NYT OM BÆREDYGTIGE BYER

Finanslov: Ny grøn fond skal sikre milliarder til grønne investeringer

En ny grøn fond på 25 milliarder kroner skal investere i grønne og bæredygtige projekter og skabe grønne arbejdspladser.

Læs mere her


Rum vinder vitalt boligprojekt i Uldum

RUM har tegnet gennemtænkt arkitektur i samspil med omgivelserne på den tidligere rådhusgrund i Uldum. Her opføres 28 nye almene boliger.

Læs mere her


Samarbejdet med VIA University College tager form

Kolding Kommune og VIA University College indgik i efteråret en samarbejdsaftale, som skal styrke indsatsen for at gøre Marina City til et eksempelområde på cirkulær økonomi inden for byggeri og anlæg. Samtidig skal samarbejdet styrke udviklingen af cirkulær økonomi inden for ingeniøruddannelserne på VIA.

Læs mere her


Svendborg bygger nyt af gamle materialer

Der er snart flere almene og private boliger på vej i Svendborg. Boligminister Kaare Dybvad Bek tager senere i dag første spadestik til et nyt, blandet og bæredygtigt boligbyggeri i det sydfynske, som blandt andet kommer til at bestå af 100.000 mursten fra en nedrevet skole.

Læs mere her


TRAFIK, MOBILITET & INFRASTRUKTUR


FN’s klimatopmøde stiller skarpt på transporten

Transportminister Benny Engelbrecht deltager i dag i FN’s klimatopmøde COP25, hvor transporten for første gang er repræsenteret. Ministeren vil sætte fokus på, hvad der ifølge ham er transportens vigtige fokusområder, når det kommer til klimaudfordringerne.

Læs mere her


Klimavenlig asfalt giver store gevinster

Den klimavenlige asfalts holdbarhed vurderes af Vejdirektoratet til at være mere holdbar end en standard belægning, som har en forventet levetid på omkring 16 år.

Læs mere her


FRI har forslag til bæredygtig transport

I en henvendelse til Folketingets Transportudvalg oplyser Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI), at foreningen deler målsætningen om at reducere udledningen af drivhusgasser med 70 procent inden 2030.

Læs mere her


Ford med smart Plug-In

Ford nøjes med at kalde den nye Transit Custom for en Plug-In Hybrid, men den er meget mere end en almindelig PHEV eller Plug-In.

Læs mere her


Elbusser skal køre i Københavns og Frederiksberg kommuner

I samarbejde med Movia bliver en række nye elbusser i dag sat i drift i de to hovedstadskommuner. Et vigtigt skridt på vejen mod en mere klimavenlig hovedstad, lyder det fra transportministeren, som i eftermiddag deltager i indvielser på Rådhuspladsen og på Aksel Møllers Have.

Læs mere her


128 mio. kr. til udvikling af grønne brændstoffer

Regeringen har fokus på det næste store skridt i den grønne omstilling og udmønter nu 128 mio. kr. til to storskalaprojekter om udvikling af teknologier til lagring og konvertering af strøm fra vedvarende energi. Det skal bidrage til, at man i fremtiden kan bruge den grønne strøm til f.eks. brændstoffer til busser, fly og skibe.

Læs mere her


ENERGI & RESURSER


EUDP støtter fremtidens grønne energiteknologier med 291 mio. kroner

EUDPs bestyrelse har i årets 2. uddelingsrunde valgt at støtte en bred palette af nye teknologier, der vil gavne den grønne omstilling. Det gælder f.eks. udvikling af elbilsladestandere, der kan levere fleksibilitet til balancering af el-nettet og et projekt, der vil øge energieffektiviseringsindsatsen i bygninger gennem øget digitalisering.

Læs mere her


Regeringen mangler energieffektive ambitioner

Danmark gør for lidt for at reducere energiforbruget. Det er konklusionen fra Klimarådet, som fremhæver, at indsatserne er utilstrækkelige til at leve op til EU’s krav på området. Noget, Danmark allerede sidste år blev kritiseret for af EU-Kommissionen. Og en kritik Tekniq Arbejdsgiverne tilslutter sig.¨

Læs mere her


Danmark har et markant højere ressourcefodaftryk end EU-gennemsnittet

Det danske forbrug og investeringer i Danmark medførte et træk på jordens ressourcer på 125 millioner tons i 2016, hvilket svarer til indvinding af 22 tons råstoffer pr. person. Til sammenligning var det tilsvarende tal 14 tons for EU.

Læs mere her


Pressemeddelelse: forstærket partnerskab skal udvikle Lolland som grøn energi-ø

Et stærkt partnerskab om udviklingen af fremtidens grønne energiløsninger er blevet yderligere styrket med SEAS-NVE som ny partner i ”REn Energi Lolland”. Et samarbejde som siden 2017 har arbejdet for udviklingen af Lolland med fokus på energiomstilling og fleksible lagerløsninger for vedvarende energi.

Læs mere her


Et kæmpe spild: Her lukkes varme til knap 200.000 huse direkte ud i den blå luft

I Danmark fyrer vi for gråspurvene i stor stil: Det er alt for dyrt for industrien at sende overskudsvarme videre til fjernvarme – varmen bliver derfor i stedet sendt direkte ud af skorstenene til ingen verdens nytte.

Læs mere her


Regeringen tager første skridt til etablering af energi-ø

Regeringen igangsætter nu arbejdet med at finde mulige placeringer til en eller flere energi-øer på minimum 10 GW havvind. Der er der afsat 65 mio. kr. på finansloven til projektet, særligt til udvikling af teknologier til bedre udnyttelse af den grønne strøm.

Læs mere her


MILJØ & KLIMA


Klimatopmødet i Madrid endte i et flop

Oven på de store klimaforhandlinger under FN i Madrid er parterne ikke kommet frem til en tilfredsstillende aftale.

Læs mere her


Få borgere hoppede på pengetilbud til egne LAR-løsninger

Holstebro Kommune skal kloakseparere i landsbyen Hvam, og borgerne blev tilbudt 20.000 kroner for at håndtere overfladevandet på egen grund. Kun godt 10 procent har sagt ja til tilbuddet.

Læs mere her


Sampension skyder yderligere 300 mio. kr. i grønne obligationer

Arkitekternes Pensionskasse investerer sammen med Sampension-fællesskabet 300 mio. kr. i grønne obligationer fra Tyskland og Irland.

Læs mere her


Nyt netværk skal dele viden om hvordan vi håndterer det stigende havvand

Der var stor interesse, da vidensnetværket i Byerne og det stigende havvand i går kickstartede netværket med et åbent netværksmøde, og samtidig præsenterede den videns-baseline der danner rammen for arbejdet.

Læs mere her


Flere kommuner skal i front med klimaomstilling

Det globale topmøde C40 World Mayors Summit blev midt i oktober afholdt i København. Topmødet viste os, at verdens megabyer og innovative klimabyer som København sætter dagsordenen for den grønne omstilling. Men også 20 danske kommuner er i fuld gang med at gå i fodsporene på C40-byernes klimahandling. Og vi skal have flere med.

Læs mere her


SOCIAL


Entreprenør skærper fokus på social dumping

Ny kampagne hos Enemærke & Petersen, der foretager stikprøvekontroller af underentreprenørers ansatte på byggepladser.

Læs mere her


Autrup: Vi kan bidrage til at løse ghettoproblemet

Udviklingsplaner og fysiske omdannelser af udsatte boligområder er bedre end nedrivninger, hvis vi skal komme ghettoproblemerne til livs, skriver Lars Autrup i Altinget.

Læs mere her


Færre udsatte boligområder og ghettoområder på de nye lister

På listen over ghettoområder pr. 1. december 2019 er der 28 boligområder, som opfylder ghettokriterierne mod 29 områder i 2018. Der er 40 udsatte boligområder mod 43 i 2018. Antallet af hårde ghettoområder er fortsat 15.

Læs mere her


Centerleder Birgitte Mazanti: den boligsociale indsats handler om at gøre en forskel for mennesker

Endnu et år er gået, og meget er sket på det boligsociale felt. Boligsociale helhedsplaner har landet over haft en masse at se til i forbindelse med ny lovgivning, diverse lister og snart et nyt boligforlig. Men den usikkerhed strukturelle forandringer kan føre med sig, giver også anledning til nytænkning på det boligsociale område.

Læs mere her

NYT OM BÆREDYGTIGE BYGNINGER

Grøn omstilling åbnede døre til store projekter i udlandet

Grøn omstilling var stort set ukendt for Kurt Braarup Vestergaard for to år siden. I dag har hans virksomhed, Tripplex A/S i Silkeborg, en af landets mest sofistikerede cirkulære forretningsstrategier. Det har givet pote i udlandet.

Læs mere her


Dansk Byggeri vil have politikerne ind i klimakampen

Klimarådet konkluderer i en ny rapport, at Danmark stadig ikke lever op til EU’s krav om at bringe energiforbruget ned. Sidste år kritiserede EU-Kommissionen i kraftige vendinger Danmark for at svigte arbejdet med at energieffektivisere.

Læs mere her


Meget at vinde med commissioning

Casper Barrett Uggerholt arbejder med Commissioning, der verificerer, dokumenterer og tester, at et byggeri opfylder de specificerede bygherrekrav.

Læs mere her


Nyt boliglaboratorium skal genstarte dansk boligbyggeri

Hvordan kan boligbyggeriet svare på samtidens klimaudfordringer, nye familiemønstre og boformer? Statens Kunstfond og Realdania inviterer nu arkitekter, bygherrer og hele byggebranchen til at komme med nye bud på fremtidens boliger.

