NYT OM BÆREDYGTIGE BYER

15 kommuner har nu en plan, der skal gøre dem klimaneutral inden 2050 – og mange flere er på vej

Landet over vender kommunerne hver en sten for at finde de lokale løsninger, der hurtigt og klogt kan nedbringe udledningen af drivhusgasser og gøre dem klimarobuste. I Realdania, der støtter arbejdet, vil man nu bringe de danske kommuners erfaringer ud til resten af verdens byer.

Læs mere her


De sidste kommuner inviteres nu med i DK2020, som kan gøre Danmark verdensførende inden for lokal klimahandling

Over hele landet lægger kommuner sig i selen for at udvikle ambitiøse planer, der skal gøre dem klimaneutrale og klimarobuste senest i 2050. Nu inviterer Realdania, KL og landets fem regioner resten af kommunerne med i den historiske klimaindsats DK2020 – Klimaplaner for hele Danmark.

Læs mere her


Det er lettere at holde skåltalen end at lave forandringen

I dag er Realdanias Årsmagasin 2021 kommet på gaden. Her kan du blandt andet kan læse dette interview med adm. direktør Jesper Nygård, hvor han sætter fokus på Realdanias arbejde med FN’s verdensmål og bæredygtighed.

Læs mere her


Kender du en god plan, der kan holde i 100 år?

Kender du en god plan, der kan inspirere andre, der arbejder med byplanlægning og byudvikling? Så er det måske en ide med en indstilling til Byplanprisen 2021. Fristen er 17. maj.

Læs mere her


Byplanlæggere og borgmestre advarer mod ”skadelig” Lynetteholm

Visionerne om Lynetteholm, en kunstig ø på 282 hektar i indsejlingen til Københavns Havn med plads til 35.000 beboere, får kritik fra byplanlæggere såvel som borgmestre i hovedstadsområdets omegnskommuner.

Læs mere her


TRAFIK, MOBILITET & INFRASTRUKTUR


Skæv prioritering af infrastrukturinvesteringer

Regeringen har netop præsenteret sin infrastrukturplan, der vil investere 105 mia. kr. i transportområdet frem til 2035, kaldet ’Danmark fremad’. Miljøorganisationen Rådet for Grøn Omstilling er langt fra imponerede, for der er hverken fokus på konkret at mindske klimabelastningen eller skabe langtidsholdbare rammer for den grønne omstilling af vejtransporten.

Læs mere her


IDA: For meget asfalt og for lidt grønt

Udspillet svigter ved ikke klokkeklart at flytte balancen fra gråt til grønt. Danmark har ikke brug for mere asfalt, for udbyggede veje fører typisk blot til mere trafik.

Læs mere her


Ny bro i København på tegnebrættet

Ny bro over havnen skal gøre cyklen til førstevalget på Refshaleøen og Lynetteholm.

Læs mere her


Aalborg vil have bilister i pedalerne

Forsøg skal give indblik i hvordan el-cykler kan understøtte bæredygtig mobilitet og reducere bilismen.

Læs mere her


ENERGI & RESURSER


Det skal være slut med biomasse i 2035

Der skal laves en udfasningsplan, så afbrænding af biomasse udfases senest i 2035. Skovbaserede biomasse bør udfases først.

Læs mere her


Konvertering til 2,3 milliarder fuldført: Slut med damp i Københavns fjernvarmerør

København siger endegyldigt farvel til dampbaseret fjernvarme og træder ind i et nyt kapitel med 100 procent vandbaseret fjernvarme.

Læs mere her


650 millioner fordelt til grøn varme

Yderligere 650 millioner fra Finansloven 2021 er nu fordelt til blandt andet etablering af varmepumper og udbygning af fjernvarmenettet, efter der er indgået en politisk aftale.

Læs mere her


Klumme: Fjernvarmen binder sløjfe på fremtidens teknologier

Mange flere danskere med fossil boligopvarmning skal have fjernvarme, som i tilgift også skal blive grønnere – og den opgave har politikerne trygt kunnet overlade til branchen, der erklæret vil være CO2-neutral i 2030.

Læs mere her


Alternativ varmeforsyning vinder frem – vil have 100 termonet i 2025

Foreningen Termonet Danmark har siden sin dannelse for cirka et år siden haft travlt på flere fronter. Foreningen blev dannet for at udbrede brugen af den kollektive varmeforsyning, der også kan levere køling, til både ind- og udland.

Læs mere her


Varmepumper vinder frem – men der er store lokale forskelle

En ny opgørelse fra Danmarks Statistik viser, at varmepumper er på vej frem. Men den nye statistik redegør også for forskellene på kommunebasis, og her er der markante forskelle.

