NYT OM BÆREDYGTIGE BYER

Lodrette haver gør betonbyer grønne

Forbindelsen mellem by og natur skal genskabes, og grønne løsninger skal ind i byudviklingen.

Læs mere her


Fremtidens smarte by

I forsøgsområdet i Herstedøster er en del affalds- og genbrugscontainere blevet forsynet med sensorer, der registrerer mængden af affald. Disse sensorer muliggøre at containerne tømmes på det helt rette tidspunkt:

Læs mere her


TRAFIK, MOBILITET OG INFRASTRUKTUR


Gasbiler skal hjælpe kommune med at nå sit miljømål

Sønderborg Kommunes vej- og parkafdeling indsætter to gasdrevne Iveco’er og venter at spare ni tons CO2 pr. år.

Læs mere her


500.000 kilometer før en elbil er grønnere end en dieselbil … eller hvad?

Om en elbil er grøn afgøres af, hvor strømmen kommer fra.

Læs mere her


Roskildes nye elbusser kommer fra Kina

Roskilde Kommune slipper for den store ladeinfrastruktur, når de bliver først med elbusser på alle linjer. Det skyldes den kinesiske batteristrategi.

Læs mere her


Her er Danmarks nye el-lokomotiv

Siemens Vectron skal fra 2021 trække pendlernes dobbeltdækkervogne rundt på Sjælland, efter at den hidtidige leverandør, Bombardier, opgav at byde på de nye, danske lokomotiver.

Læs mere her


ENERGI


Statsstøtte til biogas dyrere end al anden energistøtte

Biogas sluger en fjerdedel af støtten til vedvarende energi, men leverer kun ti procent af den grønne energi. Dansk Folkeparti og de Radikale vil bremse støttefesten ved kommende energiforligs-forhandlinger.

Læs mere her


Spildvarme fra industrien kan dække forbruget i 128.000 huse

Danske kraftværker og virksomheder producerer årligt nok uudnyttet overskudsvarme til at dække fjernvarmeforbruget i 128.000 parcelhuse, viser ny analyse fra Dansk Industri.

Læs mere her


Solcellevirksomhed slår sig på vilde kaniner og øko-høns

Jens Hansen med bondegården er helt med på ideen.

Læs mere her


Danske arkitekter tegner nyt grønt energianlæg

Et nyt ressource- og energicenter skal bidrage til et grønnere Hamborg. Centeret bliver byens nye grønne energi-vartegn og markerer skiftet mellem traditionel affaldsforbrænding til mere integreret udnyttelse af de energiressourcer, der findes i affaldet.

Læs mere her


MILJØ OG KLIMA


Miljøbelastningen fra byerne skal mindskes

Bæredygtige byer og samfund er ét af de 17 verdensmål, som alle FN’s nationer er gået sammen om at nå inden 2030.

Læs mere her


Metallisk-organisk komposit renser drikkevand for bly og kviksølv

Forskere har fundet ud af, hvordan man kan oprense vand med tungmetaller med et materiale, der både er billigt og miljøvenligt.

Læs mere her


De 100 bedste kommunale klimaprojekter

81 kommuner har indsendt deres bedste klimaprojekter for at få en plads i Foreningen Realdanias Klima100-publikation. Klimatilpasningsløsninger er stærkt repræsenteret i ansøgningsfeltet, og København, Aarhus og Middelfart kommuner ligger i spidsen med flest indsendte projekter.

Læs mere her


SOCIAL


Interview: tidlige forebyggende indsatser er essentielle

Der er gode grunde til at etablere tidlige indsatser for børn i udsatte boligområde, det viser CFBU’s nye rapport Sammen om børnene. Relativt flere børn vokser her op i sårbare familier, og den internationale forskning peger på de første leveår som afgørende i udviklingen af børns sociale, personlige og kognitive evner. CFBU har med en kortlægning af de tidlige indsatser i udsatte boligområder samlet en række konkrete erfaringer fra arbejdet med sårbare børn og forældre.

Læs mere her


Vær med til at udvikle et nyskabende seniorbofællesskab i Naturbydelen i Ringkøbing

Hvordan ser fremtidens seniorbofællesskab ud? Og hvordan kan det bidrage til at bekæmpe ensomhed? Det er de centrale spørgsmål, som Realdania og Realdania By & Byg nu indbyder arkitekter, ingeniører og eksperter med viden om seniorers liv til at svare på i en idé- og projektkonkurrence, der skal munde ud i et konkret eksempelbyggeri i Naturbydelen i Ringkøbing.

Læs mere her


Kan vi bulldoze os ud af ghettoens problemer?

Spørgsmålet har fået fornyet aktualitet siden Lars Løkke i sin nytårstale beskrev de udsatte boligområder som ’huller i Danmarkskortet’ og siden har lanceret et nyt ghettoudspil, der blandt andet giver mulighed for særlovgivning og afvikling af de udsatte boligområder.

Læs mere her

NYT OM BÆREDYGTIGE BYGNINGER

Gør dit hus klar til fremtidens klima

Mange danskere bruger påsken på at kigge på nyt hus. Og klimaforandringerne har gjort husets beliggenhed vigtig uanset om du skal købe eller allerede ejer. Nu viser ny vejledning, hvordan du kan klimasikre huset.

Læs mere her


Prutter og sved på børneværelset påvirker børns indlæringsevne

Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet har kastet sig over at undersøge, hvordan prutter, sved og kuldioxid (CO2) påvirker børns indlæringsevne og sundhed. Forskningsprojektet er sat i gang af Realdania, der er i gang med en indsats for at forbedre børns indeklima.

Læs mere her


NYBYGGERI

DGNB Guld til Greensquare Garden

Til grund for certificeringen for det store boligbyggeri på Amager ligger en målrettet arbejdsindsats med blandt andet luftkvalitet, udearealer, optimerede dagslysforhold og miljøvenlige byggematerialer.

Læs mere her


RENOVERING


DGI-byen får grønt løft

Energifonden SustainSolutions energieffektiviserer DGI-byen for 38 millioner kroner. Projektet forventes at give en betragtelig CO2-besparelse.

Læs mere her


Effektiv indvendig efterisolering i fredet bygning

Nyhed fra HFB: Efterisolering med kalciumsilikat-indeklimaplader fra Skamol forebygger problemer med træk og skimmelsvamp i fredet bygning i Rigensgade i hjertet af København.

Læs mere her


Opgradering af klimaskærmen

Tænk hvis man løbende kunne opgradere en bygnings klimaskærm, og derved høste de fordele, som den tekniske udvikling inden for bygningsmaterialer giver? Kombinationen af lette facader og termoruder med forbedret ydeevne har gjort, at man i mange år har talt om en fremtid, hvor man løbende ville kunne opdatere bygningers klimaskærm på samme vis som man fx opdaterer software på sin computer.

Læs mere her


Samfundet taber milliarder, hvis energirenoveringen ikke fordobles

Ny analyse viser, at vi som samfund taber milliarder, hvis vi ikke mindst fordobler indsatsen med at realisere varmebesparelser i vores eksisterende bygninger. Dette er en ny og vigtig erkendelse forud for forhandlingerne om en kommende politisk energiaftale for årene 2020-2030.

Læs mere her


Når vi bygger fremtidens folkeskole skal vi turde mærke efter!

En af de mest omfattende renoveringsopgaver i de kommende år bliver utvivlsomt renoveringen af den danske folkeskole. Sidste år udkom Realdania med en rapport, som dokumenterede massive problemer med indeklimaet på mere end 90 procent(!) af folkeskolerne. Det er et problem i en folkeskole, hvor skoledagene kun er blevet længere de senere år. Men det er ikke det eneste…

Læs mere her


ENERGI


Sønderjyder overhaler Tesla indenom

Et samarbejde mellem Eurodan-huse og Ennogie har udviklet et tag bestående udelukkende af solceller.

Læs mere her


Nedbring CO2-udledning gennem energirenovering

Hvordan kan vi nedbringe udledning af fossilebrændstoffer gennem lavenergirenovering? Det er der skabt erfaring med gennem passivhus-renovering af boligbebyggelsen Toftebo.

Læs mere her


Solcelletaget er på vej ud til masserne

Bygningsintegreret solenergi er ikke længere kun til prestigebyggeri. Et nyt marked spirer foran den unge danske producent Ennogie, mens Tesla står på spring.

Læs mere her


MATERIALER


Hæder for vugge-til-vugge strategi

Komproment fik to miljøpriser på blot en måned for virksomhedens Cradle to Cradle strategi.

Læs mere her


Milepæl for grøn gulvproducent

Forbo har netop fået certificeret deres linoleumsgulve CO2-neutrale. Dermed er firmaets linoleumsgulve både svanemærkede og CO2-neutrale.

Læs mere her


Gode ideer til bedre genbrug af materialer?

Sammen med Bloxhub lancerer Enemærke & Petersen en konkurrence om, hvordan byggematerialer genbruges på nye måder.

Læs mere her


Arkitekt vil lave vinduer af affald

Problemerne med plastikaffald er kommet et lille skridt nærmere mod en løsning.

Læs mere her

KONTAKT

Foreningen Bæredygtige
Byer og Bygninger

SEKRETARIAT

European Green Cities

Kronprinsessegade 26
1306 Copenhagen K

info@greencities.eu

www.greencities.eu