NYT OM BÆREDYGTIGE BYER

Råd til kommuner og regioner: Tænk grønt, når I køber, bygger og lægger planer

Hvordan skal politikerne sikre den grønne omstilling i kommuner og regioner? Det giver vi en række anbefalinger til her op til kommunal- og regionsvalget 2021.

Læs mere her


Hver femte SMV halter efter den grønne omstilling

Kun knap hver tredje SMV er gået i gang med den grønne omstilling, og mange SMV’er har slet ikke grøn omstilling med i forretningen, viser en ny publikation om SMV’ernes tilstand fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Læs mere her


8 almene boligorganisationer skruer op for grønne tiltag med støtte fra Realdania

Almene boligorganisationer fra hele landet har i foråret 2021 undersøgt, hvordan deres renoveringsprojekter kan udføres endnu grønnere. Nu bliver de mest nytænkende løsninger realiseret med støtte fra Realdania på samlet set 32 mio. kroner.

Læs mere her


CPH Village vil bygge 10 bæredygtige ‘studiebyer’ inden 2024

Det bæredygtige boligkoncept målrettet studerende har netop hentet ny kapital fra Vækstfonden til yderligere to ‘byer’ i København. Men udbredelsen er CPH Villages er kun lige startet.

Læs mere her


Konsortium vil skabe en af verdens sundeste bydele – centralt i København

Statens ejendomsselskab Freja Ejendommes har netop solgt sin 78.000 kvm store andel af Jernbanebyen, det 365.000 kvm store byudviklingsområde centralt i København.

Læs mere her


Flytter grænserne for bæredygtigt byggeri

UN17 Village på sydspidsen af Ørestad vil som det første boligbyggeri omsætte alle 17 verdensmål til konkret handling. Ny viden, samarbejdsformer og gennembrud vil blive delt frit med alle interesserede.

Læs mere her


Tænk byerne ud fra landskabet

Hvordan sætter vi træer, beplantning og grønne åndehuller først i fremtidens byplanlægning med fokus på den merværdi, som det groede miljø kan tilføre? Hvordan kan grøn byudvikling bidrage til social inklusion, møder på tværs og øget livskvalitet – og skabe bedre og mere mangfoldige byer?

Læs mere her


Helhedsplan imødekommer visioner

Guldborgsunds borgmester er begejstret for helhedsplan for erhvervshavnen i Nykøbing Falster. Den imødekommer i hans øjne helt visionerne.

Læs mere her


Helhedsplanen for Kildedal godkendt

Helhedsplanen for det store strategiske og bæredygtige by- og erhvervsudviklingsprojekt Kildedal i den nordvestlige del af Ballerup Kommune.

Læs mere her


Realdania støtter forskning i bæredygtig bygningskultur

Forskningsprojektet ’Robust Bygningskultur’ på Institut for Bygningskunst og Kultur får 5 millioner kroner fra den filantropiske forening Realdania. Projektet undersøger, hvordan vi transformerer vores bygningskulturarv med respekt for fortid og fremtid.

Læs mere her


Brug arkitektur og planlægning til at skabe nye forbindelser til naturen

Det er også afgørende, at naturen og menneskers brug af den får en endnu mere central betydning i arkitekturen, byplanlægningen og den fysiske planlægning af vores landskaber. Og der kan arkitektur og planlægning være den gode løsning.

Læs mere her


Syddjurs vinder Byplanprisen 2021

Syddjurs Kommune vinder Byplanprisen 2021 for udviklingsprojektet ”Ebeltoft i udvikling”.

Læs mere her


Solceller kan blive fremtidens støjværn

Kan man pakke en motorvej ind i solceller, reducere støjen – og til sidst lade energien fra solcellerne finansiere hele projektet?

Læs mere her


VINTERAKADEMI 2021: Den blandede by er ikke bæredygtig pr. automatik

For syvende gang blev VINTERAKADEMI afholdt, og denne gang i en sommerudgave i København hos BLOXHUB. I år var temaet den blandede by – bæredygtig transformation og værdiskabelse. 

