DATAPOLITIK

Hvordan vi behandler persondata

Når du tilmelder dig nyhedsbrevet, eller bliver medlem af FBBB, behandler vi en række oplysninger om dig. Det drejer sig, bl.a. om dit eller din organisations navn, CVR/EAN-nummer og din emailadresse. Se en mere udførlig liste længere nede. Vi tager beskyttelsen af dine personoplysninger alvorligt, derfor indsamler vi ikke flere oplysninger om dig end nødvendigt. Vi er åbne og transparente om, hvordan vi behandler dine oplysninger

 

Dataansvar og kontaktoplysninger

European Green Cities er dataansvarlig for de oplysninger, som vi behandler om dig, når du tilmelder dig nyhedsbrevet. At være dataansvarlig for oplysninger om dig, betyder at bestemme formålene og måderne at behandle dine oplysninger på. Vi gør vort bedste for at passe på dine oplysninger. Men har du spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du velkommen til at henvende dig til os på:

Kronprinsessegade 26, 1306 København K

E: et@greencities.eu
M: +45 2757 1955

 

Hvilke oplysninger behandler vi om dig?

Vi behandler de oplysninger, der er nødvendige for at kunne have dig som medlem eller som modtager af FBBBs nyhedsbrev:

 • CVR/EAN-nummer og organisationsnavn
 • Evt. dit personlige navn
 • Postadresse
 • Emailadresse
 • Telefonnummer
 • Eventuelle mails og korrespondancer, herunder eventuel registrering af relevante forhold i telefonsamtaler
 • Cookies, hvis du bruger vores hjemmeside, og som vi indhenter dit samtykke til

 

  På hvilke grundlag og til hvilke formål behandler vi dine oplysninger?

  Vi behandler dine oplysninger, fordi det er nødvendigt for, at vi kan sende dig nyhedsbreve, eller spørgsmål vedrørende din tilmelding eller afmelding af samme.

  Vi har ret til at behandle oplysninger om, bl.a. navn og emailadresse, fordi vi har en aftale med dig/din organisation. Hvis du har forespørgsler eller klager, kan vi behandle oplysninger herom, fordi vi har en legitim interesse heri, ligesom vi kan behandle dine oplysninger til brug for statistik.

   

  Hvor lang tid opbevarer vi dine oplysninger?

  Vi opbevarer dine oplysninger, så længe der er et sagligt behov herfor. Dette betyder, at hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev eller bliver medlem, opbevarer vi dine oplysninger i op til to år efter dine data har overskredet seneste relevans. Den seneste relevans bestemmes af en af følgende datoer:

  • Dato for tilmelding af nyhedsbrev/medlemsskab
  • Dato for afmelding af nyhedsbrev/medlemsskab

  I forhold til cookies, kan du læse mere om, bl.a. udløbet af cookies i vores cookie-politik, når du besøger siden.

   

  Hvem deler vi dine oplysninger med?

  Vi deler kun dine oplysninger med parter, hvis der er et legitimt behov herfor. Vi har interne procedure, så kun medarbejdere med et arbejdsbetinget behov har adgang til dine oplysninger. 

   

  Sikkerhed

  European Green Cities har interne organisatoriske og tekniske foranstaltninger med henblik på at beskytte dine oplysninger mod hændeligt eller ulovligt at blive tilintetgjort, gå tabt, blive ændret, mod uautoriseret videregivelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til disse oplysninger.

   

  Hvad er dine rettigheder?

  Efter databeskyttelseslovgivningen har du en række rettigheder, der relaterer sig til de oplysninger, vi behandler om dig. Der er visse undtagelser til disse rettigheder, og det er således ikke i alle tilfælde, at du vil kunne gøre rettighederne gældende.

  Du har, bl.a. en ret til at få unøjagtige persondata rettet. Ligeledes har du en ret til at få slettet oplysninger, hvis der ikke længere er et legitimt behov for at behandle dine oplysninger. Du kan med visse begrænsninger gøre indsigelse mod en behandling af personoplysninger – f.eks. hvis dine personoplysninger bliver anvendt til direkte markedsføring og i forhold til profilering. I en række tilfælde har du også ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis behandlingen af personoplysninger om dig baserer sig på samtykke, og behandlingen udelukkende foregår automatisk, har du med visse undtagelser også ret til dataportabilitet. Hvis vores behandling af personoplysninger baserer sig på dit samtykke, har du ret til at trække dit samtykke tilbage.

  Hvis du ønsker at gøre dine rettigheder efter databeskyttelseslovgivningen gældende, skal du rette henvendelse via vores kontaktoplysninger nævnt foroven.

   

  Hvem kan du klage til?

  Du har ret til at klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger. Du kan bl.a. klage over, at:

  • du ikke får de oplysninger, som du har krav på efter reglerne om indsigt.
  • der uretmæssigt er oplysninger om dig på internettet.
  • der uretmæssigt er blevet videregivet oplysninger om dig.

   

  Datatilsynets kontaktoplysninger er følgende:

  Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby

  Email: dt@datatilsynet.dk

  Tlf: 33 19 32 00

  Hjemmeside: www.datatilsynet.dk