NYT OM BÆREDYGTIGE BYER

Ny bydel: Først kom bierne, nu kommer menneskene

Ringkøbings naturbydel er kvarterdannelse vendt på hovedet. Her sætter bygherrerne natur før huse med sigte på blandet byliv skabt frem mod 2040.

Læs mere her


Frederikssund får et cirkelrundt havnebad

Christensen og Co, Moe og Marianne Levinsen vinder konkurrencen om Frederikssunds nye Kultur- og Havnebad, der skal bygges af fossileret træ.

Læs mere her


Mulige lovbrud og manglende styring: Det siger redegørelse om Vinge Centrum

Frederikssund kommune begik flere fejl i sagen om Vinge Centrum, peger kommunen selv på i intern redegørelse.

Læs mere her


 

TRAFIK, MOBILITET OG INFRASTRUKTUR


Biltrafikken vokser massivt

Flere motorveje, sænket registreringsafgift og billig benzin har øget biltrafikken med næsten en femtedel siden årtusindeskiftet.

Læs mere her


Tæt trængsel: Bilister i København kører én kilometer på syv minutter

Vejdirektoratet har opgjort rejsetiden for én kilometer i myldretiden på de mest trafikerede strækninger i Danmarks fem største byer. Og det går ikke stærkt. De danske bilister kan samtidig se frem til endnu tættere trafik frem mod 2030.

Læs mere her


Aarsleff skal bygge letbane i København for 1,9 milliarder kr.

Selvom der til kommunalvalget igen var debat om, hvorvidt letbanen rundt om København overhovedet er en god ide, så er arbejdet fortsat på fuldt tryk. Hovedstadens Letbane har nu meddelt, at de har til hensigt at indgå tre kontrakter med Aarsleff-koncernen på letbanen i København. Aarsleffs andel af de tre kontrakter forventes at have en samlet værdi af cirka 1,9 milliarder kr.

Læs mere her


Letbane i Rødovre skal på skinner

Kommunalbestyrelsen i Rødovre har netop godkendt grundlaget, så byggeriet kan gå i gang.

Læs mere her


Udbudsaftale: Højhastighedstog kan stadig komme til Danmark

Rammeaftalen for udbuddet af eltog lægger op til, at der kan komme endnu et udbud med fokus på højhastighedstog i Danmark. Udsigterne er dog lange.

Læs mere her


Selvkørende robotter leverer din pakke lige til døren

Pakkerobotterne er ved at indtage veje og fortove. Teknologien er snart klar, så nu er spørgsmålet blot, om folk vil dele deres fortov med robotterne.

Læs mere her


Benzin- og dieselbiler kan blive forbudt i Oslo allerede om 6 år

Et forbud mod benzin- og dieselbiler i Oslo kan være en realitet allerede om seks år. Oslos byråd undersøger nu, hvordan området inden for Ring 3 kan blive fossilfrit i 2024.

Læs mere her


ENERGI


Grøn omstilling kræver langsigtet støtte

Energispareordningen har været udsat for berettiget kritik, og der er bred enighed om, at den eksisterende ordning skal afvikles. Ifølge brancheorganisationen Tekniq er det dog afgørende, at man fastholder en stærk indsats for at reducere energiforbruget og derfor sammensætter en ny og mere effektiv ordning.

Læs mere her


20.000 LED-gadearmaturer sparer kommune for ca. 9 mio. kr.

Vejle Kommune afslutter i disse måneder et treårigt projekt med udskiftning af knap 20.000 vejarmaturer til energivenlige og moderne LED-armaturer.

Læs mere her


BAT:Ugler i mosen i energisparedebat

BAT-kartellets sekretariatschef er nervøs for, at den kommende energiaftale fra Christiansborg spiller nogle brancher ud mod hinanden.

Læs mere her


400 millioner støttekroner til energiteknologi-projekter i 2018

EUDP åbner nu for ansøgninger om støtte til projekter. Ordningen støtter ny teknologi på energiområdet, som kan bidrage til at indfri Danmarks målsætninger inden for energi og klima.

Læs mere her


Forskere: Vi skal have ti gange så mange solceller som i dag

Mellem 10 og 15 pct. af den grønne strøm skal komme fra solceller i det optimale scenarie frem mod 2050, påpegede forskere ved stor konference.

Læs mere her


Grøn Energi deltager i overskudsvarme-projekt

Første opgave var at udpege 12 eksempler på gode danske overskudsvarmeprojekter.

Læs mere her


MILJØ OG KLIMA


Vil gøre værdifulde klima- og vejrdata gratis

Danmark skal være digital frontløber. Regeringen foreslår derfor at afsætte 82 mio. kr. til, at alle kvit og frit kan få adgang til DMI’s værdifulde meteorologiske data.

Læs mere her


Forebyggelse af grundvandsstigning kræver modige beslutninger

Mere nedbør og lavere vandforbrug får grundvandet til at stige. Det giver en række udfordringer – men formentlig også muligheder.

Læs mere her


SF: Afsæt en milliard til historiens værste jordforureninger

SF vil finde en milliard på finansloven nu og her til oprensning af især Grindsted-forurening. Men regeringen vil vente til 2019.

Læs mere her


Ozonhullet er langsomt, men sikkert ved at lukke sig

Koncentrationen af klor over Antarktis er faldende og korreleret med formindsket nedbrydning af ozon. Men ukontrollerede gasser er en joker.

Læs mere her


Ny metode afblæser de værste klimascenarier – og de bedste

Skønnet for relationen mellem CO2-koncentration og temperaturstigning har været meget usikkert. En ny analysemetode reducerer usikkerheden betragteligt – og giver håb.

Læs mere her


Menneskeskabt ø i Thy skal skåne naturen for kvælstof

En nyopført ø på seks hektar i Flade Sø i Thy skal hjælpe Limfjorden af med 79 ton kvælstof.

Læs mere her


SOCIAL


Første spadestik til Maltfabrikkens fremtid

Industrimiljøet omkring Maltfabrikken i Ebeltoft fra 1861 står foran en gennemgribende forvandling. Ildsjæle skaber byens nye mødested i et stort byudviklingsgreb, der sammenbinder den historiske bymidte og kystens rum. Fredag den 9. februar 2018 igangsættes byggeprocessen med det første officielle spadestik.

Læs mere her


Tre hold prækvalificeret til strategisk udvikling af ghetto

De tre tværfaglige teams Team Vandkunsten, Team Lendager og Team COWI er udvalgt til at udvikle en langsigtet, strategisk udviklingsplan for Stengårdsvej i Esbjerg.

Læs mere her


5 gode råd til at løse ghetto-problemerne

Nyhed fra HFB: Antropolog og forsker Marie Stender, og professor og arkitekt Claus Bech-Danielsen fra Statens Byggeforskningsinstitut ved Aalborg Universitet har netop udgivet bogen Fra ghetto til blandet by, hvor de ser på erfaringer med indsatser i en række udsatte boligområder i Danmark og udlandet.

Læs mere her


Det går allerede den rigtige vej i ghettoerne

Der er brug for politisk enighed og gennemslagskraft for at styrke den fortsatte indsats i de udsatte boligområder. Men det går fremad. Og det går langt bedre, end mediebilledet giver indtryk af og mange tror.

Læs mere her


Film fra værestedet Tetriz

CFBU har i samarbejde med Tetriz og stedets leder Samer Zaazou udviklet en række film, der bl.a. omhandler, hvordan værestedet arbejder med at integrere de unge i samfundet uden for boligområdet Nøjsomhed.

Læs mere og se filmen her


Rollemodellerne i herredsvang

CFBU har talt med Miguel Romero Mikkelsen, der er projektleder i rollemodelindsatsen i boligområdet Herredsvang. Miguel forklarer om arbejdet med at gøre lokale drenge til rollemodeller for andre unge, og om succeser og udfordringer ved tilgangen.

Læs mere her

NYT OM BÆREDYGTIGE BYGNINGER

Se programmet for Building Green Aarhus

Den bæredygtige messe afholdes i Smilets By for anden gang den 18. og 19. april.

Læs mere her


Dansk Byggeri: Flytning af vismænd kan få alvorlige konsekvenser

For byggesektoren kan en flytning af vismandsinstitutionen til Horsens risikere at føre til en svækkelse af den økonomiske politik.

Læs mere her


Dårligt indeklima handler ikke kun om tøjtørring og stearinlys

Danskerne skal hjælpes til at forstå alvoren og kompleksiteten bag dårligt indeklima, mener Göran Hultmark, der er udviklingschef hos Lindab og adjungeret professor på SBi ved Aalborg Universitet i København.

Læs mere her


Fortsat behov for videncenter om energibesparelser

Byggeriet opfordrer til også fremover at støtte ”Videncenter for Energibesparelser i Bygninger”.

Læs mere her


BOLIG+ giver inspiration til international måling af bæredygtigt byggeri

BOLIG+ ejendommen, som Realdania By & Byg opførte for et par år siden, har givet positiv genlyd i en international certificeringsordning for bæredygtigt byggeri. Nu overvejes flere af BOLIG+ idéerne indarbejdet i ordningen.

Læs mere her


Tillæg til ydelsesbeskrivelserne om bæredygtighed

Der er en stigende erkendelse af, at byggeriet skal være mere bæredygtigt. FRI og DANSKE ARK er derfor udarbejdet et tillæg til ydelsesbeskrivelserne om bæredygtighed.

Læs mere her


NYBYGGERI


Bæredygtigt kontorhus skrider frem

Byggeriet af Company House på Frederiks Plads i Aarhus holder rejsegilde torsdag den 11. januar.

Læs mere her


Fugtproblemer i højisolerede konstruktioner

Nyhed fra Byggedata: Denne uge opdateres Byggedata med ny SBI-rapport, der belyser, hvilke fugtforhold, der kan forventes i fremtidens højisolerede klimaskærm med fokus på tage, ydervægge og krybekældre.

Læs mere her


EnergyLab Nordhavn nomineret til Energi og miljøprisen 2018

EnergyLab Nordhavn er sammen med Coop og Bygningsstyrelsen blandt de tre nominerede til Energi og miljøprisen 2018.

Læs mere her


Grundvandet skal køle på regionshospital

Grundvand under byggepladsen i Gødstrup skal være med til at etablere en bæredygtig køleløsning på det kommende hospital.

Læs mere her


Danmarks første cirkulære boligbyggeri som det gode eksempel

Når Lejerbo i de kommende år opfører 60 nye boliger i Lisbjerg Aarhus, er det første gang, at et alment boligprojekt opføres efter cirkulære principper.

Læs mere her


Rejsen mod et mere cirkulært byggeri

Lejerbo opfører Circle House som landets første cirkulære almene boligbyggeri. En del af projektet går ud på at afdække alle de forandringer byggebranchen står foran, hvis den skal arbejde mere cirkulært. Derfor rejser parterne bag projektet de næste fire måneder rundt i landet for at indsamle 101 handlinger, der peger mod et mere bæredygtigt byggeri. Første stop var Bygherreforeningen, hvor foreningens bæredygtighedsudvalg leverede de første forslag.

Læs mere her


Supermagasin til kulturarv står klar til sommer

Københavns Kommune og Base Erhverv har fejret rejsegilde på specialbygget lavenergihus, der samler historiske genstande fra ti adresser rundt om i hovedstaden.

Læs mere her


RENOVERING


Ny generation af arkitekter bygger om

Transformation af gamle bygninger dominerer på KADK’s vinterafgangsudstilling, der for anden gang sætter fokus på bæredygtigt byggeri.

Læs mere her


Energirenovering giver sundere boliger
Udover at nedbringe energiforbruget giver det bedre indeklima og lavere vedligeholdelsesomkostninger, når boligblokke går igennem en ambitiøs energirenovering. Det viser en ny analyse udført af forskere fra Statens Byggeforskningsinstitut ved Aalborg Universitet.

Læs mere her


3.300 lejemål skal renoveres

HAPPI – nyt projekt med alle boligforeninger i Sønderborg.

Læs mere her


Realdania: Stort uudnyttet potentiale i energirenovering

Over de seneste ti år er der gennemført en række tiltag for at reducere energiforbruget i vores boligmasse. De har dog primært haft fokus på at forbedre energistandarderne i nybyggeriet – og i mindre grad haft fokus på at fremme energirenovering af vores eksisterende boliger.

Læs mere her


ENERGI


Den grønne omstilling starter i hjemmet

Bygninger står for 40 procent af Danmarks samlede energiforbrug. Alligevel er antallet af energirenoveringer i danske hjem begrænset, og det er en alvorlig stopklods for den grønne omstilling. Ifølge en ny rapport, som er udarbejdet af tænketanken Concito for Realdania, er der behov for i højere grad at understøtte danskernes lyst til at energirenovere deres boliger.

Læs mere her


Derfor skal man overveje en varmpumpe

En varmepumpe er en til tider overset opvarmningsmulighed til de danske hjem. Men den smarte og varierede opvarmningsform kan give en stor besparing på varmeregningen.

Læs mere her


Billigere el til opvarmning

Der er indgået en ny aftale om lavere afgift på el til opvarmning. Dansk Byggeri håber, det vil betyde flere varmepumper i forsyningen, men opfordrer til fortsat fokus på energieffektivisering.

Læs mere her


Professor efterlyser vilkår for private solceller i nyt forlig

Dagens vilkår for privates solcelleanlæg er hverken langtidsholdbare eller nemme at forstå, og det bør politikerne tage hånd om, mener medlem af Klimarådet.

Læs mere her


Brændeovne forurener fire gange mere, end de er godkendt til

Europæisk typetest er for urealistisk og lader brænde­ovne på markedet udlede mere i virkeligheden end i laboratoriet. I Danmark er typetesten gyldig, men bruges sjældent alene.

Læs mere her


MATERIALER


Ny viden: Akustik bliver påvirket af lyset

Akustikforskerne på DTU har deltaget i et forsøg, der gav overraskende ny viden om lysets betydning for lyden i et rum.

Læs mere her


Gamle vinduer får ny udsigt i København

Vinduesglas fra almene boliger i Aalborg finder nu vej til Upcycle Studios i Ørestad Syd.

Læs mere her


Snart kan du få genbrugte mursten med CE-mærkning

ETA-Danmark har i samarbejde med firmaet Gamle Mursten udarbejdet grundlaget for CE-mærkning af genbrugte mursten.

Læs mere her


Mursten skal være grundlag for mere genbrug

Beton, teglsten og træ er mest oplagt til genbrug, men der er brug for lovkrav.

Læs mere her


Passivhus i massivtræ kræver brandsikker facadeløsning

Bygninger i massivtræ er en voksende tendens i Norden – og Sverige er ingen undtagelse. I det nye år spirer et nyt byggeri i massivtræ, Valla Berså, frem i Linköping. Valget af træ stiller høje krav til brandsikkerheden, og der er derfor valgt en særlig facadeisolering.

Læs mere her


Massiv murstenskonstruktion med U-værdier til passivhuse

Nyhed fra HFB: De nye ThermoPlan® Teglblokke er velegnede, når der skal bygges i det danske klima, da de både kan holde på varmen og afgive fugten. U-værdien lever op til standarden for passiv-huse.

Læs mere her