NYT OM BÆREDYGTIGE BYER

De første 1.000 er flyttet til Nærheden

I foråret 2018 begyndte flyttebilerne at rulle ind i den nye bydel Nærheden, som Realdania By & Byg arbejder med at udvikle i Hedehusene. Siden er det gået stærkt. Bydelen har nu rundet 1.000 beboere.

Læs mere her


Arkitektforeningens høringssvar – Lynetteholm

København har en ambition om at være en bæredygtig by, og dette skal Lynetteholm selvfølgelig være med til at understøtte. Derfor er det allerede nu vigtigt at konkretisere, hvordan den kommende byudvikling på Lynetteholm tænkes ind i den grønne omstilling.

Læs mere her


Grønt byrum på Herman Bangs Plads

Herman Bangs Plads ved Valby Langgade Station bliver grønt byrum med nærgenbrugsstation med bytte- og værkstedsfaciliteter.

Læs mere her


TRAFIK, MOBILITET & INFRASTRUKTUR


Fynske kommuner vil gøre den kollektive trafik grøn

De fynske kommuner og Langeland Kommune giver nu hinanden og regeringen håndslag på, at alle nye busser, der bliver indsat i den kollektive trafik, skal være klimavenlige.

Læs mere her


Gladsaxe, Furesø og Realdania går sammen om at reducere støj fra motorveje

Gladsaxe og Furesø kommuner går nu sammen med foreningen Realdania om at indsamle viden fra ind- og udland om mulighederne for at reducere generne af trafikstøj fra motorvejene.

Læs mere her


Klimafokus i milliardudbud på Femern-tunnelen

Femern-tunnelen skal bl.a. drives med grøn strøm og med fokus på energieffektivitet og fremtidssikrede løsninger

Læs mere her


ENERGI & RESURSER


Cirkulær succes kræver bredt samarbejde

Inddragelse af flere faggrupper og brede kompetencer er opskriften, hvis bygge- og anlægsbranchen skal lykkes med den cirkulære omstilling, lyder det fra Teknologisk Institut.

Læs mere her


Transformation og adaptiv arkitektur – et nødvendigt grønt paradigmeskifte

Vores forståelse for byggeriets samlede klimapåvirkning har gennem de senere år ændret sig, og det står nu klart for os alle, at en ændret tilgang til klimavenligt byggeri er nødvendig.

Læs mere her


Internationale topforskere advarer mod biomasse

For Danmark og andre lande har biomasse især i form af importerede træpiller været en nem og hurtig måde at slippe af med de svinende kul. Men det er fuldstændig forfejlet at tro, at afbrænding af træpiller, halm og flis i kraftværkerne er CO2-neutral og gavner klimaet.

Læs mere her


Ny analyse: Varmepumper kan erstatte store dele af biomassen i dansk varmeforsyning

EA Energianalyse har for Dansk Energi og Dansk Fjernvarme analyseret, hvilke teknologier, der kan træde i stedet for biomasse i el- og fjernvarmeforsyningen og konsekvenserne herved.

Læs mere her


Der graves – grøn varme breder sig over hele landet

Fjernvarmeselskaber sætter med forrygende hastighed i disse dage spaden i jorden og indsender projektforslag til landets kommuner om nye fjernvarmeprojekter.

Læs mere her


Strømudfald på Power-to-X-strategien?

Vi skal ikke forvente en Power-to-X-strategi i Danmark før i slutningen af 2021. Men mens vi venter, så lad os kaste et blik på, hvad der sker i landene omkring os. For der har de fart på.

Læs mere her


De vil være Nordeuropas power-to-x-fyrtårn

De syv kommuner i Trekantområdet og flere energivirksomheder har nu formaliseret et samarbejde, der inden fem år skal gøre Trekantområdet til Nordeuropas fyrtårn for produktion af grønne brændstoffer.

Læs mere her


Dansk-tysk gennembrud for energiø ved Bornholm

Aftalen mellem tyske 50Hertz og Energinet er det første gennembrud for at forbinde de to danske energiøer til andre lande. Forbindelser til nabolande er helt afgørende for, at energiøer er en god ide, både økonomisk og for den grønne omstilling.

Læs mere her


MILJØ & KLIMA


Regeringen skal lytte til byggebranchen

Det bør være åbenlyst for enhver, at regeringens forslag om at udskyde CO2-krav i byggeriet til 2027 og satse på frivillighed ikke forcerer handling.

Læs mere her


This island is going trash free—by recycling all of its waste

The Danish island of Bornholm has an aging incinerator that will soon need replacement. Instead, the local government is adopting a totally new system.

Læs mere her


Klimatilpasning for milliarder skal dokumenteres

Teknologisk Institut skal dokumentere effekten af de fremtidige massive investeringer i klimatilpasning, så erfaringer kan komme både politikere og fagfolk til gavn

Læs mere her


Danmarks CO2-udslip dykker kraftigt på et enkelt år

Nye tal viser, at Danmarks drivhusgas faldt med fem millioner ton i 2019. Det er blevet lettere at nå klimamålet, med vi har stadig lang vej igen, siger eksperterne.

Læs mere her


Østjyske kommuner ensretter regler for byggeaffald

12 kommunerhar indført fælles grænseværdier for farlige og skadelige stoffer i byggeaffald til gavn for miljøet. De nye regler sparer også både tid og penge i forbindelse med store bygge- og nedrivningsprojekter

Læs mere her


SOCIAL


Ny forskning fra BUILD: Lavere højhuse giver beboerne et bedre boligliv

Hvordan oplever beboerne livet i et moderne højhus i dag? Det blev nu undersøgt ved at spørge beboerne i otte nye højhuse om, hvad de mener er et godt boligliv.

Læs mere her

NYT OM BÆREDYGTIGE BYGNINGER

PKAs energifond vil investere en milliard i grønne løsninger

Siden 2015 har PKAs energifond SustainSolutions installeret fuldt finansierede energibesparende løsninger på og ved ejendomme. Energiløsningerne betales gennem energibesparelsen.

Læs mere her


Bæredygtighed er kommet for at blive

Bygma opruster sit fokus på bæredygtighed og bæredygtigt byggeri og har derfor oprettet en intern uddannelse, der gør medarbejderne til bæredygtighedsambassadører.

Læs mere her


Ny mærkningsordning kan sætte skub i bæredygtigt parcelhusbyggeri

Bæredygtighed er et vigtigt for store byggeprojekters økonomi. Til gengæld har det ikke haft samme opmærksomhed ved parcelhusbyggeri, men kan ny mærkningsordning ifølge Dansk Byggeri rette op på.

Læs mere her


Bæredygtighed skal bredere ud

Dagens Byggeri har bedt en række af branchens fremtrædende aktører om at se tilbage på 2018 – og frem mod 2019. D. 9. januar: direktør for Bygherreforeningen, Henrik L. Bang.

Læs mere her


Digitalisering, bæredygtighed og samarbejde højt på dagsordenen

Dagens Byggeri har bedt en række af branchens fremtrædende aktører om at se tilbage på 2018 – og frem mod 2019. D. 4. januar: bestyrelsesformand Jens-Henrik Nicolaisen, Züblin.

Læs mere her


Vigtig at højne viden om bæredygtighed

Dagens Byggeri har bedt en række af branchens fremtrædende aktører om at se tilbage på 2018 – og frem mod 2019. 29. december: adm. direktør Palle Thomsen, Danske Byggecentre.

Læs mere her


NYBYGGERI


Flere bæredygtige boliger på Islands Brygge

PensionDanmark har netop indgået totalentrepriseaftale med KPC om opførelsen af endnu et bæredygtigt byggeri på Islands Brygge. Projektet er tegnet af Henning Larsen Architects.

Læs mere her


Nyt kulturcenter hæver barren for bæredygtighed

Kulturcenter Kildevæld i København bliver et center, der bygger på forskellige dogmer omkring miljømæssig, energimæssig, social og arkitektonisk bæredygtighed.

Læs mere her


Arkitekt-duo vinder 8.000 m² DGNB Guld-kontorbyggeri

Pluskontoret Arkitekter har i samarbejde med Spot Architecture vundet en indbudt konkurrence om 8.000 kvm kontorbyggeri i Skejby for NCC Property Development.

Læs mere her


DGNB-bofællesskab i Farum finder sin vinder

Et team med B. Nygaard Sørensen som entreprenør, Mangor & Nagel som arkitekt samt Dines Jørgensen & Co. som ingeniør har vundet konkurrencen om at tegne og opføre Seniorbofællesskabet Midgård ved Farum.

Læs mere her


RENOVERING


12 kommuner skal arbejde strategisk med indeklima i skolerne

Realdania har udvalgt 12 kommuner, som skal sætte strategisk fokus på indeklimaet, når kommunens skoler skal renoveres. Erfaringerne skal resultere i en samling af løsninger og metoder.

Læs mere her


Skole ramt af skimmelsvamp igen efter renovering på 18 millioner kroner

Meget tyder på, at en gennemgribende renovering af Sønder Otting Skole i Haderslev ikke har hjulpet på det dårlige indeklima.

Læs mere her


Hver fjerde skole har dårligt indeklima

Arbejdstilsynet har de sidste to reageret på dårligt indeklima ved 25 procent af deres kontroller af skoler. Det viser en optælling, Dansk Byggeri har lavet.

Læs mere her


ENERGI


Coop energicertificerer 800 butikker

Kvickly, SuperBrugsen, Dagli´Brugsen og LokalBrugsen er blevet ISO 50001 energicertificeret.

Læs mere her


Udnyttelse af data kan reducere bygningers energiforbrug med 11 %

Nyhed fra HFB: Energistyrelsen har offentliggjort to nye analyser, som viser, at der er et stort energisparepotentiale i bedre udnyttelse af data, samt at bygninger kan bidrage til at skabe fleksibilitet i el- og varmesystemet ved skift af forsyningsform. Analyserne er en del af initiativet ”Intelligente og Energieffektive Bygninger”.

Læs mere her


MATERIALER


Grøn gavl opsamler regnvand fra tagrender

Frederiksberg har fået sin første lodrette have, der fungerer som klimaskærm, støjdæmper og byrumsforskønner.

Læs mere her


Det er god forretning at genbruge affald

Betonblokproducenter knuser eget affald og genbruger det til nye produkter. Det er blevet en god forretning.

Læs mere her


Keflico opkøber Danmarks mest bæredygtige træimportør

Tracer, der har specialiseret sig i import af bæredygtigt og FSC-certificeret træ, overtages pr. 1. januar 2019 af trægrossisten Keflico.

Læs mere her


DM&E: Fuld skrald på den cirkulære økonomi

Den cirkulære tankegang er højt placeret på den politiske dagsorden, både hos regeringen, kommuner og regioner og nu for alvor også i fokus hos DM&E’s medlemsvirksomheder, der holder årsmøde i dag.

Læs mere her


Bygherren er central i cirkulær økonomi

30 procent af de bygherrer, som kræver genandvendelse af materialer, har ikke fået meromkostninger, lyder det fra Teknologisk Institut.

Læs mere her


Overskudsbeton i asfalt giver holdbare veje

Forsøg viser nu, at tilsætning af 15 % knust overskudsbeton i asfalt kan skabe holdbare veje og endnu mere bæredygtig asfaltproduktion uden risiko for PCB-forurening.

Læs mere her


Nyt gulv renser hjemmets luft

Fotosyntesen i gulvet aktiveres af lys og luftbevægelse.

Læs mere her