NYT OM BÆREDYGTIGE BYER

Regeringens grønne byudspil er godt og skidt i en grøn indpakning

To nye udspil har regeringen lanceret på to dage under fællesnævneren ’tættere på’. Det første handlede om grønne byer og det andet om uddannelser og lokalsamfund. Men trods den fælles titel fornemmer man ikke den store sammenhæng i de nye udspil.

Læs mere her


Byområde i Aarhus opnår højeste standard for bæredygtighed

Trælasten i Aarhus er det andet byområde i Danmark, der er præcertificeret til platin hos Green Building Council Denmark.

Læs mere her


De første områder i Flodbyen er på vej

Byrummet ved Flodlejet og Bolværket er et ganske særligt område i Flodbyen, der kobler Randers’ byliv med natur og klimatilpasning langs vandet.

Læs mere her


SLA designer Mellemøstens første biodiversitetspark

SLA designer Mellemøstens første urbane biodiversitetspark med fokus på biodiversitet, mikroklima og inkluderende sociale aktiviteter.

Læs mere her


Bygger bæredygtig bydel: Aarhus Kommune går sammen med de Linde og Tækker

Nye byggerier skal være langt mere bæredygtige. Det mener Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune, der har indgået en samarbejdsaftale med de øvrige aktører bag byomdannelsen på Katrinebjerg i det nordlige Aarhus.

Læs mere her


Udviklingsprojektet Fremtidens Urbane Sundhedskultur vil fremme sundhed i det byggede miljø

Udviklingsprojektet Fremtidens Urbane Sundhedskultur vil fremme en bedre sammenhæng mellem byudvikling og borgernes sundhed og trivsel.

Læs mere her


Naturen dæmper byens stress i ny terapihave

Nyanlagt have i København skal give plads til både ro og restitution og hjælpe københavnere med stress.

Læs mere her


TRAFIK, MOBILITET & INFRASTRUKTUR


I Herning kører de grønt

Ambitiøs samarbejdsaftale om klimaet indgået mellem Herning Kommune og regeringen.

Læs mere her


Regeringen står i vejen for elbiler

Det er bydende nødvendigt, at langt flere vælger elbil, hvis regeringens mål om at reducere CO2-udledning med 70 pct. i 2030 skal nås. Alligevel ændrer regeringen ikke på den lovgivning, der er det største benspænd for omstillingen.

Læs mere her


Kommentar: Århus: Regeringens Grønne Byer-udspil er uambitiøst

Det er nødvendigt, at man kigger langt ud i fremtiden og forbereder sig på, at der kommer langt flere elbiler fremover, så man skal etablere ladeinfrastrukturen efter fremtidens og ikke nutidens behov.

Læs mere her


ENERGI & RESURSER


Kommentar: Lovende økonomiaftale varsler paradigmeskifte i kommunal energipolitik

Økonomiaftalen mellem regeringen og kommunerne har mange gode, grønne, energivenlige elementer – mener Synergi formand Bendt Bendtsen.

Læs mere her


Nu skal også kommunale bygninger energieffektiviseres

Med kommuneaftalen for næste år sættes gang i registrering af potentialet for effektiviseringer af de kommunale bygninger – målet er samme energibesparelser, som de statslige bygninger følger frem mod 2030

Læs mere her


Region Hovedstaden vil skyde 945 millioner i energioptimering

Et enigt regionsrådsudvalg har godkendt en finansieringsramme på 945 mio. kr. til at energieffektivisere hospitaler og øvrige bygninger i Region Hovedstaden.

Læs mere her


Optimismen er stor i den danske energisektor: Vi kan nå de grønne mål i 2030

”Det bliver ikke teknologierne, der begrænser os. Dem skal vi nok levere”, sagde Bo Svoldsgaard fra Vestas eksempelvis. Der er i en stor optimisme i sektoren om at vi kan udvikle et nyt, grønt energisystem på kun 10 år.

Læs mere her


Milepæl i Thisted: Affaldsenergianlæg fanger den første CO2

”Vi har nu kørt med Carbon Capture anlægget i Thisted og fanget det første CO2 fra røggassen”, udtaler Morten Pipper fra SEG A/S, som har positive forventninger til den fortsatte testfase.

Læs mere her


Nu bygges landets første salt-kraftværk

Den sønderjyske opstartsvirksomhed SaltPower, som er grundlagt af Danfoss’ bestyrelsesformand Jørgens M. Clausen, er nu klar til at introducere den grønne omstilling for en ny teknologi.

Læs mere her


Fælles jordvarmeforsyning skal både varme og køle

Ca. en tredjedel af danskerne har ikke adgang til fjernvarme, og for dem kan fremtiden være kollektive jordvarme- og køleanlæg, som er uafhængige af centrale varmeværker og store transmissionsledninger.

Læs mere her


Olie-gas-selskabs havneaktiviteter i Esbjerg skal være CO2-neutrale inden 2025

Der blev lanceret ambitionen om at gøre TotalEnergies’ forsyningsbase CO2-neutral inden 2025. Det vil samtidig bidrage til Esbjergs ambitiøse mål om at blive en CO2-neutral kommune inden 2030.

Læs mere her


Tyskland investerer 60 mia. kroner i brintprojekter

Sammenlignet med Tyskland kan de planlagte danske brintprojekter i København (1,3 GW), Fredericia (300 MW) og Esbjerg (1 GW) ligne forkølede host.

Læs mere her


MILJØ & KLIMA


Ny klimaalliance med 16 DK2020 kommuner skal styrke den kommunale klimaindsats

Frederiksberg Kommune har taget initiativ til at starte en klimaalliance, der består af 16 kommuner fra hele Danmark. Med klimaalliancen går kommunerne sammen og forpligtiger sig til i fællesskab at fastholde politisk fokus på implementering af Parisaftales målsætninger.

Læs mere her


PKA vil halvere CO2-aftryk på fire år

PKA skærper klimakravene. CO2-aftrykket fra ejendommene skal halveres, og det gennemsnitlige energimærke forbedres.

Læs mere her


Ny miljøvenlig metode renser hospitalsspildevand

Gennem de sidste to år har projektet Alumichem, udviklet en teknologi, der kan fjerne antibiotikaresistente bakterier fra hospitalers spildevand på en miljøvenlig måde.

Læs mere her


Vestas vil forvandle gamle vinger til nye vinger

Vindmøllegiganten Vestas, Teknologisk Institut, Aarhus Universitet og den amerikanske kemikalieproducent Olin Corporation har nu indgået et samarbejde, hvor målet er inden for tre år at skabe en kommerciel løsning til fuld genanvendelse af vindmøllevinger.

Læs mere her


Et ud af fem for tidlige dødsfald skyldes fossile brændsler

Ny undersøgelse fra Harvard University konkluderer, at vi kraftigt har undervurderet, hvor mange leveår der hvert år går tabt som følge af luftforurening fra fossile brændstoffer.

Læs mere her


Klimakrisen går hårdt ud over vores mentale sundhed

Britisk undersøgelse: Klimaforandringerne er skyld i selvmord, trauma og angst og kalder på øjeblikkelig handling.

Læs mere her


Flasker og madindpakning topper listen over plastaffald i havene

Kun ti forskellige typer produkter udgør tre fjerdedele af havenes plastaffald, konkluderer forskere og kalder fokus på vatpinde og slikkepinde forfejlet.

Læs mere her


SOCIAL


’Partnerskab for levende bymidter’ klar med nye anbefalinger

Partnerskabet blev nedsat på baggrund af de omfattende udfordringer, som mange bymidter står over for, hvor de oplever, at mange funktioner lukker eller flytter som følge af affolkning, ændrede handelsmønstre og nye mobilitets- og pendlingsmønstre. 

Læs mere her


Kokkedal lægger jord til moderne fællesskab

Ifølge tal fra Realdania overvejer 80.000 ældre at flytte i seniorbofællesskab inden for de næste fem år. Den tendens tager arkitekterne fra Aart fat i med virksomhedens seneste vinderprojekt.

Læs mere her


Mikroboliger i Aarhus revet væk

I Tilst uden for Aarhus blev 119 små lejeboliger på 20-25 kvadratmetre sendt på markedet – efter en måned var over halvdelen udlejet.

Læs mere her


Ikke flertal for krav om 33 procent almene boliger

Enhedslisten mener, at der er brug for flere initiativer, som kan sikre etablering af flere almene boliger i landets kommuner. Socialdemokratiet og de borgerlige partier siger dog nej.

Læs mere her

NYT OM BÆREDYGTIGE BYGNINGER

Manglende viden spænder ben for at bo bæredygtigt

Der er stor interesse blandt danskerne for at bo mere bæredygtigt – men mange mangler viden om hvordan. En ny indsats fra Videncentret Bolius og Realdania vil styrke både viden og handlemuligheder i forhold til at bo bæredygtigt.

Læs mere her

TRAFIK, MOBILITET & INFRASTRUKTUR

Mange flere muligheder for at lade elbiler op i hele landet

De næste par år skal der etableres ladestandere i hele Danmark for over 200 millioner kroner. Ladestanderne er delvist finansieret af midler afsat med aftale om udmøntning af pulje til grøn transport i april 2020.

Læs mere her

Molslinjen satser milliard på fossilfri færgefart

Landets største indenrigsfærgeselskab, Molslinjen, vil gennem investeringer på omkring en milliard kroner gøre alle selskabets fire korte ruter CO2-neutrale i brændstofforbruget i 2028, skriver Dagbladet Børsen.

Læs mere her