Tidligere Arrangementer

FBBB afholder årligt en række temamøder og konferencer. I forbindelse med alle arrangementer offentliggør vi – i det omfang oplægsholderne giver tilladelse – beskrivelser og PowerPoints.

Se tidligere arrangementer her.