Læs mere her


Klumme: Brintinfrastruktur skal bygge bro mellem energisystem og transportsektor

Det politiske forår står i transportens tegn. Det handler ikke mindst om regeringens nyligt fremlagte infrastruktur plan, og selvom der er flere gode initiativer heri, glimrer brint og Power-to-X (PtX) ved sit fravær.

Læs mere her


Sektorkobling – hvad er det for en størrelse?

Sektorkobling handler kort sagt om at udnytte den grønne energi optimalt, undgå at spilde energien og dermed få energiprisen i bund.

Læs mere her


Aarhusiansk affald skal skabe innovation og arbejdspladser

Når borgere og virksomheder i dag afleverer deres affald på genbrugsstationerne, bliver 88 pct. genanvendt. Men i fremtiden skal affaldet i langt højere grad kunne indgå direkte i virksomhedernes produktion og skabe et cirkulært kredsløb.

Læs mere her


Energiforbruget faldt 8,5 pct i corona-året 2020

Lavere forbrug af olie, gas og kul medførte et fald på 12 pct. i udledningen af CO2 fra energiforbruget, fremgår det af en foreløbig energistatistik fra Energistyrelsen.

Læs mere her


MILJØ & KLIMA


Kommentar: Klimamål kræver mere ambitiøse handlingsplaner

Skal vi nå Folketingets ambitiøse 2030 klimaplan, skal vi have højere ambitionsniveau for handlingsplanerne

Læs mere her


Gamle råstofgrave skal omdannes til ny natur

Der skal fremover kunne stilles krav om, at råstofgrave forvandles til natur efter endt brug, mener Danske Regioner, som ønsker kompetencen til at sikre, at gamle grave på sigt bliver til grønne oaser for lokalbefolkningen

Læs mere her


Jernbanedriften kan bidrage til en øget biodiversitet i Danmark

Ny analyse fra Banedanmark viser, hvordan de danske jernbaner kan fremme den vilde natur og biodiversiteten i hele landet.

Læs mere her


Biodiversiteten i fokus i Odder

Odder Kommune vedtager stor biodiversitetsplan og dyster også om at blive Danmarks vildeste kommune.

Læs mere her


Vilde kommuner kan få hjælp til at vinde

Lige nu dyster landets kommuner om at være den vildeste i miljøministerens kommunekonkurrence. To tilskudsordninger kan give kommunerne et vigtigt puf i en grønnere retning.

Læs mere her


Ny alliance kalder på større klimaambitioner i infrastrukturen

Repræsentanter for blandt andet betonbranchen opfordrer regeringen til at planlægge yderligere CO2-reduktioner i kommende infrastruktur-projekter.

Læs mere her


Bog om nøglen til bæredygtig omstilling

Originale bud på klimaløsninger fra arkitekter, designere og konservatorer i ny bogudgivelse.

Læs mere her


SOCIAL


Få kommuner stiller krav om almene boliger

Det er ikke mange kommuner, der har benyttet sig af muligheden for at kræve 33 procent almene boliger i lokalplanområder.

Læs mere her


Nyt redskab skal sætte fart på private bygherrers byggeri af almene boliger

For at få sat fart på byggeriet af de almene boliger vil overborgmester i København Lars Weiss (S) indgå partnerskab med private bygherrer, som ejer en stor del af byudviklingsområderne i København.

Læs mere her


C.F. Møller udvikler nyt mødested til13 jyske landsbyer

Landsbyklyngen, Kronjylland, der består af 13 landsbyer omkring Randers, har længe haft et ønske om et fælles mødested, der kan være centrum for aktiviteter, fællesskab og formidling af områdets muligheder.

Læs mere her


Kommentar: Singler står for næsten hele væksten i boligmassen

Ifølge Danmarks Statistik er der kommet 28.600 beboede boliger til siden sidste år.

Læs mere her

NYT OM BÆREDYGTIGE BYGNINGER

Manglende viden spænder ben for at bo bæredygtigt

Der er stor interesse blandt danskerne for at bo mere bæredygtigt – men mange mangler viden om hvordan. En ny indsats fra Videncentret Bolius og Realdania vil styrke både viden og handlemuligheder i forhold til at bo bæredygtigt.

Læs mere her

TRAFIK, MOBILITET & INFRASTRUKTUR

Mange flere muligheder for at lade elbiler op i hele landet

De næste par år skal der etableres ladestandere i hele Danmark for over 200 millioner kroner. Ladestanderne er delvist finansieret af midler afsat med aftale om udmøntning af pulje til grøn transport i april 2020.

Læs mere her

Molslinjen satser milliard på fossilfri færgefart

Landets største indenrigsfærgeselskab, Molslinjen, vil gennem investeringer på omkring en milliard kroner gøre alle selskabets fire korte ruter CO2-neutrale i brændstofforbruget i 2028, skriver Dagbladet Børsen.

Læs mere her