CIRKULÆR ØKONOMI
Webinarrække

Webinar 1 – Cirkulær Økonomi i praksis:
d. 11. juni, kl. 10-11 2020 – afviklet
Webinar 2 – Cirkulære krav i udbud:
d. 17. juni, kl. 10-11 2020 – afviklet
Webinar 3 – Cirkulære nedrivninger:
d. 24. juni, kl. 10-11 2020 – afviklet

 

Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger afholder en række gratis webinarer med udgangspunkt i temaer defineret af foreningens medlemmer. Medlemmer af FBBB har efterfølgende adgang til webinarerne som optagelser via FBBBs medlemsforum. Det anbefales at tilgå webinaret ti minutter før start, hvis man vil have det hele med.

OM WEBINARRÆKKEN

Byggebranchen er en af de mest ressourceintensive brancher og er dermed i fokus i forhold til den grønne omstilling i Danmark. Når man tænker cirkulær økonomi ind i byggeri og anlæg, ses der et meget stort potentiale for at fremme ansvarligt forbrug af naturressourcer og bidrage til at nå målet om at reducere Danmarks CO2-udledning med 70 procent i 2030. Cirkulær økonomi udspringer af en bæredygtighedsdagsorden og har fokus på at minimere spild og holde materialer i ressourcekredsløbet længst muligt og til højst mulig værdi.

Alle taler i dag om cirkulær økonomi, men hvordan arbejder man med det i praksis? Via tre webinarer, skabt i samarbejde mellem, Videncenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet (VCØB), AlmenNet, Molio og Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger (FBBB) vil du få en bedre forståelse for cirkulær økonomi i byggebranchen, dilemmaer ved cirkulær økonomi samt indsigt i konkrete værktøjer og erfaringer på området.

Mauro Lucardi (bestyrelsesmedlem i FBBB) modererer alle tre webinarer.

WEBINAR 1 – CIRKULÆR ØKONOMI I PRAKSIS D. 11. JUNI KL. 10:00
v/Anke Oberender, centerleder, Videncenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet

Cirkulær økonomi i byggebranchen kan indeholde mange forskellige elementer. Men der findes ingen konkrete retningslinjer for cirkulær økonomi i praksis. På webinaret får du bl.a. indsigt i gældende rammebetingelser, der understøtter cirkulær økonomi, samt eksempler på, hvordan man arbejder med cirkulær økonomi i praksis. Du får også nyttig information om, hvordan du kan finde mere viden og vejledning om emnet.

Medlemmer af FBBB kan finde webinar 1 på MEDLEMSFORUM

SLIDES

WEBINAR 2 – CIRKULÆRE KRAV I UDBUD D. 17. JUNI Kl. 10:00
v/Niels Trap, projektleder, Videncenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet

Det gode udbud fra bygherrer er et centralt værktøj og en løftestang for at realisere målsætninger om bæredygtighed og ønsker til bedre ressourceudnyttelse. Det kan også skabe muligheder for profilering, økonomiske besparelser og høj kvalitet i projekterne. Webinaret giver dig indsigt i, hvordan bygherrer – evt. med hjælp fra rådgivere – kan gå fra at have overvejelser om genbrug og genanvendelse til at udforme konkret formulerede målsætninger for deres projekter.

Medlemmer af FBBB kan finde webinar 2 på MEDLEMSFORUM

SLIDES

WEBINAR 3 – CIRKULÆRE NEDRIVNINGER D. 24. JUNI Kl. 10:00
v/Rune Østergaard Haven, projektleder, Videncenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet

Nedrivningsprocessen er et afgørende led i byggeriets værdikæde, idet denne proces er nøglen til at sætte skub i øget genbrug og genanvendelse af byggematerialer. I forbindelse med nedrivning – og renovering – er det afgørende at bestemme, hvilke muligheder der er for bedst muligt at udnytte de ressourcer, der ligger i de gamle byggematerialer. Webinaret giver deltagerne viden om, hvordan man går systematisk til værks bl.a. ved at bruge miljø- og ressourcekortlægninger forud for renovering eller nedrivning til at vurdere, hvilke materialer der kan genbruges eller genanvendes med forskellige grader af værdibevarelse.

Medlemmer af FBBB kan finde webinar 3 på MEDLEMSFORUM

SLIDES

OM VCØB
VCØB vejleder om cirkulær økonomi i byggeriet, miljøfarlige stoffer ved ombygning, renovering og nedrivning og om mulighederne for genbrug og genanvendelse af bygge- og anlægsaffald. Alle kan henvende sig til Videncenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet, og få viden og vejledning om cirkulær økonomi.

VCØB er et uafhængigt og selvstændigt center, der er finansieret af Grundejernes Investeringsfond, Realdania og Miljøstyrelsen.

OM ALMENNET
AlmenNet er en forening for udviklingsorienterede boligadministrationer. AlmenNet har til formål at udvikle gode løsninger på de udfordringer, der knytter sig til at fremtidssikre de almene boligafdelinger. Gennem fælles udvikling og læring medvirker til, at de almene boliger også i fremtiden vil være attraktive på boligmarkedet og appellere til brede beboergrupper. På www.almennet.dk er der samlet viden, inspiration og værktøjer til glæde og gavn for alle dem, der arbejder med den almene boligsektor.

OM FORENINGEN BÆREDYGTIGE BYER OG BYGNINGER
FBBB er en politisk og økonomisk uafhængig forening som vil præge udviklingen ved at formidle viden om bæredygtige byer og bæredygtigt byggeri. FBBB er et fagligt netværk af regioner, kommuner, foreninger, virksomheder, organisationer, vidensinstitutioner og private, som arbejder med bæredygtighed, eller som ønsker at dygtiggøre sig inden for dette felt. FBBB er medlemsbaseret og finansierer sine aktiviteter igennem medlemskontingenter. 

Som medlem af FBBB får du og/eller din organisation:
– Medlemsservice med opsamling af nyt om bæredygtige byer og bygninger tilsendt via mail hver måned
– Medlemsrabat og indflydelse på FBBBs arrangementer og aktiviteter
– Medlemsmagasin en til to gange årligt
– Adgang til FBBBs medlemsforum med tilgang til tidligere medlemsservices, medlemsmagasiner og webinarer

Medlemmer af FBBB har efterfølgende tilgang til webinarene i en optaget version på FBBBs medlemsforum
Der er 100 pladser til hvert webinar, der fordeles efter først-til-mølle-princippet
Det anbefales at tilgå webinaret ti minutter før start, hvis man vil have det hele med.Bliv medlem af Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger