NYT OM BÆREDYGTIGE BYER

Verdensmål skal skinne igennem i Stigsborg-projekt

FN’s 17 verdensmål kommer til at danne grundlag for den nye Aalborgbydel ved havnen. Ønsket er en bæredygtig bydel med blandede boformer, byttecentraler, grønne rekreative byrum mv.

Læs mere her


Ny bydel med et bæredygtigt tvist skyder op i Helsinge

En ny bydel, der er under opførelse i Helsinge, skal blive samlingspunkt for lokalsamfundet med grønt aftryk og fælles udeområde.

Læs mere her


Kommunerne vil gerne det grønne

Rigtig mange gør allerede en del, for at få flere grønne områder og mere natur i byerne. Men der er også udfordringer. Det er det efterladte indtryk fra Green Cities’ deltagelse i den nyligt gennemførte Teknik & Miljø messe i Fredericia.

Læs mere her


Sønderborg udvalgt til at gå forrest i kampen mod klimaudfordringerne

Sønderborg er en af de 20 danske kommuner, som skal udvikle topambitiøse klimaplaner med inspiration fra verdens største byer. Sønderborg er udvalgt til Realdanias DK2020-klimaprojektet, som har til formål at bringe Danmark i front med implementeringen af Parisaftalens mål fra 2015.

Læs mere her


AART skal udvikle bæredygtig bydel i vejle

AART architects har sammen med Møller & Grønborg som totalrådgiver og Niras og Arcadis som underrådgivere vundet parallelopdraget med bæredygtig bydel i Vejle.

Læs mere her


TRAFIK, MOBILITET OG INFRASTRUKTUR


Forskere kritiserer politikeres »tilbagestående« trafik-planlægning

Flere transportforskere opfordrer politikerne til at stoppe med at love vælgerne årelange investeringsplaner, hvor milliarder af kroner er bundet til transportprojekter uden sammenhængende planlægning.

Læs mere her


Københavns Kommune vil købe grønne maskiner

Når Købehavn skal udskifte syv af kommunens tolv gummihjulslæssere, skal de nye maskiner udlede mindre CO2 og færre partikler. Det er dog ikke nok, mener stedfortrædende teknik- og miljøborgmester.

Læs mere her


Ny teknologi og bedre batterier: Batteritoget er tilbage på skinnerne

Batteritog bliver nu et alternativ, som flere tog­operatører kigger imod. De første overvejelser er i gang i Danmark.

Læs mere her


Brændselcelle-komet sætter skub på udviklingen med universitetssamarbejde

I oktober sidste år meldte Blue World Technologies sig på banen som ny spiller på markedet for methanol-brændselsceller til transportsektoren. Siden er medarbejderstaben vokset fra tre til 29, og i marts meddelte den unge virksomhed, at der var lykkedes at rejse 45 millioner kroner i en seed-runde.

Læs mere her


ENERGI


Vi skal være fælles om fremtidens energisystem

Danmark skal sætte sig på den teknologiske udvikling af fremtidens energisystem. Det kræver, at vi kobler energiproduktionen og energisystemet tættere sammen. En sektorkobling med fokus på anvendelse af vedvarende energi i andre sektorer f.eks. transportsektoren er også en del af den teknologiske udfordring, som vi skal løse.

Læs mere her


Danmark bliver del af fælles nordisk balanceafregning

Energinet, der har ansvar for den overordnede stabilitet i elnettet i Danmark, har valgt at indgå i det nordiske fællesskab om balanceafregning.

Læs mere her


Københavns Kommune sparer 3,4 millioner med ny LED-belysning

Det skal være slut med klasseværelser og kontorlandskaber, hvor lyset står tændt efter lukketid.I Københavns Kommune er man nemlig i fuld sving med at udskifte gamle belysningsanlæg til ny energieffektiv LED-belysning.

Læs mere her


Fremtidens fjernvarme udvikles i Aalborg

Forskningscentret 4DH med base på Aalborg Universitet har siden 2012 forsket i fremtidens fjernvarme med støtte fra Innovationsfonden. 4DH har banet vejen for introduktionen af den såkaldte fjerde generations-fjernvarme, som passer ind i fremtidens 100 pct. vedvarende energisystem.

Læs mere her


Fjernvarme kan hjælpe med at opfylde flere verdensmål

Som sektor har fjernvarmen en helt central rolle at spille i opfyldelsen af flere af de 17 verdensmål.

Læs mere her


Køge reducerer energiforbruget med solcelleanlæg

Nye bygninger præger bybilledet på Søndre Havn og i Køges nye Stationsområde, og begge steder bidrager solens energi til livet i husene.

Læs mere her


MILJØ OG KLIMA


Grøn slår rød og blå i valgkampen

På kort tid er interessen for klima- og miljøpolitik næsten fordoblet.

Læs mere her


For første gang sætter Socialdemokratiet et delmål for udslip af drivhusgasser i 2030

For første gang definerer Socialdemokratiet et mål for, hvor meget Danmark skal reducere udledningen af drivhusgasser med i 2030.

Læs mere her


Klima står øverst på den politiske dagsorden for ingeniører

Hvilke emner er vigtigst i valgkampen? Ingeniøren har bedt landets ingeniører og andre naturvidenskabelige fagfolk pege på politikområder, der har størst indflydelse på, hvor de sætter krydset den 5. juni.

Læs mere her


Forskere: CO2-koncentrationen i atmosfæren når ny rekord

I lørdags målte forskere for første gang nogensinde en koncentration af CO2 i atmosfæren på over 415 ppm.

Læs mere her


Folketinget nåede det lige inden valg: Vedtog kritiserede miljøzoner

En mild stramning af loven om miljøzoner var et af kun to forslag, som Lars Løkke Rasmussen afventede vedtagelsen af, inden han udskrev folketingsvalg.

Læs mere her


Danmark og syv EU-lande vil bruge 225 milliarder euro på at bekæmpe klimaforandringer

1.680.000.000.000 danske kroner. Det er det beløb, otte EU-lande vil sætte til side fra EU’s budget mellem 2021 og 2027 til projekter, der bekæmper global opvarmning.

Læs mere her


Godt nyt: 20 EU-lande mindsker CO2-udslippet

EU-landene formåede at nedbringe sin samlede CO2-udledning i 2018. I Danmark blev udledningen dog nærmest ikke reduceret.

Læs mere her


Nyt værktøj giver overblik og bedre samarbejder

Det er nu muligt at skabe overblik over CO2-udledningen for flere kommuner samtidig gennem et nyt værktøj. Det gør det lettere at samarbejde på tværs af kommunegrænser.

Læs mere her


Skybrudsplads indviet på Frederiksberg

Rum har været arkitekter på en gennemgribende byrumsfornyelse, som både sikrer parkeringspladser, grønne, rekreative ophold og integreret klimatilpasningsprojekt.

Læs mere her


Kæmpe havneudvidelse baner vejen for bæredygtighed

En 480.000 kvadratmeter stor udvidelse af Frederikshavn Havn er i fuld gang. Hovedparten af arealet skal bruges til nedbrydning af skrottede skibe og boreplatforme, og her sættes bæredygtighed og miljø højt på dagsordenen.

Læs mere her


Drikkevandet er under pres: Nu skal Miljøministeriets pesticidkontrol kulegraves

Afsløringer om forurenet drikkevand dukker op på stribe. Nu skal Rigsrevisionen kaste lys over, om Miljøministeriet udsteder dispensationer til forbudte pesticider efter bogen, og om ministeriet lever op til sit ansvar om at føre kontrol med grundvandet.

Læs mere her


Ny opgørelse skyder miljøministerens centrale kvælstof-påstand ned

Jakob Ellemann-Jensen gentog flere gange på samråd, at landbruget ikke har udnyttet landbrugspakkens øgede kvælstofkvote. En opgørelse fra Aarhus Universitet viser imidlertid, at landbruget har udnyttet lige så stor en del som før landbrugspakken, og nu føler oppositionen sig vildledt.

Læs mere her


SOCIAL


Grøn omstilling kræver indsats mod social ulighed

Interview: Mogens Lykketoft tror på muligheden for en grøn omstilling og at verdensmålene, som blev vedtaget under hans formandskab i FN, kan nås. Men han savner en stærkere politisk ledelse til at sætte de rette mål og rammer for udviklingen og sørge for økonomisk udjævning.

Læs mere her


Roskilde Festival og Roskilde Kommune er gået sammen om nyt fællesskabshus

Roskilde Festival og Roskilde Kommune er gået sammen om at bygge et almennyttigt hus for kunst, kultur og frivillighed i Roskilde. Nu er byggeriet sendt i offentligt udbud.

Læs mere her


Regeringen afviser billige lån til alment boligbyggeri

SF har fremsat et forslag til folketingsbeslutning om på baggrund af det lave renteniveau at skaffe flere boliger og lavere husleje i det almene boligbyggeri.

Læs mere her

NYT OM BÆREDYGTIGE BYGNINGER

Dansk Byggeri klar med 19 bæredygtige forslag

Organisationen fremlægger nu en politik for bæredygtighed, der ser samlet på både energi, affald, klimatilpasning og bæredygtigt byggeri. Der skal investeres på alle områder, og initiativerne skal passe sammen.

Læs mere her


InnoByg uddeler fem millioner til nye samarbejdsprojekter

12 spireprojekter har deltagelse af hele 55 af byggebranchens virksomheder takket være donationen.

Læs mere her


Ny netværksgruppe om FN’s verdensmål

Hvordan kan bygherrer, tegnestuer og vidensinstitutioner konkret arbejde med FN’s 17 verdensmål? Det skal et nyt fagligt netværk i byggeriet afdække. Uddannelses- og Forskningsministeriet bevilliger 400.000 kr. til projektet.

Læs mere her


Byggesektoren skal dokumentere CO2 aftryk

I en nylig rapport fra EU-Kommissionen konkluderes det, at EU ikke fortsat halter efter med øget energieffektivitet, hvis man vil nå de mål på 20 procent, der er sat for 2020.

Læs mere her


Cirkulær økonomi – hele vejen rundt i byggebranchen

Nyhed fra Byggedata: Cirkulær økonomi handler om at bruge naturlige ressourcer så mange gange som muligt ved hjælp af genbrug og genanvendelse. Det lyder lige til, men i praksis er det ikke så enkelt. Ny analyse undersøger udfordringer og vilkår i den cirkulære økonomi.

Læs mere her


Molio har store forventninger til samarbejde om svanemærket byggeri

Molios uddannelsessamarbejde om svanemærket byggeri har vind i sejlene og interessen for miljømærkede byggerier er stærkt stigende i hele Norden. Det viser en ny statistik fra Nordisk Miljømærkning. Det skaber forventninger hos Molio til de kurser, som virksomheden udbyder i svanemærket byggeri.

Læs mere her


NYBYGGERI


Firedobling i svanemærket byggeri på 3 år

Antallet af svanemærkede byggerier i Norden er firedoblet på bare 3 år. Det betyder, at antallet af færdigbyggede lejligheder, huse og daginstitutioner med Svanemærket nu er ca. 8.000, mens omkring 18.000 er under konstruktion.

Læs mere her


Små træhuse til én million skal redde lidt af verden

Ud fra et enkelt koncept med træhuse på 100 kvadratmeter til én million kroner, ønsker virksomheden Træværk at gøre bæredygtighed let og overskueligt for alle.

Læs mere her


RENOVERING


Renover taget og skån miljøet

Erfaringerne viser at et eternit-/betontag, der er 30-40 gammelt kan i ca. halvdelen af tilfældene renoveres og holde op til 10 år længere, lyder det fra Dansk Byggeri Tagmalerforening.

Læs mere her


ENERGI


Hjemmebatteri reducerer elregningen hos Ølstykke-familie: Flere danskere anskaffer batterier

Ligesom mange andre familier har familien Olsen valgt et solcelleanlæg med batterilagring, der kan udjævne forskellen mellem produktion og forbrug. En leverandør melder, at over halvdelen af de solgte anlæg i dag med batteri.

Læs mere her


Ny version af Standardværdikatalog for energibesparelser

Nyhed fra Byggedata: Kataloget er et led i aftalen om energiselskabernes energispareindsats og anvendes i forbindelse med gennemførelse af energibesparende tiltag, hvor der med fornuft kan anlægges gennemsnitsbetragtninger.

Læs mere her


MATERIALER


Akustikpaneler kan bruges igen og igen

Akustikproducenten Tripplex er godt på vej til at få en guldcertificering indenfor Cradle-to-Cradle.

Læs mere her


Ingen godkendelse af biocidholdige byggematerialer

Ifølge Biocidforordningen skal biocidbehandlede artikler dog mærkes, hvis biocideffekten bliver brugt som en del af markedsføringen.

Læs mere her


Fraskær fra akustikplader indgår i ny cement

Troldtekt og Aalborg Portland har gennem 2018 arbejdet med at genanvende fraskær fra Troldtekt-plader i cementproduktionen. Forsøget er nu blevet til en permanent ordning.

Læs mere her