Temaseminar:
Bæredygtighed og certificering

– Værktøjer i den kommunale praksis 
Tirsdag d. 29. august 2016, Aalborg

Der blev livligt diskuteret certifceringsordninger som “stempel”, som “værktøj” og som “dialogværktøj”, da arrangementet “Bæredygtighed og certificering – værktøjer i den kommunale praksis” blev afholdt i By- og landskabsforvaltningen i Aalborg Kommune. Ordstyrer Thorkild Green fra bestyrelsen i FBBB ledte slagets gang i den debatlystne gruppe, der repræsenterede bade kommuner, bygherrer og rådgivere.

Rammerne kunne ikke have været mere oplagte, for der er virkelig fart på udviklingen i Aalborg Kommune. “Hvordan sikrer man så, at den udvikling er bæredygtig?” indledte stadsarkitekten Peder Baltzer med at udfordre forsamlingen.

Efter introduktionen fulgte et rammesættende oplæg af Hanne Tine Ring Hansen, der kortlagde de forskellige certificeringsordninger og de forskellige fokuspunkter, som de hver især har. Hun præsenterede ligeledes “De 10 certificeringsbud”, som man bør følge, hvis man vil undgå “stemplet” og i stedet få en bygning med de ønskede kvaliteter og en bæredygtige profil, der passer til projektet.

Denne sondring imellem “stempel” og “værktøj” var et gennemgående tema for dagen. Indholdet i certifceringsordninger blev af Rie Øhlenschlæger kaldt “sund fornuft”, som allerede var en fremherskende tankegang i halvfemserne. Hvorfor bruge så mange resurser på at udfolde certificeringerne, når det i sidste ende handler om, at vælge de løsninger, som giver det bedste resultat i det enkelte projekt?

Kommunerne oplevede certifceringerne som et godt redskab til at blive skarpere på, hvilke krav de kan stille til en bygherre og i udbud. Det er en god rammesætning for at få inkorporet bæredygtighed – også i de helt tidlige faser af projekter – gerne til det allerførste møde.

Konklusionen var på mange måder, at det er vigtigt at identificere og være opmærksom på, hvornår og hvordan certificering giver mening og kan skabe merværdi i et projekt.

Dagen blev rundet af med en frisk sejltur (se billeder) i Aalborg havn, hvor Thomas Birket-Schmidt fortalte om byudviklingen i Aalborg omkring fjorden.

Tak for en lærerig og inspirerende dag!

PROGRAM, OPLÆGSHOLDERE OG SLIDES:

Åben del – introduktion til bæredygtighedsdiskursen og et eksempel på den kommunale praksis

Velkommen v/ Peder Baltzer

Certificering – stempel eller beslutningsværktøj? v/ Hanne Tine Ring Hansen, Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S

Vejle – Strategisk byudvikling v/Henrik Børsting Aagaard, Vejle kommune

Bæredygtighedsdiskursen

Aalborg – Dialogværktøj til bæredygtig byudvikling v/Thomas Birket-Schmidt, Aalborg kommune

Københavns kommunes bæredygtighedsværktøjer v/ Vida Christeller, Københavns kommune

Speedoplæg før debat

Bæredygtig byudvikling i et europæisk perspektiv v/Rie Øhlenschlæger, AplusB

Vi sætter byers bæredygtighed på formel v/ Thomas Leerberg, Niras A/S

Aktivhus’ mærkningsordning som dialogværktøj v/Kurt Emil Eriksen, Velux

Erfaringer fra praksis v/Pernille Hedehus, MTH

Paneldebat / debat i plenum / afslutning

Bliv medlem af Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger