Temaseminar:
ibrugTAG

– intelligente tag-og facadeløsninger
Torsdag d. 4. juni 2015

HVAD:

Torsdag den 4. juni holdt FBBB innovationsworkshop i Odense om ”IbrugTAG” – hvordan bruger vi vores tage mere intelligent, så de indgår i en helhedsløsning, der både tilgodeser behovet for energiforsyning og lokal afledning af regnvandet.

RESULTATER:

Der er p.t. i Danmark ca. 90.000 solcelleanlæg. De dækker et areal på 42 m2 og ca. 2 % af det samlede elforbrug i Danmark. Solceller som en del af klimaskærmen er fremtiden! Men alle er p.t. forvirrede, fordi reglerne ændres hele tiden. Det betyder imidlertid ikke, at det ikke kan betale sig. KABs erfaring er, at det er OK med solceller til fællesstrøm i almene boligorganisationer, hvis det dimensioneres til den dag i året, hvor der produceres mest!

Da det var en innovationsworkshop, var der kun PowerPoints til indledning og afslutning. De findes her på siden. Vi arbejder videre med materialet fra mødet!

PROGRAM:

13:00 – 13:15:
Velkomst v/Elsebeth Terkelsen

13:15 – 13:30:
Fra idé til virkelighed – realisering af solcelleprojekter i dagens Danmark
Inspirationsoplæg I v/ konsulent Amdi Schjødt Worm, Teknologisk Institut Aarhus

13:30 – 14:00:
Diskussion i grupper

  • BIPV – tekniske løsninger med æstetisk kvalitet (Peder Vejsig)
  • Muligheder i den nuværende situation (Torben Trampe)
  • Grønne helhedsløsninger – grønne tage, nye tagløsninger (Torben Gade)

14:00 – 14:30:
Opsamling i plenum med tværgående diskussion henover temaerne

14:30 – 14:45: Pause

14:45 – 15:00:
Drift – hvordan sikrer man optimalt udnyttelse af de aktuelle muligheder?
Inspirationsoplæg II v/ konsulent Amdi Schjødt Worm, Teknologisk Institut Aarhus

15:00 – 15:30:
Diskussion i grupper

  • Monitorering (Peder Vejsig)
  • Drift af de grønne helhedsløsninger (Torben Gade)
  • Økonomi og totaløkonomi (Torben Trampe)

15:30 – 16:00:
Opsamling i plenum og diskussion om næste skridt – støttemuligheder til skitseprojekter for konkrete projekter og mulighederne for at gennemføre nye forsøgsprojekter / Peder Vejsig Pedersen, Cenergia og formand for FBBB

16:00: Tak for i dag!

Bliv medlem af Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger