Smarte LAR-løsninger

Studieturen gik til:

Gartenstadt Flensburg. Boligområde på tidligere kaserneareal, udbygget siden midten af 90’erne. Et tidligt eksempel på integrerede regnvandsløsninger. Kronsberg, Hannover. Stor mønsterbydel fra omkring år 2000, med ambitiøse og gennemførte miljørigtige løsninger. Bl.a. et komplet koncept for lokal håndtering af regnvand. Her ser vi en række forskellige, interessante LAR-løsninger.

Ruhr-distriktet. Besigtigelse af en række projekter, bl.a. langs ”Regnvands-ruten”. Her er de seneste 15 år udført en perlerække af interessante regnvandsprojekter af vidt forskellig art i både nye og eksisterende byområder. Vi ser en række meget forskellige eksempler, som spænder fra gamle industrianlæg og nyindrettede havneområder til gader og pladser, hospitaler, samt nye og renoverede byområder.

Rotterdam og Delft. Besøg på tegnestuen De Urbanisten, Hollands førende inden for nytænkning på regnvand og integreret planlægning.

Forbilledlig ny boligbebyggelse i Arnhem, med smuk integration af regnvandsshåndteringen. Klimatilpasningplan og grøn strategi i Nijmegen, Green Capital 2017, med besigtigelse af en række udførte projekter.

Turen arrangeres evt. igen på forespørgsel. Arrangør: Rambøll i samarbejde med Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger.

Bliv medlem af Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger