NYT OM BÆREDYGTIGE BYER

Bæredygtighed: Bellakvarter går efter guldet

Det nye københavnerkvarter modtaget midtvejscertificeringen DGNB Guld efter at 25 procent af kvarteret er opført.

Læs mere her


Gyldent midtvejsmærke til københavnerkvarter med 2.400 nye boliger

Byområdet Bellakvarter på Amager modtager midtvejscertificeringen DGNB Guld efter at 25 pct. af kvarteret er bygget, oplyser det nye københavnerkvarter i en pressemeddelelse.

Læs mere her


Klimarådets anbefalinger

D. 9. marts fremlagde Klimarådet rapporten: Kendte veje og nye spor til 70 procents reduktion – Retning og tiltag for de næste ti års klimaindsats i Danmark, som bl.a. skal danne baggrund for den kommende klimahandlingsplan.

Læs mere her


Privat-offentlige bysamarbejder skaber varig værdi

En ny rapport om “Privat-offentlige bysamarbejder” viser, at privat-offentlige bysamarbejder skaber varig værdi.

Læs mere her


Ny publikation om kvalitetsledelse i byudvikling

Hvordan kan en kommune eller et arealudviklingsselskab sikre sig, at et nyt byområde får den ønskede kvalitet – også når boliger, erhverv og butikker skal opføres af tredjemand? En ny publikation fra Realdania By & Byg peger på mulige veje til at håndtere udfordringen ved at samle og formidle erfaringer med ”kvalitetsledelse” i fire danske byudviklingsprojekter.

Læs mere her


TRAFIK, MOBILITET & INFRASTRUKTUR


Nyt design af affaldsløsninger i København

C.F. Møller med Alexandra Instituttet bag vinderdesignet af en ny løsning, hvor københavnerne kan sortere husholdningsaffald i byrummet.

Læs mere her


Vejstøj skal indgå i forhandlinger om infrastruktur

WHO vurderer, at trafikstøj medfører blandt andet kommunikationsbesvær, hovedpine, søvnbesvær, stress, forøget blodtryk og forøget risiko for hjertesygdomme

Læs mere her


De første selvkørende busser kører nu i Danmark

Der er lagt op til en større folkefest, når transportminister Benny Engelbrecht i dag indvier og selv er med på den første tur med Danmarks første selvkørende bus.

Læs mere her


Politisk aftale skal sikre stærkere kobling mellem cykling og kollektiv trafik

Regeringen, RV, SF, Ø og Å er enige om at bruge midlerne i cykelpuljen fra finanslovsaftalen til kommunale projekter, som skal være med til at fremme cyklisme over hele landet. Transportministeren glæder sig over aftalen, som styrker sammenhængen mellem cyklisme og kollektiv transport.

Læs mere her


ENERGI & RESURSER


Hobro holder varmen med gipsfabrikkens overskud

Til efteråret kan 1000 husstande lune sig med genbrugsvarme fra Knaufs gipsfabrik i Hobro. Det banebrydende samarbejde sparer Hobro Varmeværk for 6500 tons træflis om året, giver 250 færre lastbiler på vejene og udskyder dyre investeringer i nyt materiel.

Læs mere her


Corona påvirker ikke energiforsyningen

Frygt ikke, at strømmen og varmen går på grund af Corona. Ifølge Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet fungerer beredskaberne for energi- og forsyningssektoren som planlagt, og Coronavirussen går dermed ikke ud over Danmarks høje forsyningssikkerhed på energiområdet.

Læs mere her


Elektrificering kan reducere emissioner fra transport, bygninger og industri i Europa med 60 procent inden 2050

Elektrificering af transport-, bygnings- og industrisektorerne i Europa kan reducere udledningen af drivhusgasser med 60 procent i perioden 2020 – 2050, ifølge en ny rapport fra analysebureauet BloombergNEF (BNEF).

Læs mere her


Energiprojekter gør Danmark klogere og grønnere

ELFORSK søsætter 18 innovative projekter: Bygninger, energifællesskaber og industrier skal med digitale og fleksible løsninger bidrage til, at Danmark når målet om 70 procent færre drivhusgasser i 2030.

Læs mere her


MILJØ & KLIMA


Ny aftale fordobler midler til at beskytte Danmarks mest udsatte kyster

Staten og en række vestjyske kommuner investerer massivt i at beskytte særligt udsatte kyststrækninger. Over de næste fem år er der afsat godt en milliard kroner.

Læs mere her


Vi har brug for en ambitiøs klimatilpasningsplan

Dansk Byggeri efterlyser blandt andet en klima- og kystfond, som kan hjælpe kommunerne med den store opgave.

Læs mere her


Danmark skal klimasikres bedre

Regeringen vil foretage gennemgribende ændring af reglerne, der skal gøre det lettere og billigere at lave tiltag, som kan håndtere de stigende vandmængder.

Læs mere her


Dragør skal være klimarobust

Tre rådgiverhold valgt til at beskytte Dragørs kyst.

Læs mere her


Klimarådet peger på nødvendigheden af markant højere drivhusgasafgift

Det helt centrale virkemiddel til at opnå det meget høje mål for en CO2-reduktion er ifølge Klimarådets rapport en ny klimagasafgift, som skal gøre det dyrere at udlede CO2 og andre drivhusgasser.

Læs mere her


Skybrudssikring giver Sydhavnen et grønt løft

En grøn gangsti langs dele af Sjælør Boulevard, der også kan håndtere skybrud, bliver resultatet, hvis projektforslag vedtages.

Læs mere her


Rejsegilde på kajkanten – klimacenter som hyldest til lokale klimaforhold

Klimacentret Klimatorium rejser sig på Østhavnen i Lemvig, og håndværkerne holder tidsplanen til punkt og prikke. Derfor kunne man fejre rejsegilde på formidlings- og forskningscentret i uge 9.

Læs mere her


SOCIAL


Ny værktøjskasse til bedre boligoverblik

Værktøjskasse skal give kommuner et bedre overblik over instrumenter, som kan skaffe flere og bedre boliger til rimelige priser.

Læs mere her


Udviklingsplan med andelsboliger i Lisbjerg

Et område i Lisbjerg får andelsboliger i form af rækkehuse, stueboliger og etageboliger og som signalerer by, bymidte, tæthed og mangfoldighed.

Læs mere her


Mange nye seniorbofællesskaber på vej

I løbet af 2020 slår 31 nye seniorbofællesskaber dørene op for beboere. Det er flere end nogensinde før, viser en ny kortlægning fra Realdania.

Læs mere her


Mindre macho-kultur har givet fald i arbejdsulykker

Antallet af arbejdsulykker er faldet med 75 procent på fire år hos installationsvirksomheden Lindpro A/S. Samarbejde og synlighed har været nøglen til succes og tilmed sikret en nominering til Arbejdsmiljøprisen 2020.¨

Læs mere her

NYT OM BÆREDYGTIGE BYGNINGER

Lejerbo klar med det første cirkulære udbud

Projektet Circle House skal opføres, så det kan skilles ad igen, og de brugte elementer kan genbruges næsten uden at tabe værdi. Projektet blev sendt i udbud mandag.

Læs mere her


De Linde og Kilden i kor: Certificeringer bremser bæredygtigt byggeri

Vi vil gerne genbruge så meget som muligt, men forsikringer og certificeringer gør det svært at gå så langt, som vi gerne vil.

Læs mere her


Building Green Aarhus aflyses på grund af coronavirus

Smittefaren spænder ben for Building Green, som følger myndighedernes anbefaling om ikke at samle for mange mennesker på et sted.

Læs mere her


Ny viden om indeklima skal forebygge alvorlige sygdomme

Unikke datasæt giver to forskningshold mulighed for at sætte tal på, hvordan boligforhold påvirker danskernes sundhed.

Læs mere her


Klimapartnerskab viser vejen til et bæredygtigt byggeri

Efter fire måneders intensivt arbejde og involvering af mere end 100 fagfolk, har klimapartnerskabet for byggeri og anlæg udgivet sin resultatrapport. Som en ud af i alt 13 forskellige partnerskaber peger denne på, hvordan bygge og anlægsbranchen kan bidrage til at nå regeringens ambitiøse klimamål. Bygherreforeningen har deltaget aktivt i arbejdet og støtter op om mange af de gode forslag.

Læs mere her


Fokus skal flyttes fra energiforbrug til CO2 udledning

I starten af denne uge lancerede regeringens klimapartnerskab for bygge- og anlægssektoren sine anbefalinger.

Læs mere her


Byggeriet er positiv over for energiudspil

Der skal spares mere på energien i de danske bygninger, mener Klimarådet. Dansk Byggeri er enig og opfordrer til hurtigst muligt at føre Klimarådets forslag ud i livet.

Læs mere her


Fagbevægelsen: Klimarådet overser private boliger

Klimarådets forslag om at dispensere fra anlægsloftet og få energirenoveret offentlige bygninger er oplagt, men rådet overser energieffektivisering af private boliger, lyder kritikken fra byggeforbundene i fagbevægelsen.

Læs mere her


Pisken tages i brug til grøn omstilling

Direktør Michael H. Nielsen fra Dansk Byggeri er som helhed ganske tilfreds med Klimarådets klimaplan, men han efterlyser, at bygninger havde fyldt lidt mere.

Læs mere her


NYBYGGERI


Klimapåvirkning fra byggeprocesser kortlagt

Ny rapport viser store forskelle på CO2-belastningen ved nybyggeri.

Læs mere her


Borgerforslag: Indfør CO2-loft ved nybyggeri

Den Grønne Studenterbevægelse har taget initiativ til et borgerforslag, som stiller øgede klimakrav til byggesektoren. Indførelse af et CO2-loft for nybyggeri og regulering af byggematerialers miljøpåvirkning står centralt.

Læs mere her


Byggeri og anlæg leverer 20 procent af CO2-reduktionerne

Klimapartnerskabet for byggeri og anlæg lægger i sine anbefalinger til regeringen op til en gennemgribende forandring af bygge- og anlægsbranchen.

Læs mere her


Amager Bakke vinder grøn tag-pris

Amager Bakke modtager Scandinavian Green Roof Award for sin kæmpemæssige grønne tagpark med træer, løberuter og vild vegetation i 80 meters højde.

Læs mere her


Rejsegilde for første Svanemærkede almene boliger

Urbanplanen på Amager er et område i udvikling. Mandag er der rejsegilde på de 66 almene familieboliger, der er opført efter de miljøkrav, Svanemærket stiller.

Læs mere her


Den grønne dagsorden sætter modulbyggeriet på sejrskurs

Bygherrerne har for alvor fået øjnene op for modulbyggeri. Hos Nordens største koncern inden for udlejning og salg af midlertidige moduler og pavilloner, Adapteo Group, oplever man stor interesse fra de offentlige bygherrer.

Læs mere her


Entreprenør mærker tydeligt øget DGNB-fokus

11 ud af 18 nye byggeordrer hos NCC sidste år havde krav om bæredygtighed, heraf skal otte DGNB-certificeres.

Læs mere her


RENOVERING


Energirenovering giver lavere CO2-udledning

Klimarådet anbefaler i en netop offentliggjort rapport, at vi skal spare mere på energien i vores bygninger. Det bakker byggeforbundene i BAT fuldt og helt op om og sender en opfordring til klimaminister Dan Jørgensen: brug forslagene i den kommende klimahandlingsplan.

Læs mere her


Renovering skal drive den grønne omstilling

Nybyggeriets opsving ser ud til at have toppet i 2019, og de kommende år vil flere kaste sig over renoveringsopgaver, mener Michael H. Nielsen, direktør i Dansk Byggeri.

Læs mere her


Kommunerne skal sikre et godt indeklima i daginstitutionerne

BLOG: Det halter med indeklimaet i daginstitutioner. Kommunerne bør hurtigst muligt sætte gang i renoveringer, der kan sikre et godt indeklima for børn og pædagoger.

Læs mere her


Kunstig intelligens skal identificere skimmelsvamp

Med Build 4.0 og brug af kunstig intelligens kan identificering af skimmelsvamp på sigt gøres hurtigere og billigere.

Læs mere her


Hvordan bliver vores eksisterende boligmasse sundere at bo i?

Nogle af landets dygtigste indeklimaeksperter er med på sidelinjen, når Realdania By & Byg nu går i gang med at renovere tre boliger fra 30’erne, 50’erne og 60’erne. Renoveringerne skal være med til at vise byggebranchen og boligejerne, hvordan ældre huse via forskellige indeklimaforbedringer kan blive sundere at bo i.

Læs mere her


ENERGI


Nye varmepumpekrav er godt nyt for forbrugerne

Energistyrelsen har netop meddelt, at de forventer at indføre krav om, at der skal benyttes VE-godkendte installatører til installation af varmepumper, hvis det vel at mærke skal være muligt at få udbetalt energisparetilskud. Det er et meget fornuftigt initiativ. Undersøgelser viser, at man kan løfte effektiviteten i sin varmepumpe markant ved fokusere på høj kvalitet i installationen.

Læs mere her


Klimapartnerskabet for byggeri og anlæg: Fossilfri byggepladser og grøn opvarmning

De fossile brændsler skal ud, så danske bygninger udelukkende opvarmes med vedvarende energi. Det kræver en samlet plan for erstatning af naturgas med klimavenlige alternativer hos 400.000 bygningsejere, og at VE-godkendte installatører udskifter de sidste 100.000 oliefyr med varmepumper.

Læs mere her


MATERIALER


Stor træproducent satser massivt på bæredygtig forsyningskæde

Træ er ikke grønt, hvis det rundt om produktionen ikke følger trop. Men det gør det også hos Frøslev Træ.

Læs mere her


Rockwool sætter fokus på energieffektivitet

Nye materialer – og især Rockzero, som også er nomineret til Energiprisen – kommer i centrum under Byggeri 20.

Læs mere her


Mere genanvendelse er nødvendig, men vanskelig

Den cirkulære tankegang har ramt byggebranchen, men potentialet for at øge anvendelsen af sekundære råstoffer er også stort i anlægs- og landskabsprojekter. I øjeblikket sætter et projekt fokus på udfordringer, muligheder og løsninger, som kan rykke på branchen.

Læs mere her


Nyt strategisk samarbejde om bæredygtig forvaltning af bygge- og anlægsaffald

Fælles erklæring fra Casa, City Container og Norrecco skal danner rammerne for et bæredygtigt samarbejde, hvor målet er at bevare byggematerialernes værdi gennem selektiv nedrivning og sikre sporbarhed frem til reel genanvendelse.

Læs mere her


Metamaterialer kan forbedre lydisolering

En forsker på Danmarks Tekniske Universitet har påvist, at metamaterialer ikke kun i teorien, men også i praksis har lovende effekt som lydisolering.

Læs mere her