NYT OM BÆREDYGTIGE BYER

Børnebøger tager livtag med FN’s 17 verdensmål

Nu udkommer de første to af 17 børnebøger om ’Victoria & Verdensmålene’

Læs mere her


Ny aarhus-bydel skal rykke normer for bæredygtighed

En ny by nord for Aarhus med cirka 10.000 boliger skal udfordre de eksisterende normer for bæredygtigt byggeri.

Læs mere her


Hvordan opfylder Danmark verdensmålene?

Danmark topper de internationale lister for verdensmålene. Men at være blandt de bedste betyder ikke, at vi faktisk opfylder målene, eller at vi måler dét, der tæller i Danmark. Et nyt tværpolitisk projekt oversætter det globale til det lokale, så verdensmålene kan gøre en forskel i Danmark.

Læs mere her


Sønderborg vinder EU-pris som rollemodel på klimaområdet

Sønderborg Kommune har netop vundet EU’s fornemme pris ”Covenant Cities in the Spotlight” for sine resultater i forbindelse med ProjectZero-visionen om, at Sønderborg-området skal blive CO2-neutral allerede i 2029.

Læs mere her


Lavere energiforbrug i 2017

Energistyrelsen har netop offentliggjort statens samlede energiforbrug for 2017, som har vist sig at være 1,2 pct. lavere sammenlignet med 2016.

Læs mere her


Samlet plan for havnetunnel, klimasikring og boliger er rigtigt for København

Københavnertunnelgruppen glæder sig over, at regeringen sammen med Københavns Kommune har fundet sammen om et projekt, der både tager hånd om trafik, trængsel, klimasikring, byudvikling og boligudbud.

Læs mere her


TRAFIK, MOBILITET OG INFRASTRUKTUR


Parkeringspladsgaranti og rabat på parkering for lavemissionsbiler

Regeringen vil indgå en aftale med kommunerne om parkeringspladsgaranti i byområder for ejere af el- og plug-in hybrid biler, der bor i etagebyggeri.

Læs mere her


Klimavenlig asfalt på alle statsveje

Regeringen vil fra 2020 udrulle klimavenlig asfalt på alle strækninger af statsvejnettet, som står til at skulle have ny belægning, hvis et igangværende pilotprojekt bekræfter de forventede effekter og holdbarheden af asfalten. Initiativet indgår i regeringens kommende luft- og klimaudspil.

Læs mere her


Løkke: Slut med nye benzin- og dieselbiler i 2030

2030 vil der være over én million hybrid-, el- eller tilsvarende grønne biler i Danmark. Det er i hvert fald visionen for statsminister Lars Løkke Rasmussen (V). I sin tale ved Folketingets åbning fastslår han, at regeringen vil stoppe salget af nye benzin- og dieselbiler i 2030.

Læs mere her


En million af dagens biler vil stadig køre i 2030

I begyndelsen af 2018 kørte der 2,53 millioner personbiler på de danske veje, hvoraf 99,5 pct. kørte på fossile brændsler. En million eller 39 pct. af dagens biler vil, baseret på det aktuelle afgangsforløb, stadig køre på de danske veje i 2030.

Læs mere her


EU-Parlamentet baner vej for flere elbiler med nyt CO2-mål

EU-Parlamentet vil have mindre CO2-udledning fra biler frem mod 2030. Det åbner for flere elbiler på vejene.

Læs mere her


Minister og forskere uenige om el-biler

Ifølge professor i økonomi-psykologi og forsker i forbrugeradfærd og miljø på Aarhus Universitet John Thøgersen vil en stigende afgift på el-biler have en negativ effekt på markedet.

Læs mere her


200 brintbusser er på vej til Danmark

EU sætter klimaindsatsen i gear med godt 300 millioner kroner til brintbusser. Klimaminister er begejstret.

Læs mere her


Norske kommuner er glade for elbiler – men efterlyser firehjulstræk

Erfaringerne med elbiler i 14 norske kommuner er gode. Elbilerne er komfortable, økonomisk fordelagtige og lette at køre, men vintervejr kan være en barriere, viser undersøgelse.

Læs mere her


ENERGI


Energiselskab klar med kæmpe satsning på dansk grund. Jan Utzon er med som arkitekt

Energiselskabet Ewii offentliggør i dag et storstilet projekt, Center Danmark, hvis hovedformål er at etablere nationale rammer for fremme af forskning, udvikling, test og demonstration i forbindelse med omstillingen til det fossilfrie grønne samfund samt at understøtte mulighederne for den grønne innovation.

Læs mere her


Unikt testcenter afprøver solceller på nye måder

Energifirmaet European Energy har i samarbejde med DTU rejst et testcenter for solcelleanlæg i Risø ved Roskilde Fjord.

Læs mere her


Mere solenergi i elnettet med bedre kontrol

Specialdesignet converter skal regulere hvor meget solenergi, der ender i elnettet.

Læs mere her


El-nettet er klar til millioner af elbiler

Vi skal bruge el mere intelligent. Så kan el-nettet sagtens sikre strøm til den million elbiler, politikerne drømmer om.

Læs mere her


Danmarkshistorie: Nu skal vind og sol kæmpe om millionerne

Det teknologineutrale udbud er åbent for tilbud.

Læs mere her


Fuld fart på biogas i Sønderborg-området

Foreningen BioenergiSyd og Nature Energy har gennem en længere periode samarbejdet om etablering af 2 biogasanlæg – i første omgang i Glansager ved Sønderborg.

Læs mere her


Fleksibelt forbrug tredobles de næste fem år

Jo mere vedvarende energi, der er i elsystemet, desto større er behovet for at kunne regulere forbruget, når man skal balancere produktion og forbrug.

Læs mere her


MILJØ OG KLIMA


Derfor kan en halv grad gøre en verden til forskel

En halv grad fra eller til i global opvarmning har drastiske konsekvenser, viste den nye rapport fra FN’s klimapanel i denne uge. Men der er ingen let vej til at holde opvarmningen under halvanden grad.

Læs mere her


Hemmeligt materiale renser TBT og tungmetaller ud af forurenet vand

Målet er at rense for alle forurenende stoffer.

Læs mere her


Miljøkatastrofe lurer under Samsøs grønne overflade

Drikkevandet er rent på Samsø, men fremtiden ser grumset ud.

Læs mere her


Ingen tegn på mikroplastik i drikkevandet

En ny landsdækkende undersøgelse finder ingen tegn på, at drikkevandet er forurenet med mikroplastik.

Læs mere her


Vi behøver ikke skyde køerne, for at landbruget kan levere større CO2-reduktion end elbiler

En rapport udarbejdet for regeringens eget fødevareministerium påviser fem veldokumenterede CO2-virkemidler i landbruget. Dermed modsiger den klimaministerens udtalelse i et debat-program torsdag om, at eneste løsning var at »skyde køerne«.

Læs mere her


Nature-studie: Spis plantebaseret kost, halver madspild og transformer landbruget

Vi skal spise mere grønt, udnytte fødevarer bedre og gennemføre dyrkningsmæssige samt teknologiske landvindinger i landbruget for at få mad i 2050 uden at klimabelaste kloden ekstra.

Læs mere her


Google-bil skal opsnuse luftforurening i København

En Google-bil i Københavns gader skal lave et præcist kort over forureningsniveauet på hver enkelt gade. Projektet skal frem mod 2020 supplere de tre stationære forureningsmålere, der er opsat i øjeblikket.

Læs mere her


Vertikale skove sikrer renere luft i byerne

Grøn arkitektur tages til et helt nyt niveau, når den italienske stjernearkitekt Stefano Boeri besøger København og Building Green i slutningen af måneden.

Læs mere her


SOCIAL


Kommunerne får udvidede beføjelser over for hårde ghettoområder

Partierne bag parallelsamfundsaftalen er enige om at styrke de kommunale kompetencer til bekæmpelse af parallelsamfund i Danmark. Det betyder, at kommunerne nu får mulighed for at påbyde salg og nedrivninger i de hårdeste ghettoområder, hvis alle muligheder for at opnå enighed med boligorganisationen er udtømt.

