NYT OM BÆREDYGTIGE BYER

Byens identitet & identiteten i byen

Den store by må fastholde sin historisk betingede identitet og skabe arkitektur, der både kan rumme forankring og diversitet. Det mener Arkitektforeningens direktør Jesper Pagh, der ser en omfattende privatisering af det offentlige rum som den store udfordring for fremtidens byudvikling.

Læs mere her


Kommuner bør satse på kulturmiljøer med bygningsarv

Nu bliver det nemmere for kommunerne at finde kulturmiljøer med bygningsarv af høj kvalitet og med mulighed for positiv udvikling af området. Arkitektskolen Aarhus har i samarbejde med 22 kommuner udviklet en metode, som bl.a. kan benyttes, når kommuneplanen skal revideres.

Læs mere her


Nyt samarbejde mellem Innovationsfonden og Realdania skal styrke forskning i Smart Buildings og Smart Cities

Der er meget mere end smarte buzz words på spil, når Innovationsfonden og Realdania i fællesskab udbyder ca. ti erhvervsforskerprojekter inden for Smart buildings og Smart cities. Det er ambitionen, at erhvervsforskerne tilsammen kommer til at udgøre et vigtigt fundament for danske virksomheders satsning på bæredygtige byer som internationalt vækstområde.

Læs mere her


Holbæk-entreprenør bygger økologisk bydel

Daurehøj Erhvervsbyg A/S er i fuld gang med at opføre huse til Karises nye grønne bydel ’Permatopia’ – et alternativt samfundskoncept inspireret af moderne teknologi.

Læs mere her


TRAFIK


Produktion af elkøretøjer flytter til Danmark fra Polen

20 nye danske arbejdspladser i Kolding og Viborg – og det er bare begyndelsen.

Læs mere her


Vågn op, Danmark, elbilerne kommer

Mange storbyer og lande overvejer forbud mod benzinbiler og især dieselbiler eller andre tiltag der nedbringer luftforureningen med NOx og partikler. I Norge, Holland og Tyskland har det været diskuteret, om man skulle indføre et egentlig forbud mod benzin- og dieselbiler i 2025.

Læs mere her


Politikerne ændrer igen kurs om elbiler

Ny aftale betyder, at registreringsafgiften forbliver 20 procent, indtil der er solgt 5000 nye elbiler. Dansk Industri kritiserer politisk zig zag-kurs.

Læs mere her


Hvorfor er den grønne omstilling af vejtransporten så vanskelig?

Hvorfor kan vi ikke bare erstatte den fossile energi i transporten med vedvarende energikilder? Vi har jo masser af vindmøllestrøm, og elbilerne kører allerede på vejene. Samtidig er biogas en mulig erstatning for diesel i den tunge transport.

Læs mere her


Prisen på Cityringen stiger med lille milliard

Metroselskabet har indgået forlig med hovedentreprenøren Copenhagen Metro Team (CMT), der får prisen på hovedstadens metroprojekt til at stige med fire procent svarende til 850 mio. kroner.

Læs mere her


Spansk entreprenør skal stå for Odense Letbane

Den spanske entreprenør Comsa skal anlægge Odense Letbane, mens togsættene bliver leveret fra Tyskland af Stadler Pankow

Læs mere her


C.F. Møller designer inventar til Danmarks første letbane

Veksø, der producerer byrumsinventar, har i samarbejde med C.F. Møllers designafdeling vundet licitationen på inventar til cykelparkering ved stationerne på Aarhus’ kommende letbane, der tages i brug medio 2017.

Læs mere her


ENERGI


Fremtidens energisystem skal være fossilfri og stabilt

Regeringens Energikommission offentliggjorde tidligere på ugen sin rapport ”Anbefalinger til fremtidens energipolitik”, som vil indgå i forhandlingerne fra efteråret om det næste energiforlig fra 2020 frem mod 2030.

Læs mere her


Lilleholt styrker kontrol af energispareindsatsen med 30 mio. kr. årligt

Der skal strammes op på de seneste års fejl og sjusk med energispareindsatsen. Derfor styrker energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) kontrollen ved at tilføre 115 mio. kr. frem mod 2021 til området.

Læs mere her


Energibranchen råber på mere offentlig forskning

Danmark eksporterede energiteknologi for over 70 milliarder kroner i 2016.

