Andrew Watson / Climate Visuals

Photo © Andrew Watson / Climate Visuals

STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING

26. JANUAR 2023 – kl. 16-17.30
Aalborg Kommune
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby
Om arrangementet
Afholdt i samarbejde med Nordjyske Planlæggere

 

TEMA 1 – Omstilling af energisystemet
v/ Poul Alberg Østergaard, Civilingeniør og Ph.D. i Energiplanlægning, Professor, Institut for planlægning, Aalborg Universitet
Download oplæg

TEMA 2 – Det multifunktionelle landskab
v/ Rikke Juul Gram, Partner, Kreativ direktør, Schønherr Landskabsarkitekter
Download oplæg

Strategisk energiplanlægning i et nationalt perspektiv er blevet presserende med regeringens udmelding om, at energiproduktionen skal firdobles. Det er nemlig ikke alene havvind, der skal løse udfordringen. Vi skal også ind på land og etablere landbaserede vindmøller og solcelleanlæg. Oveni udmeldingen kommer ønsket om at blive uafhængig af russisk gas. Det betyder PowerToX-anlæg, der kan producere fx brint som brændsel. Det kommer til at præge store dele af landskabet rundt omkring i landet og i mange tilfælde med en skæv geografisk fordeling.

Hvordan placerer og fordeler man energiproduktionen bedst muligt i et nationalt perspektiv? Og skal man planlægge på tværs af kommunerne for at løse det? Tit er der tale om så store løsninger, at dette er tilfældet.

Alle kommuner, der er en del af DK2020, kæmper for store projekter, som kan bidraget til at indfri deres CO2-reduktionsmål. Dette kan i nogle tilfælde modarbejde andre tiltag for bæredygtighed i det åbne land: Biodiversitet, fødevareproduktion, lavbund, skovrejsning etc. En anden vigtig udfordring er borgere, der ikke ønsker store anlæg og vindmøller, som måske endda sender strømmen til et andet sted i Danmark eller i Europa, og som de ikke har en direkte aktie i, placeret i deres baghave. Kan vi overhovedet løse udfordringerne i Danmark alene? Mangler der et planlægningsniveau? Skal der tænkes europæisk og måske endda globalt?

PROGRAM

Velkommen v/ FBBB

TEMA 1 – Omstilling af energisystemet
v/ Poul Alberg Østergaard, Civilingeniør og Ph.D. i Energiplanlægning, Professor, Institut for planlægning, Aalborg Universitet

Danmark ser ind i en accelleret omstilling af energisystemet frem mod vores mål om en fossil-frit og klima-neutral energiforsyning. Denne omstilling skal implementeres på en sådan måde, at det det passer ind i en international omstilling af energisystemet. Internt i Danmark fordres også en koordinering mellem nationale og lokale tiltag, en el kraftig elektrificering af varmeforsyning, ligesom transportsektoren og industrien sætter store krav til dem fremtidige udbygning af vindkraft og solceller.

TEMA 2 – Det multifunktionelle landskab
v/ Rikke Juul Gram, Partner, Kreativ direktør, Schønherr Landskabsarkitekter

Vi står overfor en grøn energi-revolution, der vil forandre vores arealanvendelse radikalt. Hvis Danmark skal følge regeringens ambitioner om Danmark som et grønt kraftværk for hele Europa, så skal vi sammen sikre klog forvaltning af vores dyrebare plads. En plan baseret alene på effektivitet og rentabilitet er for uambitiøs. Grøn energi skal samtænkes med klimasikring, vild natur, kulstoflagring, byudvikling og meget mere. Vi skal derfor planlægge helhedsorienteret, og med skønheden som rettesnor. Kun sådan kommer vi til at elske de nye landskaber.

Debat og netværk

Bliv medlem af Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger