NYT OM BÆREDYGTIGE BYER

Skal din tegnestue vinde New European Bauhaus Prizes?

Arbejder din tegnestue med grøn omstilling, oplevelseskvalitet og bæredygtig arkitektur – for eksempel gennem cirkulær tænkning og praksis? Det kan I nu blive anerkendt for i konkurrencen om New European Bauhaus Prizes. Fristen for at være med er den 31. maj.

Læs mere her


Vinder af arkitektkonkurrencen for Jernbanebyen

Et enigt vurderingsudvalg har udpeget Team COBE som vinder af arkitektkonkurrencen for Københavns nye bydel, Jernbanebyen. Med sit fokus på varierede former for bynatur, bevaring af områdets særlige biodiversitet samt en bærende grøn struktur sætter vinderforslaget en både klar og ambitiøs retning for udviklingen af en af hovedstadens grønneste bydele.

Læs mere her


Bæredygtig by midt i en skov

Bæredygtigt skovkvarter i Middelfart skal sætte standard for fremtidens boligkvarterer.

Læs mere her


Aarhus med store planer og arkitektkonkurrence ved hovedbanegården

Fremtidig byudvikling i Banegårdskvarteret skal forholde sig til de mange historiske og bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer i området, og skal samtidig understøtte en klimavenlig og mangfoldig bydel med plads til trygge og grønnere byrum.

Læs mere her


TRAFIK, MOBILITET & INFRASTRUKTUR


Debatindlæg: Regeringen tromler klimamål med motorvej

Regeringen har fremlagt sin infrastrukturplan, der skal fastlægge investeringer for over 105 milliarder kroner i transportsektoren frem til 2035. Men planen skal vurderes på, hvor meget den nedbringer CO2-udledningerne med per milliard.

Læs mere her


Kommentar: National mobilitetsplan skal binde grøn transport bedre sammen

Trafikinvesteringer planlægges for kortsigtet og uden den rette forankring og sammenhæng i forhold til transportens klimaudfordring. Infrastrukturplanen tydeliggør, at vi har brug for en sammenhængende national mobilitetsplan.

Læs mere her


475 millioner kroner til grøn transport

Om kort tid skal stort set alle Folketingets partier forhandle om, hvordan 475 millioner kroner skal bruges til at fremme den grønne transport i Danmark.

Læs mere her


Klumme: Kommunale udbud skal drive lademarkedet

Antallet af elbiler stiger og mange nye virksomheder melder sig på banen med ønsket om at investere i ladeinfrastruktur. Derfor har Dansk Elbil Alliance længe anbefalet, at kommunerne får udvidet deres muligheder for at give tilskud og tage betaling for at benytte offentlig vej gennem udbud af retten til at opsætte ladestandere.

Læs mere her


Elbilejere risikerer milliardstor ekstraregning

De mange nye og kommende elbilejere risikerer en milliardstor ekstraregning, hvis elnettet de kommende år skal forstærkes, så det kan trække de over 775.000 elektriske biler, der ventes frem mod 2030.

Læs mere her


Debatindlæg: Trængselsafgift i større byer er nødvendig for borgernes mobilitet

Indtil politikerne etablerer et landsdækkende roadpricingsystem, bør de indføre en trængselsafgift i de større byer for at sikre borgernes mobilitet.

Læs mere her


100 elektriske skraldebiler på vej til København

Der er renere luft og mindre larm på vej til københavnerne. Inden 2025 er det planen, at mindst 100 fuldelektriske skraldebiler skal indsamle Københavns affald.

Læs mere her


Debatindlæg: Støt nulemissionslastbiler nu

Regeringen og partierne bag ny grøn støtteordning misser endnu en oplagt mulighed for at skubbe den grønne omstilling af den tunge vejgodstransport i gang. Nu må politikerne op i gear – der er brug for støtte, hvis omstillingen af den tunge transport skal lykkes.

Læs mere her


ENERGI & RESURSER


19 vindmøller og 520 hektar sol på vej i Aalborg

Eurowind Project har indsendt en ansøgning til Aalborg Kommune om etablering af en energipark, der skal rumme 19 nye vindmøller og 520 hektar solceller.

Læs mere her


BALS vil varme dit hus op

Udnyttelse af overskudsvarme fra supermarkeder til opvarmning af boliger vil bidrage til at reducere CO2-udledningen i Sønderborg-området. Flere lokale supermarkeder er klar til at levere sin overskudsvarme til fjernvarmeselskaberne.

Læs mere her


Analyse: Der er ikke CO2 nok til det hele

Dansk Energi har netop offentliggjort en rapport, der belyser potentialet for CO2-fangst og lagring frem mod 2030.

Læs mere her


Ny rapport: Fjernvarme kan give Power-to-X forspring

Ved at integrere brintproduktionen fra PtX-anlæg med fjernvarmesektoren kan man sikre sektorintegration, der kan nedbringe omkostningerne til produktionen af grøn brint.

Læs mere her


Rekordmange koblede sig på fjernvarmenettet i 2020

2020 blev et rekordår for nye tilslutninger til fjernvarmen, viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Læs mere her


Debatindlæg: Vi risikerer, at statsstøttede varmepumper hiver tæppet væk under fjernvarmen.

Statsstøtte til varmepumper i områder, hvor der fremtidigt skal være fjernvarmenet, undergraver det fremtidige varmemarked for fjernvarmen. Det gør den grønne omstilling dyrere end nødvendigt.

Læs mere her


Nu skal Danmark forrest på grønne installationer

Nyt udviklingsforum forankret på Teknologisk Institut skal skabe ny viden og teknologiske services inden for energieffektive og bæredygtige installationer.

Læs mere her


Flertal stemmer ja til biomassekrav og fastholder model for grønne certifikater

Forslaget indeholder bl.a. en videreførelse af den nuværende model for oprindelsesgarantier for vedvarende energi og implementerer aftalen om krav til bæredygtig biomasse, som et bredt flertal i Folketinget indgik i oktober sidste år. 

Læs mere her


Færdigt varmepumpe-arbejde i Grenaa: Virkningsgraden er højere end ventet

Det betyder at Grenaa Varmeværk kan køre på anlægget i en langt større del af året.

Læs mere her


Højtrykspumper og osmotiske membraner baner vej for strøm baseret på saltvand

Danfoss, DTU Kemiteknik og SaltPower er gået sammen om at udvikle næste generation af højtrykspumper, energi-genvindingskomponenter samt osmotiske membraner (High Pressure Membranes) til fremstilling af strøm hentet fra saltvand.

Læs mere her


Vestas: Smitteudbrud i Ringkøbing koster os 200-400 mio. kr

Det koster Vestas millioner i tabt omsætning, efter at et stort udbrud af coronasmitte har ramt vindmølleproducentens fabrik i Ringkøbing.

Læs mere her


MILJØ & KLIMA


Regeringen bøjer sig for støttepartier med klimadelmål

Regeringen har bøjet sig for støttepartiernes krav og har indvilget i et bindende delmål for reduktionen af drivhusgasser på 50-54 procent i 2025. Før forhandlingerne fredag havde regeringen spillet ud med 46-50 procent.

Læs mere her


Debatindlæg: Regeringen bør pålægges en meget skrappere handlepligt i klimapolitikken

Efter at Klimarådet dumpede regeringens klimaindsats, er den blevet pålagt handlepligt til yderligere reduktionstiltag af Folketinget. Men det er ikke nok. Der er brug for en langt skrappere handlepligt, så reduktioner ikke kan udskydes til lige før 2030.

Læs mere her


Biodiversitet er mere end grønt krymmel

Over 4.000 planter og dyr truede. Building Green fokus på at få naturen ind i byerne.

Læs mere her


Københavns biodiversitetsstrategi: Mere bynatur og grønne områder

Camilla van Deurs fortæller om Københavns Kommunes strategi for grønne områder, bynatur og det kommende arbejde med at udvikle en biodiversitetsstrategi i 2021. 

Læs mere her


Byrådet rækker ud efter Verdensmålene

Byrådet i Sønderborg har godkendt Bæredygtighedspolitik 2021–2024. Ambitionen, som tager udgangspunkt i Sønderborgs ProjectZero-rejse, skal omsætte de globale FN-mål til lokale mål og handlinger.

Læs mere her


Naturbydelen tiltrækker nye fuglearter

Omdannelsen af tidligere landbrugsland til blomstrende enge, søer og vandløb har trukket flere og flere fuglearter til Naturbydelen, som Realdania By & Byg udvikler sammen med Ringkjøbing-Skjern Kommune.

Læs mere her


Debatindlæg: Kommuner kan ikke omlægge sit forbrug uden grønne krav

Det er klart, at der skal være plads til lokale løsninger, men det nytter ikke noget, at den kommunale indkøbsmuskel bruges forkert. Derfor skal krav og målsætninger bringe kommunerne frem på den grønne bane.

Læs mere her


Debatindlæg: Skyttegravskrige risikerer at bremse samarbejdet om grønne offentlige indkøb

Den grønne omstilling af de offentlige indkøb kræver, at der samarbejdes på tværs af kommuner, regioner, staten og leverandører. Tiden er for knap til at sylte grønne indkøb ind i en skyttegravskrig om, hvem der skal betale.

Læs mere her


Svenske myndigheder sender bekymringsbrev om kunstig københavnerø

Særligt spredning af forurening fra klappet slam og mudder fra Københavns havneindløb og vandgennemstrømningen til Øresund er i fokus i et bekymret høringssvar fra Sverige i sagen om Lynetteholm.

Læs mere her


Skræller 33.000 kubikmeter jord væk og genbruger det

Ved Ballerup fremtidssikrer anlægsgartnervirksomheden OKNygaard et rekreativt naturområde nær Haraldsminde og Harrestrup med flere nye klimaløsninger.

Læs mere her


SOCIAL


COVID-19 har fået hver tiende dansker i Hovedstaden til at overveje at flytte længere væk

I Hovedstadsområdet overvejer intet mindre end hver tiende dansker at flytte længere væk, fordi nedlukningen har medført bedre digitale arbejdsmuligheder.

Læs mere her


Dyrt at bo alment i København

Det fremgår af et svar fra indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad, at det er en illusion at tale om ’billige almene lejligheder’ i København.

Læs mere her


Hver tredje dansker finder energioptimering i hjemmet irrelevant

For tredje år i træk viser en undersøgelse fra Schneider Electric nedslående resultater for danske boligejeres lyst til at spare på energien.

Læs mere her


Kampen om byrummet: Kan vi skabe plads til alle i byen?

Offentlige byrum repræsenterer en kampplads mellem modstridende behov – med socialt velstillede gruppers behov for tryghed på den ene side og socialt udsatte gruppers behov for et sted at være på den anden. Det stiller designere og planlæggere over for et vanskeligt dilemma: Hvem skal prioriteres højest?

Læs mere her


Universelt design og FN’s Verdensmål

Universelt design handler om at skabe bygninger med ligeværdig adgang og lige muligheder for alle mennesker. Begrebet dækker over en værdibaseret tilgang til design af byggeri, der fokuserer på inklusion og plads til menneskelig diversitet.

Læs mere her


Byggeriets unge: Vi mangler en fælles forståelse for bæredygtig udvikling i byggeriet

Hvordan skal vi bygge fremtidens bæredygtige samfund, hvis vi ikke kan blive enige om, hvad bæredygtighed er?

Læs mere her

NYT OM BÆREDYGTIGE BYGNINGER

Manglende viden spænder ben for at bo bæredygtigt

Der er stor interesse blandt danskerne for at bo mere bæredygtigt – men mange mangler viden om hvordan. En ny indsats fra Videncentret Bolius og Realdania vil styrke både viden og handlemuligheder i forhold til at bo bæredygtigt.

Læs mere her

TRAFIK, MOBILITET & INFRASTRUKTUR

Mange flere muligheder for at lade elbiler op i hele landet

De næste par år skal der etableres ladestandere i hele Danmark for over 200 millioner kroner. Ladestanderne er delvist finansieret af midler afsat med aftale om udmøntning af pulje til grøn transport i april 2020.

Læs mere her

Molslinjen satser milliard på fossilfri færgefart

Landets største indenrigsfærgeselskab, Molslinjen, vil gennem investeringer på omkring en milliard kroner gøre alle selskabets fire korte ruter CO2-neutrale i brændstofforbruget i 2028, skriver Dagbladet Børsen.

Læs mere her