NYT OM BÆREDYGTIGE BYER

Ny grøn bydel i to plan i Køge

Ejendomsselskabet NREP og Køge Kyst har indgået en aftale om ny grøn bydel i to plan i Køge.

Læs mere her


Kommunerne skal tænke langsigtet

Kommunerne er nødt til i højere grad at tænke langsigtet, mener Mogens A. Morgen fra Arkitektskolen Aarhus, for investorerne tænker kortsigtet, og udviklingen af vores byer rækker årtier og måske århundreder frem.

Læs mere her


Sunde byer giver sundere mennesker

Vores måde at leve, arbejde og kommunikere på er blevet voldsomt påvirket af pandemien. Det bør lære os at designe vores byer og bygninger, der fremmer sundhed og trivslen, lyder det i Sweco-rapport.

Læs mere her


TRAFIK, MOBILITET & INFRASTRUKTUR


Debatindlæg: EU’s klimapakke kalder på højere ambitioner

DEU’s klimapakke gør det markant lettere at være elbilist i hele Europa og sender samtidig klare signaler til den tunge transport. Men målene for den internationale transport lader meget tilbage at ønske.

Læs mere her


Forbud mod nye fossilbiler i 2035 er et kæmpe fremskridt

EU-Kommissionen foreslår et forbud mod at sælge nye fossile biler i 2035. Det vækker stor begejstring hos miljøorganisationen Rådet for Grøn Omstilling, der kalder det en kæmpe sejr, men dog også mener at kravene til nye biler bør skærpes yderligere i 2025 og 2030 end der lægges op til.

Læs mere her


Ny støttepulje får el-lastbiler på vejene

For første gang i Danmarkshistorien gives der støtte til køb af nulemissions lastbiler samt ladeinfrastruktur til lastbiler. Miljøorganisationen Rådet for Grøn Omstilling er meget begejstrede og beskriver det som værende startskuddet på elektrificeringen af lastbiler i Danmark.

Læs mere her


Debatindlæg: Grøn omstilling kræver ambitiøs elektrificering

Regeringen har præsenteret en elektrificeringsstrategi, som de har lovet energiaftalens forligspartier. En rigtig strategi er en kobling mellem midler og mål. Det er der desværre ikke noget af i dette udspil.

Læs mere her


Let tilgængelig ladeinfrastruktur er afgørende

Ny analyse afdækker forhold ved opladning på offentligt tilgængelige ladestandere, herunder prisen for at oplade, betalingssystemer og vilkårene for nettilslutning af offentligt tilgængelige ladestandere.

Læs mere her


Grøn omstilling for 475 millioner kroner

Pengene fra Grøn transportpulje I skal bruges på flere ladestandere, tilskud til grønne lastbiler, grøn drivmiddelinfrastruktur til erhvervstransporten og flere grønne indenrigsfærger.

Læs mere her


Landbybusserne kører igen

Thumbs Up fra transportminister Benny Engelbrecht, da Sønderborg-områdets 36 landsbylaug søndag igangsatte næste fase i det nødvendige grønne mobilitetsprojekt for borgere bosat på landet. Projektet skal vise vejen til klimaløsninger for det gode liv på landet.

Læs mere her


Rådgiverhold skal finde løsninger til omdannelse af Bispeengbuen

Rådgiverhold skal udarbejde grundlag for kommunernes politiske beslutning om, hvordan Bispeengen skal omdannes, hvis Bispeengbuen rives ned.

Læs mere her


Spørg Fagfolket: Hvad er det smarte ved særlige lyssignaler for cyklister?

En læser undrer sig over, hvad fidusen skulle være i at ændre på det forventede trafikflow ved at indføre særligt lys for cyklister. Det redegør projektleder i Aarhus Kommune for.

Læs mere her


ENERGI & RESURSER


Sommeren 2021 blev rekordernes sommer: Solcellerne producerede strøm som aldrig før

I løbet af denne danske sommer er der slået rekord på den grønne strøm.

Læs mere her


Klumme: Der er stadig behov for at udrydde myter om solceller

På trods af at der nok ikke findes en eneste dansker, der ikke har hørt om hvordan solceller kan yde et betydeligt bidrag for at nå Danmarks målsætning om reduktion af Co2 forbruget med 70 procent inden 2030, findes der stadigvæk utroligt mange myter om solceller.

Læs mere her


Majs er dømt ude: Ny aftale sikrer grønnere biogasproduktion

Den grønne gas fylder mere og mere i vores gasforbrug, og i 2030 vil 70 pct. af den gas, vi bruger, være grøn. Når mængden af grøn gas vokser, skal kravene til, hvordan gassen produceres, samtidig strammes.

Læs mere her


Rapport: Den flydende gas bliver grøn

I årtier har danske virksomheder uden for gasnettets rækkevidde været drevet af flydende gas (LPG). Gas som udvindes af naturgas eller raffinering af råolie.

Læs mere her


Konsortium ønsker at gøre Bornholm til en grøn tankstation til skibsfart

Et internationalt konsortium vil arbejde for, at Bornholm bliver en grøn bunkerhub i Østersøen, hvor skibe i fremtiden kan tanke bæredygtige brændstoffer

Læs mere her


Power-to-X: Smart sektorkobling og lokal opbakning kan gøre os verdensførende

Teknologien, der også kaldes for Power-to-X har potentiale til at bidrage til at løse klimaudfordringerne og samtidig blive et nyt grønt eksporteventyr for Danmark, hvis ellers vi kommer hurtigt fra start og får udviklet nogle effektive teknologiske løsninger.

Læs mere her


Solceller: på marker eller på tage?

Store solcelleanlæg skyder op på marker så langt øjet rækker. Det forandrer vores landskab, presser elnettet og gør den grønne omstilling unødvendigt dyr. Så hvorfor er det, at vi ikke bare tager tagene på bygninger i brug i stedet?

Læs mere her


Læhegn får vindmøller til at producere mere strøm

Det virker umiddelbart ulogisk, at man kan få en vindmølles vinger til at rotere hurtigere og producere mere strøm ved at begrænse vinden til møllen med en barriere. Men nye simulationer indikerer, at vindmøller kan producere op mod 10 procent mere, hvis en række læhegn af eksempelvis træer placeres optimalt i en vindmøllepark.

Læs mere her


Sønderborg Kommune nærmer sig målet for solenergi

Med etableringen af to nye solcelleanlæg på Als – ved Stevning og Lysabild – når Sønderborg Kommune op på næsten 90 pct. af den solcellekapacitet på 100 MW, der er et delmål i planen for at blive CO2-neutral i 2029. De to anlæg vil tilsammen kunne forsyne ca. 19.000 husstande med strøm.

Læs mere her


Sønderborgs nye renseanlæg reducerer CO2-udledningen

Sønderborgs nye renseanlæg skal erstatte fire eksisterende renseanlæg i Sønderborg-området, hvilket forbedrer rensningen markant, samtidigt med at anlægget kan producere mere energi, end det selv bruger.

Læs mere her


Sønderborg værtsby for verdens vigtigste konference for energieffektivisering

I 2022 slår Det Internationale Energiagentur (IEA) for syvende gang dørene op til international konference om energieffektivisering – og denne gang bliver det i Sønderborg, der arbejder for at blive klimaneutral før 2030.

Læs mere her


MILJØ & KLIMA


Ti danske byer får støtte til at beskytte sig mod oversvømmelse

Byerne langs de danske kyster må forberede sig på en stadigt stigende trussel som følge af klimaforandringerne. Nu uddeler foreningen Realdania i samarbejde med Kystdirektoratet 10 mio. kroner til ti plan- og procesprojekter.

Læs mere her


Debatindlæg: Rødt kort til kunstgræsbaner

Fodbolddanmark er stadig højt på den succes, det danske landshold netop har haft på grønsværen. Ude i det danske land foregår hverdagstræningen dog ofte på kunstgræsbaner. Men mikroplastikforurening fra banerne skader miljø og sundhed.

Læs mere her


20 DK2020 kommuner har nu godkendte klimahandlingsplaner

I 2019 blev tyve danske kommuner en del af DK2020-projektet og forpligtede sig til at udvikle ambitiøse klimaplaner, der flugter med Parisaftalen. I sidste uge fejrede de 20 kommuner, at alle nu er nået den første vigtige milepæl. Forude venter implementeringen af planerne.

Læs mere her


Debatlindlæg: IPCC-rapport viser behov for meget hurtigere reduktion af emissioner – også i Danmark

Den nye rapport fra FN’s klimapanel advarer om katastrofale følger af klimaændringerne og kalder på hurtigere reduktion af emissionerne og øgede ambitioner. Hvis Danmark skal være et foregangsland, skal tempoet i vores nationale klimaindsats øges og tilgangen med den såkaldte hockeystav droppes.

Læs mere her


Tænketræf: Hvordan tager vi naturen alvorligt i fremtidens byer?

Tirsdag 7. september kl. 15.00-17.00 kan du deltage i et virtuelt tænketræf om grøn byudvikling, der øger livskvaliteten for mennesker i byen.

Læs mere her


Det haster med indsats mod ekstremt vejr

Det haster med en samlet og ambitiøs plan for klimaindsatsen i hele landet. Og det haster med en konkret indsats, mener DI.

Læs mere her


Grønt åndehul i hjertet af Aalborg

Åparken forvandler gammelt godsbaneterræn til unik naturpark midt i Nordjyllands hovedstad.

Læs mere her


Første etape af klimasikring åbnet

Første Harrestrup Å-projekt af i alt 40 projekter er klar til at modtage ekstreme vandmasser.

Læs mere her


Rapport: Boligkøbere er klima-blinde

Skybrud og vand kælderen er ikke med i overvejelserne, når drømmehuset skal købes og påvirker heller ikke huspriserne langvarigt – konstaterer en ny klimarapport.

Læs mere her


Vi vil se flere grønne områder i kontrolleret vildskab

OKNygaard vil sætte dagsordenen for en bæredygtig fremtid og oplever nu en transformationstid, hvor danskerne skal vænne sig til ukrudt, højt græs og klimarobuste bede

Læs mere her


Klimabevægelsen vil have godkendelse af Lynetteholmen undersøgt i retten

Foreningen Klimabevægelsen vil stævne både Transportministeriet og By & Havn. Anlægsloven er godkendt på for tyndt grundlag, er argumentet

Læs mere her


Amager Fælleds Venner: En kæmpe sejr for os

Amager Fælleds Venner skal stille en sikkerhed på to millioner kroner, før byretten vil nedlægge forbud mod fortsættelse af byggeriet, som By & Havn sammen med Fælledby står for.

Læs mere her


Millioner i hus – byggestop på Amager Fælled

Foreningen Amager Fælleds Venner har fået indsamlet de to mio. kr., der skal stilles som garanti for at få stoppet byggeriet på Amager Fælled, oplyser foreningen i en meddelelse onsdag aften.

Læs mere her


Luk naturen ind i byerne

Der er behov for mere grønt i byerne, hvis vi skal løse nogle af fremtidens klimaudfordringer. Derfor giver Building Green bynaturen plads på årets grønne byggeevent under temaet: Alt er forbundet

Læs mere her


Overvældende interesse: Ansøgninger om tilskud til vandløb for over 180 mio. kroner

Kommunerne har i stor stil søgt tilskud til vandløbene via Miljøstyrelsens midlertidige tilskudsordning til vandløbsrestaurering. Indsatsen for vandløbenes fisk, smådyr og planter indgår i Vandplan 2.

Læs mere her


Færre kommuner og regioner anvender pesticider

Færre kommuner og regioner anvender pesticider, viser en opgørelse fra 2020 sammenlignet med den seneste opgørelse fra 2016. Opgørelsen viser en stigning i kommunernes samlede pesticidforbrug, som dog skyldes en øget anvendelse af pesticider baseret på let-nedbrydelige aktivstoffer.

Læs mere her


Aalborg Portland vil indfange og lagre CO2

Aalborg Portland kan blive den første cementproducent i verden, der på forsøgsbasis fanger, transporterer og lagrer CO2 i undergrunden.

Læs mere her


Grønland dropper olieplaner

Ifølge Ingeniøren, dropper den grønlandske regering drømmen om et stort olieeventyr. Fokus er i stedet rettet mod investeringer landets fiskerisektor

Læs mere her


SOCIAL


Boliger i Carlsberg Byen giver nyt bud på, hvordan man bygger til unge i hjemløshed

Unge fylder alt for meget i hjemløsestatikken, og manglen på egnede boliger er akut. Men hvordan bygger og designer man en bolig på en måde, så den rent faktisk støtter den unge i at bryde ud af hjemløshed?

Læs mere her


18 nye Underværker: Ildsjæle kickstarter fællesskaber efter corona

Frivillige får støtte til at sætte blus under lokale fællesskaber. 18 nye ildsjæleprojekter fordelt over hele landet får nu 12 millioner kroner til at realisere nye bygge- og renoveringsdrømme i Realdanias Underværker-kampagne.

Læs mere her


Aarhus søger nye redskaber til fordel for den blandede by

Byrådet håber, at et stort debatmøde kan bidrage med værktøjer til sikre andet end bare dyre lejelejligheder i bymidten.

Læs mere her


Krav om 25 procent almene boliger i kun otte kommuner

Det er især i Aarhus, København og enkelte kommuner i københavnsområdet, at planlovsændringen er anvendt

Læs mere her


Ny undersøgelse af diversitet og sexisme i bygge- og anlægsbranchen viser konturer til forandring

Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar har netop lanceret resultatet af en ny spørgeskemaundersøgelse, som tager temperaturen på virksomhedernes arbejde med at øge diversiteten og komme sexismen til livs.

Læs mere her


Tag socialt ansvar med ny beskæftigelsesklausul til byggeriet

Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar (FBSA) står sammen med Enemærke & Petersen, og med støtte fra Realdania, bag ny beskæftigelsesklausul, der skal sikre flere jobs i byggeriet til udsatte borgere.

Læs mere her

NYT OM BÆREDYGTIGE BYGNINGER

Ny Musikhuspark skal inspirere nye parker i hele landet

En ny Musikhuspark skal give svar på, hvordan fremtidens byrum og parker kan udformes, så de både giver større livskvalitet for brugerne og samtidig understøtter bynatur og biodiversitet i byer.

Læs mere her


Realdania og Teknologisk Institut vil opsamle og dele erfaringer fra træbyggeri i Danmark

Byggebranchen mangler viden om både potentialer og udfordringer, når træ skal være det primære byggemateriale. Det skal en ny erfaringsopsamling om træbyggeri ændre på.

Læs mere her


Klimamæssig bæredygtighed bliver et grundfundament i Realdanias støtte til byggeprojekter

Livscyklusanalyser og certificeringer er vigtige redskaber, når der skal bygges mere bæredygtigt. Nu bliver de også et fast kriterium, når Realdania fremover uddeler støtte til bygge- og anlægsprojekter og selv agerer bygherre.

Læs mere her


Udbudsskabelon skal sikre mere bæredygtighed

Green Building Council Denmark og en række bygherrer har udviklet en udbudsskabelon derskal sikre mere bæredygtighed i offentlige byggeudbud.

Læs mere her


Debatindlæg: Der bør kun bygges nyt, når alle andre muligheder er udtømt

DByggeriet risikerer på egen hånd at sprænge vores globale klimamål og opbruge resten af vores sparsomme CO2-budget. Vi kan sikre hårdt tiltrængte CO2-reduktioner i dag fremfor at vente på ukendt teknologi og alverdens hockeystave, skriver Lars Køhler.

Læs mere her


Kollegium får grøn top med socialt og bæredygtigt studieliv

SLA trasformerer Øresundskollegiets tagterrasse til grøn ”SocialSpine” med væksthuse, studiepladser, udekøkkener, festplads og 350 træer, buske og planter.

Læs mere her


‘Træskole’ vinder Årets skolebyggeri

Bæredygtighed er for alvor kommet på dagsordenen – også når det gælder Årets skolebyggeri, hvor titlen i år er gået til Erlev skole i Haderslev.

Læs mere her


Spild i byggeriet koster på CO2-regnskabet

Bolig- og Planstyrelsen har præsenteret rapporten ‘Kortlægning af spild i byggeriet – omfang, årsager og forslag til indsatser’, der er udarbejdet af BUILD/AAU.

Læs mere her


Rekord i skolebyggeri øger behov for kommunal videndeling

2021 bliver et rekordår for skolebyggeri i Danmark. Derfor opfordrer Bygherreforeningen kommunerne til at videndele mere for at sikre bl.a. bedre kvalitet. Foreningen tilbyder nu nye værktøjer, som hjælp til kommunerne

Læs mere her


Byggeriet indtager vigtig plads i den cirkulære økonomi

Miljøminister Lea Wermelin præsenterede mandag regeringens handlingsplan for cirkulær økonomi ’National plan for forebyggelse og håndtering af affald 2020-2032’.

Læs mere her


De første klimahåndværkere er uddannet

Det første hold klimahåndværkere har netop fået deres uddannelsesbeviser og kan dermed rådgive danskerne om faktorer, der kan give et lavere CO2-aftryk og spare på energien.

Læs mere her


NYBYGGERI


87 bæredygtige boliger i Ørestad Syd

NREP og AG Gruppen indgår aftale om opførelse af 87 bæredygtige boliger af Transform Arkitekter i Ørestad Syd.

Læs mere her


250 nye almene boliger på Østerbro

Et nyt kvarter fuld af innovative almene boliger er på vej på Østerbro. 70 procent almene boliger.

Læs mere her


Nye bydel får innovativt læringsbyggeri

Kjaer & Richter og Christensen & Co. arkitekter vinder konkurrence om Lærings- og aktivitetsbyggeri i Nye i Aarhus Kommune.

Læs mere her


Danskere skal tegne stort, tysk træbyggeri

Tegnestuen Adept har vundet konkurrencen om et af Tysklands største træbyggerier. Det offentlige administrationsbyggeri skal ligge centralt i bydelen Wandsbek i Hamborg.

Læs mere her


I Nærheden tænker man i træ

Et CO2-venligt træhus skal danne ramme om fællesskaber i den hastigt spirende bydel Nærheden. Massivtræ i form af svanmærket CLT bliver i disse dage leveret og rejst på byggepladsen ved Hedehusene

Læs mere her


Ajos afleverer endnu en svanemærket skole

Blot få uger efter, at Ajos opførte Danmarks første svanemærkede skole, har virksomheden fået svanemærket endnu en skole i Københavns Kommune.

Læs mere her


RENOVERING


Debatindlæg: Renovering af bygninger er en vigtig del af klimaløsningen

Der skal mange indsatser til i flere sektorer for, at Danmark når målet om klimaneutralitet i 2050. Heldigvis har byggeriet fået mere fokus, især når det gælder nybyggeriets klimaaftryk, som også dominerer den nye strategi for bæredygtigt byggeri.

Læs mere her


Grøn omstilling af landets villaer skydes i gang

I tre kommuner skal nyt samarbejde skabe energieffektiviseringer og varmekonverteringer i enfamiliehusene.

Læs mere her


Eksisterende bygninger kan booste grøn omstilling

Energirenovering og udskiftning af energikilder kan give et kæmpe boost til den grønne omstilling. Det slår en ny rapport fra Videncenter for Energibesparelser i Bygninger fast. Hvis alle bygninger gik over til fjernvarme eller varmepumpe, ville det reducere CO2-udledningen med ca. 2/3.

Læs mere her


ENERGI


Nu starter byggeriet af Danmarks største lynladestation

Lynladestationen bliver bygget lige ved motorvejen ved Odense SØ afkørsel 50, og det er ladeoperatøren Clever, som står bag. Den nye, store stationvil kunne lade 28 elbiler op på samme tid. Med lynopladning bliver det muligt at lade selv fremtidens elbiler op på bare 15-30 minutter.

Læs mere her


Konvertering fra elvarme til luft-
vandvarmepumpe

II et hus med elvarme (el-radiatorer), beliggende i et område uden tilslutningspligt til fjernvarme eller naturgas, kan det være en god idé at erstatte el-radiatorerne og varmtvandsbeholderen/elvandvarmeren med en luft-vandvarmepumpe (luft-til-væske varmepumpe)

Læs mere her


MATERIALER


Byggeriet skal reducere plast-forbruget

Et nyt sektorsamarbejde mellem Miljøministeriet og Dansk Industri skal sikre øget genanvendelse af plastik i byggebranchen.

Læs mere her


Nu kan facaden skilles ad og materialerne bruges igen og igen

Med fokus på design, materialevalg og nem adskillelse er udviklet en cirkulær facadeløsning, som vægter klima og bæredygtighed og har et lavt CO2-aftryk.

Læs mere her


Fremtiden kræver et seriøst blik på tropisk træ

Kigger vi på politiske målsætninger og de voksende mængder af træ som verdensmarkedet forventer at bruge, så er konklusionen relativt klar. Der bliver brug for et fornyet syn på de tropiske skove, herunder den forandring skovsektoren kan drive lokalt og de produkter, den kan levere, hvis vi vil en bæredygtig fremtid.

Læs mere her


Forbruget af træ er steget med 25 % på 10 år

Træ vælges i stigende grad som byggemateriale, men træets andel af byggeriet er dog stadig beskedent, viser en ny rapport udarbejdet af Rambøll

Læs mere her


Droppede træbyggeri: Stigende materialepriser presser almene bygherrer

Flere større almene boligselskaber advarer nu om, at de frygter stop for nye almene byggerier på grund af de stigende priser på byggematerialer, som Licitationen indgående har beskrevet de seneste måneder.

Læs mere her


Find genbrugte materialer til det næste byggeprojekt

Med et mål om, at hver borger i Skanderborg og Odder Kommuner årligt sorterer ti kilo til genbrug, åbner Renosyd nu en genbrugsbutik med særligt fokus på byggematerialer.

Læs mere her