NYT OM BÆREDYGTIGE BYER

Studerende på AAU skal bidrage til bæredygtig udvikling

Studerende på Aalborg Universitet er nu klar til at arbejde i megaprojekter, hvor de bidrager til at skabe bæredygtig udvikling i kommune og erhvervsliv.

Læs mere her


Bydel med 2.000 træboliger kan blive en realitet på Amager

Planlægningen af den nye bydel Vejlandskvarteret med andet på boliger bygget i træ og genbrugsmaterialer til omtrent fire tusinde beboere igangsættes med arkitektkonkurrence.

Læs mere her


SLA tegner 3,7 hektar naturbaseret ”økosystem-bykvarter”

SLA vinder konkurrence og transformerer tidligere jernbaneområde i hjertet af Paris til nyt 3,7 hektar stort CO2-neutralt og socialt bæredygtigt ”økosystem-bykvarter”.

Læs mere her


Klimaet sættes på dagsordenen

København skyder klimafestival i gang, når internationalt klimatopmøde rykker til byen.

Læs mere her


TRAFIK, MOBILITET OG INFRASTRUKTUR


Grønne klimaskærme kan opsuge vand og bremse trafikstøj

Ny type klimaskærme, som skal skåne beboere fra trafikgener og samtidig tage vand fra skybrud, testes i København.

Læs mere her


Danskernes nye biler bliver stadigt mere sorte

De små biler bliver fravalgt af danskerne, mens salget af SUV’er er steget markant de seneste år. Det samme gælder resten af Europa.

Læs mere her


Transportministeren stiller skarpt på udfasning af benzin- og dieselbiler i EU

Transportministeren er i dag rejst til sit første rådsmøde i Bruxelles for at drøfte transportpolitik med sine europæiske kolleger. Emnet for dagens møde vil være sammenspillet mellem klima og transportsektoren. Ministeren vil blandt andet sætte fokus på behovet for en udfasning af benzin- og dieselbiler.

Læs mere her


Borgmestre vil forbyde gamle dieselbiler i byerne

Gamle dieselbiler skal forbydes i byernes miljøzoner, foreslår borgmestrene for landets fire største byer.

Læs mere her


Midtjyder vil lægge skinner til Danmarks første batteritog

Midtjyske Jernbaner vil gerne indsætte batteridrevne tog på to vestjyske strækninger. Men teknologien er dyrere end de dieseltog, selskabet ellers ville købe.

Læs mere her


Skrøbelig, larmende og uproduktiv: Fransk solcellevej førte til fiasko

En stor test af vejmonterede solceller har vist, produktionen overhovedet ikke lever op til det forventede. Desuden går solcellerne hurtigt i stykker og øger trafikstøjen. Firmaet bag har opgivet konceptet, men andre tror stadig på ideen.

Læs mere her


ENERGI & RESURSER


Produktion og forbrug er ofte to sider af samme klimaaftryk

Ny rapport fra det globale bynetværk C40, ARUP og Leeds Universitet slår fast, at byernes bidrag til den globale CO2-udledning er langt højere end udledningen alene fra bygninger, transport og affald. Vi bør derfor også tage højde for CO2-udledning knyttet til borgernes og erhvervslivets forbrug af varer og services i byerne, når vi taler grøn omstilling.

Læs mere her


Amager Bakkes fremtidsplaner: Carbon-capture, sorteringsanlæg og biobrændsel på lager

Forbrændingsanlægget Amager Bakke er knapt fuldt funktionelt, før planlægningen af fremtidig anvendelse og udvidelser er i fuld gang.

Læs mere her


Ny energistatistik: Det faktiske energiforbrug faldt i første halvår af 2019 med 3,6 pct. i forhold til samme periode året før.

Det faktiske energiforbrug i 1. halvår 2019 faldt med 3,6 pct. i forhold til 1. halvår 2018.

Læs mere her


Energistyrelsen præsenterer ny basisfremskrivning

Energistyrelsens Basisfremskrivning 2019 viser, at andelen af vedvarende energi i elforbruget ventes at overstige 100 pct. i 2028 og nå 109 pct. i 2030.

Læs mere her


Ea Energianalyse: Biomasse kan være en vigtig spiller i Danmarks klimastrategi

Er det godt for CO2-regnskabet, at Danmark i stor stil satser på bioenergi? Nye scenarier fra Ea Energianalyse viser, at biomasse godt kan ses som en CO2-neutral energikilde. Dermed kan bioenergi være et vigtigt element i Danmarks klimastrategi.

Læs mere her


Energistyrelsen udbyder 128 mio. kr. til nye energilagringsteknologier

Energistyrelsen har afsat en ny pulje på 128 mio. kr. til projekter, der demonstrerer og udvikler nye energilagringsteknologier i større skala. Der er ansøgningsfrist den 22. oktober 2019.

Læs mere her


MILJØ & KLIMA


Norsk rapport: grøn omstilling billigere end klimatilpasning

En tredivedobling af solkraft frem mod 2050, konkurrencedygtige brint- og el-lastbiler i 2025 gør det ikke blot muligt at holde temperaturstigningerne inden for 2 grader, men endda rentabelt at holde stigningen inden for 1,5 grader, skriver Statkraft i en ny analyse i følge Energywatch.

Læs mere her


Danmarks største klimatilpasningsprojekt indvies

KlimaByen i Middelfart, der allerede har tiltrukket international opmærksomhed, er et enestående eksempel på byudvikling gennem klimatilpasning. Projektet indvies officielt torsdag den 19. september 2019.

Læs mere her


Regeringens klimaudvalg bør prioritere dialog med brancherne – og hvor er boligministeren?

Regeringens nye klimaudvalg syv ministre som faste medlemmer er en god idé og et stærkt initiativ – men lidt for internt tilrettelagt.

Læs mere her


Ny organisation i Klimaministeriet skal understøtte ambitiøse klimamål

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet gennemfører i dag en gennemgribende organisationsforandring for at sikre, at embedsværkets fokus på regeringens ambitiøse klimamål er klart – og driver den nødvendige handling og forandring.

Læs mere her


Verdens Bedste Morgen – Vi sætter fokus på bæredygtighed og klima

Realdania er i år sponsor for Verdens Bedste Morgen, der sætter fokus på bæredygtighed og klima. Fredag den 6. september står der frivillige klar i hele Danmark, som uddeler chokolade og konstruktive nyheder om kampen mod klimaforandringer.

Læs mere her


SOCIAL


Boligministeren svingede gravkoen for nye almene boliger

Boligminister Kaare Dybvad tog i går første spadestik til 148 almene boliger i Københavns Ørestad – og det glæder ham især, at der bliver bygget til andre end dem, der har råd til at betale de dyreste huslejer.

Læs mere her


Grøn omstilling kræver indsats mod social ulighed

Interview: Mogens Lykketoft tror på muligheden for en grøn omstilling og at verdensmålene, som blev vedtaget under hans formandskab i FN, kan nås. Men han savner en stærkere politisk ledelse til at sætte de rette mål og rammer for udviklingen og sørge for økonomisk udjævning.

Læs mere her


Nyt boligkoncept skal sætte nye standarder for inklusion og fællesskab

Det er for unge, familier og seniorer, for mennesker både med og uden handicap, og så skal det være til at betale. Et nyt boligkoncept ”Det åbne boligfællesskab” skal med en god blanding af studieboliger, familieboliger og seniorbofællesskab kunne rumme mennesker i alle faser af livet. Boligkonceptet bliver til i et partnerskab mellem Bevica Fonden, Elsass Fonden, boligselskabet Lejerbo og foreningen Realdania.

Læs mere her


Inklusion af udfordrede unge kan øge arbejdsstyrken

Danske virksomheder over én kam mangler kvalificeret arbejdskraft. Unge med udfordringer udgør et uudnyttet potentiale. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse står klar med pengepulje.

Læs mere her


Sygeplejerskernes Hus: Markant løft til indeklimaet

Beboerne i PKA’s historiske ejendom i København har fået nye vinduer og altandøre, og ved at søge støtte til projektet er huslejestigningen som følge af vedligeholdelsesprojektet sænket markant.

Læs mere her


Knap 4000 flere boliger i de 15 mest udsatte boligområder

Boligminister Kaare Dybvad Bek (S) har i dag – med opbakning fra aftaleparterne – godkendt udviklingsplanerne for omdannelse af de 15 mest udsatte boligområder.

Læs mere her


Fællesprojekt foregriber fremtiden for udviklingen af den blandede by

Om et års tid står en blandet bymasse på 72 boliger klar på Brahes Bakke ved Bygholm Sø i Horsens. De 72 boliger er første del af i alt 130, som i løbet af de næste par år bliver et nyt blandet boligområde ved Bygholm Sø.

Læs mere her


Murer med sine meningers mod vinder fællesskabsprisen

Mette Schak Dahlmann er lykkes med at få sat døre i skurvognenes baderum. Det er hun blevet hædret for.

Læs mere her

NYT OM BÆREDYGTIGE BYGNINGER

NCC: Gør miljøgodkendelse lovpligtigt for alle nye byggeprojekter

En deputation fra NCC har været til foretræde i Folketingets Klima-, Energi- og Forsyningsudvalg for at understrege vigtigheden af, at landets bygningsmasse indgår i en kommende klimaplan.

Læs mere her


Aktører vil uddanne kommuner i bæredygtigt byggeri

Kurser skal gøre kommunale bygherrer klogere på de mange fordele ved at bygge mere bæredygtigt.

Læs mere her


Ny database for bæredygtig dokumentation

BygDok.dk går i luften hos Danske Byggecentre. Bæredygtighed er et varmt emne i byggebranchen og har været det de seneste år. Det mærker man også hos de danske byggecentre, som oplever stigende efterspørgsel efter miljøcertificeringer og dokumentation for byggevarers bæredygtighed.

Læs mere her


Vandværket skaber nye rammer for fællesskabet

126 år gammelt vandværk, der hvor Nordvest, Vanløse og Frederiksberg mødes, transformeres til et fleksibelt forsamlingshus med fokus på fællesskabet.

Læs mere her


Klimaindsatser skal kunne ses sort på hvidt

Bæredygtighed mig her og bæredygtighed mig der. Der mode i at bruge ordet, men også dokumentation for, at byggeriet bliver mere og mere bæredygtigt.

Læs mere her


De klimabevidste indtager innovativt byrum nord for København

Et miks af børnefamilier, seniorer og studerende flytter snart ind i bæredygtige boliger i Virum nord for København. Det grønne aftryk i Hummeltofteparken gælder både klimaet, udsigten over Lyngby Sø og turen til arbejde.

Læs mere her


NYBYGGERI


Ny udstykning på havnen kan blive bæredygtig prototype

Bestyrelsen i Aalborg Havn A/S har igangsat processen bag en byggemodning af et areal på cirka 110.000 kvadratmeter. Det nye område kan blive en central del af et eventuelt nationalt grønt testcenter.

Læs mere her


Rambøll sætter punktum for skibakken på forbrændingsanlægget

Efter næsten 10 års arbejde er Københavns nye affaldsenergianlæg, Amager Bakke, ved at stå helt klar.

Læs mere her


Nyt parkeringshus i Aalborg får genbrugsfacade

A. Enggaard A/S benytter certificerede aluminiumsgenbrugslameller som facademateriale i et forsøg på at reducere nybyggeris CO2-aftryk.

Læs mere her


Nyt bæredygtigt ældrecenter i Brøndby

RUBOW arkitekter er valgt som totalrådgiver på Brøndby Kommunes nye ældrecenter, der skal være et inspirerende og bæredygtigt byggeri og udformes i tæt dialog med naboer, borgere og brugere.

Læs mere her


Deleøkonomien rykker ind i upcyclet Ørestad-projekt

De nye beboere i de bæredygtige boliger Ressourcerækkerne kan nyde godt af deleøkonomiske initiativer fra udviklerne af Ressourcerækkerne.

Læs mere her


Husbygger og producent går i bæredygtigt samarbejde

Palsgaard Spær og HusCompagniet har indledt et samarbejde omkring udviklingen af mere miljø- og klimavenlige parcelhuse og rækkehuse, hvor CO2-udledningen i forbindelse med opførelsen af huset kan mindskes betragteligt.

Læs mere her


Certificeret træ: Jyde bygger sommerhus i 83 procent FSC-træ

Del 1: I en kort serie sætter Dagens Byggeri gennem de kommende uger fokus på et sommerhusbyggeri med en stor andel FSC-certificeret træ.

Læs mere her


RENOVERING


Energirenovering bliver ved snakken

Masser af grønne ideer og ambitioner om en energirigtig bolig med hulmursisolering og varmepumpe, men for de fleste boligejere bliver det ved snakken.

Læs mere her


Boligejerne har brug for en grøn gulerod

Omkring 40 procent af Danmarks samlede energiforbrug stammer fra bygninger. Alligevel tøver mange danskere med at energirenovere deres boliger. Og det er økonomien, der er den helt store stopklods. Det viser nye tal fra Bolius’ årlige boligejeranalyse, som netop er blevet offentliggjort.

Læs mere her


Energieffektive bygninger skal på den politiske dagsorden

BLOG: EU-Kommissionen har været hård i sin kritik af den danske energieffektivisering.

Læs mere her


Bedre skolebyggeri og ny pædagogik har påvirket indeklima

Indeklimaet i de danske folkeskoler er på flere måder blevet forringet i de seneste år pga. både ny byggeteknik og ny pædagogik. Mekanisk ventilation er løsningen på lang sigt, mener professor fra Statens Byggeforskningsinstitut.

Læs mere her


ENERGI & RESURSER


Demoprojekt med røde solceller ved vejs ende i Nordvest

Københavns Kommune har i samarbejde med Realdania færdiggjort det første demonstrationsprojekt med røde solceller på taget af en boligforening i byens Nordvest-kvarter.

Læs mere her


Solcellefacader giver rekordlavt energiforbrug

Med integrerede solceller på både tag- og terrassegelændersystemer skiller Orklas nye hovedkontor sig ud som en moderne og bæredygtig bygning med sin egen energiproduktion.

Læs mere her

Ny løsning fra Vitani skaber energibesparelser og en hurtigere grøn omstilling

Vitani Building Control er indstillet til Energiforum Danmarks Innovationspris med deres nye koncept, der kombinerer IoT-data, kunstig intelligens og digital twin algoritmer i en samlet datadreven forretningsmodel. Systemet giver besparelser på varmeregningen, skaber bedre indeklima og bidrager til den grønne omstilling.

Læs mere her

Kolding Kommune fik fanget mange fråsere i storkøkkenerne

Konceptet Fang Fråserne er gennemført i hele 12 storkøkkener på plejecentre i Kolding Kommune. Det har givet kommunen store energibesparelser, også flere end forventet. Dette skyldes fx adfærdsændringer.

Læs mere her

Boligselskab sætter samtlige boliger under grøn lup

Alle 3500 boliger i Frederikshavn Boligforening skal have en gennemgribende energiscreening. Det er blevet muligt via et samarbejde med SustainSolutions, PKA’s grønne energifond.

Læs mere her

Vi er gode til at spare på vandet, men kan stadig blive bedre

En ny skandinavisk rundspørge viser, at vi danskere synes, vi bør reducere vores vandforbrug. Her er vi langt foran vores nordiske naboer.

Læs mere her


MATERIALER


Genbrugskonkurrence endte med flot skoleskur

Enemærke & Petersens ønske om at genbruge flere byggematerialer blev til et samarbejde med Krydsrum Arkitekter og en række af byggeriets aktører om et skur udført i upcyclede materialer.

Læs mere her


Fra affald til biomateriale

Den grønne og bæredygtige materialeløsning til bygninger, Myceliummembran – fra affald til biomateriale, er indstillet til Energiforum Danmarks Innovationspris 2019.

Læs mere her


Teknologisk Institut uddanner ressource-kortlæggere

Gamle bygninger gemmer på store mængder genanvendelige materialer. Optimering af nedrivningsprocessen sikrer brugbarheden.

Læs mere her


Fokus på miljørigtigt træ betaler sig

SkovTrup fra Hobro har netop afsluttet sit overskudgivende regnskab nummer 17 på lige så mange år.

Læs mere her


Problemer med fugt ved 1-års eftersynene af CLT-byggerier

Byggeskadefonden ser ved 1-års eftersynene af CLT-byggerier problemer med nogle af de elementer, der ikke er blevet beskyttet mod fugt i byggeperioden.

Læs mere her


Betonbranchen går forrest i dokumentation af miljøaftryk

Om få måneder bliver det muligt for betonvirksomheder at dokumentere betonmaterialers miljøaftryk. Det gælder uanset, om det er fabriksbeton, betonelementer, rør, brønde, belægningssten, fliser eller blokke.

Læs mere her