NYT OM BÆREDYGTIGE BYER

Danske kommuners klimaarbejde skal eksporteres

95 ud af landets 98 kommuner vil være klimaneutrale senest i 2050. Klimaerfaringerne fra projektet DK2020 eksporteres til andre lande.

Læs mere her


Borgmestre fra hele verden kigger mod danske kommuners klimaarbejde på FN’s klimatopmøde i Glasgow

Kopier os gerne. Sådan lød opfordringen fra Realdania, KL og Sønderborgs borgmester, da de tirsdag gæstede FN’s klimatopmøde i Glasgow.

Læs mere her


31 nye kommuner samarbejder om ambitiøse klimaplaner i DK2020

Stort set alle danske kommuner er nu en del af DK2020-projektet og har dermed forpligtet sig på at udvikle ambitiøse klimahandlingsplaner, der lever op til Parisaftalens mål.

Læs mere her


København bliver ikke klimaneutral i 2025 alligevel

København bliver ikke klimaneutral i 2025, som ellers har været byens mål i årevis. Det skriver Jyllands-Posten.

Læs mere her


Kommentar: Københavns knap så høje klimaambitioner

Hele verden hyldede København for sine ambitiøse klimaplan, da man i 2012 erklærede, at København skulle være verdens første CO2-neutrale hovedstad i 2025. Men her ti år efter, må man forstå, at det bliver vi så ikke alligevel, kunne vi læse på flere medier i går.

Læs mere her


EU-Kommissionen afviser Klimabevægelsens klage over Lynetteholm

EU-kommissionen har i sin udtalelse til Europa-Parlamentet konkluderet, at miljøundersøgelserne af Lynetteholm overholder EU’s miljødirektiver.

Læs mere her


Klimabevægelsen sagsøger staten for at få stoppet gigantisk anlægsprojekt

Transportminister Benny Engelbrecht (S) oplyser til B.T., at foreningen Klimabevægelsen netop har fået tilkendt fri proces af Civilstyrelsen til at stævne Transportministeriet om planlægningen af Lynetteholmen.

Læs mere her


Forskere vil undersøge, hvilke landsbyer der har udviklingspotentiale

Hvilke forhold skaber levende lokalsamfund? Realdania støtter et nyt forskningsprojekt på Aalborg Universitet, der vil kortlægge udviklingspotentialet i Danmarks landsbyer. I første omgang undersøger forskerne udviklingen i en række landsbyklynger.

Læs mere her


Fem testbyer skal skabe levende bymidter

Rødekro, Vojens, Lemvig, Vordingborg og Ringsted skal have mere liv i bymidten med test af nye samarbejdsformer.

Læs mere her


Ny undersøgelse: Danskerne bruger naturen langt oftere, og den gør os gladere

Danskernes livskvalitet er igen faldende. Til gengæld har naturen fået en større og positiv betydning i vores liv og i vores valg af bopæl. Det viser den årlige undersøgelse ’Danskerne i det byggede miljø’, som Realdania og Videncentret Bolius står bag.

Læs mere her


KV21: Fremtidens grønne børn, borgere og arbejdskraft skabes i kommunerne

Den grønne omstilling og konsekvenserne af den globale opvarmning sker, leves og opleves i allerhøjeste grad i kommunerne. Kommunalvalget bør derfor også handle om, hvordan politikerne vil skabe de bedst tænkelige rammer for lokal grøn dannelse, uddannelse og beskæftigelse.

Læs mere her


Byudvikling i Odense: Farvel til byggeplads og goddag til Oluf Bagers Plads

Overalt i Odense centrum skyder nye bygninger, veje og byrum op. En omfattende byudvikling er i gang, og efterhånden som byggehegn og stilladser forsvinder, kommer Realdania By & Bygs nyanlagte ”Oluf Bagers Plads” for alvor til syne: Et lille grønt bindeled mellem den gamle og den nye by.

Læs mere her


Taastrupgaard: Beboere stemmer ja til nye boliger og grønt boligkvarter

Det udsatte boligområde renoveres totalt for 1,3 milliarder kroner med nye kvarterer, blandede kvalitetsboliger, nye uderum – ja tak, til den plan, siger beboerne.

Læs mere her


Friske, grønne ideer i almene renovering får millioner

Beboerne i Frederikshavn Boligforening afdeling Koktved står foran en større renovering af deres boliger. Nu står den til at blive anderdeles en først planlagt, takket være støtte fra Realdania.   

Læs mere her


Giver cirkulære frontløbere nyt værktøj til grøn omstilling

Et nyt læringsforløb skal gøre danske kommuner bedre til at genanvende og udnytte de ressourcer, vi har – særligt i byggeriet.

Læs mere her


Tre veje til en grønnere kommunal ejendomsportefølje

Ideen om at ”det vi ikke bygger, er det mest bæredygtige” vinder stadig mere genklang rundt om i branchen. Men skal det blive en dominerende trend i byg-geriet, kræver det en mere strategisk og grøn tilgang til at drive ejendomsporteføljer, viser erfaringer fra bl.a. Vejle Kommune.

Læs mere her


TRAFIK, MOBILITET & INFRASTRUKTUR


Højhastighedstog skal suse over Fyn

Vejdirektoratet lægger an til anlæg af en ny dobbeltsporet højhastighedsjernbane over Vestfyn. Sammen med Fynske Motorvej bliver jernbanen en fælles transportkorridor.

Læs mere her


650 millioner til landets togstationer – arbejdet starter i Brønderslev

Tilgængeligheden på Brønderslev Station får nu et løft til gavne for kørestolsbrugere, ældre og familier med barnevogne. Pengene til forbedringerne kommer fra en 650 mio. kr. stor pulje til forbedret tilgængelighed på stationer langs statens jernbanenet, som parterne bag Infrastrukturplan 2035 er blevet enige om principperne i.

Læs mere her


Odense skruer op for to-hjulet infrastruktur

Supercykelstier på vej på Hjallesevej, Odensevej og Svendborgvej.

Læs mere her


Kommentar: Danske skibe skal sejle på grøn, dansk strøm

Det på tide, at politikerne skaber de rette vilkår for producenter af grøn strøm, så vi ikke begår samme fejl som med biomassen.

Læs mere her


To statslige færgeruter sejler mod en grønnere fremtid

Transportministeriet er i gang med at skrive udbudsmaterialet til de to færgeruter Ballen-Kalundborg og Bøjden-Fynshav, hvor der vil være stort fokus på at sikre tilbud, der understøtter grønne færger på ruterne.

Læs mere her


10 danske erhvervshavne får millionstøtte til grøn omstilling

Puljen på 25 mio. kr. er afsat på årets finanslov og går bl.a. til landstrømsanlæg, så skibe kan bruge miljø- og klimavenlig strøm, når de ligger i havn. Samtidig får en række havne støtte til at spare strøm fx ved intelligent styring af energiforbrug i kølehaller.

Læs mere her


Europas største havn for udskibning af vindmøller lever godt af grøn omstilling

Ingen andre havne i Europa udskiber mere til havvind end Esbjerg Havn.

Læs mere her


Blog: KV21: Kommunerne bør vise emissionsbilerne vintervejen

Kommunerne har mange kort på hånden, når det gælder om at omstille trafikken i byer og på land fra sort til grøn. Men ikke alle kommuner udnytter til fulde deres muligheder for at skabe mere klimavenlig mobilitet.

Læs mere her


Ladestandermarkedet skal følge med salget af grønne biler

Danskerne efterspørger biler, der kører på strøm, og antallet af nyregistrerede el- og plug-in-hybridbiler stiger. Det sætter pres på ladestandermarkedet, og derfor er der igangsat flere initiativer, der skal sætte hastigheden op på etablering af ladestandere.

Læs mere her


Kommunerne får bedre muligheder for at udbrede ladestandere

Ny aftale betyder, at landets kommuner får mulighed for at støtte opsætningen af ladestandere i de områder, hvor markedet ikke selv kan løfte opgaven.

Læs mere her


Seks nye ladeparker giver 132 pladser til lynopladning af elbiler frem mod 2030

Med Infrastrukturplan 2035 afsatte partierne bag aftalen 500 millioner kroner til ladeinfrastruktur langs statsvejnettet. De første 56 millioner kroner fra aftalen skal nu omdannes til arealer, hvor der etableres seks ladeparker, der samlet vil give 132 nye lynladepladser på Fyn og Sjælland frem mod 2030.

Læs mere her


Antallet af ladestandere stiger støt

Den seneste optælling viser, der i september 2021 kom 10 procent flere ladepunkter. Det forbedrer mulighederne for at køre grønt i hele landet, hvor også salget af el- eller hybridbiler stiger.

Læs mere her


ENERGI & RESURSER


De høje energipriser skyldes vores afhængighed af fossile brændsler

Respons til Weekendavisen: Den grønne omstilling er ikke problemet, men løsningen på den nuværende energikrise. De høje priser på energi skyldes vores afhængighed af fossile brændsler.

Læs mere her


Et simpelt snuptag kan hjælpe Danmark gennem energikrisen

En enkel afgifts-manøvre kan på én og samme tid holde hånden under fjernvarmepriserne og styrke det danske elmarked. Det kan hjælpe Danmark godt igennem den aktuelle energikrise, hvor stigende priser truer.

Læs mere her


Staten sparer milliarder – forbrugerne er ramt af energikrise: Helt skævt, lyder det

Aktører i energibranchen opfordrer Folketinget til at bruge sparede penge på at sænke elafgifter, som de mener rammer socialt skævt og kan tippe trængte familiers budget.

Læs mere her


Høringssvar: Planlægningen for store solcelleanlæg i det åbne land

Rådet for Grøn Omstilling har afgivet høringssvar ifm. planlægningen af store solcelleanlæg i det åbne land.

Læs mere her


Solcelleparker drukner i klager – ekspert har løsningen

Hvis du spørger folk på gaden i Norddjurs, om de er interesserede i at få en stor solcellepark i deres lokalområde, er svaret ofte det samme som fra Birger Overfeldt fra Lystrup Strand.

Læs mere her


Blog: Kommunalpolitikere skal sikre overgang til fremtidens grønne energi

Danmark er snart kommet af med kulkraft, bl.a. på grund af omstilling til biomasse. Men forbruget af biomasse til el- og varmeproduktion er langt højere end hvad der er klimamæssigt bæredygtigt.

Læs mere her


Se listen: Her er Danmarks grønne energikommuner

10 kommuner har stået for 72 procent af udbygningen af vindmøller og solceller på land siden sidste kommunalvalg. Det viser Dansk Energis nye klimabarometer, som i år fokuserer på hvor meget grøn energi Danmarks 98 kommuner har bygget siden 2017.

Læs mere her


Greve Fjernvarme har kig på 9.000 nye forbrugere og en ny varmeforsyning

2.000 forbrugere i Greve Kommune får snart et tilbud fra Greve Fjernvarme om at udskifte deres naturgasfyr med fjernvarme. Samtidig har Greve Fjernvarme planer om at investere i en varmepumpe. 

Læs mere her


Klumme: Fjernvarmen skal med i maskinrummet

Fjernvarmen spiller en afgørende rolle i den grønne omstilling af energisystemet. Det er slået fast i Varmeplan Danmark af forskere på Aalborg Universitet.

Læs mere her


Nu får soranerne varmen fra kviste, grene og kvas

Når soranerne fremover kører på genbrugspladsen med deres grønne haveaffald får de grøn fjernvarme tilbage i radiatoren.

Læs mere her


Ny energi hub i Kanalbyen

Fredericia vil være Danmarks centrum for udvikling af fremtidens grønne energiløsninger.

Læs mere her


Ny grønt partnerskab skal bidrage til at øge pengestrøm til internationale sol-projekter

Et nyt partnerskab lanceret på COP26 sent mandag vil arbejde for at øge især nordiske investeringer i solenergi i vækst- og udviklingsøkonomier. Målet er at bidrage til at mobilisere 6,5 billioner kr. inden 2030.

Læs mere her


Verdens største flydende havmøllepark i drift

Den 50 MW store Kincardine Offshore Windfarm placeret 15 kilometer ud for Aberdeenshires kyst i Scotland er nu i drift. 

Læs mere her


Danmark stopper offentlig finansiering af sort energi i udlandet

Regeringen har besluttet allerede fra starten af 2022 at sætte et stop for offentlig dansk finansiering og eksportfremmeydelser til fossile brændsler i energisektoren i udlandet.

Læs mere her


Danmark giver 100 millioner til udfasning af kul

Sort energi er en af de største stopklodser for en grøn fremtid. Derfor sætter Danmark konkret ind for at udfase brugen af kul.

Læs mere her


Danmark lancerer verdens første globale alliance for at sætte en stopper for olie og gas

Med Danmark og Costa Rica i spidsen præsenterer en række nationale og subnationale regeringer i dag på klimatopmødet COP26 i Glasgow the Beyond Oil & Gas Alliance (BOGA), der vil arbejde for at udfase deres olie- og gasproduktion.

Læs mere her


Danmarks grønne omstilling er flere vindmølleparker bagud

Kæmpe mangel på VE-strøm gør, at vi kun på papiret vil nå ­målet om at reducere CO2-­udledningen med 70 pct. i 2030. Ændrer vi ikke kurs, når vi det nemlig ved hjælp af udenlandsk kulkraft.

Læs mere her


Ørsted lover bæredygtighed – nu sås der tvivl om løftet

Danmarks største energiselskab lover kunder 100 procent bæredygtig biomasse, fordi deres træpiller har de rigtige certifikater. Men firmaet bag certifikaterne siger, at de ikke kan love så meget.

Læs mere her


Grøn brint kan blive et nyt eksporteventyr for Danmark

Danmark har stærke kompetencer inden for området, men det er nødvendigt at arbejde sammen i internationale partnerskaber for at udvikle de nye grønne løsninger. Der skal nemlig udvikles helt nye værdikæder, hvor forskellige virksomheder går sammen med hver deres kompetence.

Læs mere her


Design for X er en del af løsningen på verdens energiproblemer

Danmark og verden efterspørger vedvarende energi som grundlag for den grønne omstilling. Der mangler grøn strøm til at dække det nuværende elforbrug, og i særdeleshed til at erstatte det energiforbrug, der i dag dækkes af olie, kul og gas. 

Læs mere her


Dansk borgmester modtager Women in Energy Award 2021

Som én ud af tre europæiske kvinder modtog Frederikshavn Kommunes borgmester, Birgit S. Hansen, i dag Woman in Energy Award 2021.

Læs mere her


Husbygger dropper gas: Vil være bæredygtig markedsleder

Som et element i Hucompagniets ambition om at være markedsledende på bæredygtige tiltag i byggeriet har virksomheden besluttet at stoppe med at lave gasopvarmede huse fra det kommende årsskifte.

Læs mere her


Nyt sjællandsk center skal håndtere bølge af bil-batterier

Nyt center i Farum skal fremme genanvendelsen af bilbatterier.

Læs mere her


MILJØ & KLIMA


Naturbaseret bud på samlet stormflodssikring af hovedstaden

Et visionsoplæg giver et fagligt bud på, hvordan en sammenhængende, naturbaseret beskyttelse af hele hovedstadsområdet kan se ud.

Læs mere her


Nørrebro og Østerbro skal skybrudssikres for trecifret millionbeløb

København skal rustes bedre til de store vandmængder, der kommer i forbindelse med skybruddene, der forventes at ramme oftere.

Læs mere her


Danmark skal gå foran og sætte en pris på CO2-udledningen for afbrænding af træ

Danmark skal bruge sin position som foregangsland til at sætte en pris på CO2-udledningen af træbaseret biomasse. Denne tilgang vil inspirere andre lande og give en kæmpe gevinst for klima og biodiversitet.

Læs mere her


Blog: COP26 holdt live i 1,5 graders målet, men virkeligheden overhaler COP’erne og det er godt nyt

Resultatet fra COP26 – ”The Glasgow Climate Pact” – er som altid et blandet resultat eller det som forhandlere typisk siger for at retfærdiggøre egen indsats og resultat. Men et blandet forhandlingsresultat er på det her tidspunkt bare ikke godt nok.

Læs mere her


Vigtigheden af unge stemmer på COP26 er ufravigelig

De unge skubber på, har ambitiøse krav og udfordrer tendenser til symbolpolitik i klimadebatten.

Læs mere her


Blog: Grøn skattereform kan udfylde huller i klimavejen

Efter klimaprogram, landbrugsaftale og åbningsdebat ser vi konturerne af en klimavej frem mod 70% reduktion af Danmarks drivhusgasudledning i 2030. Der er stadig store huller i vejen, men forhåbentlig kan den grønne skattereform udfylde nogle af dem.

Læs mere her


CONCITO definerer 14 krav til den klimaambitiøse kommune

Kommunerne har som myndighed ofte den tætteste kontakt med borgere, foreningsliv og virksomheder. Med det følger en særlig mulighed, men også ansvar, for at drive Danmark mod det nationale mål om 70% CO2 reduktion i 2030.

Læs mere her


Blog: Sådan kan kommunerne reducere deres store klimaaftryk fra indkøb

Kommunernes indkøb har en klimabelastning svarende til knap alle personbiler i Danmark. De har derfor et stort ansvar for at sikre, at klima bliver et centralt parameter i alle kommunernes mange forskellige typer indkøb.

Læs mere her


Ny rapport: Danmark udnytter kun en femtedel af grønt potentiale

Danmark kan spare 10 pct. af sit energiforbrug i bygninger gennem bedre brug af data og digitalisering. Men de eksisterende politiske initiativer på området høster kun en femtedel af potentialet, viser en ny rapport fra EA Energianalyse.

Læs mere her


Inspiration til byplanlægning med fokus på klima

CONCITO, Gate 21, Dansk Byplanlaboratorium og KTC har i fællesskab udgivet hæftet ”Klimamål og planlægning” om klima og fysisk planlægning. Foreningen Realdania har desuden støttet udgivelsen.

Læs mere her


Masseeksperimentet er i gang: Tre uger med fokus på indeklima i landets skoler

Støj, indelukket luft og dårligt lys er fortsat hverdag for elever på mange danske skoler og gymnasier. De næste tre uger skal flere tusinde elever fra hele landet måle, om indeklimaet i skolen påvirker deres koncentrationsevne.

Læs mere her


Indeklimaforsøg: Emhætten er afgørende for sundheden i hjemmet

I indeklimaprojektet “Sunde Boliger Renovering” undersøger Realdania By & Byg, hvordan man kan renovere sig til et bedre indeklima i tre tidstypiske huse. Særligt partikler fra madlavning er i fokus, da disse forbindes med sundhedsmæssige risici.

Læs mere her


Femern-byggeri skaber 80 fodboldbaner store naturbælte ved Rødby

Femern A/S og Naturstyrelsen har i samarbejde med lokale landmænd og gennem jordopkøb skaber et nyt sammenhængende bælte af skov og natur på 55 hektar, eller hvad der svarer til næsten 80 fodboldbaner. 

Læs mere her


Prisvindende CO2-fangst i Thisted: Klar til fuld skala

Årets modtagere af Fjernvarmeprisen 2021 blev Kraftvarmeværk Thisted, Ammongas A/S og SEG A/S.

Læs mere her


DTU står bag 10 målere i europæisk CO2-netværk

Stationerne gør det muligt at måle kontinentets konkrete CO2-udledning, så det ikke bare estimater og gætværk, når klimagasserne skal reduceres. 

Læs mere her


Nye krav til entreprenørerne på Fynske Motorvej: Klimadokumentation, tak

Når entreprenørerne arbejder med udbygningen af Fynske Motorvej for Vejdirektoratet, skal de samtidig for de enkelte produkter, som anvendes ved byggeriet, dokumentere klima- og miljøaftrykket for produktet.

Læs mere her


Kiler kilometervis af klimatilpasning ned gennem Aarhus-bydel

Nu bliver der etableret en blågrøn kile i Aarhus-bydelen Åbyhøj, der løber fra Klokkerparken i nord til Aarhus Å i syd. Anlægsarbejdet til den nye grønne oase er netop gået i gang. 

Læs mere her


Aftale om tunnel under Aarhus til 2,7 milliarder kroner underskrevet

Staten og Aarhus Kommune har mandag skrevet under på aftalen om Marselistunnelen, der skal flytte tung og larmende trafik ned under Aarhus fra E45-motorvejen i vest til Aarhus Havn i øst.

Læs mere her


SOCIAL


BOLIGUDSPIL: Ny arkitekturpolitik bør opstille mål og ikke bare smukke hensigter

Boligudspil lægger op til ny arkitekturpolitik, en helt ny fond der skal gøre det muligt at øge andelen af almene boliger i de største danske byer samt flere billigere boliger, hvor især de unge er prioriteret.

Læs mere her


Guide: Pluk 10 lavthængende frugter for diversitet i din byggevirksomhed

Da debatten om MeToo, ligestilling og diversitet blev skudt i gang i 2017 måtte mange erkende, at vi i Danmark ikke er helt så lige, som vi går og tror. Byggeriet er en af de brancher, der især halter bagefter, og der er store gevinster at hente, hvis vi får sat alle talenter i spil.

Læs mere her


50.000 kræver folkeafstemning om omstridte byggerier på Amager Fælled

50.000 borgere har skrevet under på, at de vil have en folkeafstemning om de planlagte byggerier på Amager Fælled og Stejlepladsen.

Læs mere her


Kommunal vindmølle-dagsorden straffer borgmestre, når krydses skal sættes

Ny forskning fra Aarhus Universitet viser, at borgmestre, der står bag opsætning af vindmøller på land, mister vælgernes opbakning ved det kommende kommunalvalg.

Læs mere her


7 ud af 10 boligejere vil gerne nedbringe klimaaftrykket

De største aftryk i danskernes private forbrug sættes især gennem madvaner, transportvaner og livet i hjemmet. Ny undersøgelse viser, at 70 pct. af landets boligejere føler et medansvar for den grønne omstilling.

Læs mere her


Høje-Taastrup indvier park med verdens længste skaterbane

D. 31. oktober indviede Høje-Taastrup ny park i den nye bydel Høje Taastrup C. Der er skatershow med den verdenskendte OL-deltager Rune Glifberg.

Læs mere her


Første spadestik til Danmarks største plejehjem

Når Det nye Sølund er færdigbygget, vil det være Danmarks største plejehjem. Samlet set bliver hele bebyggelsen cirka 38.000 kvm.

Læs mere her


Planlov: Fjern benspænd og giv plads til byggefællesskabernes fordele

Byggefællesskaber har potentiale til at skabe mangfoldig, social og effektiv byudvikling, men benspænd i lovgivning og praksis står i vejen for udbredelsen.

Læs mere her


Der skal være plads til alle i København

I hovedstaden har kommunen besluttet at prioritere indsatser for social bæredygtighed yderligere, så flere udsatte grupper også kan finde bopæl i byen. De første projekter er allerede i støbeskeen.

Læs mere her


To nye publikationer om unges behov i overgangen fra hjemløshed til egen bolig

To nye publikationer sætter fokus på, hvad unge på vej ud af hjemløshed har brug for i overgangen til at få egen bolig, og hvordan samarbejde mellem kommuner og civilsamfund kan støtte op om de unge i processen.

Læs mere her


Nye tal fra Danmarks Statistik overrasker: Indbrudstallene falder markant

Helt nye tal fra Danmarks Statistik viser, at der blev anmeldt 3.928 indbrud i private hjem i 3. kvartal 2021. Det er knap 13 pct. færre end samme periode sidste år. To nye undersøgelser fra Bo trygt viser, at der fortsat er stort potentiale for at nedbringe antallet af indbrud i Danmark.

Læs mere her


Kører viden om grøn omstilling ud til erhvervsskolerne

Børne- og Undervisningsministeriet har givet en ekstrabevilling på seks millioner kroner til drift af Videnscenter for Håndværk og Bæredygtighed. Pengene er øremærket udvikling af undervisning i grøn omstilling.

Læs mere her


Lancerer ny karrierevej med fokus på bæredygtighed

Stigende krav til bæredygtighed i anlægssektoren får Sweco til at søsætte en ny karrierevej med fokus på bæredygtighed inden for infrastruktur, vand og miljø.

Læs mere her


Her er regeringens varmepakke til de sværest stillede borgere

Ikke alle er lige godt polstret til mulige uforudsete ekstraregninger til varme grunde stigende energipriser. Derfor giver regeringen nu en økonomisk håndsrækning og sikrer en mere fordelagtig betalingsløsning.

Læs mere her


Ny rapport om den nuværende beboeres rolle i omdannelsen af udsatte boligområder

En ny rapport fra CFBU sætter fokus på, hvordan beslutningstagere i større fysiske omdannelser kan tage hensyn til de nuværende beboere inden for de givne politiske rammer, der er sat for at nå målet om en ønsket udvikling af området.

Læs mere her

NYT OM BÆREDYGTIGE BYGNINGER

Kæmpe vækst i det bæredygtige byggeri

Analyse- og researchvirksomheden Byggefakta har netop præsenteret en rapport, der viser, at der det seneste år er blevet igangsat over 50 % mere byggeri med bæredygtighedstiltag.

Læs mere her


Ny forstad til Årslev scorer DGNB-guld

Faaborg-Midtfyn Kommune har fået papir på, at byudviklingsplanerne i forstaden til Årslev kan opnå guld i bæredygtighedscertificeringen.

Læs mere her


Lille Langebro vinder to britiske ingeniørpriser

Cykel- og gangbroen “Lille Langebro” i København blev hædret med to priser, herunder hovedprisen, da den britiske sammenslutning af bygningsingeniører – ”The Institution of Structural Engineering” – uddelte deres årlige ”Structural Awards” fredag den 5. november 2021.

Læs mere her


Hjælper håndværkerne med at vælge bæredygtigt

En serie bæredygtighedsambassadører skal gøre det nemmere for de små og mellemstore håndværkere at bygge bæredygtigt og dermed vinde flere udbud.

