Temaseminar:
GRØN ENERGI I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR
Onsdag d. 7. maj 2014

HVAD:
Onsdag d. 7. maj blev der afholdt et temaseminar med titlen: “Grøn energi i den almene boligsektor.” Der var fokus på opstart, implementering, drift og praktiske erfaringer med udførsel af solcelleprojekter.

RESULTATER:
De mange relevante indslag fik rammesat udfordringer og potentialer ved solcelleprojekter, og der blev sat fokus på de problemstillinger, der er på nuværende tidspunkt – både politisk i Danmark og strukturelt indenfor sektoren.

OPLÆG:
Velkommen og kort om PVBoost v/Elsebeth Terkelsen (FBBB) og Peder Vejsig (Cenergia)

Erfaringer og udfordringer ved opstart af solcelleprojekt i Hvidovrebo v/Finn Halberg (formand for afdelingsbestyrelsen i Hvidovrebro) og Erik Christiansen (EBO Consult A/S)

Opmærksomhedspunkter samt fejl på anlæg v/Mads Aagaard Junker (Teknologisk Institut)

Økologisk og lækker frokost fra MadMedMening

Erfaringer efter opsætning af solceller bl. a. i et-års eftersyn v/Jens Dons (Byggeskadefonden)

Realiseringsmuligheder, støtteordninger og nytænkning v/Karin Kappel (Solar City Copenhagen)

BILLEDER OG FILM:

Kort film fra oplæg om Solcelleprojekt i Hvidovrebo v/Finn Hallberg og Erik Christiansen

Bliv medlem af Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger