Billede af Arkitektfirmaet Bo Christensen

Temaseminar:
UPGRADE’15

– Renovering af det industrialiserede byggeri
Tirsdag d. 24. marts 2015

RESULTATER:

Stemningen var høj da de knap hundrede deltagere fordelt på to busser startede dagen med at drage ud til Rosenhøj, der er en bebyggelse på 27 blokke. Hele området skal gennemgå en gennemgribende renoveringsproces og deltagerne fra UPGRADE’15 fik lov at få indblik i, hvordan det forløber i praksis, fordi renoveringen af de første otte blokke allerede er påbegyndt.

Renoveringen af Rosenhøj er et fremtidsorienteret eksempel på, hvordan man kan bryde de monotone mønstre og skabe rum for mennesker, der samtidig indbyder til fællesskab og skaber liv i området. Dette er netop udfordringen for de mange byggerier fra 60’erne og 70’erne, hvor tidens byggerier var præget af modernisme og funktionalisme:

”Vi ved, at boligerne fra montage perioden – ud over en lang række kvaliteter – også har nogle besværligheder af udtryksmæssig/monoton karakter, af dårlig patinering af materiale, af byggeteknisk og indeklimatisk art såsom fugt og støj, lyd- og energirelaterede mangler, og at der også i nogle bebyggelser er boligsociale problematikker.

Vi ved, at helhedsplaner og renovering grebet an på en kvalitativ måde, både arkitektonisk, teknisk og ikke mindst boligsocialt kan løfte involvering, ejerskab og kvalitet i boligområderne. 

Og at det kan gøres bæredygtigt, energirigtigt og langtidsholdbart er evident!”

Sådan indledte Inge Vestergaard, arkitekt m.a.a. fra Arkitektskolen Århus konferencen, der er en fortsættelse af en række konferencer i Aarhus gennem de senere år, SuRe10, Upgrade12, Energioptimering af det murede Byggeri 2013 – som Arkitektskolen, Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger og Arkitektforeningen arrangerer.

Og netop Rosenhøj og de fire andre cases (Nordic Built vinder-projektet i Ellebo ved Kahn Architects, Kildeparken 2020 ved Kærsgård og Andersen, Effekt og SLA, Gellerup og Toveshøj ved Brabrand Boligforening og Bellahøj renoveringen ved Erik Møller arkitekter) var eksempler på, hvor langt man er kommet med disse tanker – selvfølgelig med vidt forskellige tilgange og med udgangspunkt i de stedspecifikke udfordringer. Disse forskellige tilgange skabte derfor også debat og kritiske spørgsmål i den meget begrænsede tid, der var til rådighed imellem de mange oplæg.

Udfordringerne ligger i, at få skabt en holistisk renovering hvor mange og komplekse aspekter er i spil. Blandt andet det boligsociale, med lokal jobskabelse, at få fokus rettet mod bæredygtige materialer (nyudviklede biobaserede produkter og højteknologiske løsninger) og konstruktioner, og mod potentialet i genbrug både af andre bygningstypologier og genbrug af ressourcer. Der er altså tale om social bæredygtighed, bevaring af kulturarv, æstetisk justering, naturoptimering, teknisk opgradering, energimæssig og miljømæssig optimering.

I den forbindelse blev der præsenteret både overraskende, konstruktivt provokerende og inspirerende indlæg omkring life-cycles, genbrug, ventilation, adfærdsmønstre i energiforbrug, super-use og problematikker og potentialer i systemleverancer til byggeriet.

Sidstnævnte opfordrede til langvarige drifts- og vedligeholdelseskontrakter imellem de forskellige interessenter i en byggeproces, så de bæredygtige potentialer i nybyggeriet udnyttes optimalt. En opfordring der i den grad kræver, at man gentænker og redefinerer de forskellige parters roller og indbyrdes relationer, og at man samarbejder på tværs af faggrænser.

Det bliver spændende at se, hvordan denne og andre udfordringer løses i fremtidens bæredygtige byer og bygninger!

PROGRAM:

Studiebesøg Rosenhøj:
Afgang med bus fra Godsbanen – intro ved direktør Leif Jensen, Boligforeningen Århus Omegn:  Byggeplads Rosenhøj. Helhedsorienteret renovering af alment boligområde. Rundvisning ved beboerkontakt medarbejder Rosita Ahmadion og projektleder Jesper Finderup, Enemærke & Petersen

Introduktion til konferencen i Remisen:
Helhedsorienterede renoveringer: Energi, materialer, indeklima, arkitektur, bygningskultur, økonomi og social bæredygtighed
Inge Vestergaard, arkitekt m.a.a. Arkitektskolen Aarhus

Case:
Rosenhøj, Viby Aarhus, Boligforeningen Århus Omegn – standardisering med variation
Arkitekt og landskabsarkitekt: Arkitema, ingeniør: Viggo Madsen A/S
Entreprenør: Enemærke & Petersen og Wicotec Kirkebjerg
Lars Kvist, kompetenceleder bæredygtighed, Arkitema

Perspektiv:
Bæredygtige systemleverancer i renoveringen
PhD projekt, CINARK KADK, støttet af Realdania og JJW Arkitekter.
Jan Schipull, arkitekt m.a.a. Vandkunsten

Key note:
Konkurrencen Nordic Built vinder 2013 – Renovering: Ellebo Garden Room, Ballerup, KAB: “Minor interventions with major impact”                        
Adam Kahn, Kahn architects

Case:
Kildeparken 2020 2. etape, Ravnkildevej, Aalborg, Himmerland Boligforening
Arkitekt og ingeniør: Kærsgård & Andersen og Effekt, Landskabsarkitekt: SLA
Jens Kærgaard, adm. direktør, partner

Perspektiv:
Koncepter for god luftkvalitet i boliger
Søren Pedersen, Passivhus.dk

Perspektiv:
Energiforbrug i de renoverede boliger – betydning af brugernes hverdagspraksis.
Kirsten Gram-Hanssen, Professor SBi/AAU

Case:
Gellerup og Toveshøj, Aarhus, Brabrand Boligforening. Helhedsorienteret renovering og bydelsfornyelse
Samarbejde mellem kommune, boligforening, beboere og rådgivere
Projektchef Ole Bech Jensen, Brabrand Boligforening                  

Case:
Bellahøj renoveringen, Frederiksberg, Boligforeningener: KAB (SAB og AKB, fsb og AAB
Kulturarven møder fremtidens krav
Totalrådgiver: Arkitekt: Henning Larsen Architects
Erik Møller Arkitekter, Orbicon Rådgivende Ingeniører, GHB Landskab, og
Rekommanderet Projektleder Morten Ørsager arkitekt m.a.a. og partner hos Erik Møller, arkitekter

Perspektiv:
Superuse, – Aarhus Syd – ressourcehøst i stedet for affald
Stud. Arch Guillermo Martin, Studio Architecture and Resources, Arkitektskolen Aarhus                

Afrunding:
Modernismens bygninger – kulturarv til mennesker – renovering og genbrug
Tak for i dag
Rie Øhlenschlæger, arkitekt m.a.a. AplusB, Arkitektforeningen Østjylland

Partnerne bag UPGRADE´15:
Arkitektskolen Aarhus, Inge Vestergaard, lektor, arkitekt m.a.a.
Foreningen for Bæredygtige Byer og Bygninger, sekretariatsleder Elsebeth Therkelsen, arkitekt m.a.a.
Akademisk Arkitektforening, Rie Øhlenschlæger, arkitekt m.a.a., AplusB

Samarbejdspartnere:

Bliv medlem af Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger