NYT OM BÆREDYGTIGE BYER

Hvordan vil covid-19 ændre fremtidens byrum?

Covid-19 har potentiale til at ændre arkitekturen og byrummet. Her giver to eksperter deres bud på, hvad vi har lært af pandemien, og hvordan vi kan bruge erfaringerne til at bygge sundhedssikre og bæredygtige byer.

Læs mere her


Kommunerne rykker på den bæredygtige dagsorden: I Hjørring løfter man bæredygtighedsudfordringer sammen med borgerne

Hjørring Kommune har gennem en årrække arbejdet med klima og bæredygtighed i forbindelse med bygge- og anlægsprojekter og viser hvordan man kan gå sammen med erhvervsliv, landbrug, kommunens ansatte og borgerne om at løfte en særlig indsats i forhold til biodiversiteten.

Læs mere her


15 danske digitale ideer kan give bedre byer at leve i

15 danske startup-virksomheder har udtænkt digitale løsninger, som med den rette hjælp kan gøre vores byer bedre og mere bæredygtige leve i. Nu får de et rygstød af Realdania og Industriens Fond gennem det nye mentoring-program Urbantech Mentoring.

Læs mere her


Roskilde sætter private bygherrer den bæredygtige stol for døren

Roskilde Kommune giver ambitionerne for bæredygtigt byggeri et nøk op. ‘Vi skal som kommune bidrage til at gøre noget ved de miljømæssige udfordringer, vi står overfor’, siger Tomas Breddam, borgmester i Roskilde Kommune.

Læs mere her


TRAFIK, MOBILITET & INFRASTRUKTUR


Gennembrud: Ladeoperatører går sammen

Ni ladeoperatører indgår samarbejde, der skal sikre 23.000 ladestandere i 2025 og adgang på tværs af ladenetværk.

Læs mere her


Brug for grund­læggende opgradering af fysisk infra­struktur

Det er vigtigt, at en ny grøn mobilitetsplan, som navnet antyder, rent faktisk bliver grøn. Vigtigst er det at opgradere den eksisterende fysiske infrastruktur, skriver Daria Rivin og Jeppe Juul i dette debatindlæg

Læs mere her


Elektrificering kan sikre markante CO2-reduktioner fra byernes vare- og lastbiltrafik

Ny CONCITO rapport viser, at grøn citylogistik kan bidrage væsentligt til at nedbringe CO2-udledningen fra byernes vare- og lastbiltrafik. Klimazoner, der fremmer elektrificering af køretøjsparken, er det tiltag, der vurderes at have det største potentiale for CO2-reduktion.

Læs mere her


Dansk Industri: Invester tre milliarder til cyklisterne

Vi cykler i dag otte procent mindre, end vi gjorde i 2010. For at få flere til at hoppe på cyklen foreslår erhvervsorganisationen Dansk Industri, at der skal bruges tre milliarder kroner på at udbygge og forbedre landets cykelstier.

Læs mere her


Aalborg får sin første supercykelsti

Mere plads, færre stop og bedre service til cyklisterne. Det er målet, når Aalborg Kommune i løbet af de kommende tre år opgraderer ruten mellem Nytorv og Universitetet til supercykelsti.

Læs mere her


Nyt råd skal fremme viden om cyklisme i Danmark

Der skal endnu mere fokus på cykelismen i Danmark. Derfor har Vejdirektoratet nu besluttet at samle de eksisterende ekspertgrupper og netværk inden for styrelsens arbejde med cyklisme til ét centralt Cykelråd.

Læs mere her


ENERGI & RESURSER


Historisk øjeblik for Europa: Vedvarende energi overgik fossile brændsler i 2020

Europæerne fik sidste år for første gang mere elektricitet fra vedvarende kilder end fra fossile brændsler, viser en analyse fra tænketankene Agora Energiewende og Ember.

Læs mere her


Aarhusiansk madaffald skal omdannes til brændstof og gødning

I et udkast til en ny affaldsplan lyder det, aarhusianerne skal sortere deres madaffald, så det kan bruges til brændstof til biler og gødning

Læs mere her


Otte ud af ti kommuner når ikke i mål med affaldssortering

Otte ud af ti kommuner når ikke at blive klar med en omstilling af affaldssorteringen inden 1. juli.

Læs mere her


Nyåbnet biogasanlæg skal bringe Færøerne tættere på klimamål

Det nye anlæg er et skridt på vejen i at skabe mere bæredygtig strøm på Færøerne, hvor størstedelen af strømmen i dag kommer fra fossile brændsler.

Læs mere her


Hvis Power-to-X skal blive en succes, skal alle lære et nyt ord: Sektorkobling

Før vi planlægger nye Power-to-X-anlæg og udvider eksisterende, skal vi overveje, hvordan selve infrastrukturen i vores energisystem skal skrues sammen i fremtiden.

Læs mere her


Energiø bliver et byggeteknisk forhindringsløb

Det bliver en kamp med vejr, vind og høje bølger, når den kommende energiø skal bygges 80 kilometer fra den jyske vestkyst ude i Nordsøen.

Læs mere her


MILJØ & KLIMA


Bliver klimaet glemt i den fysiske planlægning?

Den fysiske planlægning har stor indflydelse på både udledningen af drivhusgasser og tilpasningen til et klimarobust samfund. På trods af dette er der ikke tilstrækkeligt fokus på den aktive rolle, som den fysiske planlægning kan og bør have i at nå de nationale og lokale klimamål.

Læs mere her


Klumme: .. og hvad betyder dette lovforslag så for verdensmålene?

Regeringen har netop besluttet, at i fremtiden skal alle lovforslag screenes i forhold til, om de kan have effekt på et eller flere af de 17 verdensmål. Og hvis lovforslaget vurderes at have positiv eller negativ effekt i relevant omfang, skal der foretages en konsekvensberegning.

Læs mere her


Nu skal storbyjunglen gøres grønnere

Der skal meget mere natur ind i vores storbyer – to danske initiativer vil fremme biodiversiteten i byerne

Læs mere her


Det er ikke nok at anlægge en pæn park og drysse lidt grønt krymmel på toppen af et byggeri

Virksomheden Habitats kæmper for at gøre biodiversitet til en lige så vigtig del af arbejdet med bæredygtighed som CO2 reduktioner og energivenlige løsninger. For uden mere vild natur går vores økosystemer i stå, og det vil have katastrofale sociale og økonomiske konsekvenser.

Læs mere her


Bygherreforeningen vil bidrage til blå biodiversitet

Der skal udvikles et idékatalog, som giver bygherrer, planlæggere og rådgivere viden og værktøjer til at bringe blå biodiversitet ind som en naturlig del af bæredygtigt byggeri.

Læs mere her


Kystbeskyttelse i Dragør: Vinder udpeget

Vinderen af parallelkonkurrencen om Dragør Kommunes fremtidige kystbeskyttelse er fundet. Dermed står det også klart, hvordan Dragør Kommune kan tilpasse sig fremtidens klima med havvandsstigninger og flere og voldsommere stormflodshændelser.

Læs mere her


SOCIAL


Seks nye mødesteder skal styrke fællesskab i landsbyerne

Realdania og Lokale og Anlægsfonden støtter seks nytænkende mødesteder i landsbyklynger med knap 23 millioner kroner. De seks projekter skal styrke hverdagslivet, fællesskabet og fritidslivet uden for de største byer i Danmark.

Læs mere her

NYT OM BÆREDYGTIGE BYGNINGER

Manglende viden spænder ben for at bo bæredygtigt

Der er stor interesse blandt danskerne for at bo mere bæredygtigt – men mange mangler viden om hvordan. En ny indsats fra Videncentret Bolius og Realdania vil styrke både viden og handlemuligheder i forhold til at bo bæredygtigt.

Læs mere her

TRAFIK, MOBILITET & INFRASTRUKTUR

Mange flere muligheder for at lade elbiler op i hele landet

De næste par år skal der etableres ladestandere i hele Danmark for over 200 millioner kroner. Ladestanderne er delvist finansieret af midler afsat med aftale om udmøntning af pulje til grøn transport i april 2020.

Læs mere her

Molslinjen satser milliard på fossilfri færgefart

Landets største indenrigsfærgeselskab, Molslinjen, vil gennem investeringer på omkring en milliard kroner gøre alle selskabets fire korte ruter CO2-neutrale i brændstofforbruget i 2028, skriver Dagbladet Børsen.

Læs mere her