NYT OM BÆREDYGTIGE BYER

De første 1.000 er flyttet til Nærheden

I foråret 2018 begyndte flyttebilerne at rulle ind i den nye bydel Nærheden, som Realdania By & Byg arbejder med at udvikle i Hedehusene. Siden er det gået stærkt. Bydelen har nu rundet 1.000 beboere.

Læs mere her


Arkitektforeningens høringssvar – Lynetteholm

København har en ambition om at være en bæredygtig by, og dette skal Lynetteholm selvfølgelig være med til at understøtte. Derfor er det allerede nu vigtigt at konkretisere, hvordan den kommende byudvikling på Lynetteholm tænkes ind i den grønne omstilling.

Læs mere her


Grønt byrum på Herman Bangs Plads

Herman Bangs Plads ved Valby Langgade Station bliver grønt byrum med nærgenbrugsstation med bytte- og værkstedsfaciliteter.

Læs mere her


TRAFIK, MOBILITET & INFRASTRUKTUR


Fynske kommuner vil gøre den kollektive trafik grøn

De fynske kommuner og Langeland Kommune giver nu hinanden og regeringen håndslag på, at alle nye busser, der bliver indsat i den kollektive trafik, skal være klimavenlige.

Læs mere her


Gladsaxe, Furesø og Realdania går sammen om at reducere støj fra motorveje

Gladsaxe og Furesø kommuner går nu sammen med foreningen Realdania om at indsamle viden fra ind- og udland om mulighederne for at reducere generne af trafikstøj fra motorvejene.

Læs mere her


Klimafokus i milliardudbud på Femern-tunnelen

Femern-tunnelen skal bl.a. drives med grøn strøm og med fokus på energieffektivitet og fremtidssikrede løsninger

Læs mere her


ENERGI & RESURSER


Cirkulær succes kræver bredt samarbejde

Inddragelse af flere faggrupper og brede kompetencer er opskriften, hvis bygge- og anlægsbranchen skal lykkes med den cirkulære omstilling, lyder det fra Teknologisk Institut.

Læs mere her


Transformation og adaptiv arkitektur – et nødvendigt grønt paradigmeskifte

Vores forståelse for byggeriets samlede klimapåvirkning har gennem de senere år ændret sig, og det står nu klart for os alle, at en ændret tilgang til klimavenligt byggeri er nødvendig.

Læs mere her


Internationale topforskere advarer mod biomasse

For Danmark og andre lande har biomasse især i form af importerede træpiller været en nem og hurtig måde at slippe af med de svinende kul. Men det er fuldstændig forfejlet at tro, at afbrænding af træpiller, halm og flis i kraftværkerne er CO2-neutral og gavner klimaet.

Læs mere her


Ny analyse: Varmepumper kan erstatte store dele af biomassen i dansk varmeforsyning

EA Energianalyse har for Dansk Energi og Dansk Fjernvarme analyseret, hvilke teknologier, der kan træde i stedet for biomasse i el- og fjernvarmeforsyningen og konsekvenserne herved.

Læs mere her


Der graves – grøn varme breder sig over hele landet

Fjernvarmeselskaber sætter med forrygende hastighed i disse dage spaden i jorden og indsender projektforslag til landets kommuner om nye fjernvarmeprojekter.

Læs mere her


Strømudfald på Power-to-X-strategien?

Vi skal ikke forvente en Power-to-X-strategi i Danmark før i slutningen af 2021. Men mens vi venter, så lad os kaste et blik på, hvad der sker i landene omkring os. For der har de fart på.

Læs mere her


De vil være Nordeuropas power-to-x-fyrtårn

De syv kommuner i Trekantområdet og flere energivirksomheder har nu formaliseret et samarbejde, der inden fem år skal gøre Trekantområdet til Nordeuropas fyrtårn for produktion af grønne brændstoffer.

Læs mere her


Dansk-tysk gennembrud for energiø ved Bornholm

Aftalen mellem tyske 50Hertz og Energinet er det første gennembrud for at forbinde de to danske energiøer til andre lande. Forbindelser til nabolande er helt afgørende for, at energiøer er en god ide, både økonomisk og for den grønne omstilling.

Læs mere her


MILJØ & KLIMA


Regeringen skal lytte til byggebranchen

Det bør være åbenlyst for enhver, at regeringens forslag om at udskyde CO2-krav i byggeriet til 2027 og satse på frivillighed ikke forcerer handling.

Læs mere her


This island is going trash free—by recycling all of its waste

The Danish island of Bornholm has an aging incinerator that will soon need replacement. Instead, the local government is adopting a totally new system.

