giftstoffet PCB.

Læs mere her


ENERGI


Små ændringer i hverdagen kan nedsætte energiforbruget markant

Et gammeldags viktualierum, hurra-smileys på armaturet i brusebadet og en skræddersyet energikvote. Med simple hjælpemidler i byggeriet er det lykkedes beboerne i Kvotehuset i Nyborg at reducere unødvendigt ressourceforbrug og CO2-udledning markant. Test dit eget energiforbrug – en ny hjemmeside fortæller dig, om du er på sporet.

Læs mere her


Ny elektronik lukker hul i markedet for solcellelamper

Viden om effektiv konvertering af solenergi kombineret med stor indsigt i solceller har skabt ny effektiv elektronik til brug i solcellelamper.

Læs mere her


Jordvarme får lettere gang på jord

Hos Geodrilling og Dansk Energi er ny bekendtgørelse for jordvarme modtaget med kyshånd.

Læs mere her


Gaia Solar leverer usynligt solcelleanlæg til Dansk Blindesamfund

I anledningen af Dansk Blindesamfunds 100 års jubilæum har man gennemført en grundig renovering af de indvendige rammer af centeret – og nu er turen kommet til taget.

Læs mere her


MATERIALER


Bygninger skal “males” grønne

Grønne og bæredygtige bygningsforbedringer kan være så simple som at male tagfladen med varmereflekterende specialmaling.

Læs mere her


Stigende interesse for byggeaffald

Bygge- og anlægsbranchen producerer 35 procent af alt affald og er den største kilde til affald i Danmark.

Læs mere her


Ny byskole er bygget af gamle mursten

400.000 brugte byggesten skulle der til for at opføre den nye Frederiksbjerg Skole, som kunne besøges under Building Green i Aarhus.

Læs mere her


Genbrug af byggematerialer betaler sig – også for miljøet

Uden skønhed ingen bæredygtighed – under titlen ’Rebeauty’ viser resultater fra forskningsprojekt, at direkte genbrug kan være smukt – kan betale sig – og faktisk ér miljøvenligt.

Læs mere her


På vej med storproduktion af genbrugsbeton

DK Beton og RGS 90 bliver naboer og har indledt et samarbejde om at øge produktionen af genbrugsbeton.

Læs mere her


Sand gør imprægneringen grøn

Midtjysk virksomhed er lykkedes med at gennemimprægnere træ med en bæredygtig, vandig opløsning af vandglas, der primært består af sand.

Læs mere her


Bæredygtighed handler også om interiøret

Link Arkitekturs bæredygtighedschef brugte Building Green til at sætte fokus på cirkulære løsninger i indretningen.

Læs mere her


Tætningsløsninger optages i nordisk miljødatabase

Dampspærrefolier, tapes, fugebånd med mere fra Dafa er nu optaget i den nordiske miljømærke-organisation Nordic Ecolabellings database over produkter, der må indgå i svanemærket byggeri.

Læs mere her


Pas på tømmer fra Myanmar

Ulovlig træhugst vanskeliggør import af træ fra Myanmar.

Læs mere her