NYT OM BÆREDYGTIGE BYER

Manglende viden spænder ben for at bo bæredygtigt

Der er stor interesse blandt danskerne for at bo mere bæredygtigt – men mange mangler viden om hvordan. En ny indsats fra Videncentret Bolius og Realdania vil styrke både viden og handlemuligheder i forhold til at bo bæredygtigt.

Læs mere her


TRAFIK, MOBILITET & INFRASTRUKTUR


Mange flere muligheder for at lade elbiler op i hele landet

De næste par år skal der etableres ladestandere i hele Danmark for over 200 millioner kroner. Ladestanderne er delvist finansieret af midler afsat med aftale om udmøntning af pulje til grøn transport i april 2020.

Læs mere her


Molslinjen satser milliard på fossilfri færgefart

Landets største indenrigsfærgeselskab, Molslinjen, vil gennem investeringer på omkring en milliard kroner gøre alle selskabets fire korte ruter CO2-neutrale i brændstofforbruget i 2028, skriver Dagbladet Børsen.

Læs mere her


75 millioner kroner til grøn omstilling af busser

En grøn buspulje skal bidrage til, at der kommer flere grønne busser i regionerne og i ø-kommuner.

Læs mere her


ENERGI & RESURSER


Vindmøller producerer rekordmeget energi i Danmark

Aldrig før har vindmøllerne i Danmark produceret lige så meget energi, som de gjorde sidste år.

Læs mere her


En kvart milliard til nye grønne klimateknologier

Nyt år – nye midler til energiteknologiske projekter.

I 2021 er det igen muligt at søge om støtte til udvikling, demonstration og test af energiteknologiske løsninger gennem de nationale støtteprogrammer EUDP og Green Labs DK.

Læs mere her


Nordsøeventyret er ikke slut, men nu skal det være grønt

Folketinget har sat slutdato for den danske olie- og gasudvinding fra Nordsøen. Men det betyder ikke, at der sættes et endegyldigt punktum for det danske Nordsøeventyr. Tværtimod, for der er fortsat kapitler at skrive, men denne gang er de grønne og ikke sorte.

Læs mere her


Ørsted advarer mod energiø: »Vi frygter, det her bliver havvindens IC4-sag«

Ørsted advarer politikerne mod en inddæmmet energiø og foreslår i stedet en løsning med stålplatforme.

Læs mere her


Aftale om solceller i regioner og kommuner – gode og dårlige nyheder

DNy bred politisk aftale giver dispensationsmulighed for eksisterende ulovlige kommunale solceller, men fastholder kravene om selskabsdannelse i fremtiden, nu også for solcelle anlæg i regionerne.

Læs mere her


Handlingsplan for cirkulær økonomi

Regeringens Handlingsplan for cirkulær økonomi udgør den nationale plan for fore-byggelse og håndtering af affald for 2020-2032.

Læs mere her


Tysk investeringsfond bag fire støttefri solcelleparker på tilsammen 415 MW

Lokalplanerne er på plads. Så en af fire parker forventes at kunne producere grøn strøm allerede i år. Tilsammen vil de kunne levere strøm til 120.000 husstande.

Læs mere her


MILJØ & KLIMA


Hvilke klimahandlinger kan vi forvente i 2021?

Energiforum Danmark kigger ind i det nye år, og giver dig her et overblik over, hvilke klimahandlinger der er planlagt i 2021 globalt og i Danmark.

Læs mere her


CO2-fangst fra affaldsenergi kan løse Danmarks klimaudfordringer

CO2-fangst på affaldsenergi-anlæg er teknisk muligt, økonomisk attraktivt og en realistisk løsning, der kan bidrage væsentligt til at nå klimamålet om 70% CO2-reduktion i 2030.

Læs mere her


Miljøregler stopper klimaprojekter, der skal forhindre store oversvømmelser

I Holstebro Kommune skal et stort dæmningsprojekt forhindre nye oversvømmelser af Holstebro by. Det skulle have været færdigt i 2018, nu er det udsat endnu en gang, fordi lokale landmænd ikke tør lægge jord til projektet, som de frygter vil ødelægge deres muligheder for fremtidig landbrugsdrift

Læs mere her


Løsningen ligger under asfalten

De Nationale Geologiske Undersøgelser, GEUS, foreslår at aflede det stigende grundvand til Ladegårdsåen, så det ikke trækker op i kældrene og ødelægger bygninger.

Læs mere her


RGO: Hvis vi skærer igennem politisk tale og spin, har regeringen dumpet deres første reelle klimatest

‘Vi skal ikke bare vise, at vi kan sætte de rette mål, men i lige så høj grad vise, hvordan der kan skabes reduktioner i dag. Ikke i morgen. Med det samme. Og her har regeringen ramt helt ved siden af det seneste år.’

Læs mere her


Med lov skal luftforurening bekæmpes

Mange politikere virker ikke særligt bekymrede over, hvad luftforureningen gør ved vores sundhed. Men at risikere en retssag og dårlig omtale, det har vist sig at få dem op af stolene

Læs mere her


Solrød til kamp mod klimaforandringer

Projektet giver flere end 1200 ejendomme beskyttelse mod vandstigninger eller andre fordele af kystsikringen

Læs mere her


Fra grå villaveje til grønne fællesskaber

RKlimatilpasning og grønne fællesarealer går hånd i hånd i Herlev Kommunes samarbejde med foreningen Realdania og HOFOR om klimatilpasning af villaveje.

Læs mere her


SOCIAL


Ny superlegeplads er på vej i Silkeborg

Elverdal står bag en ny superlegeplads, der bliver omdrejningspunktet for leg, bevægelse og natur i Silkeborg.

Læs mere her


Pensionskassen ekskluderer flere sorte selskaber

I december har Arkitekternes Pensionskasse sat 79 nye selskaber på eksklusionslisten. Hovedparten opererer inden for udvinding af kul og tjæresand.

Læs mere her

NYT OM BÆREDYGTIGE BYGNINGER

10 trends mod 2030 – hvor bevæger byggeriet sig hen i dette årti?

Byggeriet bevæger sig ind i et nyt årti. Graves Simonsen kommer her med sit bud på målet for de ti vigtigste tendenser, der kommer til at præge byggeriet frem mod 2030.

Læs mere her


Undersøgelse: Danskerne håber på mere bæredygtigt byggeri

Over 60 pct. giver udtryk for, at de anser det som stor fordel for samfundet, miljøet og klimaet, hvis bæredygtigt byggeri vinder frem.

Læs mere her


13 topledere i byggeriet: Grøn efterspørgsel kræver mere digitalisering

‘En øget bæredygtig efterspørgsel gør digitaliseringen af byggeri til en ”vind eller forsvind-kamp” for en stor del af landets ejendomsejere’

Læs mere her


Byggeriet er med i Klimahandlingsplanen

Regeringens Klimahandlingsplan for de kommende fem år indeholder et afsnit om bæredygtigt byggeri

Læs mere her


NYBYGGERI


Netto går grønt med ny stor butikssatsning

Klima og bæredygtighed bliver nu for alvor en del af kampen om forbrugerne i den danske dagligvarehandel.

Læs mere her


RENOVERING


13 almene renoveringsprojekter får støtte til styrket fokus på det klimamæssige

Med støtte fra Realdania skal 13 af landets almene boligorganisationer nu undersøge, hvordan deres renoveringsprojekter kan udføres så bæredygtigt som muligt.

Læs mere her


Udvikling af Taastrupgaard til bæredygtig bydel

Taastrupgaard omdannes over de næste 10 år til en bæredygtig bydel, der knyttes til Selmoseområdet og Taastrup Hovedgade gennem et nyt kulturstrøg.

Læs mere her


Ny guide om bæredygtighedsklasse ved renovering

Den nye frivillige bæredygtighedsklasse er primært udviklet til nybyggeri. Men kravene kan også være relevante ved renovering, fremhæver VTBB

Læs mere her


ENERGI


Grundvand anvendes til opvarmning og bliver samtidig renset

Et nyt projekt vil udvikle en model til opvarmning og køling af bygninger ved hjælp
af grundvand, der samtidig bliver renset for forurenede stoffer, som kan true
drikkevandet.

Læs mere her


Nu skal vi tænke i strøm time for time

Flere og flere familier får i fremtiden en mindre samlet energiregning, når både bil og opvarmning bliver elektrisk, men kommer til at bruge over 20.000 kr. om året til strøm.

Læs mere her


MATERIALER


Tonsvis af plastaffald i byggeriet genanvendes ikke

Nyt beslutningsværktøj fra et InnoBYG projekt, skal hjælpe bygge- og anlægsbranchen med at tage vare på det plastaffald, som branchen producerer

Læs mere her


Miljøstyrelsen sent ude med nye regler for byggeaffald

En netop offentliggjort ændring af Affaldsbekendtgørelsen er trådt i kraft ved årsskiftet, og det er en ændringen, som har konsekvens for byggeriets parter.

Læs mere her


Udviklingen i træbyggeri i Danmark har været langsom

Det siger Dagmar Øye, projektleder for MOE Videnscenter for Træbyggeri.

Læs mere her