Læs mere her


Megamøller sætter turbo på energilagring

Det globale marked for lagring af grøn energi eksploderer i disse år, fordi de store havvindmøller matcher dårligt med forbrugernes behov

Læs mere her


Danske solceller sætter rekord – igen

Den kølige klare 1. maj gav de danske solceller optimale betingelser og først på eftermiddagen producerede de, hvad der svarer til 17 procent af det danske elforbrug.

Læs mere her


Solar opfører solcelleanlæg i SOS-børnebyerne

Solar i Vejen er i øjeblikket ved at klargøre en stor kasse med værktøj, der efter påske skal skibes til Zanzibar i det østlige Afrika. Her opførte Solar sidste år et solcelleanlæg med en årsproduktion på 14000 kWh. Det skal levere strøm til de 90 børn inklusive mødre og tanter, der bor i børnebyen, hvor både familiehuse, børnehaver og skoler nyder godt af strømmen fra anlægget.

Læs mere her


Solcellebænk fandt vej til Fyn via Facebook

De første fem bænke opstilles snart i Svendborg.

Læs mere her


480 forbrugere skifter gassen ud med fjernvarme

SK Forsyning udvider forsyningsområdet med 480 lejligheder i Slagelse.

Læs mere her


Fremtidens renseanlæg er kommet godt fra start

EU’s Regionalfond tildelte i 2016 knap fem millioner kroner til Vejle-projektet “Fremtidens spildevandsanlæg 2.0”, der skal afdække mulighederne for at omdanne grønt affald til energi.

Læs mere her


MILJØ


Offentlige data skaber bedre sikring mod oversvømmelser

Stormflod og ekstremregn koster samfundet milliarder i oprydningsarbejde og ødelagte værdier. Men nye hydrologiske højdemodeller, som fortæller os hvor vandet løber hen, giver mulighed for at forudsige, hvor der skal sættes ind, når ulykken rammer.

Læs mere her


Vestjysk havneby slår to fluer med ét smæk

En stormfoldstrappe til 24 mio. kroner skal knytte havn og by tættere sammen. Første spadestik er netop taget.

Læs mere her


Grønne tage afhjælper storbyens problemer

Byerne har store arealer med bygninger, asfalt og fliser. Det kan give problemer med regnvand, men også øge temperaturen – grønne tage afhjælper mange af generne.

Læs mere her


Nyt klimaprojekt for grundejere

Formålet med klimaprojektet er at løfte kendskabet til alternative klimatilpasningsløsninger hos grundejerne. Der er mange komplekse faktorer, der har indvirkning på, hvilke løsninger, der er bedst i et udsat område.

Læs mere her


SOCIAL


En bygning er ikke kun mursten, en bygning er også mennesker

En arkitektkarriere som demokrati-bygger er uden glimmer og guld, men rigeligt lønnet med kreativ og kunstnerisk betaling. Interview med first-mover Eske Bruun.

Læs mere her


Rune Kilden: Skab byliv før boliger

En af de markante aktører i udviklingen af Aarhus gør deleøkonomi til en integreret del af sine projekter.

Læs mere her


Nye bofællesskaber skal skabe livskvalitet hos ældre

PKA, FB Gruppen og Realdania går sammen i et nyt partnerskab, der skal udvikle nye seniorbofællesskaber, som også ældre med en lavere indtægt har råd til. Projektet skal øge livskvaliteten hos ældre og bekæmpe ensomhed. Det er en del af et nyt initiativ ’Rum og fællesskaber for ældre’ fra Realdanias side.

Læs mere her


Park for bevægelse og forbindelser

Etablering af den nye kultur- og bevægelsespark i Høng –  bliver en moderne løsning på, hvordan en eksisterende idrætshal kan udvides med nye og tidssvarende aktivitetsområder.

Læs mere her


Byhaver kommer til boligområdet: 118 nye venskaber på otte måneder

Byhaver er et virkningsfuldt redskab til at styrke naboskabet i udsatte boligområder. Det viser en ny rapport fra CFBU, hvor vi har fulgt tilblivelsen af to byhaver i boligområdet Vapnagaard i Helsingør. Undersøgelsen har fulgt udviklingen i havedeltagernes indbyrdes kendskab, og viser, at der knyttes mange nye bånd mellem deltagerne, også på tværs af områdets etniske beboergrupper.

Læs mere her

NYT OM BÆREDYGTIGE BYGNINGER

Bedre energimærke giver højere salgspris

En nylig offentliggjort analyse fra Dansk Byggeri viser, at et godt energimærke påvirker boligens salgspris positivt; jo bedre energimærke, jo højere pris kan boligejeren få for sin bolig.

