NYT OM BÆREDYGTIGE BYER

Danmark er ny nummer 1 i toneangivende globalt bæredygtighedsindeks

Danmark blev d. 18. juni blevet udpeget som ny nummer 1 i det berømte Environmental Performance Index (EPI), og forskerne peger på dansk klimalederskab som en afgørende årsag til topplaceringen.

Læs mere her


Nyt legat på 500.000 kr. skal gå til bæredygtige forskere

Rambøll Fonden opretter ’Flemming Bligaard-legatet’ på 500.000 kr., der hvert år skal støtte forskere, som tidligt i karrieren bidrager med bæredygtige løsninger.

Læs mere her


Grøn Vækst Sønderborg

Læs om Sønderborg-områdets kommercielle satsning på klima og bæredygtighed gennem 22 erhvervsfortællinger om grønne løsninger og redegørelse for igangsatte initiativer, som skal styrke områdets position yderligere.

Læs mere her


TRAFIK, MOBILITET & INFRASTRUKTUR


Ny forskning kan gøre broer mere klimavenlige

Nyt forskningsprojekt stort potentiale for at reducere materialeforbruget til brodækket på en hængebro med mere end en fjerdedel. Det giver en CO2-besparelse på op til 30 procent.

Læs mere her


Henning Larsen bag bæredygtigt og innovativt renseanlæg

Henning Larsen designer verdens mest bæredygtige og innovative renseanlæg, som erstatter Marselisborg Renseanlæg.

Læs mere her


Nye beregninger: Dansk CO2-udledning var i maj næsten tilbage til normalen

Især transportsektoren har været med til at trække den danske CO2-udledning ned med en tredjedel under coronakrisen.

Læs mere her


Første elfly med certificering: »En vigtig milepæl« for bæredygtig luftfart

Velis Electro fra den slovenske flyproducent Pipistrel er blevet det første elfly nogensinde, der er blevet typecertificeret af Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA).

Læs mere her


ENERGI & RESURSER


Ny aftale i hus: Om et år skal alle sortere 10 slags affald

Fra 1. juli 2021 skal der være ens regler for sortering af affald i alle landets kommuner, hvor alle skal sortere 10 typer af affald, blandt andet plastik, tekstiler og madaffald. Aftalen går ud på, at vi skal genanvende mere og brænde mindre.

Læs mere her


Ny eksempelsamling om cirkulær økonomi

Efter to år fremviser Danske Landskabsarkitekter nu eksempler på, hvordan de bidrager til den grønne omstilling og minimerer de negative konsekvenser af klimaforandringerne.

Læs mere her


Tager et stort skridt mod CO2 neutral affaldshåndtering

Dansk Miljøforbedring – Damifo har vundet udbuddet hos Argos genbrugspladser, og modtager nu materialer fra genbrugspladserne i Odsherred. Målet er at nå en CO2 neutral affaldshåndtering i 2030.

Læs mere her


5 nye butikker i Gråsten til ZERObutik

Tilslutningen til ProjectZeros ZERObutik-indsats fortsætter. Endnu en gang kan vi byde velkommen til nye butikker i ZERObutik.

Læs mere her


MILJØ & KLIMA


Bred klimaaftale indgået: Her er hovedelementerne

Regeringen og et bredt flertal i Folketinget har indgået en klimaaftale, der sammen med klimaaftalen for affald giver CO2-reduktioner på 3,4 mio. ton i 2030.

Læs mere her


DMI: Danske somre bliver fyldt med tørke og voldsom nedbør

Lange perioder med tørvejr og flere store regnskyl. Det er hvad vi kan forvente af fremtidens somre, vurderer DMI på baggrund af nye beregninger.

Læs mere her


Sådan skaber vi klimaresistente byer

Mange mellemstore danske kyst- og fjordbyer får flere tilflyttere, men mærker også klimaforandringernes pres. Ny rapport adresserer udfordringerne.

Læs mere her


CO2-Klubben skal gøre det nemmere for danske virksomheder at implementere bæredygtige løsninger

Hvis en løsning virker for én virksomhed, virker den nok også for andre. Det er tanken bag Koldings nye, grønne initiativ, CO2-Klubben, som siden april 2020 har haft fokus på at mangfoldiggøre klimavenlige initiativer.

Læs mere her


Fynske virksomheder overser bæredygtighed

Ifølge en ny undersøgelse er det kun cirka en tredjedel af virksomhederne på Fyn, der har taget hul på arbejdet med bæredygtig forretningsudvikling. Det vil Erhvervshus Fyn gøre noget ved.

Læs mere her


Kronik: Vådområder bidrager markant til CO2-udledningen

Søer og vandløb modtager vand fra landjorden med et højt kulstofindhold, hvoraf en del frigøres som CO2 til luften. Tre forskere har undersøgt mulighederne for at reducere CO2-udslippet ved at standse dyrkningen af lavbundsjorder, der hyppigt oversvømmes.

Læs mere her


SOCIAL


Ny viden om byggefællesskaber

Byggefællesskaber fungerer ved, at nogle borgere går sammen i et mindre privat kooperativ eller en byggeforening og får opført deres egne boliger uden en kommerciel udvikler. Når de så er opført, overgår byggefællesskaberne til at blive omformet til en almindelig ejerforening, andelsforening eller almen boligforening. Denne form for byggefællesskaber, som ikke er særlig udbredt i Danmark, rummer mange interessante potentialer.

Læs mere her


Strategisk planlægning for fremtidens landsbyer

Det er lovpligtigt for kommuner at planlægge strategisk for deres landsbyer. Ny metode viser, hvordan sikrer levedygtige landsbyer.

Læs mere her


Nordsjællandsk seniorbofællesskab til 104 millioner er godkendt

Byrådet i Furesø Kommune har givet grønt lys til, at Værløse almennyttige Boligselskab nu kan opføre 36 ældreboliger i et seniorbofællesskab. Totalentreprenør er Enemærke & Petersen.

Læs mere her

NYT OM BÆREDYGTIGE BYGNINGER

Mobilhouse satser på DGNB-pointgivende skurbyer

Såvel udseende som indeklima og sikkerhed skal være “state of the art” på Fredericia-firmaets nye serie. Direktøren har opdaget et hul i markedet.

Læs mere her


Ny platform skal få danskerne til at bygge klima-smart

Det skal være lettere for danskerne at bygge klimasmart, mener Energitjenesten og FSC Danmark.

Læs mere her


Nyt samarbejde skal hjælpe danske boligejere til klimavenlige valg

Danske villaer og parcelhuse står for 75 pct. af energiforbruget i de danske bygninger. Derfor har Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet og Finans Danmark indgået et nyt samarbejde for at gøre de danske boligejere opmærksomme på de økonomiske besparelser, de kan opnå ved at tage det klimavenlige valg og energioptimere deres boliger.

Læs mere her


Foreningen Træ i Byggeriet: Forslag til klimaindsatser er uambitiøse

Synet på byggeriet er for snævert, der mangler fokus på materialers klimapåvirkning, og indførelsen af grænseværdier for bæredygtighedsklasserne er uambitiøse, lyder det fra foreningen.

Læs mere her


Den frivillige bæredygtighedsklasse under lup

Lanceringen af den frivillige bæredygtighedsklasse er et vigtigt skridt, som kan være med til at fremme den grønne omstilling i byggeriet, lyder det fra Teknologisk Institut, som også har en række opmærksomhedspunkter til den nye dreng i klassen.

Læs mere her


Kunstakademi kaster sig ind i klimakampen

Forskningsprojektet ‘Innovationsledelse i byggeriet’ skal være med til at fremme bæredygtig omstilling.

Læs mere her


Klimafokus i kommunale byggerier

Behovet for at få gang i vækst ovenpå coronakrisen er akut, og mange kommunale byggerier skal hurtigt i gang, Men ikke på bekostning af klimakrisen. Realdania støtter klimafokus i kommunale byggerier.

Læs mere her


NYBYGGERI


Første almene boligbyggeri efter cirkulære principper

Fire teams skal konkurrere om at opføre Danmarks første cirkulære almene boliger for Lejerbo.