Læs mere her


Klimatilpasning for milliarder skal dokumenteres

Teknologisk Institut skal dokumentere effekten af de fremtidige massive investeringer i klimatilpasning, så erfaringer kan komme både politikere og fagfolk til gavn

Læs mere her


Danmarks CO2-udslip dykker kraftigt på et enkelt år

Nye tal viser, at Danmarks drivhusgas faldt med fem millioner ton i 2019. Det er blevet lettere at nå klimamålet, med vi har stadig lang vej igen, siger eksperterne.

Læs mere her


Østjyske kommuner ensretter regler for byggeaffald

12 kommunerhar indført fælles grænseværdier for farlige og skadelige stoffer i byggeaffald til gavn for miljøet. De nye regler sparer også både tid og penge i forbindelse med store bygge- og nedrivningsprojekter

Læs mere her


SOCIAL


Ny forskning fra BUILD: Lavere højhuse giver beboerne et bedre boligliv

Hvordan oplever beboerne livet i et moderne højhus i dag? Det blev nu undersøgt ved at spørge beboerne i otte nye højhuse om, hvad de mener er et godt boligliv.

Læs mere her

NYT OM BÆREDYGTIGE BYGNINGER

28 kommunale byggeprojekter skal vise den grønne vej

Kommunerne er samlet set landets største bygningsejer og største offentlige bygherre. Kommunerne har dermed en nøglerolle, når det kommer til at skubbe den danske byggebranche i en mere grøn retning. 

Læs mere her


Grønt byggeri er nemmere, end mange tror

Ifølge bæredygtighedschef i Stark er det slet ikke så svært at bygge bæredygtigt, som mange tror, og kommer her med fem gode råd

Læs mere her


Bæredygtigt byggeri ved at bygge rigtigt første gang

Konstruktørforeningen foreslår etablering af livscyklusmærkning for bæredygtigt byggeri

Læs mere her


NYBYGGERI


Realdania By og Byg opfører to bæredygtige forsøgsbyggerier

Realdania By & Byg nu sætter skub i to forsøgsbyggerier, som skal vise nye veje for bæredygtigt etagebyggeri. Byggerierne forventes at gå i gang i slutningen af 2021.

Læs mere her


Symbiosehusene tager form

URBAN POWER og Wihlborgs pilotprojekt “Symbiosehusene” gentænker boliger, erhvervsområder, fødevarer og deleøkonomi.

Læs mere her


Bæredygtige boliger får Danmarks største solcelletag

Næsten alle boliger i Sønderhaven i Brædstrup er udlejet, selvom boligerne først står helt færdige i slutningen af 2021. Projektet udmærker sig ved bæredygtige løsninger, bofællesskab og Danmarks nok største solcelletag.

Læs mere her


Grønlandsk hytte kører på solceller og methanol-brændselsceller

Klimahytten er bygget af miljøvenlige materialer og udstyret med energi- og klimavenlig drift, der sikres via smarte overvågningssystemer. 

Læs mere her


RENOVERING


Grøn omstilling er sund fornuft

Virksomheden Hansson Erhverv ønsker at gøre mere, men det er svært at komme i gang. Efter en enkel analyse har virksomheden fået overblik over indsater, der skal halvere el-forbruget for et af lejemålene.

Læs mere her


ENERGI


Danmark overser lavthængende frugter i den grønne omstilling

I vores kapløb med tiden, skal vi ikke overse de lavthængende frugter, der kan høstes nu og her ved at digitalisere og sammenkoble de eksisterende energisystemer.

Læs mere her


Gennemsigtige solceller i vinduer kan blive en game-changer i den grønne omstilling

Strømproducerende vinduer, der både er energieffektive og gennemsigtige, er målet for et nyt forskningsprojekt.

Læs mere her


MATERIALER


Bæredygtigt udviklingssamarbejde bærer frugt

Spæncom har som en af de første elementproducenter implementeret Aalborg Portlands FutureCEM i produktionen af betonelementer.

Læs mere her


Stark: Øget fokus på bæredygtig udvikling giver pote

Stark Group vil være førende inden for bæredygtig udvikling i byggebranchen

Læs mere her


Offentligt-privat partnerskab gør cirkulært byggeri lettere at gå til

For at øge den cirkulære og bæredygtige økonomi har Gladsaxe Erhvervsby og Gladsaxe Kommune sammen startet et partnerskab om at genbruge flere byggematerialer i byggebranchen.

Læs mere her


Ægte genbrug af byggevarer udfordres af små mængder

At skaffe dokumentation for genbrugsmaterialers egenskaber er i dag en udfordring – bl.a. fordi der sjældent er tilstrækkeligt med ensartede materialer til at gennemføre en dokumentationsproces.

Læs mere her