Læs mere her


Startups viser vejen for grønne løsninger

Et grønnere byggeri kræver grønnere løsninger. Både fra de veletablerede producenter og fra de små startups, der drevet af én god ide forsøger at slå igennem med deres bidrag.

Læs mere her


Unge arkitekter sætter nye standarder for bæredygtighed

Med en kompromisløs tilgang til genbrug, hvor selv plastikvinduerne bruges igen, sætter Pihlmann Architects og Hoffmann nye standarder for bæredygtigt byggeri og gør en dyd ud af nødvendigheden.

Læs mere her


79 danske tegnestuer: Vi er afgørende for CO2-reduktionen

I forbindelse med COP26 ser den danske afdeling af Architects Declare et stort behov for, at arkitekturen bliver en del af løsningen i arbejdet med CO2-reduktion og reetablering af biodiversitet i og omkring det byggede miljø.

Læs mere her


Arkitekter er afgørende for den grønne omstilling

Byggeri og arkitektur spiller en stor rolle i håndteringen af klimakrisen og den grønne omstilling. Derfor skal vi sørge for at inddrage innovative arkitekter, når vi i fremtiden udvikler vores byer og byrum.

Læs mere her


Nu kan nedslidt betonkollegie blive erstattet med grønt boligområde i Aarhus

I flere år har det forfaldne Hejredalskollegiet stået tomt, men nu har Aarhus Kommune vedtaget en lokalplan, der gør det muligt at rive bygningerne ned og arbejde videre med planerne om opførelse af 75 svanemærkede rækkehuse.

Læs mere her


Tre vindere af Det Bæredygtige Element

Det Bæredygtige Element kunne i år byde flere vindere velkommen på sejrsskamlen.

Læs mere her


NYBYGGERI


337 bæredygtige lejeboliger i Hundige Strandby

Danielsen Architecture har tegnet Balder Danmarks to boligprojekter Strandby Høje og Strandby Huse i Hundige.

Læs mere her


Bæredygtigt boligkvarter på vej i Borup

120 nye bæredygtige boliger af FRONT Arkitekter ser dagens lys på Møllebankerne i Borup.

Læs mere her


UN17 Village i Ørestad favner alle FN’s verdensmål

Nyt website afslører hemmeligheden bag et af verdens mest bæredygtige byggerier.

Læs mere her


Dorte Mandrup tegner nyt bæredygtigt kontorbyggeri i Fredericia

Nyt bæredygtigt kontorbyggeri på med plads til 1600 medarbejdere er på vej i Kanalbyen i Fredericia. De er Dorte Mandrup arkitekter, som skal tegne det 24.600 m2 store byggeri ved havnefronten.

Læs mere her


Postbyen i København får 100 almene boliger

FSB har indgået samarbejde med Danica Pension og DSB Ejendomsudvikling A/S om at bygge ca. 100 almene boliger på den gamle postgrund midt i København.

Læs mere her


NCC bygger skole til DGNB Guld-niveau

I denne uge kan bygherre Hjørring Kommune se frem til at flytte ind i den nye skole i Vrå, der også omfatter børnehus, bibliotek og idrætshal i Vrå, og som certificeres til DGNB Guld.

Læs mere her


Ny central bypark er for alle

Første del af byudviklingsprojektet Søtorvet i Silkeborg er nu færdig. De første beboere flyttede ind i oktober, og nu er også første del af den offentligt tilgængelige bypark klar til brug.

Læs mere her


RENOVERING


Danmarks største DGNB-certificerede renovering

478 boliger i tidligere ghettoområde forvandles fra inderst til yderst. Arkitekt på projektet er Erik Arkitekter.

Læs mere her


Energiforbedring i historiske bygninger: Ny publikation fra Realdania By & Byg

I de knap 20 år, hvor Realdania By & Byg har restaureret historiske ejendomme, har intentionen hver gang været at energiforbedre så meget som muligt og samtidig værne om frednings- og bevaringsværdierne.

Læs mere her


Bæredygtige restaureringer af Realdania By & Bygs historiske huse

Realdania By & Byg beregnet, hvor meget CO2 der er udledt ved hver af selskabets godt 60 restaureringer, og konklusionen er klar: Restaureringerne og de historiske huses lange levetid tæller positivt i det store CO2-regnskab.

Læs mere her


ENERGI


340 millioner på vej til boligforbedringer

Energistyrelsen har nu modtaget ansøgninger om tilskud fra Bygningspuljen, der overstiger de cirka 340 mio. kr., som er afsat til boligforbedringer, der gavner klimaet. Knap 17.000 boligejere har ansøgt om tilskud.

Læs mere her


Varmepumper satte sig på tre ud af fire ansøgninger til Bygningspuljen

Bygningspuljen, hvor boligejere kunne søge tilskud til energiforbedringer af boligen, lukkede ned i sidste uge. Dermed havde de 340 millioner, puljen bestod af i denne runde, fået ben at gå på. 

Læs mere her


Varmepumpemangel landet over: Temmelig uheldigt og frustrende

I øjeblikket går den vilde jagt på de eftertragtede tilskudskroner fra Bygningspuljen – og interessen blandt danskerne er stor. Men selvom det lykkes at få tilskud, må husejere og installatører væbne sig med tålmodighed, når de skal købe den nye varmepumpe.

Læs mere her


Vejrudsigten og sensorer skal optimere energiforbruget i 432 sønderjyske boliger

Danmark er stærkt repræsenteret i et nyt stort EU-støttet klima- og digitaliseringsprojekt, ARV, der med 35 partnere fra syv lande skal udvikle og demonstrere energi- og klimavenlige løsninger i lokale bysamfund.

Læs mere her


Energivenlige kommunale bygninger er hot op til kommunalvalg

Cirka halvdelen af vælgerne mener, at et af de vigtigste grønne prioriteringsområder i kommunerne er energi- og indeklimavenlige offentlige bygninger, viser ny undersøgelse.

Læs mere her


Pulje med næsten 300 millioner til energiforbedring i offentlige bygninger

Ny pulje med tilskud på 295 millioner kroner til kommuner og regioner skal sætte gang i energirenoveringer og digitale projekter, så offentlige bygninger bruger mindre energi.

Læs mere her


MATERIALER


Debatindlæg: Træ i byggeriet er langt fra altid bæredygtigt

Med de kommende CO2-krav til nybyggeri forventes en øget anvendelse af træ i byggeriet. Ulempen er blot, at i dag ved vi langt fra nok om konsekvenserne.

Læs mere her


Materialer til energirenovering koster på klimakontoen

For at maksimere gevinsten ved energirenovering skal de byggematerialer, som bliver brugt under renovering af en bygning, vælges med omhu, viser en ny forskningsrapport.

Læs mere her


Nyt studie: PCB i indeklimaet ser ud til at være hormonforstyrrende

PCB i indeluften er et nyt og vigtigt forskningsområde. De første studier gør os klogere på, hvordan giftstoffet overføres fra bygning til menneske, og bekræfter en mistanke om, at stoffet kan medføre alvorlige hormonforstyrrelser hos ufødte børn.

Læs mere her


Cirkulært byggeri kræver øget fokus på kemikalier

På efterårets Building Green-messe fremhævede flere, at der er behov for dokumentation og fokus på kemikalier, hvis der skal skabes et mere cirkulært byggeri.

Læs mere her


Se samtalen: Biobaserede materialer – hvor langt er vi?

Hvor langt er vi med udviklingen og implementeringen af fornybare, biobaserede materialer? Hvilke barrierer er der? Og hvad er arkitektens rolle i denne udvikling?

Læs mere her


Lovgivningen halter for biomaterialer

Både tømrermesteren, forhandleren og den private bygherre, der alle gerne vil hhv. bygge i og sælge biobaserede byggematerialer, har udfordringer med de bæredygtige produkter.

Læs mere her


Nyt event sætter fokus på affaldshåndtering, ressourceforbrug og genanvendelse

Der er pres på klodens ressourcer – knap halvdelen af CO2 udledningen i Europa kommer alene fra ressourceudvinding og -forarbejdning af ressourcer. Omstilling til cirkulær økonomi – hvor affald indgår som ressource, vil derfor gøre en markant forskel.

Læs mere her


Kan sortering af plast nå helt nye højder? Kæmpe projekt på dansk jord

Et stort europæisk projekt og en banebrydende sorteringsteknologi er landet i Danmark, og med dansk afsæt skal sorteringen nu testes på dansk jord – ikke mindst for at generere viden om den europæiske plastsortering.

Læs mere her


Alt kan genanvendes – næsten da

Beboere fra kommunens seks boligforeninger besøgte genbrugspladsen på Nørrekobbel. Takket være den nye affaldsordning er restaffald halveret.

Læs mere her