NYT OM BÆREDYGTIGE BYER

Byfornyelsesmidlerne der forsvandt med et pennestrøg

Beslutningen om at tage flere hundrede millioner kroner fra byfornyelsesrammen og bruge midlerne til en midlertidig jobpræmie til langtidsledige er ikke alene ærgerlig, men desværre også udtryk for kortsigtet tænkning.

Læs mere her


Byens identitet & identiteten i byen

Den store by må fastholde sin historisk betingede identitet og skabe arkitektur, der både kan rumme forankring og diversitet. Det mener Arkitektforeningens direktør Jesper Pagh, der ser en omfattende privatisering af det offentlige rum som den store udfordring for fremtidens byudvikling.

Læs mere her


Det Danske Smart City Netværk fortsætter

Nyt konsortium overtager Det danske smart city netværk.

Læs mere her


95.000 nye grønne job i 2035

Vækstpotentialet i energisektoren er enormt, viser ny undersøgelse.

Læs mere her


Regeringen siger nej til nye krav om cirkulær økonomi

EU’s miljøorganisationer har kortlagt regeringernes holdninger til seks af EU-Kommissionens ambitiøse forslag omkring affaldsbehandling. Danmark siger nej til fire og står langtfra alene med afvisningen.

Læs mere her


TRAFIK


Det går den forkerte vej: CO2-udslippet fra de danske biler stiger igen

For tredje år i træk sendte den voksende bilpark flere drivhusgasser ud i atmosfæren. Lavere registreringsafgift har endda gjort, at benzinbilerne for første gang ikke bliver mere brændstoføkonomiske.

Læs mere her


Trafikken stiger, men investeringerne falder

Mens trafikken stiger, så falder statens investeringer i vejene. Dansk Byggeris seneste konjunkturanalyse viser, at Vejdirektoratets investeringer i anlæg og drift af veje falder fra næsten 6 mia. kr. i 2015 til lidt over 2,5 mia. kr. i 2018 – et fald på 57 %.

Læs mere her


Regeringens kæmpebesparelse på biltrafik er fuld af huller

Den danske stat indkasserer ifølge Transportministeriet 1,77 kroner pr. kilometer for hver eneste trafikant, der dropper toget til fordel for bilen. Men ministeriets beregning holder ikke, siger eksperter.

Læs mere her


Norge indfører miljømærkning for biler

Bilerne rangeres efter brændstofforbrug, energiforbrug, afgifter samt udledning af NOx og CO2. Mærkningen er imidlertid baseret på industriens egne tal fra laboratoriemålinger.

Læs mere her


Benzinbiler dumper miljøtest

Kun hver femte bil består tysk miljøtest, og især benzinbilerne står for skud. Benzinbiler med direkte indsprøjtning udleder i gennemsnit 6,4 gange så mange partikler som tilladt, men også almindelige benzinbiler kan være partikelsvin.

Læs mere her


Flere ladestandere til el-biler langs motorvejsnettet

Det bliver nu lettere at bevæge sig rundt i Danmark i el-bil. Inden længe åbner nye ladestandere til el-biler på 10 rastepladser langs motorvejene.

Læs mere her


Prisforvirring har lagt salget af elbiler dødt

Salget af elbiler er kørt fast i Danmark, hvor der blev solgt syv elbiler i de første uger af maj.

Læs mere her


Produktion af elkøretøjer flytter til Danmark fra Polen

20 nye danske arbejdspladser i Kolding og Viborg – og det er bare begyndelsen.

Læs mere her


Tyskere trykker elbil-prisen i bund: Bruger nye produktionsmetoder

3D-printede prototyper, digitale tvillinger og scrum-metodik har været det primære brændstof i udviklingen af en ny tysk elbil, der afsøger nye veje i måden at udvikle og producere billige biler på.

Læs mere her


Her er ‘gør det selv’-elbilen

En ny åben platform til elbiler skulle kunne samles på en time.

Læs mere her


Fransk testbane oplader elbiler, mens de kører

Det er lykkedes den amerikanske elektronikvirksomhed Qualcomm at oplade elbiler i fart. Dermed er de et skridt nærmere at gøre op med elbilernes rækkeviddeproblem.

Læs mere her


Danske motorveje skal være klar til selvkørende biler

De seneste dage har Vejdirektoratet gennemkørt en række danske motorveje for at tjekke, om striber og skilte kan aflæses korrekt. Testen er gennemført i mørke, regn og diset vejr for at udfordre bilerne. Data er endnu ikke bearbejdet, men alt i alt er de danske motorveje klar.

Læs mere her


Batteritog er 40 procent billigere end diesel

Nyeste skud på togstammen hos Bombardier er virksomhedens tredje udgave af Talent-modellen, som leveres i en ren batteriudgave med en tophastighed på 200 km/t og en række­vidde på op til 300 kilometer.

Læs mere her


Elbiler: Tysk batteri lover 1.000 km på en opladning

Forskningsorganisationen Fraunhofer vil spare 50 procent af batteriets indpakning ved at stable cellerne oven på hinanden. Det skaber plads til flere battericeller og dermed længere rækkevidde. Dansk professor kalder løsningen ‘spændende’.

Læs mere her


ENERGI


Regeringen fremsatte lovforslag om solceller

Regeringen har sendt et lovforslag i høring, der skal begrænse et forventet afgiftstab i statskassen fra 4,9 mia. kr. til 3,7 mia. kr. frem mod 2030, fordi udbygningen af solceller ser ud til at stige til 1.350 MW i 2020, hvilket er markant over den politisk aftalte ramme for udbygning med solceller på 918 MW i 2020. Lovforslaget fremsattes tirsdag d. 23. maj. Regeringen arbejder på en løsning til den langsigtede håndtering af solcelleudbygningen i Danmark.

Læs mere her


Stop-and-go regime ikke hensigtsmæssigt

Regeringens nyligt fremsatte lovforslag på solcelleområdet møder stor modstand.

– Høringsfristen er uhørt kort, fortsættelse af årelang slingrekurs, ødelæggende for solcellemarkedet.

Sådan møder de danske organisationer og selskaber Regeringens nyligt fremsatte lovforslag om ændring af lov om afgift af elektricitet produceret på VE-anlæg.

Læs mere her


Fremtidens el-net er fleksibelt og selvhelende

Ny RTU fra Schneider Electric gør 10 kV-stationer intelligente og kommunikerende, hvilket baner vejen for Smart Grid og det selvhelende net.

Læs mere her


Tale ved solcellekonference

Oplæg til energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholts tale ved solcellekonference d. 19. maj 2017.

Læs mere her


Regeringen vil stramme reguleringen af fjernvarmesektoren

Regeringen vil stramme reguleringen af fjernvarmesektoren, så kommunernes muligheder for at trække penge ud af fjernvarmesektoren begrænses.

Læs mere her


Her er konsekvenserne af en kommercialisering af varmeforsyningen

Et ændret syn på investeringshorisont og risikovillighed kan føre til mindre solvarme, lavere effektivitet og mindre vedvarende energi.

Læs mere her


Nyt center for energi i Esbjerg

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt var med, da Energistyrelsen indviede Center for Energiadministrations nye domicil på Niels Bohrs Vej 8 i Esbjerg.

Læs mere her


Elinstallatører skal registrere batterier

Antallet af batterier koblet på det danske el-net stiger, men ingen har et overblik over, hvor batterierne står, hvor store de er, og hvilken effekt, de repræsenterer.

Læs mere her


Ivrige borgere kæmper for at få vindmøller som nabo

114 beboere i Sæd syd for Tønder håber, at en plan om at opføre vindmøller i området bliver godkendt.

Læs mere her


Landsbyvarme kan bryde afhængighed af olie

Olielandsbyer kan blive elektrificeret ved hjælpe af grundvandslagre, plastslanger og varmepumper.

Læs mere her


MILJØ


Offentlige data skaber bedre sikring mod oversvømmelser

Stormflod og ekstremregn koster samfundet milliarder i oprydningsarbejde og ødelagte værdier. Men nye hydrologiske højdemodeller, som fortæller os hvor vandet løber hen, giver mulighed for at forudsige, hvor der skal sættes ind, når ulykken rammer.

Læs mere her


Københavns Kommune klar med stormflodsplan til 3,5 milliarder kr.

København skal sikres mod stormfloder for 3,5 milliarder kr., hvis byen vil undgå skader for mellem 8 og 12 milliarder kr. i løbet af de kommende 100 år.

Læs mere her


Nye oplevelser, erhverv og klimasikring på Lemvig havn

Teamet Ivan Jacobsen, SLA og ORBICON har vundet konkurrencen om klimasikringen og udviklingen af Lemvig Bedding og Østhavn.

Læs mere her


Vandet flyder rundt i tunnelen

18 meter under en københavnsk park løber kommunens nye spildevandsbassin, der har metrodimensioner.

Læs mere her


Fremtidens fortov fjerner regnvandet

ACO Nordic er en af aktørerne bag et innovativt forsøgsprojekt, der skal bidrage til håndtering af øgede vandmængder.

Læs mere her


Bypass-pumpebrønd skal sikre mod oversvømmelser

Risikoen for oversvømmelser på grund af klimaforandringer har fået flere af landets kommuner til at efterspørge nye løsninger til håndtering af de voksende vandmasser.

Læs mere her


Andelsforening løste regnvandsproblemer med LAR

Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i gårdrenoveringsprojekter løser problemer med regnvand, er bæredygtigt og tilføjer ejendommen værdi.

Læs mere her


Nyt værktøj viser merværdier ved klimatilpasning

Fire danske byer tager et nyt redskab i brug mod oversvømmelser. Beregningsværktøjet PLASK kan give et godt udgangspunkt for at vælge den rigtige løsning til klimatilpasning.

Læs mere her


SOCIAL


Adgang til boligens fællesskab

Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) ønsker at fjerne det nuværende krav om niveaufri adgang til nye enfamiliehuse. Spørgsmålet er, om det er en udvikling, vi ønsker; for hvad vil konsekvensen være på langt sigt?

Læs mere her


Fællesskabsforening skal skabe nyt liv i Bordings byrum

Ikast-Brande Kommune vil i samarbejde med borgerne i Bording og lokale erhvervsdrivende etablere en ny fællesskabsforening. Foreningen skal medvirke til, at der kommer flere aktiviteter og nye traditioner i Bordings nye byrum.

Læs mere her


Ny håndbog: gang i beskæftigelsen i udsatte boligområder

Boligselskaber, kommuner og erhvervslivet skal alle på banen, hvis beskæftigelsesindsatser i udsatte boligområder skal lykkes. CFBU har i en ny håndbog samlet op på, hvad vi ved om virkningsfulde lokale beskæftigelsesindsatser.

Læs mere her


“Du får ikke noget som helst ud af at pakke dig selv ind i bobleplast”

Robusthedskurset UP2U (Up to you) har på kort tid skabt markante resultater for unge uden uddannelse.

Læs mere her


Kunsten at bygge billigere boliger

Venligbolig Plus, der opføres til studerende og flygtninge midt på Frederiksberg, viser vejen til noget så sjældent som SU-venlige studieboliger til kun 2.500 kr. om måneden. Og der kan gøres mere for at skubbe bag på lignende initiativer, mener Bygherreforeningen.

Læs mere her


Containere skal afhjælpe boligmangel i København

Københavns Kommune er klar til at opføre midlertidige boligcontainere som løsning på studerendes boligmangel.

Læs mere her


Branchen får øjnene op for socialt ansvar med ny test

Virksomhederne C.F. Møller og Øens Murerfirma er blandt de virksomheder, der har taget den nye test fra Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar, som hjælper virksomheder i branchen med at leve op til sociale klausuler og arbejdsmiljøregler.

Læs mere her


Landsbysamarbejde styrker udviklingen af lokalsamfund

Flere og flere landsbyer forener kræfterne i landsbyklynger for at sikre institutioner og skabe nye aktiviteter. Lokal organisering er fundamentet for udvikling, mener Landdistrikternes Fællesråd.