Læs mere her


Værdibyg sætter fokus på bæredygtighed og digitalisering

Med en ny bevilling vil brancheinitiativet Værdibyg fortsætte arbejdet med byggeriets aktuelle udfordringer. Det sker gennem et fokus på byggeprocesserne for derigennem at bane vejene for innovation og omstilling inden for bl.a. bæredygtighed og digitalisering.

Læs mere her


NYBYGGERI


Skjøde bygger bæredygtige domiciler i Odense til 300 millioner

Den fynske entreprenør Skjøde vil med nye domicilbyggerier i Odense sætte et bæredygtigt aftryk i den fynske hovedstad. Ordren har en værdi på over 300 millioner kroner, og man går efter DGNB Guld.

Læs mere her


Danmarks første p-hus i træ

Open Platform og JAJA Architects står bag 19.300 kvm stort parkeringshus i Aarhus.

Læs mere her


Trondhjem får ny bæredygtig station

Arkitema Architects vinder arkitektkonkurrencen om at designe den nye Trondhjem Station.

Læs mere her


Bygger bæredygtigt med tagmoduler og vægrammer i træ

HJ Huses ønske om at være en bæredygtig virksomhed afspejler sig hele vejen igennem virksomheden, lige fra mission til en række strategiske valg og konkrete projekter.

Læs mere her


Nyt bæredygtigt etagebyggeri

Danskerne skal i fremtiden indstille sig på at bygge og bo i ejendomme med et langt lavere C02 aftryk fra byggematerialer, end tilfældet er i dag. Med afsæt i erfaringerne fra bl.a. mini-C02 husene i Nyborg, retter Realdania By & Byg nu blikket mod boligetage ejendomme på 4-5 etager.

Læs mere her


RENOVERING


Kun halvdelen af boligejerne tænker grønt, når de renoverer

Over halvdelen af vores bygninger skal renoveres i løbet af de næste 30 år, men hvordan vi får flere boligejere til at vælge grønne løsninger, der sparer på energien? Spørger Dansk Byggeri.

Læs mere her


ENERGI


Teknisk trio danner fælles front i kamp mod CO2

Tekniq Arbejdsgiverne, Blik- og Rørarbejderforbundet og Dansk El-Forbund præsenterer i dag en lang række fælles anbefalinger med teknikken i centrum til, hvordan danskerne nedbringer deres CO2-udledning.

Læs mere her


Intelligent energifokus på bygninger

Der er brug for en alsidig indsats, hvis Danmark skal genindtage en central rolle i kampen mod klimaforandringerne. Det er også en af konklusionerne fra Innovationsfondens klimapanel, der netop har udpeget fem overordnede områder, som bør danne udgangspunkt for en fremtidig klimastrategi. Ét af disse områder er “byggeri og intelligente bygninger”.

Læs mere her


Energistyrelsen: Ny standard for varmepumper skal sikre energieffektivitet

VE-installatørerne har i disse tider travlt med at opsætte varmepumper i de danske hjem – danskere køber nemlig elektriske varmepumper som aldrig før. Og det er godt nyt for den grønne omstilling. Desværre er det ikke alle installationer, der sikrer den forventede energieffektivitet. Dette gør Energistyrelsen nu op med igennem frivillig standard for varmepumpeinstallationer. Den skal hjælpe forbrugerne med at få det fulde udbytte af deres varmepumpe.

Læs mere her


Vinduers energieffektivitet forbedret med 75 procent på 10 år

Kravene til vinduers energieffektivitet er strammet med mindst 50 procent i Bygningseglementet.

Læs mere her


MATERIALER


Stark vil uddanne danskere i bæredygtighed

En undersøgelse, Stark står bag, viser, at 68,7 procent af de adspurgte føler, at de mangler kendskab til bæredygtige byggematerialer.

Læs mere her


Ny testmetode optimerer facadeløsninger

Når en facadeproducent i dag dimensionerer fastgørelse til en facadeløsning, risikerer producenten at anvende unødigt mange materialer.

Læs mere her


Hver tredje håndværker køber bæredygtige byggematerialer

En undersøgelse blandt små- og mellemstore håndværkervirksomheder viser, at hver tredje håndværker køber bæredygtige byggematerialer. Trods et år med klimavalg og fokus på CO2 reduktioner, er der blot tale om en beskeden stigning sammenlignet med sidste års undersøgelse.

Læs mere her


Nyt fortov får bæredygtige fliser

Byggeaffald fra Teknik og Miljøs affaldscenter er omdannet til fortovsfliser, som snart bliver lagt på en 500 meter lang strækning langs Lisbjerg Bygade. Der er tale om et pilotprojekt, der skal teste flisernes holdbarhed.

Læs mere her


Thermobehandlet træ holder aktivitetshus flydende

Det nye aktivitetshus i Nordhavn flyder på vandet, og det er derfor vigtigt, at bygningen kan modstå en vandstandsforskel på cirka 2,2 meter.

Læs mere her