Læs mere her


Kvalitet koster, men det er alle pengene værd

Det bør være pengene værd at fokusere på at bygge godt frem for at bygge billigt – at betragte kvalitet som en investering, der i det lange løb betaler sig bedre end at bygge billigt her og nu.

Læs mere her


Dansk virksomhed skal kortlægge verdens bedste grønne løsninger

I samarbejde med bl.a. UN Global Compact lancerer Sustainia i dag ’Global Opportunity Explorer’ – en online platform med flere hundrede løsninger, der bidrager til at nå FN’s 17 verdensmål. Målet er at skabe det største globale forum for bæredygtige løsninger.

Læs mere her


Bygherreforeningen ønsker fokus på de langsigtede perspektiver i energikommissionens rapport

Bygherreforeningen ser positive takter i rapporten, men opfordrer samtidig til et større fokus på de mere langsigtede perspektiver, for at der kan skabes bedre energibesparelser.

Læs mere her


Kommunernes regnskabstal bekræfter behov for at bygge og renovere

egnskabstallene for 2016 bekræfter for sjette år i træk, at kommunerne overholder de økonomiske rammer, som aftales med regeringen. Men tallene viser også med al tydelighed et stort behov for at bygge og renovere – et behov som ikke bliver mindre i årene fremover, lyder det fra Kommunernes Landsforening.

Læs mere her


NYBYGGERI


Her bygges der bæredygtigt – træ så langt øjet rækker

Huse med træ som gennemgående materiale ser man ikke så mange af i Danmark. Men på toppen af Lisbjerg bakke i Aarhus, hvor 6 nye boligblokke skyder op, bygger Hustømrerne i næsten 100 procent i træ.

Læs mere her


Her er Danmarks første offentlige bygning med platin i bæredygtighed

Det nye rådhus i Skanderborg er den første offentlige bygning – og den anden bygning i det hele taget – med den højeste certificering under den danske DGNB-standard for bæredygtighed.

Læs mere her


Øko-rækkehuse skyder op af jorden

Små 50 kilometer syd for København sker der store forandringer. I den lille by Karise er et bæredygtigt og selvforsynende økosamfund ved at skyde op af jorden. Permatopia er navnet.

Læs mere her


Dynamisk hus med deleøkonomi

Pakhusene i Aarhus’ nye havnekvarter retænker bolig- og arbejdsliv i en anderledes bygning, der efter sigende aldrig sover.

Læs mere her


RENOVERING


Spaden i jorden til ‘Nordens bedste renovering’

Tre storentreprenører har fået kontrakt på boligprojekt, som i 2013 vandt konkurrencen Nordic Built Challenge.

Læs mere her


Danmarks første DGNB-certificerede renovering er i mål

Nordjysk projekt giver værdifuld erfaring om bæredygtighed i renoveringsprojekter.

Læs mere her


Gør indeklimaet bedre – eller forlæng skoletiden med et år

Nu har vi forsket nok, det er tid at tale løsninger! Så klar er meldingen fra professor Geo Clausen, der har stået i spidsen for den nye rapport ’Indeklima i skoler’, der er udarbejdet gennem et samarbejde mellem DTU og Alexandra Instituttet.

Læs mere her


ENERGI


Farvel til plusser på energimærker

Med udgangen af 2019 er det slut med at tælle plusser, når du skal købe nyt komfur, køleskab eller støvsuger. Markant opstramning af energimærket gør det mere ambitiøst og lettere at overskue for forbrugerne.

Læs mere her


Testfamilier skal aflive solcelle-myter

For at bane vej for endnu flere solcelleanlæg på danske hustage har Solar Polaris nemlig etableret kampagnen Betalt af solen. Her kan udvalgte danskere få installeret et solcelleanlæg på deres bolig kvit og frit.

Læs mere her


Ny metode kan sikre bygherren bedre afkast på energibesparelser

Mange bygningsejere arbejder allerede med investeringsstrategier på energirenoveringer. Men træfsikkerheden på, hvad bygherren stilles i udsigt, og hvad rådgivere og leverandører i sidste ende leverer, er meget varierende. Totalkonceptet er en ny metode, der sætter bygherren i centrum for investeringerne samt de fordele, der kan nås ved en optimeret bygning og dermed et bedre incitament til at føre investeringerne ud i livet.