Læs mere her


TRAFIK, MOBILITET & INFRASTRUKTUR


Historisk mange ladestandere blev sat op i august

Udbredelsen af el- og hybridbiler er afhængig af gode muligheder for at lade op. Derfor er der igangsat flere politiske initiativer, der skal accelerere opsætningen af ladestandere, og i august steg antallet af offentligt tilgængelige ladepunkter til cirka 4.200.

Læs mere her


Alle kommuner opfordres til at tilslutte sig aftale om grøn kollektiv trafik

På et år har transportministeren indgået klimasamarbejdsaftaler med en betydelig andel af landets kommuner og alle fem regioner, som sikrer en grøn omstilling af 2/3 af den samlede kollektive bustrafik – nu opfordrer ministeren resten af kommunerne til at tilslutte sig.

Læs mere her


Drivkraft Danmark om køreplan: Omstilling af transporten krumtap i den grønne omstilling

Regeringen har i dag offentliggjort den såkaldte køreplan for hvordan Danmark skal nå 70-procents målet i 2030. Hovedtrækket er at alle beslutninger, der skal lede til opfyldelse af målet, skal være taget i 2025.

Læs mere her


Klumme: Grønne brændstoffer er afgørende for 70 procents-målet

Som brancheorganisation for ladeoperatører, raffinaderier, tankstationer og leverandører af brændstoffer til skibe og fly ser Drivkraft Danmark omstillingen af transporten som det absolut vigtigste strategiske område i de kommende år.

Læs mere her


Nu bliver det lettere for de danske færger at bidrage til den grønne omstilling

Som led i den grønne omstilling af færgetrafikken herhjemme har et flertal i Folketinget besluttet at forhøje og forenkle tilskuddet til grønne færger.

Læs mere her


Kommentar: Danske skibe skal sejle på grøn, dansk strøm

Det på tide, at politikerne skaber de rette vilkår for producenter af grøn strøm, så vi ikke begår samme fejl som med biomassen.

Læs mere her


Endnu en Scandlines-færge er klar til rotorsejl og vindkraft

Scandlines’ har samlet erfaringer gennem et år fra et forsøg med et Norsepower-rotorsejl på hybridfærgen ‘Copenhagen’. Det har været så godt, at rederiet nu gør klar til at implementere samme sejlsystem på ‘Berlin’.

Læs mere her


Aftale om nye cykelstier i alle dele af landet

27 nye cykelstier fordelt over hele landet er med ny aftale klar til at blive sat i gang.

Læs mere her


Cyklede 28.500 km til arbejde – sådan bliver du ved

Sønderborg kommune var igen godt repræsenteret, da 402 deltagere cyklede i alt knap 28.500 km til arbejde, hvilket i følge Cyklistforbundet svarer til 7.107 tons CO2 sparet.

Læs mere her


Klimarådet ser batteridrevne lastbiler som fremtiden

Lastbiler, der skal køre kortere distancer, bør i fremtiden køre på el-batterier, vurderer Klimarådet.

Læs mere her


ENERGI & RESURSER


Ingen grund til at genopfinde den dybe tallerken: Vi har de varmeteknologier, der skal til

I dag offentliggøres Varmeplan Danmark 2021, som peger på den mest hensigtsmæssige metode til at omstille varmesektoren i Danmark.

Læs mere her


Nordeuropas største solcellepark åbner ved Holstebro

I det seneste halvandet år har etableringen af Nordeuropas største solcelleanlæg været i gang. Nu blev parken koblet til det danske elnet og vil med sine 207 megawatt bidrage til klimaomstillingen og sikre mere vedvarende energi i det danske elnet.

Læs mere her


De flade tage trækker: Større og større efterspørgsel på solanlæg

De danske virksomheder har fået øjnene op for solceller, når de renoverer og bygger nyt. 
Det gælder særligt de store anlæg, der kan placeres på de store tagflader på industri- og erhvervsbygninger.

Læs mere her


Høje-Taastrup vil pakke motorvej ind i solceller

Høje-Taastrup Kommunes byråd vedtog tirsdag aften at bevilge 650.000 kr. til rådgivningsfirmaet KI Rådgivende Ingeniører.

Læs mere her


Høje energipriser kaprer dagsordenen på tværs af EU-møder

El- og varmepriserne i Europa er steget betydeligt over det seneste år. Det sætter aftryk på dagsordenerne.

Læs mere her


Høje energipriser kan hæve elregningen med tusindvis af kroner

En kombination af flere ting har sendt el- og varmepriserne til tops over hele Europa, og det kan sende store ekstraregninger ud til alle borgere.

Læs mere her


Solceller kan være med til at sikre stabile elpriser for danskerne

På blot ét år er elprisen på en kilowatt-time (kWh) næsten ottedoblet. I Danmark er der 3,3 millioner el-kunder, som alle vil komme til at mærke effekten af de stigende elpriser på deres elregning. Det er dermed blevet markant dyrere at være dansk el-kunde.

Læs mere her


Danmarks forbrug af biomasse bør halveres frem mod 2030

Danmark brænder alt for meget biomasse af, når vi producerer el og varme. Afbrænding af biomasse udleder CO2 og vores energisystem bør hurtigst muligt omstilles til at køre på især vind og varmepumper.

Læs mere her


Høje naturgaspriser giver staten milliardbesparelse på biogasproduktion i de kommende år

Priserne på kul, olie og naturgas er eksploderet. Det betyder, at prisforskellen mellem fossil naturgas og CO2-neutral biogas nu er udlignet, og at staten opnår en milliardbesparelse på støtten til biogas i de kommende år.

Læs mere her


De bygger første danske anlæg til flydende biogas: Her skal det ligge

Biogasproducenten Nature Energy har indgået en aftale med Makeen Energy om at opføre Danmarks første anlæg til at producere flydende biogas, et såkaldt LBG-anlæg.

Læs mere her


Undersøgelse: Mindst 300.000 boliger bør skifte til fjernvarme

Fjernvarme dækker godt 50 % af det samlede varmeforbrug i Danmark, og ifølge en ny rapport fra Aalborg Universitet skal det tal op på 70%.

Læs mere her


Gentofte går i det grønne fjernvarme-spor

6.100 husstande i kommunen får tilbud om fjernvarme – udrulningen til de første 3.000 hustande starter nu i kommunens vestlige del.

Læs mere her


Kommuner vil udvikle nyt forretningskoncept for decentrale varme- og elnet

Fjernvarmenettet bliver i disse år udbygget mange steder, hvor borgerne går fra at have individuel opvarmning med olie- og eller naturgasfyr til fælles varmeforsyning, hvor en stadig større del er baseret på vedvarende energi.

Læs mere her


Varmepumpemangel landet over: Temmelig uheldigt og frustrende

I øjeblikket går den vilde jagt på de eftertragtede tilskudskroner fra Bygningspuljen – og interessen blandt danskerne er stor. Men selvom det lykkes at få tilskud, må husejere og installatører væbne sig med tålmodighed, når de skal købe den nye varmepumpe.

Læs mere her


Kunstig intelligens skal justere energiforbruget i almene boliger i Københavnsområdet

Taastrupgaard og Tingbjerg skal vise, hvordan man får mest ud af energirenoveringer, om renoveringer reelt kan betale sig, og hvordan varmeanlæg kan justeres til de lokale forhold. Ambitionen er også at udvikle et styringsværktøj til driftsfolk.

Læs mere her


Digital fjernvarme leverer en mere effektiv forsyning og understøtter den grønne omstilling

Det er især muligheder for at anvende de mange forbrugsdata til driftsoptimering af fjernvarmen, så forsyningssikkerheden er høj, samtidig med at der kan sikres bidrag til effektivisering af fjernvarmen.

Læs mere her


Kommentar: Regeringen skal melde ud om energieffektivitet i den grønne omstilling

Det er fortsat uklart, hvordan regeringen forholder sig til bl.a. energibesparelser i offentlige bygninger, en ny energispareforpligtelse og andre nøgleområder i det nødvendige arbejde for at mindske energispildet.

Læs mere her


Staten når sit mål for energibesparelser

Staten har reduceret sit energiforbrug med 18 %. siden 2006. Derved har staten opfyldt sin målsætning om at reducere energiforbruget med 14 % i perioden 2006-2020.

Læs mere her


Aarhus Havn klar med landstrøm til krydstogtskibe i 2023

Bestyrelsen for Aarhus Havn har besluttet at etablere landstrøm, så krydstogtskibe fra 2023 kan slukke for dieselmotorerne. Ikke alle skibe er dog klar med en stikkontakt.

Læs mere her


Ørsted låner 500 millioner euro til grøn omstilling

Den Europæiske Investeringsbank (EIB) har givet Ørsted et lån på 500 millioner euro for at støtte Ørsteds accelererede investeringsprogram inden for vedvarende energi og færdiggørelsen af havvindmølleparken Borssele 1 & 2 ud for den hollandske kyst.

Læs mere her


Energimangel: Norske politikere vil reducere eksport af strøm til EU

Stigende energipriser og halvtomme vandreservoirer på de norske vandkraftværker får norske politikere til at foreslå reduceret eksport af strøm til EU. Ikke en reel mulighed, siger direktør for Energinet.

Læs mere her


MILJØ & KLIMA


Kommunerne farver Danmark grønt: Går mod klimaneutralitet inden 2050

Tæt på hele den danske befolkning vil om under 30 år leve i en kommune, der er klimaneutral og samtidig robust overfor de klimaforandringer, som allerede i dag betyder højere temperaturer, stigende havvand og mere regn.

Læs mere her


Regeringens klimaprogram er en opsummering af det manglende ambitionsniveau

Klimaprogrammet som regeringen i dag har fremlagt, indeholder ikke nye initiativer, og den får dermed kritik fra Rådet for Grøn Omstilling, som dog hæfter sig ved, at programmet indeholder en mere konkret klimakøreplan.

Læs mere her


Klimaprogrammet er en fin køreplan men mangler fart og drivkraft

Ifølge CONCITO er det positivt, at der nu for første gang foreligger en køreplan for, hvordan man teknisk når det mål. Men regeringen mangler fortsat at komme med sit eget bud på, hvilke virkemidler der skal bringes i spil hvornår.

Læs mere her


Efter åbningstalen: Politikerne bør fastholde afgifter som det centrale virkemiddel i den grønne omstilling

Det er vigtigt at fastholde afgifter som et centralt virkemiddel i den grønne omstilling. Når ekspertgruppen for den grønne skattereform præsenterer deres først rapport i slutningen af året, får politikerne mulighed for at vise, at de vil tage afgiftsinstrumentet i brug.

Læs mere her


Debatindlæg: CO2-afgift kan bane vejen for klimaneutral affaldsforbrænding

Ved at omlægge affaldsafgifterne til en CO2-afgift kan Danmark sikre en klimaneutral affaldsforbrænding i 2030. Et tilskud til fangst af biogent CO2 kan tilmed sikre, at sektoren bidrager med negative CO2-udledninger i fremtiden.

Læs mere her


Behov for realisme og handling i tilgangen til fangst og lagring af CO2

Der er behov for en plan for indfrielse af potentialet for CO2-fangst og lagring (CCS). CONCITO vurderer, at der er bæredygtigt reduktionspotentiale for CCS på 5 mio. tons CO2 i 2030 med CO2 fra de mest oplagt kilder.

Læs mere her


Klimakøreplan: Alt skal være klappet og klart i 2025 – ingen sektorer går fri

Senest i 2025 skal alle væsentlige beslutninger på Danmarks vej mod at reducere klimaudledningerne med 70 pct. være truffet. Det er ambitionen hos regeringen, der i dag  fremlægger en konkret køreplan med 24 politiske indsatser, der skal være på plads senest i 2025.

Læs mere her


Regeringen får hug for klimaplan: Sort nøl og skåltaler

Der er bred politisk kritik af tempo og konkret indhold i den klimaplan, som klimaministeren har fremlagt.

Læs mere her


Klumme: Kampen for klimaet er vigtigere end alt andet

Mængden af elinfrastruktur er i vækst som følge af elektrificeringen af samfundet. Faktisk er den forventede efterspørgsel på grøn strøm så stor, at vi skal opstille flere vindmøller og solceller end vi forventede for bare ét år siden

Læs mere her


Samsø vinder FN-klimapris som det første lokalsamfund i verden

FN har hædret Samsø og Samsøs Erhvervsakademi arbejdet for klimaet med prisen om “Climate Leader”. Det skriver Samsø Kommune i en pressemeddelelse.

Læs mere her


Klimaforskning: Metantab er lige så vigtig måling som CO2-udledning

Vi kommer muligvis klimakrisen til livs hurtigere, hvis vi sætter mere fokus på at reducere metantab. To nye undersøgelserne viser, at en reduktion af metantab kan medføre et hurtigere fald i stigende temperaturer rundt om i verden i kombination med at reducere CO2-udledningen.

Læs mere her


Spar penge og CO2 – luk sommerhuset ned om vinteren

Sommerhusejere kan spare både penge og CO2 ved at lukke sommerhuset ned hele vinteren. Høje elpriser giver en ekstra fordel i år

Læs mere her


Brug ekstreme regnmængder som en ressource frem for en trussel

I en ny rapport fra Sweco kommer eksperter med løsninger på, hvordan de øgede vandmængder i fremtiden lam blive en sundhedsbooster i stedet for en sundhedsrisiko.

Læs mere her


Tre strategier for håndtering af de stigende mængder vand i byerne

Med tre designstrategier og to konkrete værktøjer kan byerne gå fra at se de stigende mængder vand som en trussel – til at bruge vandet som en ressource for beboernes sundhed og velbefindende.

Læs mere her


Luftmåler skal sikre store bøder, hvis skibe forurener for meget

Det såkaldte ‘sniffer’-værktøj gør det muligt for kystvagter at måle, hvor meget skibe forurener. Hvis skibene udleder for store mængder af svovl- og nitrogenoxider, vil det koste dem dyrt.

Læs mere her


Grønne tiltag skal forbedre luftkvaliteten i dele af Aarhus

Aarhus deltager sammen med fire andre europæiske pilotbyer i et 4-årigt EU-projekt, der skal afprøve grønne tiltag, der forbedrer luftkvaliteten. Det skal ske med særligt fokus på mangfoldighed og diversitet.

Læs mere her


Nyt opdateret Biodiversitetskort for Danmark er nu tilgængeligt

Biodiversitetskortet er tilgængeligt i en ny version opdateret efter den nye rødliste for Danmark og med nye artsdata.

Læs mere her


Forskere finder 1000 skadelige stoffer i indeklimaet

Et nyt værktøj kan identificere forskellige stoffer i luften i et hus og kan dermed finde kilden til de skadelige stoffer i indeklimaet langt mere præcist end tidligere.

Læs mere her


Indspark til at nå klimamålene

Klimaudstilling på Det Kongelige Akademi leverer et seriøst indspark til, hvordan Danmark med radikale løsninger indenfor arkitektur og design kan nå sit ambitiøse klimamål.

Læs mere her


Danmark vil afsætte 3,8 milliarder kroner hvert år til klimabistand

Danmark vil fra 2023 afsætte cirka 3,8 milliarder kroner årligt til klimabistand. Det sagde statsminister Mette Frederiksen i New York, hvor hun deltog i FN’s generalsekretær Antonio Guterres’ “Climate Moment” sammen med cirka 36 udvalgte stats- og regeringsledere fra hele verden.

Læs mere her


Ny Kattegatkomite kæmper imod ny fast forbindelse

Tre kommunalpolitikere fra Odder Kommune, Samsø Kommune og Kalundborg Kommune vil slås for at undgå, at Danmark i løbet af 2030`erne indvier en ny Kattegatforbindelse. Og de kræver at blive høringsberettiget i samme omfang som den eksisterende komite. 

Læs mere her


SOCIAL


Danskerne er motiveret for bæredygtige boligtiltag

Halvdelen af de adspurgte i en ny undersøgelse svarer, at de i det seneste år har foretaget bæredygtige ændringer af deres bolig.

Læs mere her


Mikroboliger har masser af potentiale

Salget af 119 mikroboliger nær Aarhus er gået som varmt brød – det lover godt for kommende investeringer.

Læs mere her


Stigende behov for plejeboliger – hvilke muligheder har de kommunale bygherrer?

Kommunerne står overfor en kæmpe opgave inden for de næste år, når de skal bygge plejeboliger til en hastigt voksende gruppe af ældre. Det har fået nogle kommuner til at kigge på nye modeller og tilgange til plejeboligbyggeri.

Læs mere her


Regeringen vil bygge over 20.000 almene boliger i store byer

Er man førstegangskøber med et almindeligt job, kan det være vanskeligt at finde en bolig i en af landets større byer, og regeringen vil foreslå, at der bygges flere almene boliger, siger statsministeren i sin åbningstale.

Læs mere her


Kommuner styrker undervisning i klima og miljø gennem Den Grønne Rygrad

Aalborg, Skanderborg og Svendborg Kommune har netop indgået et samarbejde med projektet Den Grønne Rygrad om at hjælpe lærerne til endnu bedre klima og bæredygtighedsundervisning i grundskolen.

Læs mere her


Ministers plan om at afskære klageadgang til Lynetteholm udsat

Den skulle have været trådt i kraft onsdag, men den planlagte afskæring af klageadgangen i forbindelse med anlæggelsen af den kunstige ø Lynetteholm i København, er udsat på ubestemt tid.

Læs mere her


Rapport: Socialt bæredygtig byudvikling i udsatte områder

At udvikle udsatte almene boligområder til attraktive og socialt blandede bydele er ikke nogen let opgave. I en ny rapport undersøger CFBU, hvordan praktikere og byudviklere arbejder for at omsætte parallelsamfundspakken til velfungerende og socialt bæredygtig byudvikling.

Læs mere her


Andenplads til børne- og ungehospice

Børne- og ungehospicet, Strandbakkehuset, får andenplads ved Global Architecture & Design Awards.

Læs mere her

NYT OM BÆREDYGTIGE BYGNINGER

Markant fremgang i svanemærkede byggerier i Jylland

Flere og flere svanemærkede byggerier skyder op i Jylland. Det er alt fra rækkehuse, parcelhuse og store etagebyggerier til vuggestuer og plejehjem.

Læs mere her


Præsentation af nyt verdensmålsbarometer

Nyt redskab til byggebranchen bryder kompleksiteten i verdensmålene. Barometeret blev præsenteret d. 15. september.

Læs mere her


Nye kontrakt-skabeloner skal fremme det grønne byggeri

Arkitekternes og advokaternes brancheforening er gået sammen om at hjælpe den cirkulære omstilling på vej med nye juridiske skabeloner.

Læs mere her


Så er der renterabat på grønne byggelån til alment byggeri

Den almene sektor spiller en væsentlig rolle i den grønne omstilling og i at nedbringe Danmarks samlede CO2-udledning. Derfor giver Nykredit nu en renterabat til kunder i den almene sektor, som energirenoverer eller bygger nyt.

Læs mere her


Høringssvar: Nye udlægninger til parcelhuse spænder ben for bæredygtigheden

Tætte boligformer er et af fokusområderne I Aarhus’ Kommuneplan 2017. Med kommunens oplæg til en ny temaplan ændres der nu radikalt på det vedtagne sigte. Planen er desværre primært et forslag om udlæg af store arealer til fritliggende parcelhuse i 13 oplandsbyer omkring Aarhus.

Læs mere her


Københavns Kommune vil have flere miljømærkede hoteller

Hvordan vi får flere miljømærkede hoteller på de kommende offentlige indkøbsaftaler? Kom med, når Københavns Kommune inviterer leverandører og indkøbere til dialog om dette spørgsmål torsdag den 4. november.

