Temamøde og debat på 7PHN, 20. august 2015

 

En global mega trend disse år er urbaniseringen: at der – igen – sker en vandring fra land til by, som vi så det i forbindelse med industrialiseringen i forrige århundrede. Hvilke forhold ligger bag? Er der noget at stille op? En modbevægelse? Hvad betyder det for de samfundsmæssige værdier? Leveforholdene?

Tre gode oplægsholdere, Curt Liliegreen fra Boligøkonomisk Videncenter, Jens Kvorning, Professor på Kunstakademielt Arkitekt- og Designskole og Torben Gade, arkitekt og markedschef i Rambøll holdt hver deres indlæg som optakt til debatten.

Curt Liliegreen trak de store linjer op og pegede på, at industrialiseringsperioden er slut, og vi har i stedet et samfund, der lever af serviceydelser. Udviklingen går fra land til by, men en langt større udfordring er, at antallet af husholdninger stiger, ikke befolkningstallet. Vi står overfor det aldrende samfund med alle de problemer, det medfører!

I Jens Kvornings oplæg blev vi taget med ud i forstæderne, der fremover skal bære udviklingen, fordi de centrale byområder ikke kan rumme tilvandringen og i øvrigt bliver for dyre for almindelige mennesker. Revitaliseringen af forstæderne  tager udgangspunkt i ”centralitet”. Folk vil være, hvor tingene sker. Og det kan man opnå ved fx at lægge offentlige funktioner som fx biblioteker, der kan fungere som mødesteder, hvis man vel at mærke gør dem til attraktioner, til noget særligt.

Torben Gade fortalte om landsbyen Sdr. Omme i Vestlylland, der har sat fokus på sine værdier og rolle i bysystemet. Man skal ikke forvente mirakler, men industri vender tilbage og folk flytter til, når der findes en lokal organisering, der kan arbejde for at fremhæve og værne om de lokale værdier.

Der var en livlig diskussion blandt deltagerne, herunder om de sociale aspekter af vandringen fra land til by. Det sidste ord er ikke sagt!

Vi har fået lov til at bringe de tre oplæg her på siden – se nedenfor i programmet.

PROGRAM

Kl. 14:15: Velkommen og præsentation
v/Elsebeth Terkelsen, Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger

Kl. 14:20: De-industrialiseringen og konsekvenserne nationalt og internationalt
Curt Liliegreen, Sekretariatschef, Boligøkonomisk Videncenter

Kl. 14:35: Strategier for byudviklingen i Danmark
Jens Kvorning, Professor,  Center for Byplanlægning KADK

Kl. 14:50: Landsbyer, der vil noget mere
Torben Gade, arkitekt og markedschef, Rambøll

Kl. 15:05: Debat med oplægsholderne

Kl. 15:30: SLUT

Workshoppen var arrangeret af Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger i samarbejde med 7PHN

Bliv medlem af Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger