NYT OM BÆREDYGTIGE BYER

Bæredygtigt bofællesskab for 150 husstande

Eco-Village opfører et bæredygtigt bofællesskab for 150 husstande i Høje Taastrup C.

Læs mere her


80 boliger på vej i grøn Kolding-bydel

Ejendoms- og udviklingsselskabet Pierre Ejendomme har et større boligprojekt på tegnebrættet i Kolding-bydelen Kløvkær.

Læs mere her


Fokus på bæredygtighed og unge til YouthSummit2019

Unge er nøglen til bæredygtige byer, og til sommer kommer unge fra hele Norden til Sønderborg for sammen at skabe lokal, bæredygtig udvikling.

Læs mere her


Anlægs­loftet bremser den grønne omstilling

Anlægsloftet har de sidste mange år sat en stopper for vigtige bygge- og anlægsprojekter rundt om i kommunerne. Det skader samfundsøkonomien og bremser den grønne omstilling.

Læs mere her


Danskerne vil gerne betale for mere bæredygtige byer

Danskerne er villige til selv at betale en del af prisen for, at deres by bliver mere bæredygtig, viser stor rundspørge, men de mener også, at det offentlige bør gøre mere. Især inden for energi, byggeri og transport.

Læs mere her


TRAFIK, MOBILITET OG INFRASTRUKTUR


Frederiksberg Renovation satser på el

Kommunen vil erstatte alle dieseldrevne skraldebiler med nye el-drevne og støjsvage biler.

Læs mere her


Efter Radius-virak: Politisk flertal stopper salg af kritisk infrastruktur

Oven på virakken om det planlagte salg af Radius har Folketingets Finansudvalg aftalt et stop for salg.

Læs mere her


Skæve transportafgifter giver skæve resultater

Målet er, at Danmark skal være fossilfrit inden 2050. I transportsektoren er olieafhængigheden og CO2-udledningen dog steget de seneste 25 år, og det kræver derfor en fokuseret indsats på særligt transportområdet, hvis vi skal nå det langsigtede mål.

Læs mere her


Selvkørende busser kan være på vej til københavnsk bydel

Autonomous Mobility ansøger om at få to selvkørende busser i Nordhavn, hvor de førerløse busser skal være en del af den almindelige trafik. Firmaets selvkørende busser er allerede blevet sikkerhedsgodkendt af flere myndigheder.

Læs mere her


Udskifter alle bybusser: Nu bliver Roskilde Danmarks første elbus-by

Søndag bliver Roskilde den første danske by, hvor alle bybusser kører på el, når 20 kinesiske Yutong-busser sættes i drift.

Læs mere her


Åbning af metrocityringen kan blive forsinket

Metroselskabet udsætter at fastsætte Cityringens åbningsdato, da en af entreprenørens vigtige milepæle på projektet ikke er opnået.

Læs mere her


ENERGI


Danmark bliver mere sort: Både energiforbrug og CO2-udledning steg i 2018

Nye foreløbige tal for det samlede danske energiforbrug i 2018 viser, at både energiforbruget, kulforbruget og dermed CO2-udledning steg sidste år.

Læs mere her


A.P. Møller får grønt lys til geotermi i Aalborg og Aarhus

Med to nye tilladelser fra Energistyrelsen i hånden kan A.P. Møller Holding Invest IV nu gå videre med at undersøge potentialet for geotermi i to udvalgte områder i Aalborg og Aarhus.

Læs mere her


Store elektrolyseanlæg til sol og vind kommer hurtigere end ventet

Konverteringen af grøn strøm til brint eller videre til andre produkter som for eksempel gas, metanol og ammoniak har en række fordele. Teknikken kan hjælpe med at nedbringe CO2-udledningen fra sektorer som tung transport og industri.

Læs mere her


Nu kan sol og vind klare sig selv

Konkurrencedygtige vindmøller og solcelleanlæg blomstrer op uden støtte. Men det giver også nye udfordringer

Læs mere her


Datacentre kan udfordre den grønne omstilling

Datacentre er massive strømslugere, som fremtidigt set vil lægge pres på Danmarks grønne strømproduktion og omstilling til vedvarende energi. Det viser en ny analyse fra Klimarådet.

Læs mere her

Apple: Vindmøller og solceller dækker vores data-behov i mindst fem år

Apple behøver ikke statens støttekroner for at køre på grøn strøm i Danmark, lyder det fra selskabet.

Læs mere her


Kan varmen fra havvand og spildevand udnyttes til fjernvarme?

Varmeselskaberne HOFOR, CTR og VEKS har, sammen med en række partnere, etableret en stor eldrevet demonstrationsvarmepumpe i Sydhavnen.

Læs mere her


Et grønt energisystem koster 150 kroner per dansker

Ph.d.-studerende mener, at det vil kræve en politisk intervention i markedet, hvis energisystemet skal blive grønt. De mener samtidig, at de tekniske løsninger er klar og at det ikke behøver at blive dyrt. For 150 kroner om måneden per dansker, kan energisystemet gøres grønt.

Læs mere her


MILJØ OG KLIMA


Danske temperaturer stiger hurtigere end gennemsnittet

Sammenligning af danske klimadata i 30-årige perioder viser, at temperaturen i Danmark er steget med over en grad siden starten af 1900-tallet, og hurtigere end det globale gennemsnit. tilsvarende tendens ses i vores nabolande.

Læs mere her


Alarmerende ny opgørelse: Pesticider i fire ud af ti vandboringer

I 41,1 procent af de danske drikkevandsboringer er der påvist pesticider eller nedbrydningsprodukter, viser ny opgørelse fra Geus. Det er langt flere end i tidligere målinger, og stigningen skyldes, at vandværkerne undersøger for flere stoffer.

Læs mere her


SOCIAL


Bymidten er truet

Vores bymidter gennemgår en dramatisk udvikling med tomme butikker og faldende omsætning for de handlende, blandt andet på grund af nethandel og en liberaliseret planlov. Hvordan redder vi vores bymidter, og hvad er mulighederne?

Læs mere her


Områder, der er attraktive at blive boende i, er jo også ofte attraktive at flytte til

CFBU har i anledningen af den dugfriske rapport ’Fra fraflytning til fastholdelse’ interviewet ph.d.-studerende Jonas Strandholdt Bach, der giver sine betragtninger på flyttemønstre og fastholdelsesstrategier i udsatte boligområder.

Læs mere her


Private og almene bygherrer får lettere ved at samarbejde om varierede bydele

Regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti ønsker at gøre det nemmere for boligorganisationerne at opføre flere blandede boligbyggerier i samarbejde med private parter for at forbedre mulighederne for at skabe sammenhængende og varierede bydele. Det fremgår af en politisk aftale, som udmøntes med et lovforslag, der bliver fremsat d. 28. marts.

Læs mere her

NYT OM BÆREDYGTIGE BYGNINGER

Dansk vinder i konkurrence om bæredygtigt boligbyggeri

URBAN POWER vinder åben international konkurrence om eksperimenterende boligbyggeri i træ i Hamar i Norge.

Læs mere her


Grøn hæder til fælleshus i Odense

Fyns Almennyttige Boligselskabs nye fælleshus i Odense får Byggeris miljødiplom for at have medvirket i et byggeri, der har fokus på miljøhensyn. Archidea, Henry Jensen A/S og Odense Bygningsservice modtager også diplomer.

Læs mere her


Boliger bygget af beboere skaber bykvalitet

Byggefællesskaber kan være et godt bidrag til kvaliteten i byerne, samtidig med at modellen rummer udfordringer. Adm. direktør Peter Cederfeld og chefkonsulent Claus Ravn fra Realdania By & Byg bidrager med denne artikel i Teknik & Miljø, marts 2019.

Læs mere her


Ét stort tjekkeark skal sikre DGNB-guld til 51 nye Aalborg-boliger

Aalborgs første bæredygtige bofællesskab bringer de grønne visioner for den nye Stigsborg-bydel i Nørresundby tættere på en realisering.

Læs mere her


Certificerede bygninger er ikke nødvendigvis bæredygtige nok

Det er svært at sige, hvor bæredygtigt et byggeri skal være, før at det reelt er bæredygtigt. En forsker på SDU, der har brugt 15 år på at studere bygningers bæredygtighed, mener at DGNB-certificeringen er vigtig, men desværre ikke er nok. Green Building Council-direktør Mette Qvist er enig, men gør opmærksom på at barren bliver sat højere og højere.

Læs mere her


NYBYGGERI


Ny bæredygtighedsklasse kan løse brancheproblem

En ny frivillig bæredygtighedsklasse er blevet udarbejdet i Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen. Kravene til at leve op til klassen er for nye byggerier opdelt i ni kategorier, der skal hæve de eksisterende minimumskrav i BR18. Godkendelse af den nye klasse ligger lige nu hos ministeren, som har udtalt i Folketinget, at den snart er på vej.

Læs mere her


Fem dyster om årets sundhedsbyggeri

Arkitema Architects, Friis & Molkte, LINK Arkitektur, Vandkunsten og Nordic dyster om at få prisen for Årets Sundhedsbyggeri.

Læs mere her


Seniorbofællesskab bliver fsb’s første træbyggeri

Sangberg har designet Seniorbofællesskabet Sundbo, der skal opføres på Amager. Projektet er en del af et nyt værdiprogram.

Læs mere her


Modulbygger skal levere til nyt koncept for bofællesskaber

Modulbygger Flex Modul A/S har indgået en rammeaftale med totalentreprenør Rasmus Friis A/S om levering af boligmoduler til et nyudviklet koncept for bofællesskaber til voksne.

Læs mere her


Molio har store forventninger til samarbejde om svanemærket byggeri

Molios uddannelsessamarbejde om svanemærket byggeri har vind i sejlene og interessen for miljømærkede byggerier er stærkt stigende i hele Norden. Det viser en ny statistik fra Nordisk Miljømærkning. Det skaber forventninger hos Molio til de kurser, som virksomheden udbyder i svanemærket byggeri.

Læs mere her


Firedobling i svanemærket byggeri på 3 år

Antallet af svanemærkede byggerier i Norden er firedoblet på bare 3 år. Det betyder, at antallet af færdigbyggede lejligheder, huse og daginstitutioner med Svanemærket nu er ca. 8.000, mens omkring 18.000 er under konstruktion.

Læs mere her


RENOVERING


Ny EU metode for bæredygtigt byggeri – kan den bruges til renovering?

Netop nu tester danske virksomheder EU’s ny vurderingsmetode ’Level(s)’ for bæredygtigt byggeri. Tanken bag Level(s) er at tilbyde en fælles ’værktøjskasse’ for hele EU, så man har samme tilgang til at vurdere totaløkonomi, miljøpåvirkninger, klimasikring mm. på tværs af landene.

Læs mere her


ENERGI


Coop udskifter 100 gas- og oliefyr med varmepumper

Coop tager nu de næste skridt i bestræbelserne på at reducere energiforbrug og minimere klima-belastningen.

Læs mere her


Udlejerforeningen sætter fokus på energi

Når Sønderborg udlejerforening den 25. marts afholder generalforsamling, sættes der samtidig fokus på energiforbruget.

Læs mere her


53.000 solcelle-ejere med ’forkert’ måler må selv betale for at få den skiftet

Selvom en ny bekendtgørelse nu indirekte slår fast, at godt halvdelen af alle solcelle-ejeres elmålere ikke måler korrekt, skal de selv betale for at få udskiftet til en retvisende måler.

Læs mere her


MATERIALER


COLOURS FOR LIFE: Nyt maskinelt toningssystem fra AURO – 2 serier professionel vægmaling med konsekvent økologiske toningspastaer

Glade farver og samtidig økologiske! Som den første malingproducent er det lykkedes for AURO, at udvikle et toningssystem for vægmaling med konsekvent økologiske toningspastaer. COLOURS FOR LIFE lokker med nye økologiske nuancer som violet, gul, blå, orange og grøn.

Læs mere her


Sydhavn genbrugscenter vinder Bæredygtig Beton Prisen

Sydhavn Genbrugscenter i København vinder Bæredygtig Beton Prisen. 40 procent af betonen er genanvendt beton fra en tidligere skorsten.

Læs mere her


21 virksomheder kæmper nu sammen for mere træ i byggeriet

En lang række af de største og vigtigste danske leverandører af træ og træbaserede produkter har nu meldt sig ind i kampen for sikre bæredygtigt byggeri.

Læs mere her


Dansk tegnestue vinder projekt med 200 træboliger

Urban Power vinder åben internationale konkurrence om eksperimenterende boligbyggeri i træ i Norge.

Læs mere her


Udsigt til ny epoke for byggeri i træ

Politisk vokser kravet for mere træbyggeri, arkitekter efterspørger det og Frederik Spanning begynder snart byggeriet af Danmarks højeste træhus på seks etager midt i København.

Læs mere her


Kan cirkulær økonomi gå hånd-i-hånd med et godt arbejdsmiljø?

Cirkulær økonomi vil ændre arbejdsprocesserne på byggepladsen ved nedrivninger – og blandt andet kræve et fast blik på arbejdsmiljøforholdene allerede under projekteringen.

Læs mere her


Voksende interesse for akustik i bygninger

De nuværende målemetoder skal dog udvikles, så der kan gennemføres mere præcise målinger af lydabsorberende materiale.

Læs mere her


Værdifulde stoffer i aske kan genvindes i byggeriet

Med en patenteret metode er det muligt at udvinde stoffer fra aske, der ellers bliver deponeret som affald. Asken kan bl.a. forbedre egenskaberne af beton og tegl.

Læs mere her