NYT OM BÆREDYGTIGE BYER

Grønt løft til glemt bydel i København

Folehavebebyggelse, der ligger ved Ring 2 mellem Valby og Hvidovre som et glemt område af København, får nu et grønt byrum, der skal tegnes af arkitektfirmaet 1:1 Landskab.

Læs mere her


Danmarks almene boligsektor tager bæredygtig ansvar

Danmarks almene boligsektor tager sin del af ansvaret, når de med sine 600.000 boliger og en million danskere i ryggen optimerer rammerne og processerne for bæredygtig renovering, drift og social adfærd.

Læs mere her


Skyder konkurrence om Fremtidens Brøndby Strand i gang

Nu skal tre tværgående teams til at byde ind med visionære, innovative og realisérbare bud på en udviklingsplan for hele Brøndby Strand bydelen.

Læs mere her


København får stor naturpark i Nordhavn

Nordhavn er i hastig udvikling, og snart får bydelen – og resten af København – en ny stor naturpark.

Læs mere her


Investeringsplaner for 250 millioner for aarhusianernes natur

En omdannelse af Aarhus Ådal til en 20 km lang naturpark fra midtbyen til kommunegrænsen, hvor vandet igen kan flyde frit i sit naturlige forløb og gøre områderne omkring vådere, er på trapperne.

Læs mere her


Indvielse: Aarhus’ nye park samler mennesker og regnvand

Aarhus’ nye grønne bypark er en oase, der både inviterer til fællesskab og aktiviteter for alle, og som kan opsamle de store regnmængder i området, der kommer som følge af klimaforandringer

Læs mere her


Dramaet på Fælleden fortsætter: Bygherre går i landsretten

Efter et kaotisk halvt år besluttede Københavns Byret, at byggeforberedelserne til boligområdet ‘Fælledby’ på Amager Fælled skulle standses. Nu har bygherren valgt, at sagen skal prøves i landsretten.

Læs mere her


Naturen rykker ind i byerne

Naturen skal ind i byerne, hvis nogle af fremtidens klimaudfordringer skal løses. Building Green giver bynaturen plads på årets byggeevent i Forum.

Læs mere her


TRAFIK, MOBILITET & INFRASTRUKTUR


Danskerne vil have nul-emissionszoner og el-lastbiler

En ny undersøgelse fra miljøorganisationen Rådet for Grøn Omstilling viser, at danskerne støtter op om tiltag, der fremmer en hurtig udrulning af elektriske lastbiler.

Læs mere her


Debatindlæg: Antallet af fossilbiler skal halveres inden 2030

Vi er på rette vej i omstillingen af transporten, men det alt går for langsomt. Antallet af fossilbiler skal halveres inden 2030, der skal indføres nul-emissionszoner i de store byer, vejbenyttelses- og dieselafgifter skal hæves, og omstillingen af fly og skibe skal gå langt hurtigere.

Læs mere her


Debatindlæg: Danmark bør indføre en flyafgift som vores nabolande

”Danmark er et grønt foregangsland!”. Det er budskabet fra regeringen og den forståelse, der har bredt sig i den danske befolkning. Udsagnet er sandt, hvis man ser på, at vi har et af verdens mest ambitiøse mål om reduktioner af drivhusgasser og vores bidrag til udvikling af grønne teknologier.

Læs mere her


Stor investering i biogas-lastbiler: Nettos varer kører på gylle og madaffald

1.400 ton CO2 om året, svarende til 22 procent. Så stor er reduktionen i CO2-udledning fra transporten af dagligvarekæden Netto’s varer på Sjælland, når KP Logistik, der fragter dagligvarekædens varer på hele øen, i løbet af efteråret 2021 har udskiftet i alt 24 lastbiler i sin samlede danske vognpark til biogasdrevne af slagsen.

Læs mere her


Klumme: Er den bedste busløsning i dag også den bedste løsning på sigt?

I dag vælger mange regioner og kommuner at investere i el-busser, når de gamle dieselbusser skal udskiftes. Men vil det måske ændre sig? Hvordan ser regnestykket ud, hvis man tager tidskikkerten for øjet?

Læs mere her


Salget af grønne biler stiger forsat – er du klar til grøn transport?

I august måned er der registeret et nysalg på 29 elbiler i Sønderborg området, hvilket svarer til 18,5% af det totale nysalg. Sammenlignet med samme periode sidste år, er der ingen tvivl om at borgerne i Sønderborg-området er gået aktivt ind i den grønne omstilling når det gælder biler, her blev der registeret et nysalg på 9 elbiler – det svarer til en stigning på 222%.

Læs mere her


ENERGI & RESURSER


Klumme: Grøn elektricitet kan bremse global opvarmning

Elektrificering er nøgleløsningen, når vi skal dæmme op for klimaforandringerne. Der er nul (0) argumenter for at trække implementeringen i langdrag. At reducere de danske udledninger med 70 procent i 2030 kræver stærk respons nu og ikke først i 2029. 

Læs mere her


Energiøen tættere på at blive til virkelighed

Energiøen i Nordsøen er kommet endnu et skridt tættere på, efter et bredt politisk flertal er blevet enige om flere af de overordnede rammer for udbud og ejerskab.

Læs mere her


Nu bliver det lettere at udnytte overskudsvarmen fra supermarkeder og datacentre

En ny politisk aftale skal gøre det lettere at udnytte overskudsvarmen fra supermarkeder og datacentre.

Læs mere her


Nu kan datacentre blive miljømærkede hvis de arbejder med overskudsvarme

Datacentre kan nu få en miljøcertificering der viser, at de arbejder miljørigtigt ved eksempelvis at genbruge overskudsvarmen fra de store datahaller.

Læs mere her


Klumme: CO2 fra biogas bør stå centralt i regeringens strategier for CCS og PtX

CO2 fra biogas kan meget hurtigt og billigt bidrage til store CO2-reduktioner – uanset om den lagres i undergrunden eller anvendes til power-to-x brændstoffer.

Læs mere her


Klumme: PtX-projekterne er i gang – hvor er strategien?

Rundt om i Danmark spirer det frem med nye PtX-projekter. Store som små . Planerne er mange, forventningerne er store – og det samme er potentialet. 

Læs mere her


Power-to-X: Smart sektorkobling og lokal opbakning kan gøre os verdensførende

Strøm fra sol og vind kan blive til grønne brændstoffer til den tunge transport. Teknologien, der også kaldes for Power-to-X har potentiale til at bidrage til at løse klimaudfordringerne og samtidig blive et nyt grønt eksporteventyr for Danmark, hvis ellers vi kommer hurtigt fra start og får udviklet nogle effektive teknologiske løsninger. 

Læs mere her


Bygger brintfabrik til 150 millioner i Fredericia med lokal hovedentreprenør

Entreprenørfirmaet CJ fra Fredericia står i spidsen for byggeriet af en ny brintfabrik i en netop Fredericia, HySynergy. Det oplyser Everfuel, et af selskaberne bag anlægget i en pressemeddelelse.

Læs mere her


Verdens første genanvendelige vinge til havvind kommer fra Aalborg

En ny resin med et ‘lille twist’ har muliggjort verdens første kommercielle, fuldt genanvendelige havvindmøllevinger, hævder Siemens Gamesa.

Læs mere her


Underleverandører beskylder vindmølleproducenter for at vælge pris over bæredygtighed

Vindmøller er lig grøn strøm, men ifølge tårnproducenterne Valmont SM og Welcon, er det ikke altid, at producenter som Siemens Gamesa og Vestas vælger den grønne løsning i produktionen af vindmøller.

Læs mere her


Energistyrelsen åbner to puljer til forsøgsmøller

Puljerne skal medvirke til at sikre den danske vindkraftbranches konkurrencedygtighed til gavn for danske arbejdspladser, eksport og klimaet.

Læs mere her


Ny rapport: Højt metantab fra biogasanlæg kalder på en regulering

Rambøll har udført en ny undersøgelse for Energistyrelsen af metantabet fra biogas- og rensningsanlæg. Undersøgelsen viser, at metantabet er alt for højt og kalder på en regulering.

Læs mere her


Ingen diskussion: Overraskende højt metantab fra biogasanlæg skal bringes ned

Rapporten fra Energistyrelsen viser at de danske landbrugsbaserede biogasanlæg i gennemsnit har et metantab på 2 procent. Et resultat, der modtages med stor alvor hos Biogas Danmark.

Læs mere her


Debat: Solenergi må respektere natur og kulturlandskaber

Der er bred enighed om, at solenergi er en vigtig del af fremtidens energi-mix. Alligevel er det ærgerligt, at opsætningen af solceller sker på en så uigennemtænkt, skødesløs og kortsigtet måde, der nedprioriterer herlighedsværdierne af natur og kulturlandskaber.

Læs mere her


MILJØ & KLIMA


Debatindlæg: EU’s klimapakke kalder på højere ambitioner

EU’s klimapakke gør det markant lettere at være elbilist i hele Europa og sender samtidig klare signaler til den tunge transport. Men målene for den internationale transport lader meget tilbage at ønske.

Læs mere her


Debatindlæg: Kommunernes albuerum støder professor. Vi er andre, der mener, det er sundt

Når staten svigter klimapolitikken, er det kun godt, at nogle kommuner vælger at træde til.

Læs mere her


Debatindlæg: Strategi for lagring af CO2 sigter for lavt

Den politiske aftale for lagring af CO2 i den danske undergrund giver ikke tilstrækkelig sikkerhed for, at der er tilstrækkelig lagerkapacitet i 2030. Aftalen kan styrkes ved at igangsætte flere forundersøgelser af potentielle lagre.

Læs mere her


Debatindlæg: Økonomiske modeller over klimaforandringernes omkostninger er mangelfulde

De økonomiske modeller, som den liberale tænketank Cepos og andre læner sig op ad, antager fejlagtigt, at industri og servicesektoren ikke rammes af klimaforandringer.

Læs mere her


Grøn omstilling på Nørre Vosborg i Vestjylland: Fra landbrugsområde til naturområde

”Et betydeligt bidrag til den grønne omstilling og til gavn for både klima, vandmiljø og biodiversitet”. Sådan lyder det samstemmende fra Naturstyrelsen og Realdania By & Byg, som igangsætter grøn omstilling på herregården Nørre Vosborg: 90 hektar landbrugsjord omdannes til natur.

Læs mere her


Kommune gør klar til kamp mod vandmasserne

Oversvømmelser og vandstigninger på op til 1,60 m har fået Assens Kommune til at godkende et udviklingsprojekt, som skal sikre borgerne mod fremtidens stigende vandmængder fra havsiden.

Læs mere her


Lynetteholmprojekt skaber støj i årevis for københavnerne

Fra flere sider har københavnere udtrykt stor bekymring for støjpåvirkningen, der på grund af projektets størrelse formentlig kommer til at foregå over en lang årrække

Læs mere her


Ministre skal stå skoleret om afskæring af klageadgang for Lynetteholm

Enhedslisten vil have både transportminister Benny Engelbrecht (S) og miljøminister Lea Wermelin (S) i samråd om anlægget af Lynetteholm, skriver onlinemediet Byrummonitor.

Læs mere her


Byggeboom truer klimamålet – uden CCS er der ingen chancer

Selvom mange drømmer om at udfase cement- og betonproduktion, kan materialet ikke undværes. Faktisk bliver behovet bare større de kommende 30 år, hvor vi forventes at blive to milliarder flere.

Læs mere her


Topforskere anbefaler sort CO2 til grøn omstilling

I overgangen til en klimaneutral energiforsyning giver det mere mening at brinte selv den sorteste CO2 fra fossile processer end at begrave den. Klimarådet er ikke afvisende.

Læs mere her


Fra Aalborg Portland til Nordsøen: Fangst og lagring af CO2 tættere på realisering

Aalborg Portland kan blive den første cementproducent i verden, der – på forsøgsbasis – fanger, transporterer og lagrer CO2 i undergrunden.

Læs mere her


Milliarddyr feriepark rykkes ind i landet efter dyster klimarapport

Den planlagte feriepark Nordborg Resort på Als til knap 1,4 mia. kr. har fået en helt ny masterplan, efter at FN’s nye klimarapport fra IPCC for nylig har advaret om hurtigere temperaturstigninger og højere havniveuaer end tidligere ventet.

Læs mere her


Ny aftale betyder grønnere og renere byer

Regeringen, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten har indgået Aftale om Miljøinitiativer i grønne byer og en hovedstad i udvikling. Med aftalen vil partierne skabe bedre muligheder for, at vi kan få grønnere, sundere byer, der understøtter det gode byliv.