Læs mere her


Realdania støtter afprøvning af den frivillige bæredygtighedsklasse

Professionelle bygherrer kan nu søge om støtte fra Realdania til at afprøve den frivillige bæredygtighedsklasse, som netop er blevet lanceret. Støtten er en del af Realdanias COVID-19-indsats, som skal være med til at understøtte bæredygtige valg i de mange anlægs- og renoveringsprojekter, der nu sættes i gang oven på coronakrisen.

Læs mere her


Bæredygtigt offentligt byggeri i Syddanmark

I samarbejde med BYG FYN-klyngen lancerer Region Syddanmark nu et nyt offentligt netværk, der skal sætte skub i bæredygtige byggerier.

Læs mere her


Bæredygtigt, hurtigere og smartere byggeri

På Fyn er fire tømrere kun to dage om at rejse syv boliger på 700 m2. I lette træelementer, der er mere bæredygtige og en byggeproces, hvor håndværkerne undgår en masse slæb, træk og tunge løft.

Læs mere her


Realdania vil øge klimafokus i kommunale byggerier

Landets kommuner får med en pulje på 45 mio. kroner hjælp til at prioritere bæredygtige og grønne løsninger, når kommunerne sætter gang i renoveringer og byggerier landet over. Puljen er en del af Realdanias COVID-19-indsats, der skal styrke den bæredygtige udvikling i byggeriet.

Læs mere her


RENOVERING


Ekspertrådgivning kan fremtidssikre renovering

Holdbarhed og kvalitet af murede facader kan med fordel vurderes forud for en renovering. Det har Boligforeningen Alboa erfaret.

Læs mere her


Fremtidssikrer facaderne med eksperter på sidelinjen

Boligforeningen Alboas strategi med at søge eksperthjælp inden en omfattende facaderenovering sikrer, at kun det nødvendige renoveres – og holder i mindst 40 år.

Læs mere her


Få bedre komfort i din bolig

Bor du i et hus hvor det ofte er alt for varmt? Eller trækker det fra vinduerne når det blæser? Er du træt af at skulle fylde brændsel på det gamle fyr? Der kan være mange løsninger som kan fjerne mange af disse gener i din bolig. I denne artikel får du en række gode råd til hvad du kan tage fat på for at forbedre komforten i dit hjem.

Læs mere her


ENERGI


El-drevne gummigeder er en del af løsningen på klimakrisen

Boligminister Kaare Dybvad Bek har fået overrakt bygge- og anlægssektorens klimaanbefalinger.

Læs mere her


Bankerne skal hjælpe boligejere til klimavenlige valg

Danske villaer og parcelhuse står for tre fjerdedele af energiforbruget i de danske bygninger. Nyt samarbejde skal ændre billedet.

Læs mere her


TEKNIQ Arbejdsgiverne: Strammere krav om bæredygtighed for installationsbranchen er på vej

Flere og skrappere krav om bæredygtighed og genanvendelse er i vente for installationsvirksomhederne frem mod 2030. De nye krav åbner op for at satse mere på rådgivning af kunder, som har brug for vejledning på et komplekst område.

Læs mere her


Sådan energimærker vi bedst bygninger i fremtiden

Energistyrelsen deltager sammen med en række projektpartnere fra andre EU-lande i projektet X-tendo, der skal udvikle ideer til fremtidens energimærkning af bygninger.

Læs mere her


MATERIALER


Data skal sikre genanvendelse af plast fra byggeriet

Begrænset viden om plastaffald i byggeriet er en stopklods for bedre genanvendelse, selvom potentialet er stort. Bedre datagrundlag skal hjælpe med at nedbryde de markedsmæssige barrierer og skabe et incitament for entreprenørerne.

Læs mere her


Flere innovative produkter skal gavne byggeriet

Realdania hjælper gennem økonomisk støtte bæredygtige produkter til byggeriet med at få gennembrud på markedet.

Læs mere her


Kommunen stiller grønne krav ved byggerier

En gennemgang af byggeprojekter i Københavns Kommune viser, at de samlede udgifter kun stiger mellem fem og 10 procent ved genbrug af byggematerialer.

Læs mere her