NYT OM BÆREDYGTIGE BYER

Hvordan finansierer din kommune sin grønne omstilling?

Danske kommuner stiller ikke længere spørgsmål ved vigtigheden af at foretage en grøn omstilling. Ofte er det dog oplevelsen, at budgetterne ikke giver plads til at træffe de beslutninger, der skal til, og derfor går omstillingen langsommere, end den kunne.

Læs mere her


Regeringens VE-mål bremser udviklingen

Den nye regerings mål om, at mindst 50 pct. af energibehovet skal forsynes med vedvarende energi i 2030 er reelt en opbremsning i forhold til det forventede tempo fra 2010-2020.

Læs mere her


Vælgerne: Ny regering er ikke blevet grønnere

De færreste vælgere forventer, at den nye VLAK-regering vil være mere ambitiøs på det grønne område, end Venstre-regeringen var. 28 procent regner tværtimod med lavere ambitioner. Det viser ny måling.

Læs mere her


Fremtiden er sikret for finansieringen af den grønne omstilling

Et bredt flertal af Folketingets partier har i dag vedtaget det lovforslag, som implementerer PSO-aftalen af 17. november 2016. Allerede den 14. december 2016 godkendte EU-Kommissionen PSO-løsningen. Det betyder, at der er nu er skabt sikkerhed om finansieringen af Danmarks grønne omstilling fremadrettet. Sådan står der på ministeriets hjemmeside.

Læs mere her


Fremtidens bæredygtige bydel rykker nærmere

Beboerne rykker nu ind i Nordhavns nye ’smart homes’. Det giver mulighed for at teste ny teknologi i 1:1.

Læs mere her


Ny bydel bliver selvforsynende og bæredygtig

Efter flere års forarbejde er spaden nu stukket i jorden i Karise.

Læs mere her

Små boliger i storbyen – store boliger på landet

Der er stor forskel på boligstørrelsen alt efter om man bor på landet eller i byen. Nye tal viser, at danskere i landets yderområder i gennemsnit har 20 kvadratmeter mere per person end dem, der bor i de større byer.

Læs mere her


Fire nye landsbyklynger vil kæmpe for fællesskabet

Der er nu sat navn på de første landsbyer og lokalområder, der tager kampen op mod fraflytning, tomme haller og lukkede købmænd – støttet af Realdania, DGI og Lokale og Anlægsfondens landsdækkende landsbyklynge-kampagne. Landsbyerne skal vise nye veje til udvikling af Danmarks knap 6000 små byer. Der er plads til endnu flere landsbyer i kampagnen.

Læs mere her


Millioner til grøn energifabrik

MUDP uddeler millioner til blandt andet en energifabrik og til højteknologisk spildevandsrensning i Assens.

Læs mere her


TRAFIK


Krisemøde om el-biler endte i ingenting.

Der er i år kun solgt cirka 1.100 elbiler. Det er lidt over halvdelen af, hvad partierne bag sidste års forlig havde regnet med. Efter nytår stiger afgiften med endnu 20 procentpoint, og det fortsætter indtil 1. januar 2020, hvor hele afgiften er indfaset.

Læs mere her


Skæbnemøde kan afgøre elbilernes fremtid

Et flertal i befolkningen ønsker elbiler fritaget for afgift. Politisk forhandlingsmøde kan blive afgørende.

Læs mere her


Ny dansk el-motorcykel

En dansker og en islænding vil sende den ultimative elektriske motorcykel på markedet i 2019. Et helt nydesignet stel samt sensorer og computerstyring skal gøre den både ekstrem – og letkørt for den uerfarne.

Læs mere her


Slut med diselosere

Den amerikanske lastbilproducent Nikola har afsløret produktionsudgaven af en lastbil, der skal rykke transportbranchen væk fra diesel. Brint, brændselscelle og batteri giver rækkevidde på 1.300-1.900 km.

Læs mere her


Danmark på vej med verdens første batteritester til el-biler

Lithium Balance, Teknologisk Institut og Aalborg Universitet udvikler et værktøj til at vurdere restlevetiden på elbilbatterier. Det kommer både brugtbilskøbere og uafhængige værksteder til gavn.

Læs mere her


Dansk brændselscelle-bil kører 800 km på en opladning

Just Eat tester bilen i Aalborg.

Læs mere her


Nye biler skal forurene markant mindre

Fra 2017 skal nye biler leve op til nye, skrappere testkrav for forurening med partikler. Det har EU’s medlemslande nu vedtaget. Testkravene vil betyde mindre luftforurening af partikler og kvælstofdioxid.

Læs mere her


Absurd at regeringen vil fjerne miljøkrav til taxier

Miljøorganisationen Det Økologiske Råd finder det absurd at regeringen vil fjerne alle miljøkrav til taxier. Især set i lyset af, at CO2-udledningen fra transportsektoren skal sænkes markant inden 2030 og at luftkvaliteten i København allerede overskrider EU’s grænser for forurening.

Læs mere her


Danmark får ny national cykelrute i international topklasse

Regeringen (V, LA og K) er i dag blevet enig med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om at give 8 mio. kr. til en styrkelse af de nationale cykelruter.

Læs mere her


ENERGI


Vedvarende energi dækker 30 procent af energiforbruget i Danmark

Vedvarende energi dækkede i 2015 ca. 30 pct. af energiforbruget mod 29,2 procent i 2014. 

Læs mere her


Ny energispareaftale på plads

Ny aftale om energiselskabernes energispareindsats i 2016-2020 er på plads, som forpligter selskaberne til årligt at medvirke til at reducere det danske energiforbrug med 10,1 PJ.

Læs mere her


Dansk Fjernvarme finder fejl for millioner i McKinsey-rapport

Listen over fejl og mangler er lang i McKinsey og Co’s rapport om forsyningssektoren, som regeringens forsyningsudspil bygger på.

Læs mere her


Aarhus Universitet åbner nyt, stort energi-laboratorium

Solceller, vindmøller på taget og en elbil i garagen er del af udstyret i et nyt laboratorium på Aarhus Universitet. Her kan man arbejde med fuld integration af vedvarende energikilder.

Læs mere her


250 millioner at spare ved skift til LED-lys

Se i hvilken del af landet, der kan spares mest.

Læs mere her


Solcelleparker falder 25 procent i pris

Det store dansk-tyske udbud af solcelleparker bliver langt billigere end ventet, viser den første del af udbuddet. Med det er solcellerne blevet en stærk konkurrent til de udbredte havvindmøller.

Læs mere her


Solenergi stadig på yderst lavt niveau

Danmark har hårdt brug for flere solceller, hvis vi skal i mål med den grønne omstilling. På trods af vækst i brug af solceller, er der stadig alt for få af dem.

Læs mere her


Nyt hovsa-indgreb mod solceller vedtaget

Kæmpe solcelle-ansøgning og udsigt til milliardregning gav politikerne overarbejde på årets sidste afstemningsdag i Folketinget.

Læs mere her


Moderne solceller tjener energi-gæld hjem på under to år

Moderne solcellepaneler har efter cirka to år produceret dén mængde energi, som er medgået til den energislugende produktion af silicium-cellerne. I solcellernes barndom var det 20 år.

Læs mere her


Danske solcelleejere skal behandles ens

Foreningen Danske Solcelleejere har pr. 24. november 2016 sendt en anmodning til Energitilsynet om at suspendere Dansk Energis Tarifmodel 2.0 for solcelleejere.

Læs mere her


Droner skal overvåge solcelleanlæg

I et nyt dansk projekt udvikles droner, der automatisk kan overflyve solcelleanlæg og udføre avanceret diagnosticering.

Læs mere her


SDU printer fremtidens solceller

Danske forskere bag papirstynde organiske solceller, der nu skal printes ud i flere meters længde og rulles ud over tage og biler.

Læs mere her


Slagelse udstyrer 14 kommunale bygninger med solceller

Anlægsbevilling er på vej gennem den politiske mølle.

Læs mere her


Sorø udstyrer fem kommunale bygninger med solceller

Firmaet AT Solar er løbet med opgaven.

Læs mere her


Fynske parcelhuse får energibrønd til opvarmning og køling

I lokalplanen fremgår at parcelhusene skal ‘forsynes med individuelle kilder til opvarmning’ som solenergi og jordvarme. Men i stedet for at lade valget være helt op til de enkelte husejere har kommunen valgt selv at bekoste såkaldte ‘energibrønde’ til alle husene.

Læs mere her


Om 25 år er saltkraft lige så almindeligt som vindkraft

Danfoss-formand Jørgen M. Clausen mener selv, han er genetisk disponeret for at sætte ideer i værk – som f.eks. det saltkraftværk, der netop er kåret som Årets danske Ingeniørbedrift.

Læs mere her


Succes med fjernkøling skaber arbejdspladser

Der er fortsat stor efterspørgsel efter bæredygtig køling til ejendomme i København.

Læs mere her


Håbet er lysegrønt hos Energi Viborg

Skat har fritaget  Arla-mejeriet i Rødkærsbro for at betale afgifter på den overskudsvarme som man sender til det lokale fjernvarmeværk.

Læs mere her


Virksomheder straffes for at udnytte overskudsvarme

Dansk afgiftssystem gør det dyrt at tænke på miljøet.

Læs mere her


Der skal el i varmerørene

Klumme: I Danmark har vi nogle af verdens mest forkælede fugle. Genbrugsvarme, der kunne bruges til at varme ikke mindre end 120.000 husstande op, sendes i dag op i luften i stedet for ned i fjernvarmerørene.

Læs mere her


NRGi giver 800.000 til energi-karrusel

Nrgi har netop uddelt 3,6 millioner kroner til bæredygtige projekter der fremmer den grønne omstilling.

Læs mere her


MILJØ


Nu skal københavnerne gå på vandet

Heimdalsgade på Nørrebro i København bliver den første strækning, hvor en ny vandhåndterende fortovsflise skal testes. Klimaflisen er udviklet til fremtidens fortove og byrum og skal håndtere effekterne af klimaforandringerne og samtidig skabe nye oplevelser i byen.

Læs mere her


Ny regnvandsløsning sparer millioner af liter grundvand

I den nye bydel, Byen Nye, nord for Århus skal der opsamles og genbruges regnvand til toiletter og tøjvask. COWI har udviklet en ny regnvandsløsning, som giver en besparelse på ca. 30 millioner liter grundvand om året.

Læs mere her


Klimapark på vej i Aarhus

Verdens første park der forener rehabilitering, klimatilpasning og folkesundhed er på vej ved MarselisborgCentret i Aarhus. Fem tegnestuer har dystet om at tegne den bedste park, der forener Sundhed – Park – Aktiviteter – Rehabilitering og Klimatilpasning, heraf navnet SPARK, til området ved MarselisborgCentret.

Læs mere her


De Gamles By sikres mod skybrud

Kombinationen af klimatilpasning og renovering af et ældre haveanlægfører til en række nye haver med integreret regnvandshåndtering ved Allé Bygningerne i De Gamles By i København.

Læs mere her


Bæredygtig tagdækning til Aarhus’ nye letbane

Aarhus Letbanes ambition om en klar grøn profil betyder, at selskabet har valgt at lægge et 5.000 m2 grønt tag på letbanens trafik- og servicecenter.

Læs mere her


Spiselig park skal binde fortid og fremtid sammen på Grønttorvet

Vinderen af FB Gruppens parallelopdrag om den nye park på Grønttorvet i Valby er fundet. Vinderforslaget fra 1:1 Landskab binder med tre greb områdets historiske fortid som Grønttorv sammen med fremtidsvisionen om en grøn og levende bydel.

Læs mere her


Her bliver problemet til en ressource

Ny Aarhus-bydel skal bruge regnvand i toiletter og vaskemaskiner.

Læs mere her


Det skal være let at sortere affald

Miljøstyrelsen uddeler godt 8 mio. kroner til 13 kommunale projekter, der skal få danskerne til at sortere mere affald.

Læs mere her


SOCIAL


Fire nye boligområder på ghettoliste

Igen i år er der 25 almene boligområder på listen fordelt på 16 kommuner. Fire af de 25 områder på årets ghettoliste er nye, mens fire områder, som var med på sidste års liste, er udgået.

Læs mere her


Tilfældigheder styrer ghettolisten

Små marginaler styrer, hvem der ryger af og på ghettolisten. Se hvordan listen har ændret sig fra år til år.

Læs mere her


Ghettoliste: Faldet i antal udsatte områder er stoppet

De seneste års fald i antallet af udsatte boligområder er stoppet. I år er der ligesom sidste år 25 områder på listen.

Læs mere her


Stor succes med renovering af udsatte boligområder

I en endnu ikke offentliggjort rapport fra Statens Byggeforskningsinstitut evalueres store byggeprojekter i 6 af landets udsatte boligområder. Konklusionerne er klare. Det skaber værdi at renovere i de udsatte boligområder.

Læs mere her


Minister sætter skub i nyt initiativ for veteraner

Ole Birk Olesen har som ny transport-, bygnings- og boligminister uddelt 6 mio. kr. til forsøg med bedre integration af veteraner i lokalområder bl.a. gennem etablering af mødesteder og sociale tilbud.

Læs mere her


Konference om fogedudsættelser

Hvert år bliver 2500 danske familier sat ud af fogeden. En fogedudsættelse er i mange tilfælde en traumatisk oplevelse for den enkelte familie. Og samtidig en stor omkostning for boligorganisationer og kommuner. Med en forebyggende indsats kan mange udsættelser undgås.

Læs mere her


Ny rapport: brandstation sætter fut i sårbare unge

Ildfugle-projektet på Roskilde Brandstation har på kort tid skabt bemærkelsesværdige resultater for en gruppe 18-25 årige, hvor 36 % efter 12 uger er kommet i job eller uddannelse. Fysiske strabadser og tid til at snakke fremtidsplaner er noget af det, der hjælper de unge, viser en ny evaluering fra CFBU.

Læs mere her


Demokrati for gæve gutter

Demokrati er for alle. Også de gæve beboere i Toften – SAB’s 15 boliger for tidligere hjemløse – i Husum. De bestilte derfor et demokrati-kursus. I videoen fortæller formand Jan Bernhard kort hvorfor.

Læs mere her


Ny forskning: Unge søger fællesskaberne

Ny undersøgelse fra Aalborg Universitet bryder med forestillingen om de selvcentrerede unge. Deltagelse i fællesskaber er et succeskriterium for et vellykket ungdomsliv, siger forsker.

Læs mere her

NYT OM BÆREDYGTIGE BYGNINGER

Alle skal bidrage til den grønne omstilling – også byggeriet

Dagens Byggeri har bedt en række af branchens fremtrædende aktører om at se tilbage på 2019 – og længere ind i 2020. D. 13. januar boligminister Kaare Dybvad Bek.

Læs mere her


Niras jammer sig til bedre byggeprojekter

Et forskningsprojekt mellem Københavns Lufthavn, Rytmisk Musikkonservatorium og Niras lærer byggebranchen, hvordan man lytter sig til bedre byggerier.

Læs mere her


Hybridgraver sparer 50 % på brændstof

Med den nye generation af Komatsus HB215LC opnår entreprenør Thomas Nørgaard bl.a. en grøn profil og mindre støj.

Læs mere her


Ny boligplatform vil gå foran for klimaet

Den nye online boligplatform Propstep vil modvirke byggeriets negative klimaaftryk ved at investere noget af fortjenesten i genopbygning af natur, plantning af træer m.v.

Læs mere her


Støvlunger: Byggebranchen rammes af KOL

Arbejder man i byggebranchen og er udsat for støv, er der forhøjet risiko for at få KOL. Støvet skal fjernes direkte fra kilden, mener ekspert.

Læs mere her


Krav til certificering for at få byggetilladelse

For at opnå byggetilladelse til større byggeprojekter, skal der fra 1. juli ske certificering af konstruktionerne når der søges om byggetilladelse. Dansk Byggeri har lavet en fin oversigt over kravene.

Læs mere her


NYBYGGERI


Nyt bæredygtigt byggeri til 800 millioner på vej i Odense

Den fynske hovedstad får et nybygget statsligt kontorknudepunkt med plads til omkring 1.600 kontorarbejdspladser.

Læs mere her


Nyt Hvidovre Hospital bliver klædt på til vinter

Nu er det snart slut med at se på nybyggeriets nøgne betonflader på Nyt Hospital Hvidovre, for håndværkerne er rykket udenfor og er i fuld gang med at beklæde byggeriet med nye lyse facader.

Læs mere her


Kulturbyggeri med fokus på klimavenlige materialer

I sommeren 2021 åbner et nyt bibliotek og kulturhus i Viby Sjælland, som Skou Gruppen skal opføre.

Læs mere her


RENOVERING


Erik bag alment dgnb-certificeret renoveringsprojekt

ERIK er DGNB-auditor på Fyns første almene DGNB-certificerede renoveringsprojekt.

Læs mere her


Der skal fart på boligrenoveringen

Interesseorganisationen Synergi ser gode takter i EU-Kommissionens nye investeringsplan, der sætter tal på finansieringen af den ambitiøse Green Deal.

Læs mere her


Den klerikale klasse kaster sig ind i klimakampen

Der er ingen hellige køer i kampen mod at reducere CO2-udledningen her til lands. Alle må bidrage – også den danske folkekirke. De 10 biskopper melder sig nu også på banen.

Læs mere her


ENERGI


Kursus om efterisolering af enfamiliehuse

I forbindelse med udgivelsen af den nye TRÆhåndbog, TRÆ 76 Efterisolering, der udkommer i denne måned, afholder Træinformation to kurser om efterisolering.

Læs mere her


MATERIALER


Her er de nominerede til Byggeriets Klimapriser

Klima og miljø afspejles kraftigt i mængden af innovation og antallet af nominerede til priserne, der uddeles i forbindelse med Byggeri’20 i Fredericia til marts.

Læs mere her


Kunstig intelligens skal udvikle fremtidens bæredygtige byggemateriale

Et nyt forskningsprojekt skal undersøge, hvordan robotter kan være med til at udvikle biobaserede byggematerialer.

Læs mere her


Klimaet skriger på mere træ i byggeriet

Debatindspark af Martin Tholstrup, der er bestyrelsesformand for interesseorganisationen Træ i Byggeriet.

Læs mere her


Boligminister vil have mere træ i byggeriet

Boligministeren, Kaare Dybvad, mener, at vi skal gøre op med modviljen til at bygge med træ. Vi skal lade os inspirere af andre lande og opdatere forældede bygningsreglementer, mener han.

Læs mere her


Kreativt genbrug af fliser

Intet går til spilde hos Click’n Tile, hvor man bl.a. kan returnere sine ubrugte fliser og modtage et tilgodebevis på en krone pr. tilbagesendt flise.

Læs mere her


Ny undersøgelse: Danskerne vil ikke betale for bæredygtige byggematerialer

En tysk bæredygtighedsanalyse viser, at efterspørgslen efter bæredygtige byggematerialer i Danmark ligger helt i bund. I Norge, Schweiz, Frankrig og Polen er forbrugerne villige til at betale 5-10 % mere for bæredygtighed.

Læs mere her


Trappeproducent vil reducere resursespild

HB Trapper sætter nu ekstra fokus på håndtering af projektordrer i hele værdikæden gennem et nyt projekt, der skal effektivisere og digitalisere virksomheden yderligere.

Læs mere her