Læs mere her


Fællesskaber er fremtidens boform

Bofællesskaber er det nye sort – men ikke som vi kendte dem for 30-40 år siden. KAB har flere produkter på hylden til at imødekomme interessen.

Læs mere her

NYT OM BÆREDYGTIGE BYGNINGER

Kvalitet koster, men det er alle pengene værd

Det bør være pengene værd at fokusere på at bygge godt frem for at bygge billigt – at betragte kvalitet som en investering, der i det lange løb betaler sig bedre end at bygge billigt her og nu.

Læs mere her

 

Projektledere sikrer effektiv byggeproces

Hos HSHansen kender man værdien af en god projektleder. HSHansen producerer, leverer og monterer præfabrikerede facadeløsninger til byggerier over hele Danmark. Den rigtige projektleder kan planlægge, koordinere og eksekvere en storentreprise fra start til slut ved at udnytte alle virksomhedens interne ressourcer og arbejde på tværs af virksomhedens afdelinger.

Læs mere her


Mød otte nye innovationer, der er med til at revolutionere byggebranchen

Kommer robotter og open-source teknologi til at revolutionere bæredygtigt byggeri? Otte bæredygtige innovationer, står klar til at møde topfolk fra hele den danske byggebranche for at få rådgivning og sparring til, hvordan de skal komme ind på markedet og revolutionere branchen.

Læs mere her


Rambøll: Bæredygtige bygninger har 3-5 procent højere ejendoms- og udlejningsværdi

Højere ejendomsværdi, lavere omkostninger og sundere, mere komfortable rum. Det er de primære fordele ved bæredygtige bygninger, ifølge den nye, store nordiske undersøgelse ’Green Market Study’ fra Rambøll.

Læs mere her


Arkitema sætter fokus på bæredygtighed med ny CSR-strategi

Nu vil arkitektvirksomheden Arkitema Architects investere i samfundsansvar, både internt og gennem firmaets projekter. Udviklingen af en CSR-strategi og udgivelsen af en årlig CSR-rapport skal bidrage positivt til både samfundsudviklingen og Arkitemas fortsatte vækst og udvikling.

Læs mere her


Boligkøberne tænker mere grønt

Det er ikke lige meget, om energimærket er B eller E, når boligen skal sælges. Bare én klasse bedre påvirker salgspris positivt med i gennemsnit 50.000 kroner. Boligkøberne tænker i højere grad grønt, vurderer Dansk Byggeri.

Læs mere her


Bæredygtighed i øjenhøjde

Nyt dialog- og prioriteringsværktøj gør det lettere for byggeudvalg at udarbejde certificeringer inden for bæredygtighed!

Læs mere her


NYBYGGERI


Hør lyden i din bygning – før du bygger

Videnskabelige akustik-beregninger vil fremover indgå i de første skitser hos Henning Larsen Architects.

Læs mere her


Partnerskaber og mønsterbrydere

Partnerskab med private investorer giver mulighed for at bygge alment på de ellers dyre byggegrunde i byen. I det kommende nummer af KAB indblik kan du læse hvordan.

Læs mere her


KAB del af 6,5 mia. stort projekt i Nordhavnen

Planerne om det ikonisk ‘H.C. Andersen Adventure Tower’ omfatter også almene boliger.

Læs mere her


RENOVERING

Nyt liv til Hack Kampmanns gamle bibliotek

H+Arkitekter, Rønnow Arkitekter og Tækker rådgivende ingeniører skal ombygge Hack Kampmanns gamle statsbibliotek i Aarhus.

Læs mere her


Facelift til Morbærhaven

Detaljeret logistisk planlægning og lavpraktiske løsninger bag renovering af mere end 1.000 ungdomsboliger i Albertslund.

Læs mere her


Indvendig efterisolering uden risiko for skimmelsvamp

Skamol lancerer nu et danskudviklet indeklimasystem, der giver en permanent løsning på de traditionelle problemer med fugt og skimmelsvamp ved indvendig isolering.

Læs mere her


Grønne tage køler storbyerne

Klimaforandringer og øget temperatur kan give særlige udfordringer i storbyerne, men grønne tage kan være løsningen.

Læs mere her


ENERGI


Kritik af energimærkning – kommuner betaler dyrt for energidata, de allerede har

Energimærkningsordningen for store bygninger bør moderniseres, så den passer til moderne, digitale driftsmetoder, siger kommunerne.

Læs mere her


De gode råd rykker tættere på borgerne

Fra i dag kan man gå ind på SparEnergi.dk’s nye Facebookside og få gode, konkrete råd til energibesparelser.

Læs mere her


Usynlige solceller i tag og facade kan disrupte byggebranchen

Onsdag åbnede Tesla for forbestillinger af sit nye ‘usynlige’ solcelletag. Gigantens indtog på markedet hilses velkomment hos danske Gaia Solar, som allerede har et lignende produkt i sortimentet i form af de kvadratiske solcellepaneler i serien ”GS Integra Line SP”, der er tilpasset Stenis tagløsning Protego.

Læs mere her


Dansk Solcelleforening har fire ønsker til fremtidens energipolitik

De præsenteredes for ministeren på en konference d. 19. maj.

Læs mere her


Svenskere forbinder bygninger med jævnstrøm og udnytter overskudsenergi fra solceller

Flere prøveprojekter med jævnstrømsnet er i gang i Sverige.

Læs mere her


Solcelle-lovforslag slukker for solceller på lejeboliger

Beboere i udlejningsejendomme er tilsyneladende dem, der skal droppe udbygningen med solceller, selvom de var blevet lovet noget andet. Dybt problematisk, fordi forslaget ikke tager fat på det egentlige problem, siger Socialdemokraterne.

Læs mere her


Solcelle-lovforslag vil blot øge salget af batterianlæg

Både lovforslaget selv og kilder i branchen vurderer, at overgangen fra time- til øjebliksafregning vil medføre ekstra salg af batterianlæg. Dyr og dårlig udvikling, mener politiker.

Læs mere her


Forsøg med alternativ varmeafregning skal sætte fokus på indeklimaet i almene boliger

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udstedt en ny bekendtgørelse, der giver almene boligorganisationer mulighed for forsøg i op til tre år med fordeling af udgifterne til varme efter indeklimamåling. Bekendtgørelsen trådte i kraft den 1. maj 2017.

Læs mere her


Pæn interesse for husstandsmøllepulje

Ansøgningsrunden til 1 MW-puljen til husstandsmøller åbnede den 3. maj 2017 og der er åbent for ansøgninger frem til den 14. juni 2017 – eller så længe der stadig er kW at søge om.

Læs mere her


MATERIALER


Sådan behandler du byggeaffald – uden at bryde loven

Hvordan screener og kortlægger man miljøfarligt affald? Hvilke materialer og bygningsdele kan indeholde miljøfarlige stoffer? Hvem har ansvar for byggeaffaldet? Hvornår må man flytte affald fra en kommune til en anden?

Læs mere her


Troldtekt advarer minister – vi kommer til at mangle træ

Det bekymrer dele af træindustrien i Danmark, at plantning af løvtræ i en årrække har været opprioriteret, mens plantning af nåletræ ikke har været det i samme grad.

Læs mere her


Første PEFC-gruppecertificering for virksomheder

Et stærkt marked for bæredygtigt træ har fået Danske Maskinstationer og Entreprenører til at tilbyde deres medlemmer en fælles PEFC-certificering.

Læs mere her


Pavillon gentænkes med brugte juice- og mælkekartoner

Design en bæredygtig pavillon, der kan tiltrække publikum, give oplevelser, være funktionel og smuk på én gang. Og gør det lige på 100 timer. Sådan cirka lød opdraget fra Arkitektforeningens lokalafdeling i Østjylland, da de udskrev konkurrencen Rethink Arkitektur – en arkitekturpavillon til kulturbyåret Aarhus 2017.

Læs mere her


Udvikler metode til at skabe bæredygtig plastik

Forskere fra Aarhus Universitet er godt på vej med at udvikle plastik, der er fremstillet af mikroalger, er bæredygtigt og 100 % biologisk nedbrydeligt.

Læs mere her