Læs mere her


Bæredygtighed har højeste prioritet for Bygherreforeningens medlemmer

Bæredygtighed er det faglige område, som landets bygherrer efterspørger mest viden om i deres egen forening, Bygherreforeningen, viser ny medlemsundersøgelse. Emnet har overhalet viden om jura, aftaler og regler, der ellers har været et hovedfokus.

Læs mere her


Arkitekturens Dag hylder naturnært byggeri

I 2021 handlede arkitekturens festdag om nye forbindelser til natur og hvordan vi bliver klogere på arkitekturens betydning for samfundet og vores liv.

Læs mere her


Hvordan får Danmark flere grønne håndværkere?

Stigende efterspørgsel på bæredygtige, grønne løsninger kræver ny viden – også hos håndværkerne. Derfor stiller Realdania sammen med WE BUILD DENMARK og DI Byggeri et udbud af kurser til rådighed, som små og mellemstore udførende virksomheder i byggeriet kan søge op til 100.000 kr. i tilskud pr. virksomhed til at deltage i.

Læs mere her


NYBYGGERI


De første passivhuse er nu færdige

Første etape af passivhusene i boligprojektet Fjordudsigten i Naturbydelen i Ringkøbing er nu klar til at modtage beboere.

Læs mere her


Ny skole, daginstitution og tandlæge i Vanløse

Byggeriet af Damhusengens Skole skal skabe en ny, topmoderne skole og grønt byrum for alle i området.

Læs mere her


Bæredygtigt og agilt kontorbyggeri vil sætte standard

I de kommende år skal store erhvervsejendomme ifølge pensionskassen PFA omdannes til andre formål – corona og hjemmearbejde påvirker nemlig markedet gevaldigt.

Læs mere her


Stort træbyggeri på vej i Nordhavn

Bæredygtighed er kodeordet for det kommende erhvervsbyggeri, som AP Ejendomme opfører på Marmormolen i Københavns Nordhavn. Ved at udskifte beton i råhuset med massivtræ forventer AP Ejendomme at kunne reducere CO2-udledningen med ca. 6.660 ton.

Læs mere her


Pihlmann Architects vinder arkitektkonkurrence

Pihlmann Architects vinder Bikubenfondens arkitektkonkurrence med forslag om nyskabende og bæredygtig transformation af Thoravej 29 i København.

Læs mere her


Bæredygtigt børnehus åbner op til naturen

BBP Arkitekter skal stå for opførelsen af et nyt børnehus på Ravnsnæsvej i Rudersdal Kommune.

Læs mere her


Lokale genbrugsmaterialer får nyt liv i bæredygtigt boligprojekt

Boligprojektet, som går under navnet Made in Aarhus, bliver efter planen DGNB Guld-certificeret og har en unik arkitektur.

Læs mere her


Borgmester giver grønt lys til studieby

Området bag Kløverparken på Amager kan lægge grund til 168 studieboliger bag Tap1, 
hvis der kan skaffes politisk flertal for projektet, som kræver dispensation fra den gældende lokalplan.

Læs mere her


RENOVERING


Få viden om klimavenlig renovering der styrker bygningskulturen

Når vi energioptimerer gamle huse, er det godt for klimaregnskabet. Men kan vi samtidigt fastholde eller styrke de værdier, der gør den enkelte bygning til noget særligt?

Læs mere her


Fagfolk fokuserer på klimarenovering

I alle dele af byggeriet er der i stigende grad fokus på bæredygtighed og herunder især fokus på at kunne styre energiforbruget, så der tages de størst mulige hensyn til miljøet mens man samtidig sikrer både trivsel og indeklima.

Læs mere her


ENERGI


Ekstrem energibesparelse: Almene boliger dropper tilslutning til fjernvarmen

26 almene boliger ved Ringkøbing Fjord er designet på en måde, så energibehovet til opvarmning kun er cirka en tiendedel af normale huse på samme størrelse.

