NYT OM BÆREDYGTIGE BYER

“Smart Building” giver energi-gevinst for Ballerup Kommune

I forbindelse med renoveringen af East Kilbride Badet i Ballerup er man lykkes med spare 80 ton CO2 om året takket være en ny tilgang til byggeriet.

Læs mere her


Baseline for kommunernes grønne omstilling

Ny kortlægning af kommunernes strategiske arbejde med at reducere udledningen af CO₂ skal fungere som arbejdsredskab og baseline for kommunerne i DK2020.

Læs mere her


Fire boligområder får støtte til grønne tiltag

Lokale og Anlægsfonden samt Realdania sender millioner til puljen Fælles Rum, der styrke sammenhængskraften i fire udvalgte boligområder.

Læs mere her


Dialogmøde sætter skub i bæredygtigt byggeri

Et dialogmøde mellem Københavns Kommune og interessenter i byggebranchen skal være med til at sikre, at kommunen kan gå foran, når det gælder bæredygtigt byggeri.

Læs mere her


Klimavenlige boliger afhjælper boligmangel på Helgoland

68 klimavenlige boliger af Sangberg understøtter Helgolands ambitioner om at være en nul-emissions ø.

Læs mere her


PFA skal bygge bæredygtige boliger i Høje Taastrup

KHS Arkitekter/Norconsult bliver rådgiver på to DGNB-Guld certificerede boligejendomme på byggegrunde som PFA har købt for 400 millioner kroner.

Læs mere her


TRAFIK, MOBILITET & INFRASTRUKTUR


Hovedstaden barsler med nedgravet indfaldsvej

For at gøre plads til Jernbanebyen i København, kan nedgravning af en del af Vasbygade, der er indfaldsvej til København centrum, komme på tale. 300-400 meter nedgravet vej koster dog i omegnen af 250 millioner.

Læs mere her


Nye regler om miljøzoner

Reglerne betyder, at ældre dieseldrevne lastbiler, busser og varebiler ikke har adgang til København, Frederiksberg, Aarhus, Odense og Aalborg, med mindre de har monteret et partikelfilter. Byerne bestemmer dog selv, om de vil indføre de skærpede miljøzoner, eller vil nedlægge miljøzonen.

Læs mere her


Nu kan Fords varebiler køre på madolie

Ford har netop godkendt brugen af 100 procent biobaseret brændstof i alle virksomhedens Ford Transit-varianter med 2,0-liters EcoBlue-dieselmotor. Den bæredygtige og plantebaserede diesel består af reststoffer fra bl.a. vegetabilsk madolie.

Læs mere her


Politisk aftale skal sikre stærkere kobling mellem cykling og kollektiv trafik

Regeringen, RV, SF, Ø og Å er enige om at bruge midlerne i cykelpuljen fra finanslovsaftalen til kommunale projekter, som skal være med til at fremme cyklisme over hele landet. Transportministeren glæder sig over aftalen, som styrker sammenhængen mellem cyklisme og kollektiv transport.

Læs mere her


ENERGI & RESURSER


CO2-neutralt byggeri i Bjerringbro

ERIK arkitekter går sammen med Boligselskabet Sct. Jørgen om at reducere CO2-udledning.

Læs mere her


Klimaministeren udskyder lovforslag om økonomisk regulering af varmesektoren

Et lovforslag om økonomisk regulering af varmesektoren, der skulle være fremsat i næste måned, skal flugte med regeringens ambitioner om mere grøn varme til danskerne. Derfor udskyder klimaministeren nu lovforslaget til forhandlingerne om klimahandlingsplanerne.

Læs mere her


Det langsigtede mål for elforsyningssikkerhed skal være højt – men ikke unødigt dyrt

Klima-, energi- og forsyningsministeren fastsætter som noget nyt et planlægningsmål for elforsyningssikkerheden. Niveauet for elforsyningssikkerhed balancer forskellige hensyn mellem den grønne omstilling i energisektoren, et højt niveau for elforsyningssikkerhed og en strømforsyning, der er til at betale.

Læs mere her


Bygherreforeningen bidrager til ny klimahandlingsplan

Hvordan kan bygge- og anlægsbranchen levere løsninger, der imødekommer målsætningen om 70 pct. CO2 reduktion i 2030 og et klimaneutralt Danmark i 2050? Det er det spørgsmål, som Bygherreforeningen sammen med bl.a. Dansk Byggeri og Dansk Industri kommer med bud på frem mod februar 2020, som deltager i regeringens klimapartnerskab for byggeri- og anlæg.

Læs mere her


MILJØ & KLIMA


Nyt forskningsprojekt skal gøre byer bedre i stand til at håndtere vandet

Forskningsmidler til grøn omstilling går til projekt med fokus på udfordringer med oversvømmelser i byerne.

Læs mere her


Boligområde evakueres af frygt for digebrud

Et boligområde i Horsens, der består af blandt andet 11 boligblokke, bliver nu midlertidigt rømmet. Det er en sikkerhedsforanstaltning, da vandstanden i lokal sø er så høj, at det måske kan føre til underminering af et dige.

Læs mere her


Hollandsk forslag: Indkreds Nordsøen med 637 kilometer dæmning

En dæmning mellem Norge og Skotland og endnu en mellem England og Frankrig vil ifølge oceanografen Sjoerd Groeskamp kunne beskytte 25 millioner europæere mod klimahøjvande i Nordsøen. Pris: 250-500 milliarder euro.

Læs mere her


Attraktiv skybrudssikring af Sydhavnen i København

En gennemgående gangsti, der kan håndtere skybrud, giver området langs Sjælør Boulevard et tiltrængt grønt løft. Projektforslaget støttes af teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) og Kongens Enghave Lokaludvalg.

Læs mere her


Dragør skal være klimarobust

Tre rådgiverhold valgt til at beskytte Dragørs kyst.

Læs mere her


Ambitiøst klimaprojekt får årets arne

Skybrudsprojektet på Sankt Kjelds Plads og Bryggervangen af SLA får hovedprisen Årets Arne.

Læs mere her


SOCIAL


Nyuddannet kvindelig VVS’er: Mandefag er en skrøne

En håndværker behøver ikke være to meter bred over skuldrene. Der er opgaver til alle – både brede og smalle, fastslår Janni Hiltunen, der med et nyt svendebrev har fået fastansættelse hos John Jensen VVS.

Læs mere her


Fremtidens bæredygtige byggeri har fokus på det sociale

Først kom energiforbruget, så kom materialerne. Næste bølge bliver brugerne. Fremtidens bæredygtige byggeri vil i høj grad handle om rammerne for bæredygtig adfærd, lyder det fra Johanne Mose Entwistle og Mia Kruse Rasmussen.

Læs mere her


Førerløse busser skal skabe social bæredygtighed

Førerløse busser skal skabe sammenhængskraft og social bæredygtighed i Aalborg Øst.

Læs mere her


Der skal være færre hjemløse i Danmark

Det er regeringens ambition at nedbringe antallet af hjemløse i Danmark. I den forbindelse har boligminister Kaare Dybvad Bek i samarbejde med social- og indenrigsminister Astrid Krag – med virkning fra dags dato – ændret bekendtgørelsen om skæve boliger, der forbedrer kommunernes muligheder for at tackle hjemløshed.

Læs mere her


Ny aftale sikrer effektivt opgør med kortsigtede boligspekulanter

Regeringen, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, SF og Alternativet har i dag indgået en aftale, der skal bremse kortsigtede spekulanters opkøb af billige lejeboliger.

Læs mere her

NYT OM BÆREDYGTIGE BYGNINGER

Konstruktører vil hjælpe den grønne omstilling på vej med gratis viden

Dropper man betalingsløsninger på viden om minimering af fejl og materialespild kan det bidrage til mere bæredygtigt byggeri, mener Konstruktørforeningen

Læs mere her


I 2020 vil dokumentation bane vejen for mere bæredygtigt byggeri

Med øget dokumentation og sporbarhed i byggematerialer, kan vi sætte grænser for, hvor meget et byggeri må udlede af CO2 og samtidig overlade valget af byggematerialer til den enkelte bygherre. Beregningerne skal baseres på en livcyklusvurdering (LCA) og totaløkonomi og levetidsomkostninger (LCC) af byggeriet.

Læs mere her


Jyske byggematadorer: Branchens konservatisme gør det svært at bygge bæredygtigt

Certificeringer og forsikringer er stopklodser for bæredygtigt byggeri, mener byudvikler Rune Kilden og bygherre Olav de Linde.

Læs mere her


Flerbrugerhuse er fremtiden for kontorbyggeriet

Firmaer leder efter færre og bedre kvadratmeter, mener erhvervsmægler, som peger på en tendens.

Læs mere her


Flere håndværkere søger klimarådgivning

Landets byggecentre mærker tydeligt, at flere udførende efterspørger rådgivning om systemer, løsninger og produkter, der kan gøre byggeriet grønnere.

Læs mere her


Fremtidens bæredygtige byggeplads toner frem på Byggeri’20

Fermacell og James Hardie ønser at vise, hvordan tømrerens arbejdsdag ændrer sig. Det gør de på årets største byggemesse.

Læs mere her


Arkitekternes Pensionskasse: vores investeringer skal understøtte grøn omstilling

Bestyrelsen i Arkitekternes Pensionskasse ønsker at styrke pensionskassens grønne profil. De har besluttet, at der skal være et faldende klimaaftryk i hele porteføljen og har skærpet den kritiske dialog med de virksomheder, de invester i. Vi har talt med bestyrelsesformand Cecilie Therese Hansen og viceinvesteringsdirektør Jesper Nørgaard om, hvad det betyder i praksis.

Læs mere her


Nye teknologier skal give mere effektiv og bæredygtig byggesektor

Med et nyt program kaldet Tech Match får danske virksomheder inden for byggeriet og tech-startups fra EU mulighed for at samarbejde om at effektivisere den danske byggesektor gennem anvendelse af nye teknologier. Bag Tech Match står Realdania og virksomheden FundingBox, der administrerer EU-midler til tech-startups. Samarbejdsprojekterne faciliteres af BLOXHUB.

Læs mere her


NYBYGGERI


Den grønne dagsorden har sat skub i modulbyggeriet

Bygherrerne har for alvor fået øjnene op for modulbyggeriets hurtigere byggetid, montage, lettere transport og ikke mindst stor genanvendelighed, lyder det fra Nordens største aktør Adapteo Group.

Læs mere her


Guld til bæredygtig udvidelse af Moe-domicil

PensionDanmark får DGNB Guld for udvidelse af Moes domicil i Søborg. Miljøvenlige materialer og sundt indeklima får højeste anerkendelse for bæredygtighed.

Læs mere her


Ottetalsformet studiebolig byder fællesskab og lysindfald velkommen

Hvert år til studiestart står flere tusinde studerende uden tag over hovedet. Derfor bygger PFA lige nu kollegier i Danmarks fire største studiebyer, og det første står nu klar i Odense.

Læs mere her


Verdens første PEFC-certificerede hus står færdigt

Huset hedder Villa Grenaa, er bygget af Jacobsen Huse og består af store mængder træ. Huset forventes at blive Danmarks første DGNB-certificerede villa.

Læs mere her


Horsens opfører DGNB guld-certificeret daginstitution

Horsens Kommunes nye daginstitution i Bygholm Bakker af Skala Arkitekter. bliver bygget, så den indfrier kravene til at blive DGNB Guld-certificeret inden for bæredygtigt byggeri.

Læs mere her


Tobaksbyen får genanvendeligt og flytbart p-hus

Konceptet i p-hus af Holscher Nordberg består af en basismodel, som er skabt med vægt på genanvendelighed, flytbarhed og fleksibilitet.

Læs mere her


RENOVERING


Når energiforbruget i historiske bygninger skal reduceres

30 procent af bygningsmassen i Europa består af historiske bygninger. Disse bygninger bruger mere end en tredjedel af boligsektorens samlede energiforbrug. Den nyligt lancerede onlineportal HiBERATLAS giver god inspiration til, hvordan fredede og bevaringsværdige bygninger kan renoveres, uden at det går ud over den æstetiske og historiske værdi.

Læs mere her


Renovering reducerer CO2-udledning i 100-ton-klassen

Ballerup Centret vest for København har både fået bedre indeklima og er blevet bedre mod klimaet som følge af en koordineret indsats.

Læs mere her


ENERGI


Danske Tegl indgår ny aftale om energieffektivisering

Et dusin danske teglvirksomheder styrker deres indsats for at spare på energien gennem aftale med Energistyrelsen.

Læs mere her


Vores boliger er ikke så energimæssigt gode, som vi tror

Landets boliger er i langt dårligere energistand, end deres ejere tror. Det viser en ny befolkningsundersøgelse fra brancheorganisationen Tekniq Arbejdsgiverne.

Læs mere her


Har du tjek på varmesystemet?

Med grønne varmekilder som fjernvarme og varmepumper bliver huse i stigende grad opvarmet ved en lavere fremløbstemperatur. Du kan tjekke, om et varmesystem er egnet til lavtemperaturdrift med et nyt simuleringsværktøj fra Videncentret.

Find værktøjet her


MATERIALER


Nyt strategisk samarbejde om bæredygtig forvaltning af bygge- og anlægsaffald

Fælles erklæring fra Casa, City Container og Norrecco skal danner rammerne for et bæredygtigt samarbejde, hvor målet er at bevare byggematerialernes værdi gennem selektiv nedrivning og sikre sporbarhed frem til reel genanvendelse.

Læs mere her


Ny CO2-beregner skal hjælpe entreprenører i projektfasen

Celsa Steel Service har udviklet et nyt værktøj til entreprenøren

Læs mere her


Her er de nominerede til Byggeriets Klimapriser

11. marts i forbindelse med Byggeri’20-messen vil man finde vinderne Klima-, Energi-, Miljø- og Arbejdsmiljøpriserne.

Læs mere her


Fredagsbeton skærer femtedel af CO2-udslippet

Contiga er kommet frem til en ny type beton, der reducerer CO2-regnskabet betydeligt. Elementerne støbes om fredagen og sættes på lager om søndagen.

Læs mere her


Bæredygtigt korkgulv skaber lunt miljø hos Børnegården

I stedet for et traditionelt gulv af linoleum, har Børnegården i Herning valgt gulve af kork. Det giver nemlig et lunt gulv at lege på, dæmper støjen, har en høj slidstyrke og så er det bæredygtigt.

Læs mere her


Byg hurtigt og bæredygtigt med krydslamineret træ

Træinformation sætter fokus på de muligheder, der opstår, når man bygger med krydslamineret træ.

Læs mere her


Circle House Lab: selektiv nedrivning

Byggeri og anlæg står ifølge “Videnscenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet” for 38% af al affald produceret i Danmark. 27% af den totale affaldsmængde kommer fra renovering og nedrivning. En ny artikel fra Circle House Lab ser nærmere på, hvad selektiv nedrivning konkret betyder for arbejdsprocesser, økonomi og samarbejde i byggeriet. Målet er at give et overblik over best practices samt de væsentligste barrierer i branchen.

Læs mere her