NYT OM BÆREDYGTIGE BYER

Ny bydel med 10.000 arbejdspladser

Ballerup får by- og erhvervsområde på grænsen mellem land og by med omkring 10.000 arbejdspladser og 2.000 bæredygtige boliger.

Læs mere her


Boligaftale åbner for ny arkitekturpolitik og flere boligformer

Regeringens nye boligaftale byder på en række nye tiltag, som ny arkitekturpolitk, eksperimenter med byggefællesskaber, ny andelsboligform og mere ældrevenlige byer. Til gengæld er et forslag om at hæve det nuværende krav om 25% almene boliger i nybyggerier blevet udskudt til en kommende revision af Planloven.

Læs mere her


Byens Saloner: Stadsarkitekter på klimakurs

Se eller gense endnu en salon i serien om landets stadsarkitekter. Denne gang sætter vi spot på verdensmålene og den klimapolitiske dagsorden i selskab med Lisbet Wolters fra Vejle og Tina Saaby fra Gladsaxe Kommune.

Læs mere her


TRAFIK, MOBILITET & INFRASTRUKTUR


Øget trafikvækst er uforenelig med vores klimamål

Skal vi nå vores ambitiøse klimamål, er det afgørende, at vi mindsker trafikkens CO2-udledning. Nye emissionsbiler børe være undtagelser efter 2025, og vi skal udskyde udbygninger af vejnettet, til elbilerne er indfaset. Og så kan vi skrue på registreringsafgiften for at mindske antallet af benzin- og dieselbiler på vejene.

Læs mere her


Nye projekter til bedre sammenhæng mellem land og by

De første millioner fra puljen til land og by, som blev aftalt med infrastrukturplanen, fordeles til cykelstier, ombygning af kryds og samkørselspladser med mere.

Læs mere her


Stor interesse for grønne færger

24 kommunalt drevne indenrigsfærger og 8 kommercielt drevne indenrigsfærger har sendt ansøgning om støtte til mere klimavenlig sejlads.

Læs mere her


Ærøs berømmede elfærge vinder igen stor pris

Ærøs langtrækkende elfærge, E-ferry ‘Ellen’, er igen blevet præmieret for at demonstrere at det kan lade sig gøre at sejle 100 pct. emissionsfrit, også på længere regionale færgeruter.

Læs mere her


Nye jernbaneprojekter vil styrke banegods

Der er ledig kapacitet på de danske jernbaner til mere banegods, og banegods har en markant afgiftsfordel i forhold til vejtransport. I det kommende årti vil nye infrastrukturprojekter, herunder særligt Femern Bælt-forbindelsen, give banegods endnu bedre rammevilkår.

Læs mere her


Ny model for togtrafikken over den dansk-tyske grænse undersøges

Det skal undersøges om togtrafikken til og fra Tyskland kan tilrettelægges, så tyske tog kan køre i Danmark. Det vil gøre det muligt at styrke den regionale togtrafik mellem Danmark og Tyskland.

Læs mere her


Mangel på eksperter forsinker store togprojekter

Manglen på nogle få eksperter – validatorer – betyder, at flere store togprojekter er ramt af forsinkelser.

Læs mere her


Corona-restriktioner betød færre dødsulykker i trafikken

En ny rapport fra Vejdirektoratet viser, at der i 2020 var færre trafikdræbte end året før. Men især eneulykker, uopmærksomhed og påvirkede trafikanter fylder negativt i statistikken.

Læs mere her


ENERGI & RESURSER


Europa bør reducere sin afhængighed af naturgas

Der er lave lagerbeholdninger på naturgas i Europa, og derfor kan vi den kommende vinter risikere at være afhængig af Ruslands naturgasforsyninger. Det oplagte spørgsmål for europæiske beslutningstagere og forbrugere er, hvor længe denne tilstand vil vare, og om det er et midlertidig fænomen eller en mere permanent tilstand.

Læs mere her


Bæredygtige initiativer giver beboerne penge på lommen

Boligafdelingen Folehaven går forrest med den grønne omstilling. De grønne initiativer kan spare beboerne for op til 1.875 kr. årligt for varmen i en lejlighed på 75 m2.

Læs mere her


Så er det afgjort: 5,7 mia. kroner i nye havvindmølleparker

Vattenfall giver grønt lys til havvindmølleparkerne Vesterhav Syd og Vesterhav Nord, som i 2023 skal levere 344 MW vindenergi til de danske el-forbrugere.

Læs mere her


Nyt LED-lys i Øresundsbrons tunnel sparer både energi og penge

Det kommer til at tage sammenlagt otte nætter at udskifte 4.500 lysstofrør med LED-lysrør i Øresundsbrons tunnel.

Læs mere her


På vej mod brændselsfri fjernvarme: 72 procent af fjernvarmen kommer fra grøn energi

Andelen af vedvarende energikilder i danskernes fjernvarme har aldrig været større. Hele 72 procent af varmen kom fra grøn energi.

Læs mere her


Varmeværkernes forbrug af træpiller er faldet

Energistyrelsens træpilleundersøgelse for 2020 viser, at træpilleforbruget i Danmark er faldet i forhold til tidligere år.

Læs mere her


96 procent af europæisk gasnet kan omstilles til brint

Ready4H2-projektet, der er et samarbejde på tværs af 16 lande i Europa, har lanceret en ny rapport, der peger på, at 96 procent af selve rørmaterialet fra gasdistributionsnettet er egnet til at blive omstillet til brint.

Læs mere her


Partier er enige om at fordoble strøm fra havvind

I delaftale for næste års finanslov er der blandt andet fokus på, at der skal udbydes mere havvind.

Læs mere her


Ørsted sætter gang i 1,1 GW tysk vind

Ørsteds bestyrelse har truffet endelig investeringsbeslutning om de to tyske havvindmølleparker Gode Wind 3 på 242 MW og Borkum Riffgrund 3 på 900 MW.

Læs mere her


Danmark har alle muligheder for at tage føringen på energilagring

Den forestående transformation med at ændre den globale energiforsyning fra primært at være baseret på at grave brændsel op af jorden og brænde det af til i stedet at anvende vedvarende energikilder, stiller os over for et stort problem, vi skal have løst.

Læs mere her


Efter 14 år med Peter Rathje: Sønderborgs ProjectZero skal have ny direktør

Efter 14 år på posten som administrerende direktør, har Peter Rathje meddelt bestyrelsen for ProjectZero, at han ønsker at fratræde som direktør ved udgangen af 1. kvartal 2022. 

Læs mere her


Covid-19 skruer ned for energiforbruget – og forbruget af kul, olie og gas

Den lavere aktivitet i 2020 som følge af Covid-19-nedlukningen kan aflæses i Energistatistik 2020, som Energistyrelsen offentliggør i dag.

Læs mere her


MILJØ & KLIMA


Aftale om stop for al olie og gas i Nordsøen i 2050 vedtaget

Lidt under et år efter en politisk aftale om fremtiden for olie i Nordsøen, er loven vedtaget.

Læs mere her


Kritik af grøn delaftale, der satser på mindre CO2 og mere vindenergi

Weekendens grønne aftale ventes at reducere udledningerne af drivhusgasser med yderligere 0,5 mio. ton allerede i 2025, men hos Synergi er Bendt Bendtsen skuffet over, at aftalen ikke gør noget for at mindske det stigende energiforbrug.

Læs mere her


Det Miljøøkonomiske Råds nyeste rapport peger fortsat på CO2-afgift som det vigtigste klimainstrument

En CO2-afgift er den mest effektive vej til at opfylde klimamål på. Afgiften bør være trækhesten til klimaomstilling. Det er fortsat konklusionen efter det Miljøøkonomiske Råds seneste rapport.

Læs mere her


Vigtig klimaaftale sikrer mindre CO2 i atmosfæren og mere CO2 i undergrunden

Dagens aftale om fangst og lagring af CO2 (CCS) skal sikre, at CCS bidrager med 0,4 mio. tons CO2-reduktioner i 2025 og at Danmark får etableret en fuld værdikæde for fangst, transport og lagring af CO2. CONCITO ser aftalen som et afgørende første skridt for at etablere CCS i Danmark i stor skala.

Læs mere her


Åbent brev til miljøminister Lea Wermelin: Grib chancen!

Dette åbne brev til Lea Wermelin blev udgivet i Politiken den 25 november og er underskrevet af repræsentanter fra institutioner og organisationer i Danmark – her iblandt direktør I Rådet for Grøn Omstilling Claus Ekman.

Læs mere her


Svarskrift i retssagen om Lynetteholm

350 Klimabevægelsen i Danmark har anlagt sag ved Københavns Byret imod Transportministeriet og Udviklingsselskabet By & Havn I/S, hvor der ønskes domstolens vurdering af, om anlægsloven for Lynetteholm er lovlig.

Læs mere her


Nederlag til naturvenner: Nævn afviser klager over Amager Fælled-byggeri

To klageinstanser afviser tirsdag en række klager fra Danmarks Naturfredningsforening og Amager Fælleds Venner over byggeriet af en ny bydel på Amager Fælled. Det oplyser  klagenævnene i pressemeddelelser via Nævnenes Hus.

Læs mere her


Første del af klimasikring til 1,1 mia. – regnvandssø i Ballerup giver en klimapris

Novafos har konstrueret Haraldsminde søen, så den både holder oversvømmelser i ave og giver naturoplevelser til lokale beboere – Derfor belønnes de med Danvas Klimapris 2021.

Læs mere her


Klimasikret p-plads sikrer tørre sko – også efter skybrud

4300 m2 åben asfalt, hvor regnvandet nemt kan trænge igennem, skal sammen med en bund af 2700 tons drænende grov asfalt hindre oversvømmelser på p-plads.

Læs mere her


Trio giver hinanden håndslag på Danmarks største skybrudstunnel

Vand kender som bekendt ikke til kommunegrænser, og alt for mange af os kender til store vandmængder på veje og i kældre efter skybrud og kraftig regn. Svanemøllen Skybrudstunnel, som skal være færdig til 2030, er en af løsningerne.

Læs mere her


Dansk Landskabspris går til klimapark i Urbanplanen

Landskabsarkitekterne fra BOGL vinder den 10. udgave af prisen for Remiseparken på Amager i København, som viser, hvordan grønne byrum med ét samlet greb kan klimasikre byer, øge biodiversiteten og sikre social bæredygtighed.

Læs mere her


SOCIAL


10 milliarder til den almene byggeaktivitet

Aftale om 10 milliarder til fremme af blandede byer skal ledsages af gennemtænkte arkitektoniske løsninger. Aftaleparterne skal udforme en ny national arkitekturpolitik.

Læs mere her


Kvarterplan skal udvikle bispebjerg bakke-kvarteret

Ny kvarterplan skal sikre, at kvarteret i Nordvest socialt, fysisk og kulturelt udvikler sig og bevæger sig væk fra statussen som udsat byområde.

Læs mere her


Når boligen er roden til alt godt

Hvert tredje menneske i hjemløshed er en ung mellem 18 og 29 år. Og siden vi i Danmark i 2009 begyndte hjemløsetællingerne, er hjemløsheden i denne gruppe steget med 70 procent – imod 30 procent for den samlede befolkning. 

Læs mere her


Forskere sætter fokus på boligorganisationen som strategisk byudvikler

Hvordan kan boligorganisationer agere strategiske byudviklere, så det bidrager til, at almene boligområder i højere grad bliver en del af byen omkring?

Læs mere her


Demenslandsby skal ligne noget beboerne kender

Nord Architects har designet Alzheimer’s Village i franske Dax med inspiration fra den lokale byggestil og -tradition, så arkitekturen er genkendelig og beboerne kan føle sig hjemme.

Læs mere her


God dialog gav billige studieboliger

God beliggenhed. Høj kvalitet. Studievenlig pris. Det var de kriterier, AlmenBo Aarhus som bygherre stillede krav til inden opførelsen af 112 nye studieboliger i Aarhus blev skudt i gang.

Læs mere her

NYT OM BÆREDYGTIGE BYGNINGER

CO2-aftrykket fra beton i byggeriet vil ændre sig

Den beton der anvendes i byggeriet, vil fremadrettet skulle have et lavere CO2-aftryk end i dag, og forventes på sigt at kunne blive CO2-neutral. Ligesom det også forventes at mængden af beton vil blive reduceret gennem optimering af materialeforbruget.

Læs mere her


EU’s nye forslag til bygningsdirektivet mangler vigtige klimakrav

Miljøorganisationen Rådet for Grøn Omstilling ser enkelte gode elementer i udspillet, men ærgrer sig over manglende krav til klimapåvirkning fra opførelse af bygninger og lave ambitioner for energieffektivisering af det eksisterende byggeri.

Læs mere her


Finansloven er på plads – men skuffer stort flere steder i byggeriet

Renoveringsprojekter for ca. 2 mia. kroner udskydes, og BoligJobordningen afskaffes. Det er nogle af punkterne i den nye finanslov, og det møder kritik i byggeriet.

Læs mere her


Eksperter: Derfor er det bæredygtige byggeri ikke slået fuldt igennem

Efter år med ambitiøse udmeldinger, men tilsvarende knap så mange opførelser af bæredygtige byggerier tyder det på, at udviklingen er ved at tage afsæt og sætter fart på – særligt fra 2023, hvor krav til bygningers klimaaftryk træder i kraft.

Læs mere her


ConTech Lab skal sætte Danmark i front på bæredygtigt byggeri

Byggeriet skal digitaliseres hurtigere og blive mere bæredygtigt. Det skal branchens fælles udviklingsplatform, ConTech Lab, bidrage til, og med nye bevillinger fra Industriens Fond og Realdania accelereres omstillingen nu yderligere.

Læs mere her


Kan en familie på fire bo på 37m2? Ny udstilling sætter spørgsmålstegn ved definitionen af den gode bolig

Gå på opdagelse i minihuset, duft til planterne i drivhuset, og tag plads ved langbordet. Fra den 20. november inviterer Dansk Arkitektur Center alle inden for i den nye udstilling Bo bedre bæredygtigt, hvor Tegnestuen Vandkunsten viser os, hvordan vi kan bo bedre og mere bæredygtigt i fremtiden.

Læs mere her


Bæredygtighed og teknologi smelter sammen, heldigvis

Bæredygtighed går i stigende grad fra at være en teknisk udfordring til en informationsudfordring. De gode løsninger og eksempler findes og kan dokumenteres. Nu handler det om at sætte løsningerne rigtigt sammen, så den største samlede miljøeffekt opnås.

Læs mere her


Undersøgelse: Træbyggeri øger trivslen

Svenske forskere påviser øget beboertilfredshed ved at bo i et CLT-byggeri med synligt træ ude og inde.

Læs mere her


Bæredygtige studieboliger hædres med pris

Projektudviklingsprisen ved Building Awards 2021 går til PensionDanmarks og Boligfonden DTU’s bæredygtige studieboliger.

Læs mere her


Vismas bæredygtige domicil får guld-certifikat

E.C. Hansen Huset – også kendt som Visma Huset – i Carlsberg Byen får guld-certifikat.

Læs mere her


NYBYGGERI


Otte etagers højt hus i træ i Nordhavn

Henning Larsen og Rambøll står bag designet af en 28.000 kvm stor og otte etager høj bygning i træ i Københavns Nordhavn.

Læs mere her


Træhøjhus skal skabe viden om klimavenligt byggeri

Træhøjhus i Sydhavnen i Aarhus skal gøre Aarhus Kommune og PFA klogere på klimavenligt byggeri.

Læs mere her


89 nye boliger i grøn bydel i Odense

Industriens Pension opfører 89 nye boliger af Arkitema Architects i grøn bydel i Odense.

Læs mere her


Pengene bevilliget: NCC får 645 mio. til at bygge statens fyrtårns-byggeri i træ

Folketingets finansudvalg har godkendt bevilligen til statens nye kontorknudepunkt i Odense – som opføres med bærende trækonstruktioner.

Læs mere her


Finere madlavning til 1 milliard – ny gastronomisk bydel på vej i Valby

Hotel- og Restaurantskolen og PensionDanmark præsenterer nu en fælles vision om at etablere et helt nyt kvarter i Valby, der oser af eksperimenterende gastronomi, sublimt madhåndværk, fremtidens oplevelser og hospitality.

Læs mere her


Bæredygtig daginstitution i Odder

Bæredygtig daginstitution ved Bendixminde i Odder Kommune skal stå klar i 2023.

Læs mere her


Nedrivning giver plads til 80 boliger

Bygningen på hjørnet af Vigerslev Allé og Gl. Køge Landevej i Valby rives ned. Arkitema har tegnet ny ejendom på 9.200 kvadratmeter.

Læs mere her


Danskere rykker grænser for en bæredygtig by – i Köln

Arkitekterne fra Adept vinder endnu et tysk projekt – denne gang med en alternativ tilgang til fremtidens byudvikling, hvor bæredygtighed og natur er de primære drivkræfter for en ny urbanisme.

Læs mere her


RENOVERING


Skal vi nu ikke se at få energirenoveret de kommunale bygninger?

I Danske Byggecentre håber vi, at kommunerne vil benytte valgresultatet til at højne de kommunale bygningers dårlige energimærker. Det er godt for borgerne, den kommunale pengekasse og for klimaet.

Læs mere her


Renoveringer af almene boliger for milliarder udskudt

Der er så meget tryk på kedlerne i bygge- og anlægsbranchen, at de risikerer at eksplodere ifølge regeringen, hvis tendensen fortsætter.

Læs mere her


Grøn omstilling af boliger kan tabe fart uden fradrag

Det vil gå ud over investeringerne i energirigtige forbedringer af de danske boliger, når håndværksdelen af boligjobordningen forsvinder 1. april næste år.

Læs mere her


ENERGI


Energistyrelsen støtter otte varmepumpeprojekter med 26,2 millioner

Energistyrelsen har i dag tildelt støtte til otte fjernvarmeværkers investeringer i store, eldrevne varmepumper for i alt 26,2 millioner kroner.

Læs mere her


Nye varmepumper kan være ulovlige fra årsskiftet

Nye regler for kølemidler i varmepumper gør det særligt vigtigt for kunderne er være opmærksomme på, hvilken model de vil have installeret. I værste fald kan den være ulovlig.

Læs mere her


MATERIALER


Træ i Byggeriet: Skab resultater allerede i projekteringen

Når der er travlt i byggeriet, er der mindre tid til at tænke i nye og mere miljørigtige løsninger. Men det skal ændres for at reducere CO2-aftrykket – og her har valg af byggematerialer stor betydning.

Læs mere her