NYT OM BÆREDYGTIGE BYER

Middelfart bliver grøn forsøgskanin

Middelfart Kommune er netop bevilget 200.000 kroner fra Realdania. Pengene skal bruges til at afprøve en ny national og grøn byggestandard.

Læs mere her


KlimaByen Middelfart er nomineret til Green Cities Award

Projektet blev valgt, fordi det er et eksempel på, hvordan man i fremtiden kan forme byerne, så klimatilpasning bliver en integreret del af livet og byggeriet.

Læs mere her


Høje-Taastrup skriver under på mere cirkulært byggeri

Høje-Taastrup har underskrevet en ny aftale om at udnytte jordens ressourcer bedre – kommunen har særlig fokus på at genanvende byggematerialer og jord fra større bygge- og anlægsprojekter.

Læs mere her


Vi skal være bedre til at fortælle, hvor bæredygtige vi er i Danmark

Rockwool, verdens største producent af stenuldsisolering, har netop præsenteret, at man fra 2021 har nedsat sit CO2-aftryk med 70 procent i forhold til 1990, og sådanne grønne bedrifter skal vi ifølge direktør Frank Ove Larsen være bedre til at prale af.

Læs mere her


Jensen Gruppen igangsætter grøn byudvikling i Odense

Netop nu starter nedrivningen af de gamle kasernebygninger i Odense – den er et led i byudviklingsplanen af det nye Thors Have.

Læs mere her


225 projekter til bæredygtig fremtid

225 nyslåede kandidater viser bud på klima, sundhed, demokrati og bæredygtighed på KADK’s digitale afgangsudstilling 2020.

Læs mere her


100 boliger skyder op i ny bæredygtig bydel

Fyns Almennyttige Boligselskab har sammen med Jensen Gruppen taget første skridt på vejen mod et stort milliardprojekt i Odense Kommune, der skal byudvikle det tidligere kaserneområde Thors Have.

Læs mere her


TRAFIK, MOBILITET & INFRASTRUKTUR


Uenighed i Odense – hurtigbusser eller mere letbane?

Første etape af Odense Letbane åbner næste år, og stregerne til 2. etape er tegnet. Men der er ikke enighed i byrådet, om man skal have mere letbane eller et såkaldt BRT-system.

Læs mere her


Fokus på CO2 kan få tusindvis af grønne lastvogne ud på vejene

Med det rette ambitionsniveau kan regeringens nye CO2-rettede virkemidler få op mod 10.000 biogasdrevne lastbiler ud på vejene inden 2030. Det vil reducere CO2-udledningen med 0,6 millioner tons.

Læs mere her


26.000 kilometer klimaskadelige rør skal genbruges

Nyt projekt skal udvikle koncept for håndtering og genanvendelse af tusindvis af kilometer nedgravede fjernvarmerør med 4000 tons klimaskadelige gasser.

Læs mere her


Cykelforbindelse skal knytte Nørrebro og Nordvest

12 meter bred cykel- og gangpassage skaber en naturlig forbindelse mellem Nordvest og Nørrebro og sammenkobler tre af byens grønne cykelruter.

Læs mere her


100 ladepunkter til elbiler i den nye bydel Nærheden

Det er blevet nemt at lade sin elbil op i den nye bydel Nærheden i Hedehusene. NærHeden P/S og Clever A/S har indgået aftale om i alt 100 ladepunkter, hvoraf 57 allerede er sat op i to nye p-huse.

Læs mere her


ENERGI & RESURSER

Dansk Energis opfordring til regeringen er soleklar: Indfør grøn skattereform nu, så vi kan komme tættere på klimamålstregen.

Læs mere her


Dristighedspris til bæredygtig andelsbevægelse

Foreningen Andelsgaarde har modtaget Statens Kunstfonds Dristighedspris for deres handlekraft og nytænkende arbejde med at bevare og udvikle gårde i hele landet.

Læs mere her


MILJØ & KLIMA


139 erhvervsfolk, forskere og politikere retter klimaappel til regeringen

139 fremtrædende personer fra erhvervslivet, forskningsverdenen, civilsamfundet og politik har på Informations initiativ underskrevet en klimaappel til regeringen og Folketinget. De advarer om, at tiden er ved at løbe ud. Du kan støtte appellen ved at underskrive her. 139 fremtrædende personer beder i en fælles appel Regeringen og Folketinget om at udvise større handlekraft på klimaområdet.

Læs mere her


Vejle skal leve med og under vandet

Landskabsarkitekterne Josephine Philipsen og Andrés Hernández Wiliamson samt kunstneren Luisa Brando vinder idékonkurrence med bud på en stormflodsbeskyttelse mod Vejle Fjord.

Læs mere her


Sydhaven åbner til foråret

Primo 2021 står det nye byrum Sydhaven klar. Indretningen bliver grøn og rekreativ og bliver desuden en vigtig del af en samlet strategi for skybrudssikring af Bellakvarter.

Læs mere her


SOCIAL


Stor sejr for bedre psykisk arbejdsmiljø på danske arbejdspladser

I dag har alle arbejdspladser på det danske arbejdsmarked fået sin første bekendtgørelse specifikt om psykisk arbejdsmiljø.

Læs mere her


Rum til mennesker og plads til fremtiden

Rigshospitaltes Nordfløj er udformet med blik for patienttrivsel og heling, personalets behov og fremtiden.

Læs mere her


Danskerne er trygge når naboskabet er godt

Der er en direkte sammenhæng mellem relationen til naboerne og trygheden ved at gå ud om aftenen, viser den årlige undersøgelse ’Danskerne i det byggede miljø’, som Realdania og Bolius står bag. Undersøgelsen viser også, at stadig flere får energirenoveret boligen, og at danskerne – trods et lille fald – stadig har en høj livskvalitet.

Læs mere her

NYT OM BÆREDYGTIGE BYGNINGER

Realdania vil forgrønne almene renoveringer

Nu kan landets almene boligorganisationer søge en ny bæredygtigheds-pulje på 45 millioner kroner hos filantropi-kæmpen.

Læs mere her


11 kommuner skal bygge mere bæredygtigt med støtte fra Realdania og ny pulje er netop åbnet

En varmestue og et herberg til hjemløse i Herning samt en ny daginstitution, der skal bygges sammen med den lokale skole i Frederikshavn. Det er eksempler på de i alt 11 kommunale byggeprojekter, hvor der nu skrues op for de grønne ambitioner og løsninger. Alle får støtte fra Realdanias pulje, der skal styrke det bæredygtige byggeri oven på coronakrisen.

Læs mere her


Klimaprisen til Cobes Karen Blixens Plads

Cobes Karen Blixens Plads ved Søndre Campus på Amager vinder Building Awards’ Klimaprisen.

Læs mere her


Bæredygtigt byggeri skal bæres af evidens

Bæredygtigt byggeri må ikke styres af følelser, men skal være båret af evidens, mener Dorte Mandrup.

Læs mere her


NYBYGGERI


Team fundet til bæredygtigt projekt i Roskilde

MT Højgaard Projektudvikling er bygherre, Danielsen Architecture står for designet og førstnævntes datterselskab skal opføre projektet i Roskilde.

Læs mere her


Villa Grenaa er landets første platin-certificerede enfamilieshus

Det er nu ikke kun større kontor- og etageejendomme, som kan certificeres efter DGNB. Familien Friis Thaagaard har nu landet en platin-vurdering af deres træhus efter hårdt forarbejde.

Læs mere her


Klimapositivt hotelbyggeri på Bornholm

Hotelfløjen skal både bygges, beklædes og isoleres med træ.

Læs mere her


Bæredygtige boliger i træ i Ørestad

JJW Arkitekter, KANT Arkitekter og SLA Architects har tegnet Generationernes Træhus, som 3B som den første boligorganisation i KAB-fællesskabet skal opføre i Ørestad.

Læs mere her


DAN-PROJECT bag svanemærket skovbørnehave

DAN-PROJECT står for totalrådgivning i forbindelse med opførelse af ny svanemærket skovbørnehave i Hannenov Skov i Eskilstrup.

Læs mere her


500 ejer- og lejeboliger ved havet i Køge

Køge får et nyt boligkvarter med fem vidt forskellige boligkarréer og grønne byrum med stranden, havnen og havet som nærmeste naboer.

Læs mere her


RENOVERING


Nordens første svanemærkede boligrenovering

Den første svanemærkede renovering af en hel boligejendom i Norden ligger i Hillerød, hvor PKA har fået licens til at gennemføre projektet.

Læs mere her


Energirenovering skal ind i den digitale tidsalder

Regeringen og et bredt flertal i Folketinget indgik før sommer en klimaaftale, der understøtter en grøn energisektor og fremmer en grønnere industri. Energistyrelsen tager nu første skridt mod udmøntningen af aftalen på det digitale energieffektiviseringsområde.

Læs mere her


Bygningsskal giver bedre indeklima og CO2-besparelse

En særligt udviklet gårdfacade skal hjælpe til at genanvende regnvand, nedbringe CO2-udledningen og højne livskvaliteten i byens gamle ejendomme gennem et forbedret indeklima.

Læs mere her


Energivenlig klimasikring har indbygget sundt indeklima

Københavns Klimakarré skal fungere som fyrtårnsprojekt, når det gælder energirenovering og klimasikring i gammelt etagebyggeri og tilhørende gårdmiljø.

Læs mere her


ENERGI & RESURSER


Flere solceller på syddanske sygehustage

De eksisterende solcelleanlæg på Region Syddanmarks sygehustage øges med knap 50 procent.

Læs mere her


Brug regnvand fra tage til wc-skyl og vaskemaskiner

I Danmark har det siden 2000 været tilladt at bruge regnvand fra tage til wc-skyl og i vaskemaskiner. Men det er ikke i alle bygningstyper, at regnvandsanlæggene må anvendes. Ud over, at det er vigtigt med en korrekt opbygning, er der flere elementer af installationen, der kræver særlig opmærksomhed for at undgå fejl og dermed stor sundhedsrisiko.

Læs mere her


Revideret affaldsbekendtgørelse betyder øget sporbarhed af byggeaffald

Den kommende, reviderede affaldsbekendtgørelse vil betyde bedre dokumentation af byggeaffaldet og dermed større mulighed for at genanvende det.

Læs mere her


MATERIALER


Bæredygtigt undertag i træfiber med endnu længere levetid

Huntonit træfiberunderlag er et naturprodukt fra certificeret norsk skovbrug.

Læs mere her


Flere gevinster med byggeri i træ

C.F. Møller Architects og foreningen Træ i Byggeriet har samlet centrale fordele, der er ved at anvende træ under opførelsen af byggeri.

Læs mere her


Politisk aftale betyder mere bæredygtigt træ

En ny politisk aftale sikrer, at skovene får en central rolle i omstillingen fra fossile brændstoffer

Læs mere her


Fremtiden bygger på genbrug

Fremtidens Gårdhave anvender første danske betonstøbning med tilslag af 100 procent genbrugsmaterialer.

Læs mere her


Rockwool reducerer sin CO2-udledning i Danmark med 70 procent fra nytår

Ti års dansk ingeniørarbejde og store investeringer i innovativ smelteteknologi betyder, at Rockwool skærer mere end 70 procent af CO2- udledningen, når virksomhedens to danske fabrikker fra årsskiftet starter på biogasdrevet produktion.

Læs mere her


Stråtaget er stoflig klimavinder i LCA

Stråtag er op til en 90 procent mere klimavenligt som tagmateriale end tagpap og betontegl.

Læs mere her