Læs mere her


Vil du være med til at fjerne plastik fra naturen?

Frivillige, der vil give en hånd med for at holde danske strande fri for plastik, kan fra d. 15 september igen søge Miljøstyrelsens strandoprydningspulje.

Læs mere her


SOCIAL


Ny forskningsindsats om fællesskaber i almene boligområder

Forsknings- og formidlingsprojektet “Fleksible Fællesskaber” skal levere ny viden om rammerne for socialt bæredygtige blandede byer og gode boligmiljøer. Det er målet, at forskningsprojektet derved skal bidrage aktivt til at belyse en robust og varig by- og samfundsudvikling i Danmark.

Læs mere her


Danskernes motivation for bæredygtighed er høj

I en ny rundspørge foretaget for Realdania og Videncentret Bolius svarer 58%, at de har ændret adfærd inden for det seneste år ved at foretage bæredygtige ændringer i deres bolig.

Læs mere her


Stor ny kortlægning slår fast: Indsatser mod ensomhed virker

Bofællesskaber kan afhjælpe ensomhed blandt seniorer. Derfor arbejder Realdania med at udvikle og forbedre boformer og sociale fællesskaber, som kan fremme livskvaliteten i alderdommen.

Læs mere her


Realdania By & Byg videregiver erfaringer fra udviklingen af seniorbofællesskabet Havtorn

Realdania By & Byg videregiver erfaringer fra udviklingen af seniorbofællesskabet Havtorn

Læs mere her


Regeringen sætter demokratisk klageadgang i skammekrogen

Det har vakt stor opmærksomhed, at regeringen med et lovforslag vil fjerne borgernes demokratiske klageadgange i forhold til byggeriet af Lynetteholm.

Læs mere her


Involver lokale i renoveringsprojekter og få mindre bøvl

Ved at ansætte lokale beboer til at vande grønne områder eller gøre rent kan entreprenører reducere risikoen for hærværk og tyveri på byggepladsen

Læs mere her


Rekord i skolebyggeri øger behov for kommunal videndeling

2021 bliver et rekordår for skolebyggeri i Danmark. Derfor opfordrer Bygherreforeningen kommunerne til at videndele mere for at sikre bl.a. bedre kvalitet. Foreningen tilbyder nu nye værktøjer, som hjælp til kommunerne.

Læs mere her

NYT OM BÆREDYGTIGE BYGNINGER

Cirkulær økonomi i byggeriet – hvad ved vi?

Syv nye temaark om cirkulær økonomi i byggeriet samler eksisterende data og viden på området. Samlingen giver et overblik, men peger også på, at vi fortsat mangler svar på mange spørgsmål.

Læs mere her


Vil skabe et stærkt fundament for bæredygtigt byggeri

For at skabe et klart aftalegrundlag for rådgivningsydelser om socialt, miljømæssigt og økonomisk bæredygtigt byggeri går arkitekter, ingeniører og bygherrer sammen om en ny ydelsesbeskrivelse.

Læs mere her


Nye gratis kurser skal give landets mindre byggevirksomheder et boost i bæredygtigt byggeri

Markedet for bæredygtigt byggeri er i hastig vækst. Men hvilke nye krav stiller det til de byggevirksomheder, der gerne vil med på den grønne vogn? Hvordan bliver bæredygtigt byggeri en god forretning?

Læs mere her


Aarhus Kommune vil uddanne lærere og pædagoger i at udnytte klasselokalerne bedst til gavn for indeklimaet

Målet er, at indeklimaambassadørerne med deres særlig viden om indeklima kan vejlede kollegaer, ledelse, børn og unge i at bruge de fysiske rammer på skoler optimalt.

Læs mere her


Forsker kan nu måle, hvordan du reagerer på et rum

I årtier har arkitekter tegnet rum med en idé eller fornemmelse af, hvordan mennesker ville reagere på dem. Med ny dansk forskning er det nu muligt helt konkret at måle på den menneskelige reaktion. Det handler bl.a. om tryghed, siger Zakaria Djebbara.

Læs mere her


Ny publikation om cirkulære udbud

Circle House Lab har udgivet et nyt Green Paper som stiller skarpt på, hvordan forskellige udbudsformer kan understøtte udbredelsen af byggeri med cirkulære principper.

Læs mere her


Arkitektur banede vejen for en mere bæredygtig skole

Hverken bæredygtighed eller CO2-regnskaber stod øverst på dagsordenen, da projektet for Erlev Skole første gang blev præsenteret. I dag står den som et ikon på, hvad træbyggeri i stor skala kan, og for nylig vandt den prisen for årets skolebyggeri.

Læs mere her


Svanemærkede skoler vinder nu for alvor frem

Indtil for nylig har der ikke eksiseret en eneste svanemærket skole i Danmark. Nu står de to første midlertidige skoler klar i Københavns Kommune, og der er netop taget spadestik til den første permanente folkeskole i Guldborgsund Kommune.

Læs mere her


Første svanemærkede og dobbeltcertificerede ungdomsboliger

De første svanemærkede ungdomsboliger er netop blevet indviet. Der er tale om 491 nye studieboliger på Atlasgrunden ved DTU, og byggeriet er det første i Danmark, der både er certificeret med Svanemærket og DGNB Guld. Og boligerne er populære – alt er allerede revet væk.

Læs mere her


Botilbud i grønt højdespring

Furesø Kommune har bygget botilbud i træ og med specielle bæredygtige løsninger, der både klarer brandtest og betaler sig økonomisk. Kommunen forudser krav om grønne tiltag i kommende byggeprojekter.

Læs mere her


Opbakning på GSV-event: Slut med at være landets største CO2-syndere

370 brancherepræsentanter mødte op til Fremtidens Byggeri 2021, hvor fokus var på øget digitalisering, el-infrastruktur på byggepladsen og flere grønne udbud i det offentlige.

Læs mere her


Vejen mod en mere bæredygtig byggebranche

ConTech Lab har sat gang i et pionérprojekt, der skal kortlægge ressourceforbrug på byggepladsen ved hjælp af sensorer og komme nærmere en fælles metode til at dokumentere strømforbrug på byggepladsen, til gavn for hele branchen.

Læs mere her


Kommentar: Stærk dansk digitalisering vil gavne fremtidens grønne byggerier

Materialevalget fylder meget i debatten om byggeriets negative påvirkning af klimaet, men endnu vigtigere er at beregne en bygnings CO2-fodaftryk gennem hele dens livscyklus og tænke ‘klimaøkonomisk’ rundt om hele byggeriet.

Læs mere her


Vær med til at teste bæredygtighedsklassen

Bolig- og Planstyrelsen er i gang med testfasen af den frivillige bæredygtighedsklasse, som løber fra maj 2020 og 2 år frem. Din virksomhed kan stadig nå at tilmelde jeres byggeprojekt – hvis I gør det nu, kan I komme med med til workshop om tre af kravene d. 30. september.

Læs mere her


NYBYGGERI


463 gyldne og grønne boliger opføres i Brøndby

I Kirkebjerg i Brøndby opføres der 463 i boliger i det, der skal blive en grøn oase i 2023. Særlig fokus på arkitekturen, reduktion af trafikstøj og optimale dagslysforhold sikrer byggeriet en DGNB Guld-certificering

Læs mere her


Ny skole på Sluseholmen skal være grøn byskole

Byggeriet af en ny skole på Sluseholmen er skudt i gang. Skolens omdrejningspunkt bliver naturen, som kommer til at præge undervisningen i særlig grad.

Læs mere her


Stort byggeprojekt i Odder går efter guldet

Domea Østjylland skal sammen med Domea.dk opføre 118 boliger af ERIK arkitekter på en ny attraktiv udstykning i Odder.

Læs mere her


CO2-neutralt børnehus på vej i Gladsaxe

Børnehuset Egedammen i Gladsaxe er det seneste i rækken af nye børnehuse, der alle er svanemærkede.

Læs mere her


P-hus får facader af ålegræs og tagfarm på taget

Nordland Arkitekter har vundet konkurrencen om et nyt parkeringshus i Ørestaden, der skal skabe nye måder at sammenbinde parkering, bæredygtighed og byliv.

Læs mere her


Flere penge – afprøver den frivillige bæredygtighedsklasse på hospitalsbyggeri i Horsens

Når den nye bygning til akutafdeling og medicinsk klinik på Regionshospitalet Horsens står færdig i 2022 vil den leve op til kravene i Den frivillige bæredygtighedsklasse, lyder det fra Region Midtjylland.

Læs mere her


RENOVERING


Forbedret energimærkning vil sætte grønne renoveringer på skinner

Energimærkningsrapporten har gennemgået en “grøn” totalrenovering – nu giver den bedre overblik over, hvor og hvordan det giver bedst mening at renovere.

Læs mere her


Ørsteds Haver vandt Renoverprisen

Frederiksbergs tidligere grimmeste bygning vandt Renoverprisen.

Læs mere her


ENERGI


Vi er stadig langt fra målet: Energiforbruget steg i første halvår af 2021

Energiforbruget steg i første halvår af 2021, og selvom vores forbrugsprofil er en anelse grønnere, er det stadig ikke gode nyheder. 

Læs mere her


Energistyrelsen åbner igen for tilskud til kollektive varmepumper

Fra den 15. september åbner Energistyrelsen så for den anden ansøgningsrunde, hvor der samlet vil være 44,6 millioner kroner til rådighed.

Læs mere her


Online-møde om Energistyrelsens Bygningspulje til energibesparelser i boliger

Videncenter for Energibesparelser i Bygninger afholder et webinar om Energistyrelsens Bygningspulje til energibesparelser i boliger.

Læs mere her


Kom godt fra start med din energirenovering

Er du i tvivl, om det kan betale sig at energirenovere i din bolig? Du kan få gode råd her i Forenet Kredits overblik over de mest efterspurgte energirenoveringstiltag.

Læs mere her


Solspejle holder græsset grønt på Brøndby Stadion

Brøndby IFs stadion har fået installeret 100 kvadratmeter solspejle. De skal tilføre græsset sollys i de områder, hvor tribunerne skygger for solen. 

Læs mere her


MATERIALER


Nyt forskningsprojekt skal undersøge, om halm, hør, tang og træ kan blive fremtidens byggematerialer

Siv, tang, hør og træ er blandt de biogene materialer, der potentielt kan blive fremtidens bæredygtige byggematerialer.

Læs mere her


Biobaserede byggematerialer er klar til at blive skaleret op NU

En stor del af den byggede bygningsmasse kan gå fra at være CO2-udledende i produktionsfasen, til at være CO2-lagrende i vækst- og produktionsfasen. Potentialet er enormt og så stort at det kan være svært at forstå.

Læs mere her


Ingen efterspørgsel – nu fjerner Aalborg Portland prisforskel på grønnere cement

Salget af Aalborg Portlands nye CO2-reducerede cement, FutureCem, er slet ikke gået som forventet. Cirka 2.000 tons er der blevet solgt af den mere bæredygtige cement i 2021 mod en forventning om 40.000 tons. 

Læs mere her


Lander grøn storordre: 40.000 kvm fra Ambercon til Amager

Den nordjyske betonelementproducent Ambercon har netop vundet sin første kæmpeordre på en type betonelement, der er 30 pct. mindre CO2-tungt end firmaets standardelementer. 

Læs mere her


Fremtiden kræver et seriøst blik på tropisk træ

Kigger vi på politiske målsætninger og de voksende mængder af træ som verdensmarkedet forventer at bruge, så er konklusionen relativt klar. Hver en tilgængelig træfiber vil blive efterspurgt i fremtiden – og det ud over topgrænserne for bæredygtig produktion.

Læs mere her


Bæredygtigt træ: Dansk firma først i Norden med FSC-certifikat

Arkitekt og byggefirmaet KFS Boligbyg er blevet FSC-projektcertificeret som den første virksomhed af sin slags i Norden.

Læs mere her


Håndværksmestre: Vi bygger næsten kun med certificeret træ

FSC certificeret træ anvendes bredt blandt danske håndværkere og entreprenører – men det er bygherrerne, der stiller kravene

Læs mere her


Klimasynder går fossilfrit: Første leverance af ‘grønt stål’ er klar

Ved at erstatte kul og koks med brint fra grønne energikilder kan CO2-udledningen fra stålproduktion nedbringes markant. Svensk projekt er klar med første leverance til Volvo, mens mere ‘grønt stål’ er på vej.

Læs mere her