Læs mere her


Nyt liv til bymidten i Blåvand

Foreningen Blåvand Udvikling og Varde kommune tager i samarbejde med Realdania det næste skridt mod en realisering af sommerens ambitiøse Udviklingsplan for Vestkysten. Målet er en attraktiv bymidte i Blåvand til gavn for både borgere og tilrejsende turister.

Læs mere her


Afholdt workshop om evalueringsmetoder

8 boligsociale medarbejdere var den 3. oktober samlet i CFBUs lokaler i Avedøre Stationsby til en dag om evaluering af de bløde, og ikke tælbare, målsætninger i de boligsociale helhedsplaner.

Læs mere her


Danhaus satser på fællesskabet

Interessen for at bo sammen med andre i et moderne bofællesskab stiger, og Danhaus har ambitioner om at blive den største aktør på markedet.

Læs mere her

NYT OM BÆREDYGTIGE BYGNINGER

Et fælles sprog om arkitektonisk kvalitet

En fagjury nedsat af Green Building Council Denmark, Akademisk Arkitektforening og Danske Arkitektvirksomheder tildelte i slutningen af september Middelfart Rådhus, tegnet af Henning Larsen, Danmarks første DGNB Diamant certificering – en udmærkelse af DGNB certificeret byggeri, som fokuserer udelukkende på bygningens arkitektoniske kvaliteter.

Læs mere her


Varm og kold luft fiser ud af verdens bygninger

Bygninger kan i 2050 stå for 50 procent af verdens udledning af klimagasser, hvis der ikke sker forandringer.

Læs mere her


Fælles rammer for bæredygtigt byggeri i Europa

Efterlysning: Bæredygtighed er et centralt emne i byggeriet i dag i hele Europa, og man arbejder derfor i EU med at forberede en ’standard’ for bæredygtigt byggeri: Level(s). Vi søger i øjeblikket efter danske byggerier der kan fungere som testprojekter, så vi er sikre på at systemet også kan bruges på danske projekter.

Læs mere her


Byggebranchen mangler viden om indeklima

En undersøgelse fra Teknologisk Institut viser, at over halvdelen af den danske bygge- og anlægsbranche oplever, at de mangler viden om god luftkvalitet.

Læs mere her


Cirkulær økonomi og bæredygtighed som byggeriets hovedvej

Der er grund til at samle og fastholde byggeriets værdikæde i en fælles målsætning om at dele viden og fagkundskab med hinanden, mener Hanne Høeg Jensen, udviklingskonsulent i Molio – Byggeriets Videnscenter og Simon Stig-Gylling, miljøchef i Dansk Byggeri.

Læs mere her


NYBYGGERI


Middelfart rådhus første diamant-certificerede byggeri

Middelfart Rådhus har opnået både DGNB Platin og Diamant. Dermed bliver det første bygning i Danmark, som opnår diamant-certificering efter principper for certificering af arkitektonisk kvalitet, som Arkitektforeningen har været med til at udvikle.

Læs mere her


Byggefællesskab vil opføre Danmarks højeste træhus

Byggefællesskab vil opføre Danmarks højeste træhus på 24 meter til 42 familier i Køge Kyst. 30 husstande har lavet en forening bag byggeriet.

Læs mere her


Her tages genbrug til et højere niveau

2.500 tons genbrugsmaterialer anvendes der til byggeriet af Sydhavn Genbrugscenter.

Læs mere her


Ser værdi hvor andre ser affald

Ressourcerækkerne er upcycling i fuld skala. Det ambitiøse boligyggeri har nu fejret rejsegilde.