Læs mere her


Solar storsatser på solenergi

Nyt selskab skal levere solceller til både private og erhvervskunder.

Læs mere her


Regler for flexafregning af årsafregnede solcellekunder sendt i høring

Energistyrelsen konkluderede før påske, at der ikke er hindringer i Elforsyningsloven for, at solcellekunderne med årsbaseret nettoafregning fremover kan afregnes time for time, også kaldet flexafregning.

Læs mere her


Nu åbner støtte-puljen til husstandsmøller

Energinet.dk forventer stor interesse fra dag et.

Læs mere her


Dansk udviklet elsamarbejde skal spare danskerne for millioner

Nyt projekt skal optimere styringen af el-forbindelser, hvilket årligt kan spare Danmark mere end 100 mio. kr.

Læs mere her


Kontrollen med fejlramt energispareordning femdobles

Energiministeren har afsat mere end 100 millioner kroner ekstra på at tjekke tilskud til energibesparelser.

Læs mere her


Dansk solfond smider halv milliard i solenergi

Målsætningen er at give investorerne over 6 procent i afkast, og nu er selskabet ved at afslutte endnu en kapitalrejsning, der giver selskabet op mod 500 mio. kr. til at udvide porteføljen af solparker med.

Læs mere her


MATERIALER


Dokumentation øger værdien af byggematerialer

Hvis affald for alvor skal blive til en ressource, kræver det øget dokumentation og sporbarhed. Det samme gælder for nye byggematerialer, hvis de skal kunne genanvendes. Ifølge Teknologisk Institut er bedre dokumentation vejen til øget værdi af sekundære byggematerialer – og dermed nøglen til at bane vejen for den cirkulære økonomi.

Læs mere her


Ny guide gør det lettere at få byggeriets grønne produkter på markedet

En ny guide skal hjælpe producenter til at skabe overblik over de dokumentations- og mærkningsordninger, der er afgørende for at få nye grønne produkter på markedet.

Læs mere her


Markedet skal op i gear på bæredygtige materialer
Hvordan skal den bæredygtige udvikling i byggeriet fortsætte? Det nemme svar ville være, at bygherrerne bare skal investere mere i bæredygtige materialer. I virkeligheden er det dog ikke så lige til, da markedet mangler transparens og fælles definitioner for materialernes bæredygtighedsgrad. På Building Green i Aarhus blev det diskuteret, hvordan branchen kan komme op i gear, så det bliver lettere for bygherrerne at træffe de rigtige materialevalg.

Læs mere her


Det kan være en god forretning at bygge med certificeret træ

Efterspørgslen på certificeret træ stiger, og det giver håndværkerne gode kort på hånden til at styrke deres forretning.

Læs mere her


Pavillon gentænkes med brugte juice- og mælkekartoner

Design en bæredygtig pavillon, der kan tiltrække publikum, give oplevelser, være funktionel og smuk på én gang. Og gør det lige på 100 timer. Sådan cirka lød opdraget fra Arkitektforeningens lokalafdeling i Østjylland, da de udskrev konkurrencen Rethink Arkitektur – en arkitekturpavillon til kulturbyåret Aarhus 2017.

Læs mere her


Usynlige solceller og flydende studieboliger nomineret til designpris
Danish Design Award sætter fokus på effekten og værdien af design og hylder hvert år virksomheder og designere på tværs af landet med uddelingen af Danish Design Award. I år har en række energi-løsninger sneget sig ind blandt de nominerede.
Læs mere her


Nyt produkt får sin ilddåb i Vejle

900.000 mursten skal renes som led i byggeriet af Kirk Kapitals nye domicil.

Læs mere her


Isolatøren CBI Danmark skal isolere bæredygtigt byggeri i Karise

CBI Danmark, der er landets største leverandør af papirisolering, er blevet valgt til at stå for isoleringen af husene det bæredygtige og selvforsynende økosamfund Permatopia i Karise syd for Køge. Her vil 90 åndbare og økologiske rækkehuse stå klar til indflytning i slutningen af 2017.

Læs mere her


Åben asfalt skal sikre boligområder mod oversvømmelser

Nyt koncept, AkvaVejen, skal nu prøves af i Tårnby. Det er et helt nyt koncept for klimaveje med integreret rensningsanlæg og med åben asfalt, som regnen kan trænge igennem.

Læs mere her


Ny tagterrasse med smarte flisefødder

Vil du have en terrasse af fiskekasser, bredbåndsskåle eller mælkelåg?

Læs mere her