NYT OM BÆREDYGTIGE BYER

Virtuelt spadestik på økolandsby i Lejre

I sommer kunne de første beboere flytte ind i den nye økolandsby i Lejre. 46 svanemærkede lavenergiboliger med plads til mennesker i alle faser af livet, er skudt op i området, og nu er første spadestik til anden etape taget. Her opføres yderligere 53 boliger.

Læs mere her


Svanemærkede boliger bliver del af nyt grønt område i Vallensbæk

PKA opfører sammen med ejendomsselskabet Oxdal 116 nye svanemærkede boliger i Vallensbæk Strand.

Læs mere her


Rødovre vokser med 177 bæredygtige boliger

Topdanmark Ejendom investerer i 177 boliger i en ny bydel i Rødovre. Byggeriet skal stå færdigt i 2022.

Læs mere her


Aura Energi opretter ny grøn pris

Den østjyske energikoncern Aura Energi indstifter en ny stor pris, der skal motivere og anerkende arbejdet med den grønne omstilling.

Læs mere her


TRAFIK, MOBILITET & INFRASTRUKTUR


Elbiler får flere ladestandere

Hos Tekniq Arbejdsgiverne man glade for, at et bredt flertal i Folketinget nu vil bruge 50 mio. kr. på opstilling af flere ladestandere til elbiler. Men der er brug for flere og løbende investeringer, lyder det.

Læs mere her


Boligorganisation opsætter ladestandere til el-biler i alle afdelinger

Boligorganisationen PAB sætter strøm til 16 boligafdelinger i hovedstadsområdet så beboerne kan lade deres el-biler op. Initiativet får ingen konsekvenser for huslejen.

Læs mere her


Politisk aftale om flere ladestandere og grønnere erhvervstransport

Regeringens hovedprioritet er lige nu at håndtere corona-krisen, men klimakrisen er ikke forsvundet, og det er klimaambitionerne heller ikke. I dag har regeringen og et bredt flertal i Folketinget indgået en politisk aftale om at anvende 50 mio. kr. til flere ladestandere til elbiler og 25 mio. kr. til at fremme grøn erhvervstransport.


Vejstøj skal indgå i forhandlinger om infrastruktur

WHO vurderer, at trafikstøj medfører blandt andet kommunikationsbesvær, hovedpine, søvnbesvær, stress, forøget blodtryk og forøget risiko for hjertesygdomme.

Læs mere her


Ny grøn erhvervsrabat på Storebælt

For at tilskynde virksomhederne til at benytte de mest miljøvenlige køretøjer og for at forenkle erhvervsrabatterne på Storebæltsforbindelsen har et bredt politisk flertal (regeringen, RV, SF, V, DF, K og LA) besluttet at omlægge rabatterne, så der kun gives rabat ved brug af de mest miljøvenlige køretøjer.

Læs mere her


Politisk aftale skal forbedre den kollektive trafik

Regeringen, RV, SF, EL og ALT er enige om at udmønte 361 millioner kr. fra finansloven til en forbedring af den kollektive trafik. Pengene skal bruges på takstnedsættelser til unge og ældre, flere tog mellem Øst- og Vestdanmark, nattog mellem Danmark, Tyskland, Sverige og Belgien, et fælles stationsanlæg ved Ny Ellebjerg, medfinansiering af ny busterminal i København, en ny rolle for Passagerpulsen og cykelfremme.

Læs mere her


Virksomhederne bør bidrage til at begrænse belastningen på den kollektive trafik

Større virksomheder, hvor en større andel af medarbejderne bruger den kollektive trafik, opfordres til at gennemføre tiltag, der mindsker belastningen af den kollektive transport – særligt i myldretiden.

Læs mere her


ENERGI & RESURSER


Aalborg Portland opruster med klimaspecialist

I disse klimabevidste tider er der særligt fokus på industriens mulighed for at klimaoptimere. Dette gælder ikke mindst hos CO2-tunge Aalborg Portland.

Læs mere her


Aalborgs geotermi godkendes i udvalg

Mandag godkendte Miljø- og energiudvalget i Aalborg Kommune et konkret forslag til et rammeprojekt, der omfatter etablering af 10 geotermiske anlæg med en samlet kapacitet på 100 MW.

Læs mere her


Nye energiprojekter på vej

Cowi har på vegne af Aars Fjernvarme indsendt projektforslag for forsyning af det nye boligområde ved Strandvejen i Haverslev med fjernvarme til godkendelse hos Rebild Kommune. Her fik det byrådets godkendelse for nylig.

Læs mere her


Grønt fokus på den økonomiske genstart i EU

Coronakrisen presser europæisk økonomi voldsomt. EU’s ledere vil igangsætte en genopretningsplan, hvor den grønne transition integreres. Dansk Energi opfordrer ligeledes til et grønt fokus på den økonomiske genstart i Europa.

Læs mere her


Fjernvarmen bliver lidt billigere igen i år

Den gennemsnitlige, årlige fjernvarmeregning bliver lidt mindre igen i år – i et standardhus på 130 kvadratmeter betyder det en pris på 12.904 kr. for forbrugerne i januar 2020.

Læs mere her


Politisk uro udskyder byggeri af biomasseanlæg nummer to i Horsens

Fjernvarme Horsens har udskudt byggeriet af biomasseanlæg nummer to på grund af politisk usikkerhed om biomassen, som fremtidig varmekilde.

Læs mere her


Frederiksberg Forsyning får Danmarks første højhusvandværk

Et komplet, nyt vandværk i fire etager plus kælder skal i to proceslinjer behandle både råvand fra Frederiksberg Forsynings egne boringer og vand fra forsyningens eksterne leverandør. Målet er at sikre en tilstrækkelig kapacitet af drikkevand på op mod 785.000 liter i timen.

Læs mere her


Seaborg Technologies og Din Forsyning kører saltlagring i stilling

DTU og Seaborg Technologies er blandt partnerne i et nyt innovationsprojekt om energilagring i flydende fluorsalt. Målet er at gemme grøn strøm over tid på konkurrencedygtig vis – om nødvendigt i flere uger.

Læs mere her


Kø af ansøgninger om store solcelleanlæg: Venter på kommunal planlægning

Mange søger om tilladelse til etablering – få vil få lov.

Læs mere her


MILJØ & KLIMA


Kilometerlang tunnel under København får grønt lys

Vi er meget glade for tilladelsen til dette projekt, som er en helt central brik i det store puslespil, som vi i disse år lægger for at kunne lede skybrudsvand væk fra byens overflader, siger projektleder i Hofor Marius Andersen Bruce i en pressemeddelelse om projektet.

Læs mere her


Klimaprojekt som rekreativt område

Regnvand skal skabe nyt rekreativt område på Østervold i Randers.

Læs mere her


Regnbede med pimpsten gør regnvand til et bæredygtigt aktiv

Utraditionelle, pimpstensbaserede regnbede sikrer afvanding af et stort område i Furesø Kommune.

Læs mere her


Anlægsgartner oplever stigende miljøkrav fra kunderne

Anlægsgartnervirksomheden Grøn Vækst mærker stigende miljømæssige krav fra grundejerforeninger, boligselskaber og virksomheder om markante bæredygtige løsninger.

Læs mere her


SOCIAL


I Silkeborgs nye bydel sætter natur og fællesskaber rammen

Den nye bydel Eriksborg i Silkeborg rykker et skridt nærmere, efter Økonomi- og Erhvervsudvalget netop har godkendt natur og fællesskaber som nøgleordene i områdets bærende principper.

Læs mere her


Mange søger støtte til nye Underværker

Realdania har modtaget hele 146 ansøgninger til nye Underværker i en kampagne, der hjælper ildsjæle i det byggede miljø med at gøre drømme til virkelighed. Ansøgningsfristen udløb den 27. marts, og der er flere ansøgere end sædvanligt.

Læs mere her


Den boligsociale indsats i corona-tiden: CFBU søger gode eksempler på indsatser og tiltag

Center for Boligsocial Udvikling søger gode eksempler på, hvordan den boligsociale hverdag foregår under COVID-19.

Læs mere her


Entreprenør: det sociale område ligger i vort hjerteblod

Interview med Anders Sørensen fra entreprenørfirmaet Enemærke & Petersen om deres tilgang til at ansætte lokale beboere i forbindelse med renoverings- og byggeprojekter.

Læs mere her


Styrk din viden: kobling af fysiske og sociale indsatser

Rigtig mange fra den boligsociale indsats arbejder i disse dage hjemmefra. Den helt særlige situation, som Corona-karantænen har sat os i, giver anledning til at dykke ned i ny viden på det boligsociale område.

Læs mere her

NYT OM BÆREDYGTIGE BYGNINGER

Boligselskab skræller af CO2-kontoen

Boligselskabet Sjælland har gang i et større energioptimeringsprojektet, der forventes at reducere CO2-udledningen med knap 10 ton CO2.

Læs mere her


Coronakrisen skal blive byggeriets grønne vendepunkt

Coronakrisen har ramt byggebranchen og dansk økonomi hårdt. Coronakrisen kan kaste Danmark ud i en økonomiske krise, men det kan også være dét grønne vendepunkt, vi alle har brug for.

Læs mere her


Spydspidser skal løfte niveauet for bæredygtighed i Bygma

Bygma er bevidst om sin rolle i byggeriets værdikæde og har indført en ny uddannelse, der skal give niveauet for bæredygtighed i koncernen endnu et løft.

Læs mere her


Ny sæson af renoverings-podcast går tæt på bæredygtigt dansk byggeri

Hvordan bidrager byggebranchen til den grønne omstilling i Danmark? Kan vi bygge mere bæredygtigt, og hvad kræver det af branchen? RENOVER prisens podcastserie ”Bygninger fortæller” er klar med sin anden sæson, der stiller skarpt på bæredygtig renovering.

Læs mere her


NYBYGGERI


Rum vinder bæredygtigt seniorbofællesskab

Opgaven med at opføre af et nyt seniorbofælleskab i Haderslev med 66 almene familieboliger er tilfaldet Rum, som skal være totalrådgiver på projektet, der skal certificeres til DGNB Guld.

Læs mere her


JFP-selskab kan gå i gang med vanskeligt DGNB-byggeri

Jord- og anlægsforhold var mere udfordrende end først antaget, så efter to års forarbejde er JFP Murer & Tømrer ved at være klar til at begynde på bæredygtigt projekt i Værløse.

Læs mere her


LINK bag verdens mest bæredygtige byggeri

LINK arkitektur bag verdens første nul-udledningsbyggeri med dokumenteret klimaregnskab, der viser totalt Co2-udslip med tilsvarende kompensation af energiproduktionen.

Læs mere her


Bæredygtigt p-hus skabt til liv

Mangor & Nagel har vundet opgaven med at opføre parkeringshus i bydelen Musicon i Roskilde.

Læs mere her


DGNB-guld til unihospital i Køge

Den første etape af byggeriet af det nye Sjællands Universitetshospital – Vidensbygningen – har modtaget en guldcertificering for bæredygtigt byggeri.

Læs mere her


Spritnyt børnehus med genbrug og sjæl

’Ny Myretuen’ i Tørring omfatter 630 m2 integreret institution med plads til 12 vuggestuebørn og 50 børnehavebørn.

Læs mere her


RENOVERING


Udsigt til færre renoveringer af huse og lejligheder

Renoveringer af især private boliger skulle være byggeriets store vækstmotor, mente Dansk Byggeri for få måneder siden. Men det var før corona-krisen.

Læs mere her


Skimmelsvampe skal identificeres med kunstig intelligens

Når Teknologisk Institut i dag identificerer skimmelsvampe, kræver det laboratorier, tid og mange års erfaring. Med Build 4.0 og kunstig intelligens skyder farten i vejret.

Læs mere her


Hvordan bliver vores eksisterende boligmasse sundere at bo i?

Nogle af landets dygtigste indeklimaeksperter er med på sidelinjen, når Realdania By & Byg nu går i gang med at renovere tre boliger fra 30’erne, 50’erne og 60’erne. Renoveringerne skal være med til at vise byggebranchen og boligejerne, hvordan ældre huse via forskellige indeklimaforbedringer kan blive sundere at bo i.

Læs mere her


Renoveringsopgaver i høj kurs hos kommuner efter fjernelse af anlægsloftet

Med fjernelsen af anlægsloftet i år, har landets kommuner nu mulighed for at fremskynde opgaver efter eget valg. En rundspørge i tre kommuner viser, at det særligt er planlagte renoveringsopgaver, som bliver fremrykket, da nybyggeri af forskellige årsager er vanskeligt under coronakrisen.

Læs mere her


Bygherreforeningen er med til at sikre renovering under coronakrisen

Det vigtigt for dansk økonomi at holde aktiviteten i byggeriet i gang under coronakrisen. Derfor går Bygherreforeningen nu ind i et nyt initiativ med andre af branchens og erhvervslivet organisationer, som sammen skal rådgive landets boligorganisationer.

Læs mere her


ENERGI


NCC og Loxam vil afprøve eldrevne arbejdsmaskiner på stort renoveringsprojekt

Som et forskningsprojekt vil NCC sammen med Loxam forsøge at erstatte dieseldrevne maskiner med eldrevet, emissionsfrit maskinel på deres hidtil største renoveringsopgave for næsten 700 millioner kroner, bestående af 503 gårdhuse for Albertslund Boligselskab.

Læs mere her


En god historie: Undgå vandspild i de tomme bygninger under Coronaepidemien

Selv med nedlukkede bygninger, kan der stadig være penge og vandressourcer at spare ved at undgå vandspild – det viser firmaet EnergiData, der med en gratis service undgår vandspild og vandskader i de tomme bygninger.

Læs mere her


Nu tilbyder EXPERO online dagskursus i bæredygtig bygningsdrift: Spar op til 10 procent på energiforbruget

Den gode historie: Dette er især en god nyhed for dig, der har ansvaret for de tekniske installationer i bygninger. Hos EXPERO kan du i disse uger tage et online dagskursus i bæredygtig bygningsdrift, hvor du, uden at tænke nyt CTS-anlæg eller andre tekniske installationer, kan spare 10 procent på energiforbruget.

Læs mere her


MATERIALER


Stark er først med svanemærkede døre til byggeriet

Som de første lancerer Stark svanemærkede døre til byggeriet. Det sker under byggemarkedskædens eget mærke Raw.

Læs mere her


Fremtidens stalde skal være cirkulære

Nye kvæg- og svinestalde skal opføres af mere CO2-venlige materialer, og de skal indgå i en cirkulær økonomi, lyder det i et nyt projekt fra Seges.

Læs mere her


Dampspærre af genbrugsplast – kan det holde?

I dag kan man finde et stigende antal dampspærrer på det danske marked, der er produceret af genanvendt polyethylen (PE), og der har været bekymringer for, hvorvidt de har samme kvalitet som dampspærrer af ren PE.

Læs mere her


Massetilpasning vil bringe mere træ ind i byggeriet

Byggebranchens fremtid er massetilpasning, som vil medføre effektivitet og omkostningsbesparelser i byggebranchen, udtaler arkitekt og forsker Renee Puusepp.

Læs mere her


Optimering af materialeforbrug sparer CO2

CO2-udledningen reduceres med op mod 95 %, når træhuse og lette konstruktioner funderes på skruefundamenter fremfor beton.

Læs mere her


Nyt grønt fundament sparer 2,1 ton CO2 pr hus

Isoleringsproducenten Sundolitt lancerer nu ‘Grøn Standard’ et fundament, der gøre byggeriet mere klimavenligt og sparer et husbyggeri for 2,1 ton CO2 for en merpris på 15.000 kroner.

Læs mere her


Flere kommuner bygger som vikingerne

Ild og vand, der hærder træ. En mere end 1.000 år gammel metode vender nu tilbage i markante byggerier.

Læs mere her