Læs mere her


RENOVERING


Regeringen vælger den dyre vej til reduktioner

Med det seneste udspil til en klimaaftale forbigår regeringen desværre endnu en mulighed for at effektivisere vores energiforbrug og omstille samfundet billigst muligt. I stedet for at høste de lavest hængende frugter med virkemidler, vi allerede kender, og som vi ved har effekt, vil man satse på dyre og mere usikre veje til reduktioner. Samtidig forbigår man muligheden for at fastholde Danmarks globale styrkeposition inden for energieffektiviseringer.

Læs mere her


Kvalitetsproblemer inden for renovering i en tid, hvor markedet er ophedet

I COWI oplever vi for tiden, at kvaliteten inden for renovering af byggeri er under pres. Og det er ikke kun os, der har denne oplevelse, men vores rådgiverkolleger i almindelighed. Det hænger i høj grad sammen bygherrernes ønske om at maksimere udnyttelsen af deres økonomiske ressourcer: dvs. flest renoverede kvadratmeter til færrest mulige penge og med så store prisstigninger som muligt så hurtigt som muligt.

Læs mere her


Renovering af bygninger løser vigtige samfundsudfordringer

Renovering af bygninger er et omfattende og vigtigt marked, der samtidig levere svar på helt centrale udfordringer i vores samfund.

Læs mere her


Cirkulær økonomi er godt for renovering af bygninger

Regeringens strategi for cirkulær økonomi har mange perspektivrige forslag, der er relevante for arkitektvirksomheder. Der foreslås bl.a. en udvikling af selektiv nedrivning, så flere byggematerialer genbruges. Det er gode nyheder for os, der kæmper for mere og bedre muligheder for renovering, siger Lene Espersen, adm. direktør, Danske Arkitektvirksomheder.

Læs mere her


Opgraderet skole med respekt nærmiljøet

Grøndalsvængets Skole i Københavns Nordvestkvarter har været igennem en kapacitetsudvidelse og helhedsrenovering.

Læs mere her


ENERGI


Klimaudspil indeholder langsom skrotning af brændeovne

Regeringen vil indføre regler om, at brændeovne skal efterses, når en bolig skifter ejer.

Læs mere her


Nyt værktøj til energiberegning

BeREAL er navnet på et nyt IT-værktøj, som ifølge en pressemeddelelse fra ELFORSK kan levere mere præcise beregninger om energiforbruget i bygninger.

Læs mere her


Klimaplan overser bygningerne

Dansk Byggeri hilser regeringens klimaplan velkommen – men savner større fokus på, hvordan et lavere energiforbrug i bygninger kan bidrage til en effektiv reduktion af drivhusgasser.

Læs mere her


MATERIALER


Den ultimative ambition: Hvid cement og grøn varme

Screddede bilsæder, benmel, fjernvarme, overskudsvarme og stålskjold på Aalborg Portland.

Læs mere her


Danmark skal omstilles til en mere cirkulær økonomi

Mere værdi og bedre miljø gennem design, forbrug og genanvendelse. Danmark skal omstilles til en mere cirkulær økonomi. Sådan lyder det fra Erhvervsministeriet, og det er godt nyt hos Danske Arkitektvirksomheder.

Læs mere her


Tilskud til virksomheder der ønsker at miljømærke produkter

Miljøstyrelsen indkalder interesserede virksomheder til at søge om tilskud til konsulenthjælp i forbindelse med miljømærkning af produkter med Svanemærket eller EU Blomsten. Ansøgningsfristen er tirsdag d. 20. november 2018, kl. 12.00.

Læs mere her


Ny metode til dokumentation af trykstyrken i genanvendte mursten

På Teknologisk Institut har vi udviklet en metode, som kan anvendes til dokumentation af fx trykstyrken af genanvendte mursten. Metoden bygger på statistiske principper og kan være med til at gøre genanvendelse af bl.a. mursten mere tilgængeligt.

Læs mere her


200.000 tons træ kan genbruges – men det sker ikke

I 2014 vurderede Miljøstyrelsen at der i Danmark er mindst 200.000 tons træaffald, som kunne – men ikke bliver genanvendt. Så nu tager en arbejdsgruppe under netværk for højhuse i træ udfordringen op.

Læs mere her