Læs mere her


Varmepumper hitter i Bygningspuljens rampelys

I Danmark, hvor det bliver rigtig koldt i vinterhalvåret, er pålidelige varmekilder en selvfølge. Og når der både er udsigt til et væsentligt økonomisk tilskud fra Bygningspuljen, og varmepumper tilmed er den mest effektive vej til at spare nogle penge, giver husejernes store efterspørgsel rigtig god mening, siger Martin Paysen.

Læs mere her


Får en varmepumpe grønne vægge til at trives?

Et projekt hos Teknologisk Institut skal afdække, om man med en varmepumpe kan optimere vækstforholdene for en grøn plantevæg og samtidig skabe en ny kilde til varmt brugsvand.

Læs mere her


Rema 1000s nye højvarelager får rigtig mange solceller på toppen

Sygehusbygningerne i Region Syd, Operahuset i København – og nu også Rema 1000s højvarelager i Horsens. Alle har de store tagbaserede solcelleanlæg til fælles.

Læs mere her


MATERIALER


Der er brug for, at flere bygger forretning på andres affald

Ifølge Affaldsregnskab 2019 skabte vi i Danmark 12,7 millioner ton affald. 3,5 millioner kom fra husholdningerne, mens 5 millioner blev genereret i bygge- og anlægsbranchen. Det er vigtigt, at flere virksomheder udnytter potentialet på genbrugspladserne, hvis målet om 60 % genanvendelse i 2030 skal opfyldes.

Læs mere her


I 2030 vil Vattenfall genanvende alle vindmøllevinger

Vattenfall har en ambition om, at det skal være muligt at leve fossilfrit inden for én generation, og et vigtigt element i at gøre det til virkelighed er en betydelig vækst inden for vindenergi.

Læs mere her


Oplæg: Bygninger skal bidrage til den grønne omstilling

Christian Jarby, seniorrådgiver i Rådet for Grøn Omstilling har holdt oplæg vedrørende hvilken rolle bygninger og byggeri har i den grønne omstilling. Oplægget blev optaget og kan tilgås på.

Læs mere her


Genanvendeligt p-hus rejst i Roskilde

Det første af tre planlagte parkeringshuse i Roskilde-bydelen Musicon er nu indviet. Facaden er lavet af blandt andet rustikt genbrugsstål og metalliske containersider.

Læs mere her


Beskæftigelsesminister overvejer hårdere straf for asbesthumbug

En konkret sag, hvor en byggeleder har vildledt et tømrersjak med falske asbestprøver, har fået beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) op af stolen.

Læs mere her


Plastikaffald bliver til designermøbler

Nyt samarbejde med Mater Design forvandler plastikaffald fra GROHE til designermøbler.

Læs mere her


Innovation og samarbejde skal løse udfordringen med plast i bygge- og anlægsbranchen

Bygge- og anlægssektoren skal ifølge Danmarks klimaplan udsortere 25 % af sit plastikaffald til genanvendelse i 2025 og 75 % i 2030. I dag står udfordringerne i kø for at nå disse mål, men med innovativ tænkning og en tværgående indsats kan vi nå langt.

Læs mere her


Ildsjæle sætter fut under halmmoduler

I to år har han været i gang med at udvikle et produktionsudstyr til at producere halmmoduler, der produceres af en hydraulisk presse. Halmmodulerne er vægge, lofter og gulvkonstruktioner, der skal fremstilles på værkstedet og efterfølgende monteres på byggepladser og derefter pudses med ler.

Læs mere her


Femern-projektet skal nyde godt af bedre affaldssortering

Erhvervslivet på Lolland-Falster har længe været i knibe, når det gælder om at komme af med affald til genanvendelse.

Læs mere her


Smider beton fra Danmarks højeste boligtårn i havnen og skaber maritimt liv

Overskudsbeton fra Lighthouse-byggeriet skal bliver nu brugt til at skabe rev, som krabber kan gemme sig i, tangskove kan vokse på og fisk kan leve i. Samtidig skal tusindvis af levende blåmuslinger have nyt hjem i Aarhus Ø’s kanaler.

Læs mere her